Miara produktowa

Miara produktowa – dla danych dwóch miar, miara określona na produktowej przestrzeni mierzalnej, która iloczynowi kartezjańskiemu zbiorów mierzalnych (należących do odpowiednich -algebr) przyporządkowuje iloczyn ich miar.

TwierdzenieEdytuj

Niech   oraz   będą dwiema przestrzeniami mierzalnymi oraz niech   oznacza  -algebrę w zbiorze   generowaną przez zbiory postaci   gdzie   oraz   Jeżeli miary   -skończone, to istnieje dokładnie jedna miara na   nazywana miarą produktową i oznaczana dalej symbolem   o tej własności, że

 

dla dowolnych   gdzie   Pojęcie miary produktowej można w naturalny sposób indukcyjnie rozszerzyć na dowolną skończoną liczbę miar.

Niech   Odpowiednio, dolnym i górnym cięciem zbioru   wzdłuż   bądź   nazywa się zbiory:

 
 

Funkcje:

 
 

mierzalne (względem odpowiednio   i  ) oraz spełniona jest tzw. zasada Cavalieriego, która pozwala opisać miarę produktową wzorami:

 

Istnienie miary produktowej, nawet gdy któraś z miar   nie jest  -skończona, wynika z twierdzenia Hahna-Kołmogorowa.

Produkt dowolnej rodziny miar probabilistycznychEdytuj

Pojęcie miary produktowej można w naturalny sposób rozszerzyć na dowolną rodzinę miar probabilistycznych   określonych odpowiednio na przestrzeniach mierzalnych   Można udowodnić, że istnieje dokładnie jedna miara   określona na  -ciele produktowym

 

o tej własności, że

 

dla dowolnej rodziny   o własności, że tylko skończona liczba zbiorów   jest różna od   Iloczyn po prawej stronie rozumie się więc tu jako iloczyn tylko skończenie wielu liczb nieujemnych.

Miara w kostce CantoraEdytuj

Niech   będzie miarą w zbiorze   która zbiorom   i   przyporządkowuje wartość   Jeżeli   jest liczbą kardynalną, to miara Haara w kostce Cantora   może być uzyskana jako miara produktowa   kopii miary  

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj