Mleczan Ringera – potoczna nazwa roztworu Ringera z dodatkiem mleczanu (łac. Solutio Ringeri Lactate, ang. lactated Ringer's solution). Jest to roztwór izotoniczny w stosunku do krwi człowieka, należący do krystaloidów, przeznaczony do wlewów dożylnych[1].

Skład i właściwości fizykochemiczne[1][2][3][4]Edytuj

 • Co odpowiada w przybliżeniu następującym stężeniom jonów:

Mechanizm działaniaEdytuj

 • Wypełnienie łożyska naczyniowego.
 • Dostarczenie podstawowych elektrolitów (z wyjątkiem magnezu) w stężeniach fizjologicznych. Dzięki dodatkowi mleczanu sodu stężenie jonów chlorkowych jest skorygowane do wartości fizjologicznych, co dodatkowo odróżnia ten roztwór od "podstawowego" roztworu Ringera.[5]
 • Mleczany mogą być wykorzystane w wątrobie w procesie utleniania i glukoneogenezy. Proces ten zużywa wolny H+ do produkcji glikogenu i dwuwęglanów[6][7], które służą jako bufor przeciwdziałający kwasicy, będącej istotnym elementem np. choroby oparzeniowej[8], wstrząsu krwotocznego.

Wskazania do stosowaniaEdytuj

PrzeciwwskazaniaEdytuj

Sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożnościEdytuj

 • niewydolność nerek;
 • zasadowica (metaboliczna lub oddechowa);
 • zaburzenia utylizacji mleczanów - np. ciężka niewydolność wątroby, niedobór tiaminy (głównie alkoholicy) lub insuliny (cukrzyca);
 • zwiększona produkcja mleczanów - np. niedotlenienie, przewlekła niewydolność krążenia;
 • leczenie pochodnymi biguanidu (np. metformina), które zarówno zwiększają produkcję mleczanów (przez nasilenie glikolizy beztlenowej), jak i zmniejszają ich utylizację (poprzez hamowanie glukoneogenezy);
 • hiperglikemia (mleczan jest substratem do glukoneogenezy).

InneEdytuj

 • W sytuacji, gdy nie ma możliwości podawania dożylnego, może być ewentualnie podawany doustnie (niedobry smak), a u zwierząt także podskórnie.
 • W postaci aerozolu (np. preparat Ringosol) może być stosowany donosowo (nawet u noworodków) w celu nawilżania i oczyszczania śluzówki, np. w przebiegu nieżytu alergicznego lub niealergicznego, po operacji przegrody nosa itp.
 • Bardzo podobny w składzie do mleczanu Ringera jest roztwór Hartmann, stworzony przez Alexis Hartmann w celu leczenia kwasicy u dzieci.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Toni Hundle: "Płynoterapia okołooperacyjna" - prezentacja on-line w opracowaniu Pauliny Kołat (pol.). s. s. 15.
 2. Waldemar Machała: "Resuscytacja małą objętością" - prezentacja on-line (pol.). s. s. 6. [dostęp 25.08.08].
 3. Indeks leków Medycyny Praktycznej on-line (dostęp ograniczony) (pol.). s. Solutio Ringeri Lactate. [dostęp 09.09.08].
 4. Strona firmy Fresenius Kabi Polska (pol.). s. Solutio Ringeri Lactate. [dostęp 09.09.08].
 5. Stanisław Janicki (red.), Adolf Fiebig (red.), Małgorzata Sznitowska (red.): Farmacja stosowana. Podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 457. ISBN 83-200-3551-1.
 6. Toni Hundle: "Płynoterapia okołooperacyjna" - prezentacja on-line w opracowaniu Pauliny Kołat (pol.). s. s. 18.
 7. White SA, Goldhill DR. Is Hartmann's the solution?. „Anaesthesia”. 52. 5, s. 422-7, maj 1997. PMID: 9165959. 
 8. Jan Fibak (red.): Chirurgia Podręcznik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002, s. 730. ISBN 83-2002708-X.
 9. Jan Fibak (red.): Chirurgia Podręcznik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002, s. 736-737. ISBN 83-2002708-X.