Kwintet

zespół instrumentalny złożony z pięciu instrumentalistów

Kwintet (z wł. quintello od quinto, czyli piąty) – zespół instrumentalny złożony z pięciu instrumentalistów.

Kwintet to również w orkiestrze grupa instrumentów smyczkowych w składzie: pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Kompozytorzy tzw. szkoły mannheimskiej uczynili z niego podstawę orkiestry symfonicznej.

Przykłady innych kwintetów:

Możliwe są również różne inne zestawienia pięciu instrumentów, jak np. kwintet harfowy - harfa i kwartet smyczkowy.

Kwintetem określa się również utwór o budowie sonatowej przeznaczony dla pięciu wykonawców.

Kwintet jest często spotykanym zespołem wśród grup rockowych. Najczęściej jest to: