Lech Szaraniec

polski historyk, nauczyciel akademicki

Lech Szaraniec (ur. 2 marca 1940 w Iwanowicach Dużych[1][2]) – polski historyk, muzealnik, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych, organizator restytuowanego w 1984 Muzeum Śląskiego w Katowicach i jego dyrektor w latach 1984–2008, autor publikacji poświęconych historii, sztuce i kulturze Katowic i Górnego Śląska[3].

Lech Szaraniec
Data i miejsce urodzenia

2 marca 1940
Iwanowice Duże

doktor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach (1966)

Doktorat

1974 – nauki humanistyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział

Nauk Społecznych

Stanowisko

adiunkt

Okres zatrudn.

1975–1981

Kierownik
Wydział

Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Katowicach

Okres spraw.

1981–1984

Dyrektor
Muzeum

Śląskie w Katowicach

Okres spraw.

1 grudnia 1984–10 lutego 2008

Następca

Leszek Jodliński

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Odznaczenie regionalne Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego nadana przez Sejmik Województwa Śląskiego

Życiorys

edytuj

Jest absolwentem liceum pedagogicznego (1957)[4] oraz studiów historycznych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach (1966)[2]. Początkowo był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 35 w Katowicach-Ligocie[4]. Po uzyskaniu w 1974 stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (rozprawa: Załoga koncernu Hohenlohe i jej walka klasowa w latach 1905–1939), pracował tam w latach 1975–1981 jako nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta[1], a następnie (w latach 1981–1984) był kierownikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Katowicach[5]. W 1984 został organizatorem i dyrektorem Muzeum Śląskiego w Katowicach, piastując to stanowisko do przejścia na emeryturę w 2008. W tym okresie dodatkowo prowadził w weekendy zajęcia dla studentów zaocznych na Uniwersytecie Śląskim[4]. W 1988 ukończył Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie[2].

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

edytuj

Będąc organizatorem i dyrektorem Muzeum Śląskiego (1 grudnia 1984[4] – 10 lutego 2008[6]) opracował program jego działalności, pozyskał fachowe kadry (organizując ich muzeologiczne kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim), nadzorował adaptację na cele muzealne (w latach 1984–1992) tymczasowej siedziby w gmachu po Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego przy al. Wojciecha Korfantego 3. Był również inicjatorem powołania w 1999 Komitetu Budowy Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego. Z jego inicjatywy Muzeum Śląskie jako pierwsze w Polsce rozpoczęło stałą współpracę z Lwowską Galerią Sztuki (w 1994 podpisano umowę o współpracy kulturalnej i wymianie naukowej pomiędzy obiema instytucjami). W Katowicach zaprezentowano szereg wystaw z lwowskiej kolekcji (m.in. Twórczość Jacka Malczewskiego w 1996, Kazimierz Sichulski. Malarstwo, rysunek, grafika w 2000). Dzięki jego staraniom obrazy wypożyczane ze Lwowa poddane zostały konserwacji w muzealnej pracowni, co stanowi duży wkład w ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W okresie jego zarządzania Muzeum Śląskie było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w organizowanym przez Ministerstwo Kultury Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla. Lech Szaraniec był autorem m.in. cyklu wystaw z dziejów Śląska zrealizowanych w Muzeum Śląskim oraz wydawnictw poświęconych historii, sztuce i architekturze Katowic i Górnego Śląska[7][4]. Przygotowywał i koordynował zakup w 2005 przez Muzeum Śląskie terenu byłej kopalni „Katowice”, ogłoszenie i przebieg międzynarodowego konkursu architektonicznego nowej siedziby placówki (rozstrzygniętego w 2007) oraz porozumienie z władzami województwa śląskiego i miasta Katowice w sprawie finansowania budowy nowego głównego gmachu (podpisane 2 listopada 2006)[8][9]. Doprowadził też do wpisania 7 lipca 2006 Muzeum Śląskiego do Państwowego Rejestru Muzeów i uzyskania przez nie statusu „muzeum rejestrowanego” (drugiego w województwie śląskim, po Muzeum Zamkowym w Pszczynie)[10][11].

