Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Skorpiona

lista w projekcie Wikimedia

Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Skorpiona o wielkości gwiazdowej do 6,5m. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące, choć słabsze obiekty gwiazdowe.

Nazwa Oznaczenie Pozycja Jasność Odl. (ly) Typ widm. Uwagi
B F HD HIP Rek Dek wiz. abs.
α Sco α 21 148478 80763 16h 29m 24,47s −26° 25′ 55,0″ 1,06 −5,28 604 M1Ib + B2,5V Antares[1], Cor Scorpii, Kalb al Akrab, Alcantub, Vespertilio[2]; 16. najjaśniejsza gwiazda; podwójna; zmienna
λ Sco λ 35 158926 85927 17h 33m 36,53s −37° 06′ 13,5″ 1,62 −5,05 703 B1,5IV+... Shaula[1], Shauka, Alascha, Mosclek, Shomlek[2]
θ Sco θ 159532 86228 17h 37m 19,13s −42° 59′ 52,2″ 1,86 −2,75 272 F1II Sargas[1], Girtab[3]
δ Sco δ 7 143275 78401 16h 00m 20,01s −22° 37′ 17,8″ 2,29 −3,16 401 B0,2IV Dschubba[1], Iclarkrav[2]
ε Sco ε 26 151680 82396 16h 50m 10,24s −34° 17′ 33,4″ 2,29 0,78 65 K2IIIb Larawag[1]
κ Sco κ 160578 86670 17h 42m 29,28s −39° 01′ 47,7″ 2,39 −3,38 464 B1,5III
β1 Sco β1 8 144217 78820 16h 05m 26,23s −19° 48′ 19,4″ 2,56 −3,50 530 B0,5V Acrab[1], Graffias[2]
υ Sco υ 34 158408 85696 17h 30m 45,84s −37° 17′ 44,7″ 2,70 −3,31 518 B2IV Lesath[1], Lesuth[2]
τ Sco τ 23 149438 81266 16h 35m 52,96s −28° 12′ 57,5″ 2,82 −2,78 430 B0V Paikauhale[4]
π Sco π 6 143018 78265 15h 58m 51,12s −26° 06′ 50,6″ 2,89 −2,85 459 B1V + B2V Fang[1]
σ Sco σ 20 147165 80112 16h 21m 11,32s −25° 35′ 33,9″ 2,90 −3,86 734 B1III Alniyat[1]
ι1 Sco ι1 161471 87073 17h 47m 35,08s −40° 07′ 37,1″ 2,99 −5,71 1791 F3Ia
μ1 Sco μ1 151890 82514 16h 51m 52,24s −38° 02′ 50,4″ 3,00 −4,01 821 B1,5IV + B Xamidimura[1]; gwiazda zmienna typu β Lyr
G Sco G 161892 87261 17h 49m 51,45s −37° 02′ 36,1″ 3,19 0,24 127 K0/K1III Fuyue[1] ; dawniej γ Tel
η Sco η 155203 84143 17h 12m 09,18s −43° 14′ 18,6″ 3,32 1,61 72 F3p
μ² Sco μ² 151985 82545 16h 52m 20,15s −38° 01′ 02,9″ 3,56 −2,44 517 B2IV Pipirima[1]
ζ² Sco ζ² 152334 82729 16h 54m 35,11s −42° 21′ 38,7″ 3,62 0,30 150 K4III
