Wikipedia:Biblioteka/Historia/Średniowiecze

Średniowiecze

Ta strona gromadzi informacje o publikacjach (także w postaci elektronicznej) dotyczących średniowiecza, które są w posiadaniu polskich Wikipedystów. Jeżeli chcesz zweryfikować jakieś informacje lub potrzebujesz jakichś informacji, a potrzebna publikacja znajduje się na poniższych listach, możesz w tym celu skontaktować się z jej właścicielem.

Jeżeli chcesz samemu dodać posiadane przez siebie pozycje, wypełnij odpowiednie tabele.

Wypożyczalnia – w ramach rozszerzenia akcji Podaj dalej możesz zadeklarować oddanie książki innemu Wikipedyście. By to uczynić wystarczy w tabeli, w części "Uwagi" wpisać "Oddam".

Publikacje posiadane przez wikipedystówEdytuj

KsiążkiEdytuj

Biografie, literatura i sztukaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Biografie
Kowalska Barbara: Święta Kinga. Rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze. Kraków: Avalon, 2008, s. 410. ISBN 978-83-60448-4-03. Marencja aktywna
Śliwiński Błażej: Sambor II książę tczewski. Tczew: Kociewski Kantor Edytor, 1993, s. 174. ISBN 978-83-85026-88-4. Marencja aktywna
Literatura. Żródła
Curtius Ernest Robert: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Kraków: Universitas, 2005, s. 689. ISBN 83-2423-0450-4. [pierw. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948)] Marencja aktywna
Ekkehard IV z Sankt Gallen: Przypadki klasztoru Świętego Galla. Kraków: Avalon, 2010, s. 689. ISBN 978-83-7730-005-3. Marencja aktywna
Gesta Romanorum. Historie rzymskie. Warszawa: Iskry, 2001, s. 210. ISBN ISBN 83-207-1667-5. Marencja aktywna
Kultura materialna. Sztuka
Boczkowska Anna: Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów. Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 1993, s. 420. ISBN 83-7022-027-4. Marencja aktywna
Drążkowska Anna: Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011, s. 366. ISBN 978-83-231-2622-5. Marencja aktywna
Karłowska-Kamzowa Alicja: Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia. Studium ikonograficzne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000, s. 175. ISBN 83-7063-267-X. Marencja aktywna
Lis Hanna, Lis Paweł: Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko. PKraków: EGIS, 2009, s. 273. ISBN 978-83-7396-839-4. Marencja aktywna
Mrozowski Przemysław: Polskie nagrobki gotyckie. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 1994, s. 469. ISBN 83-7022-043-6. Marencja aktywna
Płonka Bałus Katarzyna: Vita Christi et la vengeance de nostre Seigneur Jhesu Christ. Warszawa: Universitas, 2005, s. 321. ISBN 83-242-0432-6. Marencja aktywna
Studia nad średniowiecznym skórnictwem. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009, s. 250. ISBN 978-83-89499-58-5. Marencja aktywna
Śnieżyńska-Stolot Ewa: Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w średniowieczu. Kraków: Drukarnia Secesja, 1994, s. 86. ISBN 83-86077-86-7. Marencja aktywna
Śnieżyńska-Stolot Ewa: Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Szczecin: PWN, 1992, s. 490. ISBN 83-01-10373-6. Marencja aktywna
Wywrot-Wyszkowska Beata: Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu XIII-XV wiek. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2008, s. 214. ISBN 978-83-89499-44-8. Marencja aktywna
Historia literatury
Teresa Michałowska: Średniowiecze. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 83-01-11452-5. Witia aktywny
Teresa Michałowska: Literatura polskiego średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16675-5. Witia aktywny
Tadeusz Witczak: Literatura Średniowiecza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, seria: Dzieje literatury polskiej. ISBN 83-01-09688-8. Witia aktywny
Jerzy Starnawski: Średniowiecze. Wyd. drugie poprawione. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. ISBN 83-02-03570-X. Witia aktywny
William Paton Ker: Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury. Tadeusz Rybowski (tłum.). Wrocław: Ossolineum, 1987. ISBN 83-04-02366-9. Witia aktywny
Clive Staples Lewis: Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Witold Ostrowski (tłum.). Kraków: Znak, 1995. ISBN 83-7006-327-6. Witia aktywny
Roman Mazurkiewicz: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 1994. ISBN 83-85380-22-1. Witia aktywny
aktywny


Historia państw EuropyEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Polska (i Litwa)
Marek Kazimierz Barański, Dynastia Piastów w Polsce, PWN, Warszawa 2006, ​ISBN 83-01-14816-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Jan Dąbrowski, Kazimierz Wielki: twórca Korony Królestwa Polskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, ​ISBN 978-83-242-0686-5 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Dzieje Narodu i Państwa Polskiego (cała seria), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1986-1999 spis zeszytów Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Jacek Elminowski, Stosunki polityczne między Piastami a Luksemburgami i Wittelsbachami w pierwszej połowie XIV wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, ​ISBN 83-7322-181-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Paweł Jasienica, Polska Piastów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7469-479-7 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius, Historia Litwy: Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, PWN, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-01-15190-4 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Tomasz Nowakowski, Kazimierz Wielki a Bydgoszcz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ​ISBN 83-7322-527-7 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Jerzy Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Ossolineum, Wrocław 2004, ​ISBN 83-04-04688-1 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Słowiańszczyzna i historia powszechna