Publikacje

edytuj

Lech Szaraniec jest autorem licznych publikacji propagujących wiedzę o Śląsku[12]:

Opracowania

edytuj
 • Katowice. Przewodnik (1973, razem z Krystyną Szaraniec)
 • Załoga koncernu Hohenlohe i jej walka klasowa w latach 1905–1939 (1976, książkowa wersja rozprawy doktorskiej)
 • Katowice i okolice (1978, razem z Krystyną Szaraniec i Karolem Szarowskim)
 • Osady i osiedla Katowic (1980, wyd. II zm. 1984, nowe zm. 1996, nowe poszerz. 2010)
 • Paweł Steller (1980)
 • Klasa robotnicza Katowic w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia (1980, pod red. Lecha Szarańca i Andrzeja Topola)
 • Znani i nieznani Katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla miasta (1980, pod red. Lecha Szarańca)
 • Pomniki i miejsca pamięci narodowej (1984)
 • Wojciech Korfanty (1984)
 • Teofil Ociepka (1984)
 • Architektura Katowic (1984)
 • Z dziejów ziemi górnośląskiej (1985)
 • Muzeum Śląskie (1989)
 • Tadeusz Dobrowolski (1899−1984). Pierwszy dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach 1927−1939 (1987)
 • Tadeusz Dobrowolski 1899−1984 (1988)
 • Zabytkowe ośrodki miejskie Górnego Śląska i pogranicza (1988)
 • Muzeum Śląskie w Katowicach (1990)
 • Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk, Małopolska południowo-zachodnia, północno-zachodnia, Śląsk (1992)
 • Śląsk: Dolny, Górny, Opawski (1993)
 • Tadeusz Dobrowolski (1899−1984) – malarz, konserwator, muzealnik, historyk sztuki. W 10 rocznicę (1994)
 • Śląsk Opawski. Historia i zabytki (1995)
 • Katowice w dawnej i współczesnej fotografii (1996)
 • Górny Śląsk. Przewodnik (1997)
 • Wojciech Korfanty. Przywódca chadecji na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej (1997)
 • Rozwój przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku. Uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (2000)
 • Muzea województwa śląskiego. Informator dla Polaków – kandydatów do pracy za granicą, dla pracowników zainteresowanych pracą cudzoziemców w Polsce (2000, wstęp Lech Szaraniec)
 • Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Zarys monograficzny (2001)
 • Muzealnictwo na Górnym Śląsku 1802−2002 (2002)
 • Słownik osady i osiedla Katowic (2003)
 • Sztuka Górnego Śląska (2004, pod red. Lecha Szarańca)
 • Księga poległych w powstaniach śląskich 1919−1920−1921 (2005, red. Lech Szaraniec)
 • Narodziny miasta Katowice (2006, razem z Andrzejem Złotym)
 • Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1902−2001. Refleksje nad przeszłością i teraźniejszością (2006, razem z Antonim Gładyszem)
 • Muzeum Śląskie 1924−2005 (2006)
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Brożek – życie i twórczość (2006, mater. do druku przygot. Rudolf Brom, Lech Szaraniec, Józef Śliwiok)
 • Wielokulturowość Górnego Śląska (2007)
 • Moje Katowice (części: [1] – 2014, 2 – 2015, 3 – 2018, 4 – 2019, 5 – 2022) – przedruki felietonów publikowanych od 2011 w „Dzienniku Zachodnim”[4]

Poezja

edytuj
 • Powroty – wiersze z lat 1956–1964 (2006)
 • Wiersze wybrane (2011)

Działalność społeczna

edytuj

Jest członkiem Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki[1][7] oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich, w którym pełnił funkcję prezesa Oddziału Śląskiego[13][7]. Był współzałożycielem (1970) i zastępcą przewodniczącego Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego[14], członkiem i sekretarzem generalnym (od 1994) Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego[1][7] oraz prezesem zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rumuńskiej[7]. Zasiadał w Radzie Ekspertów Śląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych[15]. W 2007 został członkiem Honorowego Komitetu Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej[16].

Zaangażowanie polityczne

edytuj

W czasie wyborów prezydenckich 2005 był członkiem Śląskiego Honorowego Komitetu Poparcia Donalda Tuska[17].

Ordery, odznaczenia i nagrody

edytuj

Ordery i odznaczenia

edytuj

Nagrody

edytuj
 • 2003 – Nagroda Allianz (Katowice)[22]
 • 2005 – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)[23]
 • 2007 – Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (za całokształt dokonań na rzecz muzealnictwa)[24]
 • 2007 – Nagroda „Hanysa” za popularyzację historii i kultury regionu[25]
 • 2019 – Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji (wraz z żoną Krystyną) (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)[26]

Życie prywatne

edytuj

Jest synem Stefana Szarańca i Stefanii z domu Kowalik. Jego małżonką jest historyczka Krystyna Szaraniec (emerytowana Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach), z którą ma syna Marka[1]. Interesuje się i zajmuje m.in. fotografiką, kolekcjonowaniem kart pocztowych z okresu międzywojennego[27], uprawia malarstwo i pisze wiersze[3][28]. Mieszka w Katowicach.

