Marian Łodyński

Marian Tadeusz Witold Łodyński ps. „Tadeusz” (ur. 5 lipca 1884 w Cle, zm. 7 września 1972 w Warszawie) – polski historyk, bibliotekarz, podpułkownik administracji Wojska Polskiego.

Marian Łodyński
Tadeusz
podpułkownik administracji podpułkownik administracji
Data i miejsce urodzenia 5 lipca 1884
Cło
Data i miejsce śmierci 7 września 1972
Warszawa
Przebieg służby
Lata służby 1914–1948
Siły zbrojne Orzełek II RP.svg Wojsko Polskie
Kotwica symbol.svg Armia Krajowa
Jednostki 12 Pułk Piechoty
Centralna Biblioteka Wojskowa
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy
Stanowiska dyrektor CBW
(1919–1933)
Główne wojny i bitwy II wojna światowa
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1920-1941, trzykrotnie) Srebrny Wawrzyn Akademicki Kawaler Orderu Palm Akademickich (Francja)

ŻyciorysEdytuj

Urodził się 5 lipca 1883[1]. Ukończył studia historyczne[2] z tytułem naukowym doktora. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. W stopniu porucznika 2 maja 1919 został mianowany dyrektorem Biblioteki Instytutu Historyczno-Wojskowego w Warszawie, 13 czerwca tego samego roku przekształconej w Centralną Bibliotekę Wojskową[3]. Został awansowany na stopień podpułkownika piechoty ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919[4][5]. Jako oficer nadetatowy 12 pułku piechoty w latach 20. był szefem wydziału w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym[6][7][8]. W 1934 jako podpułkownik administracji przeniesiony w stan spoczynku pozostawał wówczas w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Warszawa Miasto III[9].

21 sierpnia 1926 przedstawił program organizacji bibliotek wojskowych[3]. Stanowisko dyrektora CBW pełnił do 1933 roku (jego następcą został mjr Jan Niezgoda), następnie pełnił funkcję wicedyrektora Biblioteki Narodowej od roku 1935 do 1938[2]. Jako pracownik kontraktowy został zwolniony ze stanowiska zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego z dniem 30 czerwca 1938[10].

Podczas II wojny światowej został żołnierzem Armii Krajowej, działając pod pseudonimem „Tadeusz”[3]. 29 czerwca 1943 Komendant Główny AK gen. Stefan Rowecki „Grot” powierzył mu zadanie „odbudowy Centralnej Biblioteki Wojskowej wraz ze wszystkimi bibliotekami DOK”, po czym w roku 1944 Łodyński opracował Podręcznik bibliotekarski polskiego bibliotekarza wojskowego[3]. Pod koniec 1944 roku, po upadku powstania warszawskiego, działał w Pruszkowie w celu zabezpieczania zbiorów bibliotek warszawskich (akcją kierował Stanisław Lorentz)[3].

Po wojnie ponownie był wicedyrektorem Biblioteki Narodowej od 1945 do 1948 roku[2]. Od 1954 do 1968 roku był kierownikiem prac dotyczących centralnego katalogu zbiorów kartograficznych[11] w Instytucie Geografii PAN[2]. W 1957 roku uzyskał tytuł naukowy profesora[2].

Publikował prace w zakresie historii bibliotek wojskowych, szkolnych i naukowych[2]. Był jednym z autorów na łamach „Przeglądu Bibliotecznego”.

Został pochowany na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie (kwatera 65-3-19/20)[12][13]. Jego żoną była Irena z domu Kamieniecka (1889–1981)[13].

UpamiętnienieEdytuj

25 czerwca 1999 podczas obchodów jubileuszu 80-lecia CBW nowa aula została nazwana imieniem płk. prof. dr. Mariana Łodyńskiego[3].

PublikacjeEdytuj

 
Spotkanie pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej z Prezydentem RP Ignacym Mościckim w 1931 r. Od lewej Bronisław Hełczyński - szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na prawo za B. Hełczyńskim) - szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, ppłkWłodzimierz Ludwig - zastępca szefa Oddziału III Sztabu Głównego, dr Adam Lewak (w głębi) - kierownik Oddziału rękopisów raperswilskich CBW), dr Halina Siemieńska – Oddział Polskiego Archiwum Wojennego, por. Władysław Krotkiewski - adiutant Prezydenta Ignacego Mościckiego, ppłk dr Marian Łodyński – dyrektor CBW, Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, mjr Jan Niezgoda - wicedyrektor CBW
 • Dokument „Dagome Iudex” a „kwestya sardyńska” w XI wieku (1911)[14]
 • Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232–1241 (1912)[15]
 • Falsyfikaty wśród dokumentów biskupstwa Płockiego w XIII wieku : studyum historyczno-dyplomatyczne (1916)[16]
 • Uzależnienie Polski od papiestwa a kanonizacja św. Stanisława (1918)[17]
 • Organizacja bibliotek wojskowych w świetle rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych (1921)[18]
 • Les Bibliothèques militaires modernes (1926)
 • Pro Memoria (1926)[19]
 • Historia wojskowa w programie szkolnym (1926)[20]
 • Polskie bibliotekarstwo wojskowe jako odrębna gałąź ogólnego bibliotekarstwa (1926)[21]
 • Nowoczesne bibliotekarstwo wojskowe (1927)[22]
 • Biblioteka Szkoły Rycerskiej 1767–94 (1930)
 • Dwie biblioteki narodowe (1928)[23]
 • Podręcznik bibliotekarski dla kierowników bibliotek wojskowych (1929)[3]
 • Katalog działowy bibliotek wojskowych (1929)[24]
 • Karta z dziejów polskich bibljotek kawaleryjskich (1929)[25]
 • Wojsko a nauka i sztuka (1930)[26]
 • Instrukcja dla porządkowania druków ulotnych Polskiego Archiwum Wojennego (1930)[27]
 • Katalogowanie i inwentaryzowanie wydawnictw kartograficznych (Projekt instrukcji) (1931)[28]
 • Zagadnienie dubletów w reformie bibljotecznej Komisji Edukacji Narodowej (1934)[29]
 • Zagadnienia dubletów w reformie bibljotecznej Komisji Edukacji Narodowej (1934)[30]
 • U kolebki polskiej polityki bibliotecznej (1774–1794) (1935)
 • Biblioteka Rzeczypospolitej im. Załuskich (1935)[31]
 • Z dziejów „Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich zwanej” (1935)[32]
 • U kolebki polskiej polityki bibljotecznej: (1774–1794) (1935)[33]
 • Projekt sprawozdania rocznego z czynności Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w r. 1936 (1937)[34]
 • Nowe ramy organizacyjne polskich bibliotek wojskowych (1937)[35]
 • Biblioteka a państwo: (pierwsze ćwierćwiecze Deutsche Bücherei) (1939)[36]
 • Podręcznik bibliotekarski polskiego bibliotekarza wojskowego (1944)[3]
 • Hugo Kołłątaj a bibliotekarstwo polskie (1952)[37]
 • Biblioteki i polityka biblioteczna w związku z potrzebami nauki (1947)[38]
 • Zagadnienie „Biblioteki Narodowej” w Polsce i zagranicą (1948)[39]
 • Pierwszy polski projekt „Generalnej Dyrekcji Bibliotek” (1956)[40]
 • Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807–31 (1958)[41]
 • Wpływ wytycznych Komisji Edukacji Narodowej na państwową politykę biblioteczną Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego: (1807–1831) (1961)[42]
 • Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482–1800 (1961)
 • Katalog atlasów 1801–1919 (1965)[43]
 • Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce (1961[44], 1965[45], 1968[46][47])
 • Okupacyjne dzieje Biblioteki Krasińskich (1970)[48]
 • Pruszkowska akcja zabezpieczania warszawskich zbiorów bibliotecznych (1944–1945): wspomnienia uczestnika akcji (1970)[49]

