Otwórz menu główne

Ropiwakaina – środek znieczulenia miejscowego o długim działaniu, słabo rozpuszczalny w tłuszczach.

Ropiwakaina
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C17H26N2O
Masa molowa 274,40 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 84057-95-4 (wolna zasada); 98717-15-8 (chlorowodorek); 132112-35-7 (hydrat chlorowodorku)
PubChem 71273[1]
DrugBank DB00296[2]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC N01BB09

DziałanieEdytuj

Zwiększa potencjał progowy błon komórkowych komórek nerwowych i w ten sposób blokuje przewodzenie potencjału czynnościowego.

WskazaniaEdytuj

Blokady nerwów obwodowych i blokady zewnątrzoponowe (w pojedynczych wstrzyknięciach lub we wlewie ciągłym) w celu wywołania znieczulenia do zabiegów operacyjnych chirurgicznych i ginekologicznych (w tym wykonania ciecia cesarskiego) oraz w celu zwalczanie ostrego bólu.

Działania niepożądaneEdytuj

Występują bardzo rzadko, o ile nie dojdzie do przedawkowanie lub niezamierzonego podania do naczynia krwionośnego. Najczęściej związane są z występującymi podczas blokady zmianami i ze stanem ogólnym pacjenta. Należą do nich: obniżenie ciśnienia tętniczego, nudności, bradykardia, wymioty, parastezje, zwiększenie ciepłoty ciała, ból głowy, zatrzymanie moczu, stany lękowe.

PreparatyEdytuj

  • Naropin, Ropimol – roztwory do wstrzykiwań lub infuzji (2 mg/ml), roztwory do wstrzykiwań (7,5 mg/ml; 10 mg/ml)

PrzypisyEdytuj