Równanie różniczkowe Poissona

Równanie różniczkowe Poissona – niejednorodne równanie różniczkowe cząstkowe liniowe drugiego rzędu typu eliptycznego.

Równanie to zapisać można w postaci:

lub inaczej

.

Funkcję zmiennych przestrzennych traktuje się jako znaną[1].

Szczególne przypadkiEdytuj

Równanie można również zapisać explicite dla przestrzeni o zadanym wymiarze.

Dla przestrzeni trójwymiarowej przyjmuje ono postać równania różniczkowego cząstkowego:

 

a dla dwuwymiarowej:

 

W przypadku jednowymiarowym równanie Poissona redukuje się do równania różniczkowego zwyczajnego:

 

W przypadku jednorodnym, tj. jeśli   to mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym znanym pod nazwą równania różniczkowego Laplace’a.

Równanie Poissona opisuje wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. rozkład pola prędkości cieczy wypływającej ze źródła, potencjał pola grawitacyjnego w obecności źródeł, potencjał pola elektrostatycznego w obecności ładunków, temperaturę wewnątrz ciała przy stałym dopływie ciepła.

Nazwa równania pochodzi od nazwiska Simeona Denisa Poissona, który sformułował je na początku XIX wieku i przeprowadził analizę jego rozwiązań.

Rozwiązania i funkcje GreenaEdytuj

Równanie różniczkowe Poissona z dołączonymi do niego warunkami brzegowymi tworzy eliptyczne zagadnienie brzegowe. Zagadnienie to posiada rozwiązania regularne, o ile warunki brzegowe mają postać ciągłą.

Dla obszaru   i funkcji ciągłych   i   rozwiązaniem równania Poissona   w obszarze   spełniającym warunek   na brzegu   jest

 

gdzie   jest funkcją Greena obszaru (o ile dla danego obszaru taka funkcja istnieje).

Funkcją Greena półprzestrzeni   jest

 

gdzie   a   jest rozwiązaniem podstawowym laplasjanu.

Funkcją Greena (hiper)kuli jest

 

gdzie   a   jest rozwiązaniem podstawowym laplasjanu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Poissona równanie, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-06].

BibliografiaEdytuj