Jerzy Kłoczowski, Młodsza Europa: Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, PIW, Warszawa 2003, ​ISBN 83-06-02689-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Steven Runciman, Nieszpory sycylijskie: Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie XIII wieku, tłum. Łukasz Modelski, Oskar Tyciński, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 2007, ​ISBN 978-83-250-0031-8 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Jerzy Skowronek, Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski, Historia Słowian południowych i zachodnich, PWN, Warszawa 1988, ​ISBN 83-01-07549-X Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Słownik władców Europy średniowiecznej, red. Józef Dobosz i Maciej Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998, ​ISBN 83-86-138-50-5 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Andrzej Szyjewski, Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ​ISBN 83-7318-205-5 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Wczesna Słowiańszczyzna: Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu, t. 1-2, red. Andrzej Wędzki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-89191-79-3 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Serbia (i okolice)
Antun Barac, Literatura narodów Jugosławii, tłum. Maria Krukowska, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Tadeusz Czekalski, Jerzy Hauziński, Jan Leśny, Historia Albanii, Ossolineum, Wrocław 2009, ​ISBN 978-83-04-04994-9 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Dar słowa: ze starej literatury serbskiej, wyb. i opr. Aleksander E. Naumow, tłum. Teresa Wątor-Naumow, Aleksander E. Naumow, Wanda Kotwiczowa, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1984, ​ISBN 83-218-0087-4 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Jarosław Dudek, Cała ziemia dyrracheńska pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999, ​ISBN 83-86832-98-3 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Wacław Felczak, Tadeusz Wasilewski, Historia Jugosławii, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, ​ISBN 83-04-01638-9 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Dorota Gil, Prawosławie, historia, naród: Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ​ISBN 83-233-1951-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Dorota Gil, Serbska hymnografia narodowa, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, ​ISBN 83-903732-1-1 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Historia Królestwa Słowian czyli Latopis popa Duklanina, tłum. i opr. Jan Leśny, PWN, Warszawa 1988, ​ISBN 83-01-07110-9 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Marian Jakóbiec, Literatury narodów Jugosławii [w:] Dzieje literatur europejskich, t. 3, cz. 2: Literatura bułgarska, literatury narodów Jugosławii, literatura węgierska, literatura albańska, literackie dziedzictwo Celtów, literatura irlandzka, literatura szkocko-gaelicka, literatura w języku Manx, literatura walijska, literatura kornicka, literatura bretońska, literatura polska w kontekście europejskim, red. Władysław Floryan, PWN, Warszawa 1991, ​ISBN 83-01-08523-1​, s. 129-389 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Barbara Jelavich, Historia Bałkanów, t. 1: wiek XVIII i XIX, tłum. Jędrzej Polak, Krzysztof Salawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ​ISBN 83-233-2042-X Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
David Marshall Lang, Bułgarzy: od czasów pogańskich do podboju przez Turcję Osmańską, tłum. Hanna Olędzka, PIW, Warszawa 1983, ​ISBN 83-06-00831-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Jan Leśny, Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów: (połowa XI – koniec XII wieku), Ossolineum – Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, ​ISBN 83-04-03136-1 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Wojsław Molè, Sztuka Słowian południowych, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Georgije Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, PWN, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-01-15268-0 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Leszek Podhorodecki, Jugosławia: Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2000, ​ISBN 83-86170-49-2 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Joanna Rapacka, Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka: zarys dziejów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993, ​ISBN 83-900117-8-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Joanna Rapacka, Rzeczpospolita Dubrownicka, Pogranicze, Sejny 2005, ​ISBN 83-86872-72-1 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