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e Szaraniec, Lech, [w:] Kto jest kim w województwie katowickim '98, Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury, 1998, 449−450, ISBN 83-86023-94-5 (pol.).
 2. a b c Szaraniec Lech, [w:] Leksykon czeskich i polskich muzealników Górnego Śląska. Edycja próbna, Katowice: Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddziały Opolski i Śląski, Muzeum Śląskie, 2007, s. 191, ISBN 978-83-60353-49-3 (pol.).
 3. a b Lech Szaraniec, Moje Katowice, (O autorze), Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2014, ISBN 978-83-7164-808-3 (pol.).
 4. a b c d e f Olga Krzyżyk, Lech Szaraniec świętował swoje 80. urodziny, „Dziennik Zachodni”, 2 marca 2020 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 5. Piotr Szymon, Józef Dańda i jego fotograficzna pasja, „Kronika Katowic. Rocznika Muzeum Historii Katowic”, t. III, www.kozmice.wieliczka.eu, Katowice 1989, 112−168, ISSN 0239-8141 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 6. Nowy dyrektor Muzeum Śląskiego [online], Śląskie. Zarząd Województwa Śląskiego, 11 lutego 2008 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 7. a b c d e f Lech Szaraniec, [w:] Uzasadnienie nadania złotej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2004 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 8. Do 2011 roku powstanie nowa siedziba Muzeum Śląskiego [online], Nauka w Polsce, 3 listopada 2006 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 9. Michał Włodarczyk, Mamy projekt nowego Muzeum Śląskiego. Konkurs na projekt nowego Muzeum Śląskiego został rozstrzygnięty [online], W-A.pl – aktualnosci – architektura, design, budownictwo, 16 czerwca 2007 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 10. Muzeum Śląskie w Katowicach wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów [online], wyborcza.pl, 19 lipca 2006 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 11. Państwowy Rejestr Muzeów [online], (stan na 8 lutego 2023), Biuletyn Informacji Publicznej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, 8 lutego 2023 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 12. Autor: Lech Szaraniec [online], (hasło osobowe w katalogu bibliotecznym), Prolib Integro. Biblioteka Śląska w Katowicach, 2023 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 13. Wirtualne zwiedzanie zabytków [online], TUR-INFO.PL – Serwis Informacyjny Branży Turystycznej, 21 maja 2004 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 14. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, [w:] Leon Łoś (red.), Słownik polskich towarzystw naukowych, t. t. 3: Towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 133 (pol.).
 15. Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [online] [dostęp 2008-08-07].
 16. Muzeum PRL-u [online], Muzeum PRL-u, 2007 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2008-06-23] (pol.), web.archive.org.
 17. Śląski Honorowy Komitet Poparcia Donalda Tuska [online], Platforma Obywatelska. Śląsk, 17 października 2005 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2008-05-16] (pol.).
 18. Nadanie orderów [online], Prawo.pl, 5 lipca 2004 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 19. Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis [online], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 9 stycznia 2007 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-26] (pol.).
 20. Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis [online], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 25 maja 2017 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-26] (pol.).
 21. Medal im. T. Dobrowolskiego [online], Stowarzyszenie Muzealników Polskich – Oddział Śląski, 2023 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 22. Nagrody Allianz 2003 [online], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2003 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2006-10-13] (pol.).
 23. Uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji 2005 [online], Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 2005 [dostęp 2008-08-07] (pol.).
 24. E. Josinska, Nagrody rozdane. Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński przyznał doroczne wyróżnienia w dziedzinie kultury [online], mojekatowice.pl, 11 grudnia 2007 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 25. Ruda Śląska. Hanysy rozdane [online], e-teatr.pl, 29 października 2007 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 26. Tomasz Raudner, Monika Taranczewska, Laury Umiejętności i Kompetencji 2019 – oto laureaci [online], ŚląskiBiznes.pl, 22 lutego 2020 [dostęp 2023-03-12] (pol.).
 27. Lech Szaraniec ''Katowice w dawnej i współczesnej fotografii'', [w:] Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, 2003 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2008-10-09] (pol.).
 28. Maciej M. Szczawiński, Lech Szaraniec „Powroty” [online], 18 października 2007 [dostęp 2023-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2008-04-05] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj