Liczby hiperzespolone

Liczby hiperzespolone – rozszerzenia liczb zespolonych skonstruowane za pomocą metod algebry.

Najbardziej znanymi są kwaterniony, tessariny, kokwaterniony, oktoniony, bikwaterniony i sedeniony.

InterpretacjeEdytuj

Podczas gdy liczby zespolone można utożsamiać z punktami na płaszczyźnie, liczby hiperzespolone można wyobrażać sobie jako punkty w pewnej przestrzeni euklidesowej o większej liczbie wymiarów (4 w przypadku kwaternionów, tessarinów i kokwaternionów, 8 w przypadku oktonionów i bikwaternionów oraz 16 w przypadku sedenionów).

WłasnościEdytuj

KonstrukcjeEdytuj

Kwaterniony, oktoniony i sedeniony mogą być generowane za pomocą konstrukcji Cayleya-Dicksona. Rodziną liczb zespolonych są także algebry Clifforda.