aktywny

Religie, wierzenia, historia kościołów instytucjonalnychEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Średniowieczne herezje i inkwizycja
Malcolm Barber: Katarzy. Warszawa: PIW, 2005. ISBN 83-06-02923-2. CarlosPn aktywny
Francisco Bethencourt: The Inquisition. A Global History, 1478–1834. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-74823-0. CarlosPn aktywny
Rino Cammalieri: Prawdziwa historia inkwizycji. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2005. ISBN 83-89289-98-9. CarlosPn aktywny
Franco Cardini, Marina Montesano: Historia inkwizycji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008. ISBN 978-83-7318-969-0. CarlosPn aktywny
Andrea Del Col: L'Inquisizione in Italia. Mediolan: Oscar Mondadori, 2010. ISBN 978-88-04-53433-4. CarlosPn aktywny
Francisco Diago: Historia de la Provincia de Aragon de la Orden de Predicadores. Barcelona: 1599. CarlosPn aktywny
Nicolaus Eymeric: Directorium Inquisitorum. Wenecja: 1607. CarlosPn aktywny
Sigismund Ferrarius: De rebus Ungaricae provinciae Ordinis Praedicatorum Commentarii. Wiedeń: 1637. CarlosPn aktywny
Vincenzo Maria Fontana: Monumenta Dominicana Breviter in Synopsim Collecta. Rzym: 1675. CarlosPn aktywny
Richard Kieckhefer: Repression of Heresy in Medieval Germany. Liverpool: Liverpool University Press, 1979. ISBN 0 85323 134 6. CarlosPn aktywny
Paweł Kras: Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006. ISBN 83-7363-431-2. CarlosPn aktywny
Paweł Kras (red.): Inkwizycja papieska w Europie środkowo-wschodniej. Kraków: Esprit SC, 2010. ISBN 978-83-61989-33-2. CarlosPn aktywny
Malcolm Lambert: The Cathars. Wiley-Blackwell, 1998. ISBN 978-0-631-20959-1. CarlosPn aktywny
Malcolm Lambert: Średniowieczne herezje. Gdańsk-Warszawa: Wyd. MARABUT, 2002. ISBN 83-916989-5-5. CarlosPn aktywny
Henry Charles Lea: A History of the Inquisition of the Middle Ages. Vols. I – III. Londyn – Nowy Jork: MacMillan Co., 1887–1888. CarlosPn aktywny
Robert Lerner: The Heresy of the Free Spirit in the Middle Ages. University of Notre Dame Press, 2007 (reprint książki z 1972). ISBN 978-0-268-01094-2. CarlosPn aktywny
A. L. Maycock, R. Knox: The Inquisition from Its Establishment to the Great Schism. Nowy Jork: Kessinger Publishing, 2003. ISBN 0-7661-7290-2. CarlosPn aktywny
Steven Runciman: Manicheizm średniowieczny. Katowice: Wyd. Książnica, 2007. ISBN 978-83-250-0073-8. CarlosPn aktywny
Grzegorz Ryś: Inkwizycja. Kraków: Znak, 1997. ISBN 83-7006-636-4. CarlosPn aktywny
Petra Seifert (red.): Księga Inkwizycji. Podręcznik napisany przez Bernarda Gui. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006. ISBN 83-7097-941-6. CarlosPn aktywny
Damian Smith: Crusade, Heresy and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon (c. 1167–1276). Leiden – Boston: BRILL, 2010. ISBN 978-90-04-18289-9. CarlosPn aktywny
Michael Tavuzzi: Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and Inquisitorial Districts in Northern Italy, 1474–1527. Leiden – Boston: BRILL, 2007. ISBN 978-90-04-16094-1. CarlosPn aktywny
Jean Testas, Guy Testas: Inkwizycja. Kraków: Agade, 1994. ISBN 83-901227-5-8. CarlosPn aktywny
Szymon Wrzesiński: Inkwizycja na ziemiach polskich. Zakrzewo: Wydawnictwo REPLIKA, 2009. ISBN 978-83-7674-011-9. CarlosPn aktywny
Hierarchia kościelna w średniowieczu
Brixius, Johannes Matthias: Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181. Verlag von R. Trenkel. Berlin 1912 CarlosPn aktywny
Ciacconius, Alphonsus: Vitæ, et res gestæ Pontificvm Romanorum et S. R. E. Cardinalivm ab initio nascentis Ecclesiæ vsque ad Vrbanvm VIII. Pont. Max., vols. I – IV, red. A. Oldoini, Rzym 1677 CarlosPn aktywny
Eubel, Konrad; Gulik, Wilhelm; Ritzler, Remigius: Hierarchia Catholica, vols. I – VI, Padwa, 1913–1958 CarlosPn aktywny
Fischer, Andreas: Kardinäle im Konklave. Die lange Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 118. Max Niemeyer Verlag. Tybinga 2008 ​ISBN 978-3-484-82118-7 CarlosPn aktywny
Ganzer, Klaus: Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Kardinalkollegiums vom 11. bis 13. Jahrhundert. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Max Niemeyer Verlag. Tybinga 1963, ​ISBN 978-3-484-80025-0 CarlosPn aktywny
Hüls, Rudolf: Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049–1130. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Max Niemeyer Verlag. Tybinga 1977, ​ISBN 978-3-484-80071-7 CarlosPn aktywny
Kartusch, Elfriede: Das Kardinalkollegium in der Zeit von 1181–1227. Ein Beitrag zur Geschichte des Kardinalates im Mittelalter. Dysertacja doktorska, Uniwersytet Wiedeński 1948 CarlosPn aktywny
Klewitz, Hans Walter: Reformpapsttum und Kardinalkolleg. Die Entstehung des Kardinalkollegiums. Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum. Das Ende des Reformpapsttums., Hermann Gentner Verlag. Darmstadt 1957 (brak ISBN) CarlosPn aktywny
