Strażnica WOP Barnisław

Strażnica w Barnisławiu:

 1. podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.
 2. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
Strażnica WOP Barnisław
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945
od 1991 strażnica SG
Rozformowanie 1.01.2003[1]
Organizacja
Dyslokacja Barnisław
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 13 komenda odcinka
42 batalion OP
123 batalion WOP
Pomorski Oddział SG
Dysl wop 1945 3.png
123 batalion WOP w 1957.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 13 komendy odcinka Szczecin jako 62 strażnica WOP (Barnisław)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3]. W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 42 batalionu OP. Od stycznia 1951 roku strażnica podlegała dowódcy 123 batalionu WOP[4][5].

Z dniem 15.03.1954 roku nadano strażnicom nowe numery[a]. . 62 strażnica WOP otrzymała nr 60[7]. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica specjalna Broniszewo była 9. w 12 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1964 roku strażnica WOP nr 10 Broniszewo uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do I kategorii[8].

W 1991 roku strażnicę przejęła nowo formująca się Straż Graniczna[9]. Strażnica w Barnisławiu weszła w podporządkowanie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej[10].

Z początkiem 2003 roku strażnica SG w Barnisławiu i GPK Kołbaskowo zostały połączone w jeden organizm pod nazwą Graniczna Placówka Kontrolna w Kołbaskowie[11].

Służba granicznaEdytuj

W 1960 roku 17 strażnica WOP Broniszewo I kategorii ochraniała 5700 metrowy odcinek granicy państwowej od znaku granicznego 786 do zn. gr. 773.

W 1968 roku zainstalowano i włączono do eksploatacji urządzenia podczerwieni typu US-2 na całym odcinku strażnicy Broniszewo[b].

Strażnice sąsiednie:

61 strażnica WOP Kamieniec, 63 strażnica WOP Dołuje - 1946

Komendanci/dowódcy strażnicyEdytuj

 • ppor. Zygmunt Zuchaj (był 10.1946)[c]
 • por. Bolesław Bonczar (03.03.1947–19.05.1949)
 • ppor. Józef Tałaj (1952-1955)
 • ppor. Longin Kaszyca (1955-1956)[13]
 • ppor. Feliks Michalak(1956-1959)
 • por. Jan Prokop (1959-co najmniej do 1965)

---

 • Sawiczewski Maciej
 • Żurawski Grzegorz
 • Krzemiński Andrzej
 • Drużga Włodzimierz

UwagiEdytuj

 1. Rozkaz dowódcy WOP nr04 z 22.02.1954[6].
 2. Zarządzenie szefa WOP nr pf 9 z 24.02.1968 roku.
 3. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 052 z 19.10.1946[12].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza (1945-1991). Krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Kazimierz Kozłowski: Pomorski Oddział Straży Granicznej. Tradycje i współczesność. Szczecin: Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Pomorskiego Oddziału SG, 1993.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Ryszard Techman: Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom II. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Andrzej Wojtaszak, Kazimierz Kozłowski: Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek : materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r.: praca zbiorowa. Szczecin: Oddział Edukacji Obywatelskiej, 2001. ISBN 83-86992-76-X.
 • Archiwum Straży Granicznej, DWOP, sygn. 217/143 k.119 -123. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr. Historia Pomorskiej Brygady WOP. Szczecin 1961
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.