Niski Jesionik (cz. Nízký Jeseník, niem. Niederes Gesenke) – według podziału fizycznogeograficznego profesorów: Jerzego Kondrackiego i Wojciecha Walczaka mezoregion wchodzący w skład Sudetów Wschodnich i pasma Jesioników (cz. Jeseníky). Znajduje się całkowicie w Czechach – na pograniczu Moraw i Śląska. Graniczy od północnego wschodu z Płaskowyżem Głubczyckim (cz. Opavská pahorkatina) na Nizinie Śląskiej, od północnego zachodu z Górami Opawskimi (cz. Zlatohorská vrchovina), Wysokim Jesionikiem (cz. Hrubý Jeseník) i Hanušovicką vrchoviną, od zachodu z Obniżeniem Górnomorawskim (cz. Hornomoravský úval), od południowego wschodu z Bramą Morawską (cz. Moravská brána), a od wschodu z Kotliną Ostrawską (cz. Ostravská pánev). Za jego południowo-wschodnią część bywają uważane Góry Odrzańskie (cz. Oderské vrchy).

Niski Jesionik
Nízký Jeseník
Ilustracja
Widok na pasmo Niskiego Jesionika
Mapa regionu
Zasięg regionu Niskiego Jesionika w obrębie państwa czeskiego
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Wschodnie

Mezoregion

Niski Jesionik
cz. Nízký Jeseník

Zajmowane
jednostki
administracyjne


Czechy

Budowa geologiczna edytuj

Masyw Niskiego Jesionika zbudowany jest ze skał metamorficznych, tzw. kulmu wschodniosudeckiego: łupków serycytowych, fyllitów, zieleńców i osadowych: piaskowców, łupków ilastych, mułowców, iłowców, zlepieńców, z wkładkami wapieni, łupków kwarcowych i łupków grafitowych. Stopień metamorfizmu skał maleje stopniowo ku wschodowi tak, że trudne jest postawienie granicy między skałami metamorficznymi a osadowymi.

Rzeźba terenu edytuj

Szczyty edytuj

 
Widok na góry Velký Roudný i Malý Roudný
  Ważniejsze szczyty Niskiego Jesionika
Lp. Szczyt Wysokość
m n.p.m.
1 Slunečná 802
2 Slunečná – S 797
3 Pastviny 790
4 Velký Roudný 780
5 Kamenná hůrka 778
6 Malý Roudný 771
7 Ptáčník 768
8 Rychtář 753
9 Červená hora 749
10 Bedřichova hora 745
11 Nad Alejí 743
12 Moravická hora 741
13 Kamenec 737
14 Strážná 730
15 Polomy 725
16 Stránský vrch 725
17 Zlatá lípa 723
18 Na Kopci 721
19 Smrčiny 719
20 Karlova hora 717
Lp. Szczyt Wysokość
m n.p.m.
21 Zadní vrch 713
22 V Koleně 712
23 Vysutý 711
24 Stránský vrch – JV 710
25 Kamenný vrch 709
26 Návrší 709
27 Rýžovník 709
28 Harrachovský kopec 708
29 Poutní hora 708
30 Pomezí 707
31 Nad zatáčkou 707
32 Chlum 706
33 Kančí vrch 706
34 Na Kopci 705
35 Tři lípy 703
36 Výhledy 703
37 Vysoký vrch 703
38 Smrkový vrch 702
39 Černý les 701
40 Koroptví vrch 700
 
Mapa Niskiego Jesionika

Wody edytuj

Przez Niski Jesionik przebiega główny europejski dział wodny; północna część, odwadniana przede wszystkim przez Opawę i jej dopływ Moravice, należy do dorzecza Odry (wypływającej w Górach Odrzańskich) w zlewisku Morza Bałtyckiego, wody z pozostałego obszaru są odprowadzane przez Morawę do Dunaju i należą do zlewiska Morza Czarnego.

Miejscowości edytuj

Na obszarze Niskiego Jesionika znajdują się miejscowości:

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Bruntálský slovník naučný. Encyklopedie Nízkého Jeseníku. Wyd. 1. Bruntál: Moravská expedice, 2004, seria: Do nitra Askiburgionu, nr 32-33.. ISBN 80-86511-18-9. OCLC 85160682. (cz.).
  • Bruntálsko, Krnovsko, Osoblažsko. Turistická mapa 1:40 000. Zádveřice: SHOCart, 2016. ISBN 978-80-7224-737-0. OCLC 1103905105. (cz.).
  • Horní Pomoraví, Nízký Jeseník. Turistická mapa 1:40 000. Wyd. 2. Zádveřice: SHOCart, 2017. ISBN 978-80-7224-738-7. OCLC 1027035784. (cz.).
  • Nízký Jeseník (Turistická mapa) 1:350 000. mapy.cz. [dostęp 2020-04-23]. (cz.).
  • Opavsko, Slezská Harta. Turistická mapa 1:40 000. Wyd. 3. Zádveřice: SHOCart, 2017. ISBN 978-80-7224-744-8. OCLC 1027035372. (cz.).
  • Zbyněk Hradílek: Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989). Olomouc: Sagittaria, 1999. ISBN 80-238-4872-0. OCLC 43807799. (cz.).
  • Martin Janoška: Nízký Jeseník očima geologa. Wyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0252-1. OCLC 51188398. (cz.).
  • Jaroslav Vlach: Nízký Jeseník a Oderské vrchy. Wyd. 1. Praha: Olympia, 1968, seria: Turistický průvodce ČSSR, nr 28. OCLC 42149189. (cz.).
  • Jaroslav Vlach: Nízký Jeseník a přilehlé oblasti. Praha: Sportovní a Turistické Nakladatelství, 1958, seria: Řada oblastních turistických průvodců, nr 36. OCLC 180004776. (cz.).
  • Základní mapa (ČÚZK). [w:] Český Úřad Zeměměřický a Katastrální [on-line]. geoportal.cuzk.cz. (cz.).