Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2008-09

Nominacje (1-7 września 2008r.)Edytuj

Wybór arbitrów (8-21 września 2008r.)Edytuj

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 5 głosów poparcia i potwierdzili chęć kandydowania.

Zasady wyboru arbitrówEdytuj

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • 500 edycji w polskojęzycznej Wikipedii,
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 czerwca 2008 r. (3 miesiące przed nominacjami).

Arbitrami zostaje pięciu kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania.
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo głos wstrzymujący).

  • wybrani arbitrzy zastąpią pięciu arbitrów, którym kończy się kadencja i będą oni sprawowali funkcję arbitrów przez najbliższy rok, czyli do września 2009 r.
  • w razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, przechodzi kandydat o dłuższym stażu w Wikipedii.

GłosowanieEdytuj

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 23:59, 21 wrz 2008 (CET)
Głosowanie zakończone
Kandydat Za Przeciw Wstrzymuje się Netto
Wiktoryn 49 1 0 48
Maikking 41 2 0 39
Filip em 40 2 1 38
Bukaj 39 2 0 37
Karol007 37 1 3 36
Laforgue 29 3 3 26
Staszek99 22 2 3 20
Steifer 16 1 4 15
Zureks 16 2 3 14
Ala z 22 12 3 10
Rdrozd 20 18 3 2
Łeba 40 1 0 39
Picus viridis 24 7 1 17
Szwedzki 31 20 4 11
wszystkie głosy +/- na jednej stronie