Rozkład hipergeometryczny

Rozkład hipergeometryczny to dyskretny rozkład prawdopodobieństwa związany z tzw. schematem urnowym.

Rozkład hipergeometryczny
Parametry
Nośnik
Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
Wartość oczekiwana (średnia)
Moda
Wariancja
Współczynnik skośności
Kurtoza

Funkcja tworząca momenty
Funkcja charakterystyczna

Zmienna losowa o tym rozkładzie określa liczbę elementów jednego typu występujących w n-elementowej próbie wylosowanej z urny zawierającej m elementów tego typu wśród N wszystkich elementów. Oznaczenia bywają inne, np. N może oznaczać liczbę elementów drugiego typu, a nie wszystkich.

Zobacz teżEdytuj