Księstwa ruskie

lista w projekcie Wikimedia

Księstwa ruskieudzielne księstwa, wchodzące w skład Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego, księstwa halicko-wołyńskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, oraz powstałych po rozpadzie niektórych z wymienionych państw, funkcjonujące od IX do XVI wieku.

Księstwa południoweEdytuj

Księstwa północno-zachodnieEdytuj

Księstwa północne i północno-wschodnieEdytuj