G. A. Loud: The Latin Church in Norman Italy. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-25551-1. (ang.) CarlosPn aktywny
Maleczek, Werner: Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wiedeń 1984, ​ISBN 3-7001-0660-2​. CarlosPn aktywny
Panvinio, Onofrio: Romani pontifices et cardinales S. R. E. ab eiusdem a Leone IX. ad Paulum IV. per quingentos posteriores a Christi natali annos creati, Wenecja 1557 CarlosPn aktywny
Paravicini Bagliani, Agostino: Cardinali di curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254. Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 18-19. Editrice Antenore. Padwa 1972. CarlosPn aktywny
Schwartz, Gerhard: Die Besetzung der Bistümern Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den listen der Bischöfe 951-1122, Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1913 CarlosPn aktywny
Ughelli, Ferdinando: Italia Sacra sive de episcopis Italiae, vols. I – X, wyd. N. Coleti, Wenecja1718 – 1722 CarlosPn aktywny
Zenker, Barbara: Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159. Dysertacja doktorska, Uniwersytet w Würzburgu 1964 CarlosPn aktywny
aktywny

Pozostałe (nieposortowane)Edytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Althoff Gerd: Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 210. ISBN 978-83-01-16592-5. [pierw. Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter (2003)] Marencja aktywna
Czary i czarownictwo na Pomorzu. Stargard: Muzeum Stargard, 2008, s. 217. ISBN 978-83-920332-8-8. Marencja aktywna
Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1997, s. 153. ISBN 83-7063-193-2. Marencja aktywna
Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Warszawa: DiG, 2007, s. 262. ISBN 83-7181-469-0. Marencja aktywna
Kowalewski Krzysztof: Rycerze włodycy panosze. Ludzie systemu lennego w średniowiecznych Czechach. Warszawa: Neriton, 2009, s. 230. ISBN 978-83-7543-088-2. Marencja aktywna
Koziol Geoffrey: Błaganie o przebaczenie i łaskę. Porządek rytualny i polityczny wczesnośredniowiecznej Francji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 460. ISBN 978-83-235-0543-3. [pierw. pierw. Begging pardon and favor : ritual and political order in early medieval France (1992)] Marencja aktywna
Krawiec Adam: Seksualność w średniowiecznej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2000, s. 460. ISBN 83-7177-035-9. Marencja aktywna
Maroń Jerzy: Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku. Wodzisław Śląski: Wydawnictwo Templum, 2011, s. 156. ISBN 978-83-932793-2-6. Marencja aktywna
Samsonowicz Agnieszka: Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza, 2011, s. 564. ISBN 978-83-617-4886-1. Marencja aktywna
Tomaszek Michał: Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna relacja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy. Kraków: Avalon, 2007, s. 292. ISBN 978-83-60448-34-2. Marencja aktywna
Tyszka Przemysław: Prawa barbarzyńskie o czynach przeciw ciału i cielesności człowieka (od końca V do początku IX wieku). Corpus hominis jako kategoria kulturowa. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS, 2010, s. 228. ISBN 978-83-227-3183-3. Marencja aktywna
Zaremska Hanna: Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010, s. 172. ISBN 83–85810–17–X. Marencja aktywna
R. Allen Brown, Historia Normanów; Tomasz Raburski aktywny
Ibn Arabi, Księga o podróży nocnej; Tomasz Raburski aktywny
Philippe Aries, Historia dzieciństwa; Tomasz Raburski aktywny
Robert Bartlett, Tworzenie Europe; Tomasz Raburski aktywny
Harold Berman; Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej; Tomasz Raburski aktywny
Józef Bielawski, Ibn Chaldun Tomasz Raburski aktywny
Philippe Contamine, Wojna w średniowieczu; Tomasz Raburski aktywny
Frederick Copleston, Historia filozofii (tom 2 i 3 - aż do Dunsa Szkota); Tomasz Raburski aktywny
Norman Davies, Boże Igrzysko; Tomasz Raburski aktywny
Norman Davies, Wyspy; Tomasz Raburski aktywny
Andrzej Gaca, Powszechna historia ustrojów państwowych; Tomasz Raburski aktywny
Bronisław Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu; Tomasz Raburski aktywny
Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian; Tomasz Raburski aktywny
Jacques Le Goff, Święty Ludwik; Tomasz Raburski aktywny
Al Gazali, Nisza Świateł Tomasz Raburski aktywny
Aron Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze); Tomasz Raburski aktywny
Jerzy Hauziński, Muzułmańska sekta asasynów w europejskim piśmiennictwie wieków średnich; Tomasz Raburski aktywny
Johann Huizinga, Jesień Średniowiecza; Tomasz Raburski aktywny
I. Ihnatowicz, B. Zientara, K. Żarnowski; Społeczeństwo Polski od X do XX wieku; Tomasz Raburski aktywny
Paul Johnson, Historia Żydów; Tomasz Raburski aktywny
E. Kantorowicz; Dwa ciała króla; Tomasz Raburski aktywny
J.M.Kelly, Historia zachodniej teorii prawa; Tomasz Raburski aktywny
Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej; Tomasz Raburski aktywny
Herbert Ludat, Słownianie/Niemcy/Europa; Tomasz Raburski aktywny
Tadeusz Manteuffel, Kultura Europey średniowiecznej Tomasz Raburski aktywny
Tadeusz Manteuffel, Polska pierwszych piastów Tomasz Raburski aktywny
Pierre Riche, Karolingowie; Tomasz Raburski aktywny
Else Roehlsdahl, Historia Wikingów; Tomasz Raburski aktywny
Katarzyna Sójka-Zielińska, Historia prawa; Tomasz Raburski aktywny
Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian; Tomasz Raburski aktywny
Jerzy Strzelczyk, Średniowieczny obraz świata; Tomasz Raburski aktywny
Stefan Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Tomasz Raburski aktywny
Andrzej Szyjewski, Religia Słowian; Tomasz Raburski aktywny
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Tomasz Raburski aktywny
Andrzej Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, ​ISBN 83-7436-023-2 Gytha aktywna
Maria Miśkiewicz Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, ​ISBN 978-83-7436-239-9 Gytha aktywna
Marcelin Defourneaux: Życie codzienne w czasach Joanny d'Arc. Wyd. I. Warszawa: PIW, 1963. Gytha aktywna
Marek K. Barański: Dynastia Piastów w Polsce. Warszawa: PWN, 2008. ISBN 978-83-01-14816-4. Tar Lócesilion aktywny
Dzieje narodu i państwa polskiego. T. I-01 do I-09. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. Tar Lócesilion aktywny
Władysław Czapliński: Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków: Znak, 1985. ISBN 83-7006-057-9. Tar Lócesilion aktywny
Paweł Jasienica: Polska Piastów. Polska Jagiellonów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. ISBN 83-06-001504-5. Tar Lócesilion aktywny
Józef Szymański: Nauki pomocnicze historii. Warszawa: PWN, 1983. ISBN 83-01-02673-1. Tar Lócesilion aktywny
Ludwik Bazylow: Historia Rosji. T. 1. Warszawa: PWN, 1985. ISBN 83-01-03731-8. Tar Lócesilion aktywny
Norman Davies: Boże Igrzysko. Historia Polski. T. 1. Kraków: Znak, 1994. ISBN 83-7006-331-4. Tar Lócesilion aktywny
Michał Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: LexisNexis, 2003. ISBN 83-7334-030-0. Tar Lócesilion aktywny
Katarzyna Sójka-Zielińska: Historia prawa. Warszawa: LexisNexis, 2001. ISBN 83-7334-393-8. Tar Lócesilion aktywny
Karol Estreicher: Historia sztuki w zarysie. Kraków: PWN, 1986. ISBN 83-01-03664-8. Tar Lócesilion aktywny
Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. 1. Warszawa: PWN, 1983. ISBN 83-01-02581-6. Tar Lócesilion aktywny
Teresa Michałowska: Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13842-4. Awersowy aktywny
Tadeusz Witczak: Literatura średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13015-6. Awersowy aktywny
Słownik literatury staropolskiej. Teresa Michałowska (red.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. ISBN 83-04-04621-0. Awersowy aktywny
Łacińska poezja w dawnej Polsce. Pod red. Teresy Michałowskiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 1999. ISBN 83-85605-36-3. Awersowy aktywny
Lektury polonistyczne. Tom I. Kraków: Universitas, 1997. ISBN 83-7052-304-8. Awersowy aktywny
Stefan Vrtel-Wierczyński: Średniowieczna poezja polska świecka. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. Awersowy aktywny
Roman Pollak: Wśród literatur staropolskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Awersowy aktywny
Jadwiga Kotarska, Edmund Kotarski: Średniowiecze, renesans, barok.. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2002. ISBN 83-7134-121-0. Awersowy aktywny
Mirosław Korolko: Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. ISBN 83-04-00737-1. Awersowy aktywny
Maciej Włodarski: Średniowieczna poezja łacińska w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007. ISBN 978-83-04-04605-4. Awersowy aktywny
Maciej Włodarski: Wstęp. W: Polska poezja świecka XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. ISBN 83-04-04378-5. Awersowy aktywny
Stefan Vrtel-Wierczyński: Średniowieczna poezja polska świecka. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. Awersowy aktywny
Александр Асов: Славянские руны и «Боянов гимн». Москва: Вече, 2000. ISBN 5-7838-0562-9. Jaceksoci68 aktywny
Michel Banniard: Wczesne średniowiecze na Zachodzie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1998. ISBN 83-86857-93-5. Jaceksoci68 aktywny
Jan Baszkiewicz: Myśl polityczna wieków średnich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1998. ISBN 83-86138-03-3. Jaceksoci68 aktywny
Ibn Battuta: Osobliwości miast i dziwy podróży 1325-1354. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962.Sprawdź autora:1. Jaceksoci68 aktywny
Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-01701-6.{{Cytuj książkę}} Nieznane pola: 1. Jaceksoci68 aktywny
Władysław Ćwik, Jerzy Reder: Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1977. Jaceksoci68 aktywny
Focjusz: Biblioteka. T. 2. Kodeksy 151-222. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1988. ISBN 83-211-0963-2.Sprawdź autora:1. Jaceksoci68 aktywny
Lew Gumilow: Dzieje etnosów Wielkiego Stepu. Kraków: Oficyna Literacka, 1997. ISBN 83-7124-074-0. Jaceksoci68 aktywny
Iwo Jaworski: Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Historia ustroju i źródeł prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Jaceksoci68 aktywny
Oktawiusz Jurewicz: Historia literatury bizantyjskiej. Zarys. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. ISBN 83-04-01422-X. Jaceksoci68 aktywny
