Romb

czworokąt płaski o równych bokach

Romb[1] (rzadziej ukośnik[2][3]) – czworokąt o bokach równej długości[4].

Rysunek przedstawiający romb

Każdy romb jest równoległobokiem[4], którego boki mają tę samą długość[5], i jednocześnie jest deltoidem, którego przekątne przecinają się w swoich środkach. Szczególnym przypadkiem rombu jest kwadrat[4], który jest rombem o kątach prostych i jednocześnie jest rombem o przekątnych tej samej długości[4].

Wzory edytuj

Niech   oznacza długość boku rombu,   jego wysokość (tzn. odległość między dwoma równoległymi bokami),   długości odpowiednio krótszej i dłuższej przekątnej rombu,   miarę kąta ostrego albo prostego pomiędzy bokami rombu. Wówczas prawdziwe są poniższe wzory:

 • pole powierzchni,
   [4]
 • obwód,
   
 • promień okręgu wpisanego,
   
 • długości przekątnych wyrażone za pomocą długości boków,
   
   

Własności edytuj

 • Romb jest figurą wypukłą.
 • Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi   (360°)
 • Suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych wynosi   (180°)[4].
 • Przekątne przecinają się pod kątem prostym[4] dzieląc romb na cztery przystające trójkąty prostokątne.
 • Punkt przecięcia przekątnych rombu dzieli każdą z nich na połowy[4].
 • Punkt przecięcia przekątnych wyznacza środek okręgu wpisanego.
 • Punkt przecięcia przekątnych jest środkiem symetrii rombu[4].
 • Przekątne pokrywają się z dwusiecznymi kątów.
 • Przekątne pokrywają się z osiami symetrii rombu[4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Od łac. rhombus, z gr. rhombos ῥόμβος, „czurynga [drewienko kręcone na sznurku]”; od rhembein, „obracać się, kręcić się, włóczyć się”.
 2. Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, s. 654. ISBN 83-01-00521-1.
 3. Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1967, s. 445. ISBN 83-214-0570-3.
 4. a b c d e f g h i j Matematyka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 (Encyklopedia szkolna), s. 232, ISBN 83-02-02551-8.
 5. romb, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-09-29].

Linki zewnętrzne edytuj