Rzeki na Litwie

lista w projekcie Wikimedia

Rzeki na Litwie są wolno płynące, meandrujące o szerokich dolinach. Istniejąca tu sieć rzek jest bardzo gęsta i dobrze rozwinięta, na 1 km² przypada 0,4 km rzeki. Zasilane są przede wszystkim wodami ze stopionych śniegów, co jest przyczyną gwałtownego wzbierania stanów wód na wiosnę i występowaniem licznych powodzi. Największe rzeki to: Niemen – o długości całkowitej 937 km, natomiast w granicach Litwy 469 km, którego dorzecze zajmuje prawie 70% powierzchni terytorium Litwy – wraz z dopływami: Wilią, Niewiażą, Dubissą oraz górny bieg Windawy. Najdłuższą rzeką płynącą w całości na terytorium Litwy jest rzeka Święta, o długości 246 km.

Niemen koło Olity
Wilia w Wilnie
Windawa
Szeszupa w Krasnoznamiensku
Święta niedaleko Wieprzy
Niewiaża w okolicy Kiejdan
Mereczanka w Mereczu

Rzeki według długości edytuj

Poniższa tabela przedstawia rzeki, przepływające przez terytorium Litwy, których długość wynosi ponad 100 km.

# Nazwa Długość (km) Uchodzi do Główne miasta
Całkowita Na Litwie
1 Niemen (Nemunas) 937 475 Zalew Kuroński Grodno, Druskieniki, Olita, Kowno, Sowieck
2 Wilia (Neris) 510 235 Niemen Wilno, Kiernów, Janów nad Wilią, Kowno
3 Windawa (Venta) 346 161 Morze Bałtyckie Wenta, Goldynga, Windawa
4 Szeszupa (Šešupė) 298 209 Niemen Mariampol, Władysławów, Krasnoznamiensk
5 Święta (Šventoji) 246 246 Wilia Onikszty, Kowarsk, Wiłkomierz
6 Niewiaża (Nevėžis) 209 209 Niemen Poniewież, Kiejdany
7 Mereczanka (Merkys) 203 190 Niemen Biała Waka, Merecz
8 Minia (Minija) 202 202 Niemen Sałanty, Gorżdy, Prekule
9 Niemenek (Nemunėlis) 199 160 Lelupa Bauska, Viesīte
10 Dzisna (Dysna) 173 58 Dźwina Witebsk, Połock, Ryga, Dyneburg
11 Jura (Jūra) 172 172 Niemen Retów, Taurogi
12 Musza (Mūša) 157 140 Lelupa Bauska
13 Lėvuo (Lėvuo) 145 145 Musza Kupiszki
14 Szuszwa (Šušvė) 135 135 Niewiaża
15 Dubissa (Dubysa) 131 131 Niemen Szawle, Ejragoła
16 Szyrwinta (Širvinta) 129 129 Święta Szyrwinty
17 Szweta (Švėtė) 118 50 Lelupa Jełgawa, Żagory
18 Szeszuwa (Šešuvis) 115 115 Jura
19 Kotra (Katra) 109 24 Niemen
20 Mitwa (Mituva) 102 102 Niemen Jurbork
21 Bartawa (Bartuva) 101 55 Morze Bałtyckie Szkudy

Długość rzeki Żejmiany jest sporna, wynosi ona, w zależności od źródeł 82 lub 114 km.

Do długości w granicach Litwy zaliczają się również odcinki rzek granicznych.

Rzeki według przepływu edytuj

Rzeka Przepływ, m³/s
Niemen 665
Wilia 189
Święta 55
Windawa 350
Jura 42
Minia 39
Niewiaża 33
Szeszupa 33
Mereczanka 32
Żejmiana 27
Musza 62
Niemenek 24
Šešuvis 16
Dubissa 13
Levuo 8
Szyrwinta 7,5
Szuszwa 6

Zlewnie edytuj

Około 70% terytorium Litwy, czyli ok. 49 600 km² należy do zlewni Niemna. Zlewnie pozostałych rzek są znacznie mniejsze i obejmują głównie tereny przygraniczne. Zlewnia rzeki Lelupy, która jest druga pod względem wielkości na terenie kraju, obejmuje jedynie 8976 km² litewskiego terytorium, zlewnia Windawy 5140 km², Dźwiny 1857 km², zlewnie rzek pobrzeża Bałtyku 2'523 km², zaś zlewnia Pregoły zajmuje zaledwie 54 km² Litwy.

Zobacz też edytuj