Otwórz menu główne

Nadmiar zasad (ang. base excess), parametr BE, niedobór lub zapas zasad – jest to różnica między należnym a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi (wyliczony nadmiar zasad lub niedobór zasad). Określa jeden z parametrów badania laboratoryjnego - gazometrii.

Nadmiar zasad jest używany w obrazowaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej o podłożu metabolicznym, obrazujący różnicę pomiędzy należnym a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi. Prawidłowa wartość BE wynosi od -2,3 mEq/l do + 2,3 mEq/l.

Jeżeli BE ma wartość ujemną występuje kwasica metaboliczna. Badany roztwór zawiera niedobór zasad lub nadmiar kwasów. Jeżeli wartość jest dodatnia występuje wówczas zasadowica metaboliczna, czyli nadmiar zasad lub niedobór kwasów. BE ma jednak znaczenie sumaryczne – nie wyjaśnia mechanizmu zmiany ponieważ nie wiadomo czy niedobór zasad polega na rzeczywistym ich niedoborze przy niezmienionej ilości kwasów, czy też jest to zmniejszenie ilości kwasów przy niezmienionej ilości zasad.

Wartość BE nie zależy ani od pCO2, ani od stężenia hemoglobiny, natomiast zależy od wysycenia Hb tlenem, ponieważ utlenowana hemoglobina (HbO2) jest bardziej kwaśna od hemoglobiny odtlenowanej (Hb).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005, s. 472. ISBN 83-7430-031-0.
  • Jeremiasz Tomaszewki: Diagnostyka laboratoryjna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001, s. 180-188. ISBN 83-200-3591-0.