ρ Sco ρ 5 142669 78104 15h 56m 53,09s −29° 12′ 50,4″ 3,87 −1,62 409 B2IV/V Iklil[1]
ω1 Sco ω1 9 144470 78933 16h 06m 48,43s −20° 40′ 08,9″ 3,93 −1,64 423 B1V
ν Sco ν 14 145502 79374 16h 11m 59,74s −19° 27′ 38,3″ 4,00 −1,63 436 B2IV Jabbah[1]; gwiazda pięciokrotna
ξ Sco ξ 144069 78727 16h 04m 21,63s −11° 22′ 24,8″ 4,16 F6IV Graffias[2]; gwiazda sześciokrotna
H Sco H 149447 81304 16h 36m 22,46s −35° 15′ 19,3″ 4,18 −0,90 339 K5III dawniej β Nor
N Sco N 148703 80911 16h 31m 22,94s −34° 42′ 15,6″ 4,24 −2,56 746 B2III-IV dawniej α Nor
Q Sco Q 159433 86170 17h 36m 32,85s −38° 38′ 05,5″ 4,26 1,03 144 G8/K0III/IV
ω² Sco ω² 10 144608 78990 16h 07m 24,30s −20° 52′ 07,2″ 4,31 −0,24 265 G6/G8III
ο Sco ο 19 147084 80079 16h 20m 38,18s −24° 10′ 09,4″ 4,55 −3,24 1177 A4II/III
13 Sco 13 145482 79404 16h 12m 18,21s −27° 55′ 34,7″ 4,58 −1,20 468 B2V
2 Sco A 2 142114 77840 15h 53m 36,73s −25° 19′ 37,5″ 4,59 −1,03 434 B2,5Vn
1 Sco b 1 141637 77635 15h 50m 58,75s −25° 45′ 04,4″ 4,63 −1,39 522 B1,5Vn
ζ1 Sco ζ1 152236 82671 16h 53m 59,73s −42° 21′ 43,3″ 4,70 B1Iae
ξ Sco ξ 144070 16h 04m 22,10s −11° 22′ 23,0″ 4,77
ι² Sco ι² 161912 87294 17h 50m 11,11s −40° 05′ 25,5″ 4,78 −5,50 3705 A6Ib
22 Sco i 22 148605 80815 16h 30m 12,48s −25° 06′ 54,6″ 4,79 −0,61 393 B3V
161840 87220 17h 49m 10,47s −31° 42′ 11,5″ 4,79 −1,56 607 B8Ib/II
HD 146624 d 146624 79881 16h 18m 17,92s −28° 36′ 49,6″ 4,80 1,63 140 A0V:
HD 154090 k 154090 83574 17h 04m 49,35s −34° 07′ 22,5″ 4,83 −4,74 2672 B2Iab
163145 87846 17h 56m 47,43s −44° 20′ 31,9″ 4,85 −0,29 347 K2III
163376 87936 17h 57m 47,81s −41° 42′ 58,5″ 4,88 −1,24 547 M0III
β² Sco β² 8 144218 78821 16h 05m 26,58s −19° 48′ 06,6″ 4,90 −2,80 1132 B2V
ψ Sco ψ 15 145570 79375 16h 12m 00,00s −10° 03′ 51,1″ 4,93 1,41 165 A3IV
143787 78650 16h 03m 20,67s −25° 51′ 54,5″ 4,96 0,90 212 K3III
153613 83336 17h 01m 52,65s −32° 08′ 36,2″ 5,03 −0,86 491 B8V
154948 84033 17h 10m 42,35s −44° 33′ 27,2″ 5,06 0,24 300 G8/K0III+..