Ordery i odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rocznik Oficerski 1923 podał datę urodzenia 17 sierpnia 1883. Rocznik Oficerski 1928 wskazał już datę urodzenia 5 lipca 1883.
 2. a b c d e f Łodyński Marian Tadeusz, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-03-02].
 3. a b c d e f g h Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Historia. cbw.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 4. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 398.
 5. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 342.
 6. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 159, 1540.
 7. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 150, 1401.
 8. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 115, 162.
 9. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 387.
 10. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 5, s. 199, 20 maja 1938. 
 11. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. igipz.pan.pl. [dostęp 1 marca 2015].
 12. Marian Łodyński. sejm-wielki.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 13. a b Cmentarz Stare Powązki: KAMIENIECCY, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2017-03-29].
 14. Dokument "Dagome Iudex" a "kwestya sardyńska" w XI wieku. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 15. Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-1241. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 16. Falsyfikaty wśród dokumentów biskupstwa Płockiego w XIII wieku : studyum historyczno-dyplomatyczne. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 17. Uzależnienie Polski od papiestwa a kanonizacja św. Stanisława. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 18. Organizacja bibliotek wojskowych w świetle rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 19. Pro memoria. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 20. Historia wojskowa w programie szkolnym. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 21. Polskie bibliotekarstwo wojskowe jako odrębna gałąź ogólnego bibliotekarstwa. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 22. Nowoczesne bibliotekarstwo wojskowe. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 23. Dwie biblioteki narodowe. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 24. Katalog działowy bibliotek wojskowych. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 25. Karta z dziejów polskich bibljotek kawaleryjskich. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 26. Wojsko a nauka i sztuka. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 27. Instrukcja dla porządkowania druków ulotnych Polskiego Archiwum Wojennego. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 28. Katalogowanie i inwentaryzowanie wydawnictw kartograficznych (Projekt instrukcji). google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 29. Zagadnienie dubletów w reformie bibljotecznej Komisji Edukacji Narodowej. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 30. Zagadnienia dubletów w reformie bibljotecznej Komisji Edukacji Narodowej. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 31. Biblioteka Rzeczypospolitej im. Załuskich. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 32. Z dziejów "Bibljoteki Rzeczypospolitej Załuskich zwanej"..., 1783-1794. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 33. U kolebki polskiej polityki bibljotecznej: (1774-1794). google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 34. Projekt sprawozdania rocznego z czynności Bibljoteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w r. 1936. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 35. Nowe ramy organizacyjne polskich bibliotek wojskowych. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 36. Biblioteka a państwo: (pierwsze ćwierćwiecze Deutsche Bücherei). google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 37. Hugo Kołłątaj a bibliotekarstwo polskie. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 38. Biblioteki i polityka biblioteczna w związku z potrzebami nauki. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 39. Zagadnienie "Biblioteki Narodowej" w Polsce i zagranicą. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 40. Pierwszy polski projekt "Generalnej Dyrekcji Bibliotek". google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 41. Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Polskim (1807-1831). google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 42. Wpływ wytycznych Komisji Edukacji Narodowej na państwową politykę biblioteczną Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego: (1807-1831). google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 43. Katalog atlasów: 1801-1819. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 44. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 45. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce: Katalog atlasów 1801-1919. Z. 3. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 46. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 47. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce: Katalog atlasów i dzieł geograficznych (1528-1945), Tom 4. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 48. Okupacyjne dzieje Biblioteki Krasińskich. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 49. Pruszkowska akcja zabezpieczania warszawskich zbiorów bibliotecznych (1944-1945): wspomnienia uczestnika akcji. google.pl. [dostęp 2 marca 2015].
 50. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 26.
 51. M.P. z 1938 r. nr 258, poz. 607 „za krzewienie czytelnictwa”.
 52. CBW Rps 405.
 53. Odznaczenia francuskie dla oficerow polskich. Dekorowanie odbędzie się 3 maja. „Gazeta Poranna 2 Grosze”. Nr 120, s. 2, 2 maja 1925. 

BibliografiaEdytuj