Stan wojenny w Królestwie Polskim (1861–1862) – Inne języki