145250 79302 16h 11m 02,13s −29° 24′ 57,6″ 5,09 0,62 255 K0III
157243 85162 17h 24m 13,09s −44° 09′ 45,0″ 5,10 −1,73 756 B7III
151804 82493 16h 51m 33,72s −41° 13′ 49,9″ 5,23 −6,36 6792 O9e
χ Sco χ 17 145897 79540 16h 13m 50,91s −11° 50′ 15,8″ 5,24 −0,41 439 K3III
148688 80945 16h 31m 41,77s −41° 49′ 01,7″ 5,31 −6,79 8579 B1Ia
144690 79050 16h 08m 07,52s −26° 19′ 36,0″ 5,35 −0,23 425 M2III
HD 147513 147513 80337 16h 24m 01,24s −39° 11′ 34,8″ 5,37 4,82 42 G3/G5V ma planetę
142165 77858 15h 53m 53,92s −24° 31′ 59,1″ 5,38 −0,14 414 B5V
147722 80399 16h 24m 39,73s −29° 42′ 16,1″ 5,40 2,91 102 G0
142184 77859 15h 53m 55,87s −23° 58′ 40,9″ 5,41 0,01 393 B2V
147628 80390 16h 24m 31,77s −37° 33′ 57,5″ 5,42 −0,36 468 B8V
142990 78246 15h 58m 34,87s −24° 49′ 53,1″ 5,43 −0,45 488 B5V
16 Sco 16 145607 79387 16h 12m 07,29s −08° 32′ 51,3″ 5,43 1,01 250 A4V
149404 81305 16h 36m 22,57s −42° 51′ 31,9″ 5,46 −4,39 3047 O9Ia
152234 82676 16h 54m 01,84s −41° 48′ 23,0″ 5,46 −5,84 5927 B0,5Ia
151078 82135 16h 46m 47,97s −39° 22′ 36,8″ 5,48 0,21 369 K0III
27 Sco 27 152820 82960 16h 57m 11,17s −33° 15′ 34,1″ 5,48 −1,25 724 K5III
18 Sco 18 146233 79672 16h 15m 37,13s −08° 22′ 05,7″ 5,49 4,76 46 G1V gwiazda podobna do Słońca
144987 79199 16h 09m 52,61s −33° 32′ 44,5″ 5,50 −0,12 433 B8V
146836 79980 16h 19m 32,68s −30° 54′ 24,4″ 5,53 2,44 135 F5IV
156098 84551 17h 17m 03,71s −32° 39′ 45,7″ 5,53 2,01 165 F6V
160668 86698 17h 42m 51,09s −36° 56′ 43,8″ 5,53 −0,57 542 K5III
162587 87569 17h 53m 23,47s −34° 53′ 42,4″ 5,58 −1,97 1055 K3III
155806 84401 17h 15m 19,25s −33° 32′ 54,3″ 5,60 −5,08 4466 O9
4 Sco 4 142445 77984 15h 55m 30,10s −26° 15′ 57,3″ 5,63 0,02 432 A3V
150742 81972 16h 44m 42,60s −40° 50′ 22,6″ 5,64 −0,26 492 B3V
155259 84150 17h 12m 16,22s −39° 30′ 24,4″ 5,66 1,61 211 A0/A1V
12 Sco c1 12 145483 79399 16h 12m 16,05s −28° 25′ 01,9″ 5,67 0,87 298 B9V
159176 86011 17h 34m 42,49s −32° 34′ 54,0″ 5,69 −4,40 3396 O5/6(e)
11 Sco 11 144708 79005 16h 07m 36,44s −12° 44′ 43,2″ 5,75 0,17 426 B9V
156293 84690 17h 18m 47,84s −44° 07′ 46,9″ 5,76 0,68 339 B9V
152408 82775 16h 54m 58,51s −41° 09′ 03,1″ 5,78 −6,56 9588 O8Iab+...
148247 80672 16h 28m 14,46s −37° 10′ 47,3″ 5,79 0,84 319 K1IIICN...
149711 81472 16h 38m 26,30s −43° 23′ 54,2″ 5,83 −0,79 686 B2,5IV
142883 78168 15h 57m 40,47s −20° 58′ 58,9″ 5,84 0,11 455 B3V
150331 81741 16h 41m 45,50s −33° 08′ 44,2″ 5,84 1,08 292 G1II
152293 82716 16h 54m 26,94s −42° 28′ 44,0″ 5,84 F5Ib-II
158799 85889 17h 33m 07,39s −41° 10′ 23,0″ 5,84 −1,55 982 B9Ib/II
162391 87472 17h 52m 19,76s −34° 25′ 00,6″ 5,84 −0,95 744 G8/K0III
144844 79098 16h 08m 43,73s −23° 41′ 07,3″ 5,86 0,28 426 B9V
145191 79320 16h 11m 17,77s −41° 07′ 10,2″ 5,86 1,66 226 F0IV
3 Sco 3 142301 77909 15h 54m 39,54s −25° 14′ 37,2″ 5,87 0,14 455 B8III/IV
160928 86847 17h 44m 42,01s −42° 43′ 45,5″ 5,87 1,29 269 A2/A3IV/V
162374 87460 17h 52m 13,66s −34° 47′ 57,1″ 5,88 −1,15 830 B6Ib
144334 78877 16h 06m 06,38s −23° 36′ 22,5″ 5,90 0,03 487 B8V
145838 79596 16h 14m 22,37s −33° 00′ 39,8″ 5,91 −0,56 643 K0III
153890 83491 17h 03m 50,87s −38° 09′ 09,0″ 5,91 1,88 209 F3V
Gliese 667 156384 84709 17h 18m 56,36s −34° 59′ 22,5″ 5,91 6,69 23 K3V/K5V/M1,5V bliska gwiazda potrójna, składnik Gliese 667 C ma planety
157097 85048 17h 22m 54,73s −37° 13′ 14,5″ 5,91 0,36 421 K1III
149886 81523 16h 39m 05,24s −37° 13′ 02,1″ 5,93 0,31 434 B9,5V+...
154783 83896 17h 08m 47,55s −30° 24′ 12,8″ 5,93 1,36 267 Fm
162189 87390 17h 51m 32,57s −40° 46′ 20,4″ 5,94 −0,83 738 M2III
152161 82650 16h 53m 42,44s −43° 03′ 03,2″ 5,95 −1,81 1160 M3II/III
153368 83235 17h 00m 36,99s −35° 56′ 02,3″ 5,95 1,19 292 K2IIICN...
155450 84226 17h 12m 58,56s −32° 26′ 18,0″ 5,95 −4,35 3747 B1Ib
155826 84425 17h 15m 36,08s −38° 35′ 34,6″ 5,95 3,52 100 G0V
146850 79938 16h 19m 00,43s −14° 52′ 22,2″ 5,97 −1,15 865 K3IIICNpvar
154310 83693 17h 06m 20,20s −37° 13′ 39,1″ 5,98 0,42 422 A2IV
158105 85543 17h 28m 56,09s −36° 46′ 41,8″ 5,98 −0,47 637 K0III
150894 81992 16h 45m 00,21s −28° 30′ 34,8″ 5,99 −0,83 755 A3IV
162724 87616 17h 53m 54,77s −34° 45′ 09,8″ 6,00 −1,45 1009 B9IV/V
160371 86527 17h 40m 58,55s −32° 12′ 52,0″ 6,01 −2,35 1531 K3III + (G)
162517 87532 17h 52m 57,60s −35° 37′ 27,1″ 6,03 1,99 209 F2V
150608 81904 16h 43m 47,60s −38° 09′ 22,5″ 6,05 −0,62 703 B9II/III
153072 83100 16h 58m 52,25s −37° 37′ 13,5″ 6,05 1,47 269 A3III
162496 87516 17h 52m 49,22s −34° 06′ 53,4″ 6,05 −0,60 697 K1III
162926 87722 17h 55m 08,03s −36° 28′ 32,3″ 6,05 −0,75 748 B9,5III
146001 79622 16h 14m 53,44s −25° 28′ 36,9″ 6,06 0,30 462 B8V
143619 78575 16h 02m 39,40s −29° 08′ 08,8″ 6,07 0,37 451 K2/K3III
148760 80910 16h 31m 22,87s −26° 32′ 15,2″ 6,07 1,87 225 K1III
152248 82691 16h 54m 10,06s −41° 49′ 30,1″ 6,07 O7e
146254 79692 16h 15m 51,49s −14° 50′ 56,8″ 6,09 −0,28 614 A0III
155974 84489 17h 16m 21,68s −35° 44′ 58,1″ 6,09 3,55 105 F6V
159707 86311 17h 38m 08,45s −42° 52′ 48,7″ 6,09 −0,54 692 B8V
151771 82453 16h 51m 00,04s −37° 30′ 52,1″ 6,10 −0,99 853 B8II/III
162817 87671 17h 54m 27,12s −34° 28′ 00,2″ 6,10 −0,96 842 B9,5/A0III
146954 80066 16h 20m 32,63s −39° 25′ 48,8″ 6,11 0,20 496 B9V
150591 81914 16h 43m 54,09s −41° 06′ 47,9″ 6,14 0,28 485 B6/B7V
157486 85237 17h 25m 02,67s −34° 41′ 45,6″ 6,14 0,19 505 Ap...
162586 87567 17h 53m 19,58s −34° 43′ 50,9″ 6,14 −0,88 825 B4III
142250 77900 15h 54m 30,12s −27° 20′ 18,9″ 6,15 0,09 531 B7V
154368 83706 17h 06m 28,37s −35° 27′ 03,7″ 6,15 −1,67 1194 O9,5Iab
158741 85839 17h 32m 24,64s −34° 16′ 45,6″ 6,16 1,06 341 F2IV
144927 79173 16h 09m 31,76s −32° 38′ 56,2″ 6,18 1,07 344 K1III
152667 82911 16h 56m 35,98s −40° 49′ 24,4″ 6,18 B0,5Ia
154153 83650 17h 05m 48,47s −44° 06′ 18,4″ 6,18 2,08 215 A4III
162396 87523 17h 52m 52,47s −41° 59′ 45,8″ 6,19 3,62 107 F8V
155940 84445 17h 15m 51,36s −30° 12′ 38,2″ 6,20 0,92 370 B9/B9,5V
150573 81903 16h 43m 45,70s −41° 07′ 08,9″ 6,21 0,61 430 A4V
143900 78699 16h 03m 54,71s −24° 43′ 34,8″ 6,22 −0,09 597 K2/K3III
159633 86246 17h 37m 26,92s −38° 03′ 58,9″ 6,26 −3,44 2835 G2Ib
152235 82669 16h 53m 58,85s −41° 59′ 39,6″ 6,28 B1Ia
154025 83594 17h 05m 05,39s −45° 30′ 07,4″ 6,28 1,33 319 A2V
163433 87948 17h 57m 57,80s −39° 08′ 11,3″ 6,28 0,29 513 A0IV/V
146834 79945 16h 19m 07,71s −20° 13′ 04,9″ 6,29 0,40 490 K0III
152636 82855 16h 55m 57,74s −33° 30′ 24,8″ 6,29 0,03 581 K5III
ν Sco ν 14 145501 16h 11m 58,60s −19° 26′ 59,0″ 6,30 składnik układu ν Sco
152424 82783 16h 55m 03,33s −42° 05′ 27,0″ 6,30 O9Ia
155276 84151 17h 12m 16,55s −38° 49′ 20,7″ 6,30 1,03 370 K1IIICN...
158042 85549 17h 29m 00,86s −43° 58′ 26,0″ 6,30 −2,04 1516 B5III
144585 78955 16h 07m 03,53s −14° 04′ 16,8″ 6,32 4,02 94 G5V
144661 79031 16h 07m 51,90s −24° 27′ 44,2″ 6,32 0,97 384 B8IV/V
145997 79605 16h 14m 39,30s −18° 32′ 07,2″ 6,32 1,63 282 K1III
157038 85020 17h 22m 39,22s −37° 48′ 16,7″ 6,33 B4Ia+...
152431 82731 16h 54m 35,94s −30° 35′ 14,4″ 6,34 −0,09 631 A5IIIm...
151965 82554 16h 52m 27,42s −40° 43′ 23,2″ 6,35 0,07 588 B9p Si
151932 82543 16h 52m 19,25s −41° 51′ 16,2″ 6,36 WN...
156325 84650 17h 18m 20,51s −32° 33′ 11,1″ 6,36 −1,57 1259 B5III
158156 85589 17h 29m 25,60s −38° 31′ 01,0″ 6,38 1,34 332 A1V
145792 79530 16h 13m 45,50s −24° 25′ 19,4″ 6,40 0,69 453 B6IV
146436 79788 16h 16m 59,20s −20° 06′ 14,7″ 6,40 −0,03 631 G8III
145964 79599 16h 14m 28,89s −21° 06′ 27,2″ 6,41 1,29 345 B9V
161390 87042 17h 47m 07,30s −38° 06′ 43,5″ 6,41 1,07 381 A0V
162725 87624 17h 53m 58,13s −34° 49′ 51,8″ 6,41 −0,96 973 Ap...
155603 84332 17h 14m 27,66s −39° 45′ 59,9″ 6,42 K0Ia
157060 85019 17h 22m 37,90s −35° 54′ 39,4″ 6,42 3,58 121 F8V
145100 79203 16h 09m 55,31s −18° 20′ 25,6″ 6,43 2,96 161 F3V
149174 81198 16h 35m 07,77s −45° 14′ 39,2″ 6,43 0,06 614 K2/K3III
158619 85786 17h 31m 47,36s −33° 42′ 11,1″ 6,43 0,98 401 K2III
160748 86716 17h 43m 06,86s −33° 03′ 04,6″ 6,44 −3,13 2672 M1III
147553 80324 16h 23m 56,72s −33° 11′ 57,6″ 6,45 1,11 381 A0V+...
150638 81891 16h 43m 38,73s −32° 06′ 21,2″ 6,46 −0,44 784 B8V
155985 84556 17h 17m 05,54s −44° 46′ 42,9″ 6,46 B0,5Iab:
163234 87865 17h 56m 55,89s −40° 18′ 20,3″ 6,46 0,22 576 K3III
150420 81803 16h 42m 29,11s −37° 04′ 44,9″ 6,47 1,09 388 G3III
153919 83499 17h 03m 56,77s −37° 50′ 39,0″ 6,48 O5f
159312 86098 17h 35m 43,08s −37° 26′ 23,3″ 6,48 1,40 338 A0V
153234 83202 17h 00m 14,26s −44° 59′ 18,5″ 6,50 2,98 165 F3V
V636 Sco 156979 85035 17h 22m 46,48s −45° 36′ 51,4″ 6,68 F7/F8Ib/II
25 Sco 25 151179 82140 16h 46m 51,35s −25° 31′ 42,7″ 6,72 −0,10 755 K0II
RR Sco 152783 82912 16h 56m 37,85s −30° 34′ 48,1″ 6,97 −0,76 1148 M6IIIe
HD 159868 159868 86375 17h 38m 59,53s −43° 08′ 43,8″ 7,27 3,66 172 G5V ma planetę
HD 145377 145377 79346 16h 22m 36,45s -27° 04′ 41,4″ 8,12 188 G3V ma planetę
GJ 682 86214 17h 37m 03,67s −44° 19′ 09,2″ 10,95 12,45 16,3 M3,5V bliska gwiazda, ma planety
Scorpius X-1 16h 19m 55,07s −15° 38′ 25,0″ 12,2 9000 gwiazda podwójna emitująca promieniowanie X
PSR B1620-26 16h 23m 38,22s −26° 31′ 53,8″ 12,2 5600 gwiazda neutronowa/biały karzeł; wchodzi w skład gromady kulistej M4

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j k l m n Naming Stars. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2017-11-19. [dostęp 2018-03-29].
  2. a b c d e f Scorpio, or Scorpius, the Scorpion. W: Richard Hinckley Allen: Star Names Their Lore and Meaning. Nowy Jork: Dover Publications Inc., 1963, s. 360–372. ISBN 0-486-21079-0. (ang.)
  3. David Harper, L.M. Stockman: (Un)Common Star Names (ang.). Obliquity. [dostęp 2018-03-29].
  4. IAU Catalog of Star Names (IAU-CSN). Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2018-09-07. [dostęp 2018-09-25].

BibliografiaEdytuj