Rozkład hipergeometryczny

Rozkład hipergeometryczny to dyskretny rozkład prawdopodobieństwa związany z tzw. schematem urnowym.

Rozkład hipergeometryczny
Parametry

Nośnik

Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa

Wartość oczekiwana (średnia)

Moda

Wariancja

Współczynnik skośności

Kurtoza

Funkcja tworząca momenty

Funkcja charakterystyczna

Zmienna losowa o tym rozkładzie określa liczbę elementów jednego typu występujących w n-elementowej próbie wylosowanej z urny zawierającej m elementów tego typu wśród N wszystkich elementów. Oznaczenia bywają inne, np. N może oznaczać liczbę elementów drugiego typu, a nie wszystkich.

Zobacz teżEdytuj