Józef Krasuski: Historia wychowania. Zarys syntetyczny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. ISBN 83-02-04110-6. Jaceksoci68 aktywny
Józef Magnuszewski: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. Wrocław: Polska Akademia Nauk - Komitet Słowianoznawstwa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. ISBN 83-04-04082-4. Jaceksoci68 aktywny
Henri-Irénée Marrou: Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III-IV wiek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona, 1997. ISBN 83-86857-62-5. Jaceksoci68 aktywny
Przemysław Mroczkowski: Katedry, łyki, minstrele. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1962. Jaceksoci68 aktywny
Jean-François Noël: Święte cesarstwo. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1998. ISBN 83-86857-95-1. Jaceksoci68 aktywny
Maria Ossowska: Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. ISBN 83-01-05525-1. Jaceksoci68 aktywny
Jacques Ruffié, Jean Charles Sournia: Historia epidemii. Od dżumy do AIDS. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1996. ISBN 83-87021-08-3. Jaceksoci68 aktywny
Jerzy Starnawski: Średniowiecze. Warszawa: Biblioteka "Polonistyki", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. ISBN 83-02-03570-X. Jaceksoci68 aktywny
Bernard Szczech: Przywilej Bernarda, księcia opolsko-strzeleckiego nadany dla Woźnik dnia 3 kwietnia 1454 roku. Zabrze: Wydawnictwo Muzeum Miejskiego w Zabrzu, 1997. ISBN 83-87436-02-X. Jaceksoci68 aktywny
Валерий А. Тишков: Народы России. Энциклопедия. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1994. ISBN 5-85270-082-7. Jaceksoci68 aktywny
Georges Vigarello: Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 1998. ISBN 83-85554-88-2. Jaceksoci68 aktywny
Herwig Wolfram: Germanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. ISBN 83-7052-392-7. Jaceksoci68 aktywny
Kazimierz Zakrzewski: Bizancjum w średniowieczu. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1995. ISBN 83-7052-361-7. Jaceksoci68 aktywny
Apolonia Załuska-Strömberg (oprac.): Edda poetycka. Wrocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISBN 83-04-02222-2. Jaceksoci68 aktywny
Benedykt Zientara: Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 1995. ISBN 83-85660-15-1. Jaceksoci68 aktywny
Roman Michałowski: Historia powszechna. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. ISBN 978-83-01-16018-0. Getoryk aktywny sporadycznie
Herwig Wolfram: Narody i Cywilizacje. Historia Gotów. Warszawa: Marabut, 2003. ISBN 83-89261-65-0. Getoryk aktywny sporadycznie
Benedykt Zientara: Świt narodów europejskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. ISBN 83-06-01158-9. Getoryk aktywny sporadycznie
Gustav Faber "Merowingowi i Karolingowie" wyd. PIW Warszawa 1994 ​ISBN 83-06-02407-9 Tomspike nieaktywny od 2012
Ian Wood "Królestwo Merowingów 450-711. Władza - Społeczeństwo - Kultura" wyd. PWN Warszawa 2009 ​ISBN 978-83-01-15981-8 Tomspike nieaktywny od 2012
Pierre Riche "Karolingowie. Ród, który stworzył Europę" Oficyna Wydawnicza Wolumen. Niezależna Oficyna Wydawnicza Warszawa 1997 ​ISBN 83-7054-108-9 Tomspike nieaktywny od 2012
Opracowania:
Althoff G., Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, Warszawa 2011, ​ISBN 978-83-01-16592-5​. Marcelus aktywny
Auerbach E., Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, Kraków 2006, ​ISBN 83-89598-90-6​. Marcelus aktywny
Baran Kozłowski W., Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, ​ISBN 83-7177-395-1​. Marcelus aktywny
Bazylow L., Historia Rosji, t. I. Marcelus aktywny
Bérenger J., Tolerancja religijna w Europie w czasach nowożytnych (XV-XVIII wiek), Poznań 2002, ​ISBN 83-7177-086-3​. Marcelus aktywny
Borucki M., Historia powszechna do 2004 roku, Mada, Warszawa 2004, ​ISBN 83-89624-09-5​. Marcelus aktywny
Brophy D., Katarzyna ze Sieny. Niepokorna święta, Kraków 2011, ​ISBN 978-83-7482-422-4​. Marcelus aktywny
Duby G., Mandrou R., Historia kultury francuskiej. Wiek X-XX, Warszawa 1965. Marcelus aktywny
Dzieje ziem województwa ostrołęckiego, Warszawa 1984, ISSN 0208-8894. Marcelus aktywny
Historia Europy, red. A. Mączak, Ossolineum, Wrocław 2006, ​ISBN 83-04-04851-5 Marcelus aktywny
Juter T., Dziedzic królestwa polskiego. Książę głogowski Henryk (1274-1309), Kraków 2010, ​ISBN 978-83-60448-87-8​. Marcelus aktywny
Kuczyński S. M., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Warszawa 1985, ​ISBN 83-11-07092-X​. Marcelus aktywny
Kuczyński S. M., Wielka wojna z zakonem krzyzackim w latach 1409-1411, Warszawa 1980, ​ISBN 83-11-06262-5​. Marcelus aktywny
Labuda G., Studia krytyczne o początkach Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu, Poznań 2007, ​ISBN 83-7177-504-0​. Marcelus aktywny
Lajta E., Malarstwo francuskie od gotyku do renesansu, WAiF, Warszawa 1974, ​ISBN 963-13-4314-6​. Marcelus aktywny
Le Goff J., Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, Warszawa 2011, ​ISBN 978-83-7737-024-7​. Marcelus aktywny
Łowmiański H., Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich. Marcelus aktywny
Maciejowski M., Orientacja polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej. 1283-1320, Kraków 2007, ​ISBN 978-83-60448-32-8​. Marcelus aktywny
Manteuffel T., Historia Powszechna. Średniowiecze. Marcelus aktywny
Oksfordzki słownik biograficzny, Świat Książki, Warszawa 1999, ​ISBN 83-7227-109-7 Marcelus aktywny
Podręczny atlas historii powszechnej, Świat Książki, ​ISBN 83-7227-165-8 Marcelus aktywny
Riché P., Karolingowie. Ród który stworzył Europę, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997, ​ISBN 83-86857-13-7​. Marcelus aktywny
Roberts J. M., Daleki Wschód i podstawy nowożytnej Europy, Świat Książki, ​ISBN 83-7227-283-2 Marcelus aktywny
Szweda A., Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454. Marcelus aktywny
Topolski J., Zarys dziejów Polski, Interpress, Warszawa 1986, ​ISBN 83-223-2156-2 Marcelus aktywny
Wyrozumski J., Historia Polski do roku 1505. Marcelus aktywny
Historia
Tadeusz Manteuffel: Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. ISBN 83-01-08685-8. Witia aktywny
Johan Huizinga: Jesień średniowiecza. Tadeusz Brzostowski (tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992, seria: Rodowody Cywilizacji. ISBN 83-06-02225-4. Witia aktywny
Jacques Le Goff: Kultura średniowiecznej Europy. Hanna Szumańska-Grossowa (tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen; Dom Księgarsko-Wydawniczy Klon, 1994. ISBN 83-85218-75-0. Witia aktywny
Régine Pernoud: Kobieta w czasach katedr. Iwona Badowska (tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. ISBN 83-06-01626-2. Witia aktywny
aktywny
ŹródłaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Źródła do historii Polski (wersje elektroniczne)
Akt Unii, wystawiony w Krewie dnia 14 sierpnia 1385 roku – www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Brückner Aleksander, Polska pogańska i słowiańska, w świetle źródeł, zeszyt 14 , Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Dąbrowski Jan, Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej, – Utwierdzenie państwa polskiego 1321-1384, w świetle źródeł, zeszyt 21, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Długosz Jan, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Gall Anonim , Kronika polska – www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Budowa państwa polskiego, w świetle źródeł, zeszyt 16, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej, w świetle źródeł, zeszyt 24, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1924, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Podziały i zjednoczenie państwa polskiego, w świetle źródeł, zeszyt 18, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1924, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Janko z Czarnkowa, Kronika - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Kadłubek Wincenty, Kronika polska – www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna. Kargul1965 aktywny sporadycznie
Źródła do historii Europy (wersje elektroniczne)
Duklanin – Historia Królestwa Słowian czyli latopis popa Duklanina - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Einhard – Życie Karola Wielkiego - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Kosmas, Kosmasa – Kronika Czechów - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Nestor, Powieść minionych lat - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Thietmar, Kronika biskupa merserburskiego Thietmara - www.zrodla.historyczne.prv.pl - wersja elektroniczna. Kargul1965 aktywny sporadycznie
Pozostałe źródła
Philipp Jaffé, Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, vol. I – II, Berlin 1885 –1888 CarlosPn aktywny
August Potthast, Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum 1198 ad a. 1304, vol. I – II, Berlin 1874 – 1875 CarlosPn aktywny
Thomas Ripoll (red.): Bullarium Ordinis Praedicatorum. Tomy 1 – 8. Rzym: 1729 – 1740. CarlosPn aktywny
Jean-Marie Vidal: Bullaire de l'inquisition français au XIV siècle jusque a la fin du Grande Schisme. Paryż: 1913. CarlosPn aktywny
Luke Wadding: Annales Minorum. Vols. I – VI. Lyon: 1625 – 1652. CarlosPn aktywny
Labuda G., Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów. Marcelus aktywny
Kronika Thietmara, tłum. M.Z. Jedlicki, Kraków 2005, ​ISBN 83-242-0499-7​. Marcelus aktywny
Mistrz Wincenty, Kronika polska, tłum B. Kürbis, ​ISBN 978-3-939991-63-2​. Marcelus aktywny
Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, ​ISBN 978-3-939991-64-9​. Marcelus aktywny
Gall Anonim, Kronika polska, wersja ze wstępem i opracowaniem autorstwa Mariana Plezi, tłum. Roman Grodecki, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2003, ​ISBN 83-04-04610-5 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Gardomir nieaktywny od 2014
Magna Charta Libertatum, [w:] Biblioteka źródeł historycznych, nr 9, Poznań 1947 Sybilenplatz nieaktywny od 2012
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przełożyła i opracowała Brygida Kürbis, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2003, ​ISBN 83-04-04613-X Kargul1965 aktywny sporadycznie
Thietmar, Kronika Thietmara, tłumaczenie (z tekstu łacińskiego) wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki, posłowie Krzysztof Ożóg – Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, ​ISBN 83-242-0499-7 Cedro nieaktywny od 2014
Gall Anonim, Kronika polska, wersja ze wstępem i opracowaniem autorstwa Mariana Plezi, tłum. Roman Grodecki, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2003, ​ISBN 83-04-04610-5​, Kargul1965 aktywny sporadycznie
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przełożyła i opracowała Brygida Kürbis, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2003, ​ISBN 83-04-04613-X​. Kargul1965 aktywny sporadycznie
aktywny
OpracowaniaEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Banaszkiewicz Jacek, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-01-16170-5 Cedro nieaktywny od 2014
Boras Zygmunt, Książęta piastowscy Wielkopolski, Poznań 1983, Wydawnictwo Poznańskie ​ISBN 83-210-0381-8 Radomil aktywny sporadycznie
Dąbrowski Jan, Elżbieta Łokietkówna 1305-1380, Kraków 2007 Wiktoryn aktywny
Grodecki Roman, Zachorowski Stanisław, Dąbrowski Jan, Dzieje Polski średniowiecznej, tom I, II, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995, ​ISBN 83-7052-230-0 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Jasienica Paweł, Polska Piastów, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1996, ​ISBN 83-07-02415-3 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Kiryk Feliks, Wielki król i jego następca, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1992, ​ISBN 83-03-03266-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Kuczyński Stefan M., Król Jagiełło ok. 1351-1434, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1987, ​ISBN 83-11-07092-X MG aktywny sporadycznie
Labuda Gerard, Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1996, ​ISBN 83-03-03659-9 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Labuda Gerard, Pierwsze państwo polskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, ​ISBN 83-03-02969-X Gardomir nieaktywny od 2014
Labuda Gerard, Pierwsze państwo polskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, ​ISBN 83-03-02969-X Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Maleczyński Karol, Bolesław III Krzywousty, Wydawnictwo – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Nikodem Jarosław, Jadwiga król Polski, Warszawa 2009, Wydawnictwo – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009 ​ISBN 978-83-04-04978-9 Cedro nieaktywny od 2014
Potkowski Edward, Grunwald 1410, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1994, ​ISBN 83-03-03641-6 Blaise Niepascal aktywny sporadycznie
Mościcki Jerzy, Polska Popielidów, Wydawnictwo – Chałupnictwo „ZADRA” Jerzy Mościcki, Słubice 2001, ​ISBN 83-915374-0-4 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Pietras Zdzisław S., Bolesław Krzywousty, Wydawnictwi WAM, Kraków 1999, ​ISBN 83-7097-613-1 Cedro nieaktywny od 2014
Smolka Stanisław, Mieszko Stary i jego wiek, Wydawnictwo AVALON 2009, ​ISBN 978-83-60448-70-0 Cedro nieaktywny od 2014
Szczur Stanisław, Historia Polski – Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie 2002, ​ISBN 83-08-03272-9 Gardomir nieaktywny od 2014
Kargul1965 aktywny sporadycznie
Cedro nieaktywny od 2014
Wyrozumski Jerzy, Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 2006 Wiktoryn aktywny
Żylińska Jadwiga, Piastówny i żony Piastów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975 Kargul1965 aktywny sporadycznie
aktywny
Wersje elektroniczneEdytuj
Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
Akt Unii, wystawiony w Krewie dnia 14 sierpnia 1385 roku – www.zrodla.historyczne.prv.pl – wersja elektroniczna Kargul1965 aktywny sporadycznie
Brückner Aleksander, Polska pogańska i słowiańska, w świetle źródeł, zeszyt 14, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Dąbrowski Jan, Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej, – Utwierdzenie państwa polskiego 1321-1384, w świetle źródeł, zeszyt 21, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Długosz Jan, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego – www.zrodla.historyczne.prv.pl – wersja elektroniczna Kargul1965 aktywny sporadycznie
Gall Anonim, Kronika polska – www.zrodla.historyczne.prv.pl – wersja elektroniczna Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Budowa państwa polskiego, w świetle źródeł, zeszyt 16, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej, w świetle źródeł, zeszyt 24, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1924 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Grodecki Roman, Podziały i zjednoczenie państwa polskiego, w świetle źródeł, zeszyt 18, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1924 Kargul1965 aktywny sporadycznie
Janko z Czarnkowa, Kronika – www.zrodla.historyczne.prv.pl – wersja elektroniczna Kargul1965 aktywny sporadycznie
Kadłubek Wincenty, Kronika polska – www.zrodla.historyczne.prv.pl – wersja elektroniczna Kargul1965 aktywny sporadycznie
Monumenta Germaniae Historicahttp://bsbdmgh.bsb.lrz-muenchen.de/dmgh_new/ – zbiór źródeł (kroniki, roczniki, dokumenty itp.) do historii Niemiec i innych krajów Europy w wersji elektronicznej CarlosPn aktywny
aktywny

CzasopismaEdytuj

Publikacja Posiadacz Uwagi
Opis/Oddam/Sprawdzę
Nick Status
aktywny

Publikacje dostępne onlineEdytuj