Otwórz menu główne

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Wydział Pedagogiczny ChAT – jeden z dwóch wydziałów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie będący podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym[1]. Ma siedzibę w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. W. Broniewskiego 48. Poprzednio mieścił się w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.

Wydział Pedagogiczny
Faculty of Education
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Ilustracja
Siedziba Wydziału Pedagogicznego w gmachu ChAT przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie
Państwo  Polska
Adres 01-711 Warszawa, ul. W. Broniewskiego 48
Dziekan dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Wydział Pedagogiczny
Wydział Pedagogiczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Pedagogiczny
Wydział Pedagogiczny
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Wydział Pedagogiczny
Wydział Pedagogiczny
52°14′51,7200″N 21°00′25,5600″E/52,247700 21,007100
Strona internetowa
Dawna siedziba Wydziału Pedagogicznego ChAT w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej w Warszawie

Spis treści

GenezaEdytuj

Powstał w 2012 w wyniku wyodrębnienia z Wydziału Teologicznego ChAT, w którym studia na kierunku pedagogika prowadzono od 1996[2]. Wcześniej w Wydziale Teologicznym istniał od 1991 Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny, koordynujący organizację 4-letnich studiów magisterskich na kierunku teologia w zakresie pedagogiki religijnej[3]. W Instytucie istniała od 1991 Katedra Pedagogiki kierowana przez prof. Danutę Gielarowską-Sznajder[3].

W 1998 Senat ChAT połączył Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny ze Studium Pracy Socjalnej i utworzył Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny[3]. W latach 1998–2008 Instytutem kierował ks. prof. Bogusław Milerski, zaś w latach 2008–2012 prof. Janina Elżbieta Karney[3]. Wykładowcami Instytutu byli m.in. profesorowie: Elżbieta Czykwin, Krzysztof Konarzewski, Irmina Mięsowicz, Bogusław Milerski, Jerzy Nikitorowicz, Renata Nowakowska-Siuta, Kazimierz Pospiszyl, Władysław Puślecki, Barbara Smoleńska-Zielińska, Sławomir Sztobryn, Mirosław Szymański, Bogusław Śliwerski, Tadeusz Jacek Zieliński[4]. Kierownikiem Katedry Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Teologicznym ChAT była w przeszłości również profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska[5], zaś wieloletnim kierownikiem Katedry Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej była profesor Danuta Piekut-Brodzka[6]. W 2005 w Instytucie studiowały łącznie 542 osoby[4].

StudiaEdytuj

W Wydziale prowadzone są obecnie następujące studia:

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika w specjalnościach[7]:

 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
 • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna w specjalnościach[7]:

 • Praca socjalna z rodziną
 • Praca socjalna z seniorami

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika w specjalnościach[7]:

 • Pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika społeczno-kulturowa
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Studia podyplomowe[7]:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Asystent rodziny

WładzeEdytuj

Władze dziekańskie Wydziału w kadencji 2016–2020Edytuj

Członkowie Rady WydziałuEdytuj

Poczet dziekanówEdytuj

StrukturaEdytuj

Czasopismo naukoweEdytuj

W Wydziale powstaje czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, ukazujące się patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i wpisane na listę czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowi ono „płaszczyznę prezentacji rozpraw, wyników badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, wolną od ortodoksyjnych przekonań, ukazującą szerokie, interdyscyplinarne spectrum problemów kształcenia i wychowania. Ukazujemy interesujące i nowatorskie rozwiązania metodyczne z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, zamieszczamy bibliografie tematyczne, recenzje i sprawozdania z konferencji naukowych.” Co roku ukazują się cztery zeszyty czasopisma. Redaktorem naczelnym jest prof. Bogusław Śliwerski[14]

Współpraca międzynarodowa i instytucje partnerskieEdytuj

Studenci i nauczyciele akademiccy Wydziału uczestniczą w programie Erasmus[18].

W Wydziale realizowany był projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej”, w ramach którego organizowane były zagraniczne wyjazdy studyjne dla nauczycieli akademickich[19].

LokalizacjaEdytuj

Wydział ma siedzibę w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie.

BibliografiaEdytuj

 • Tadeusz J. Zieliński, Utworzenie Wydziału Pedagogicznego ChAT, „Studia z Teorii Wychowania” 2012 nr 2 (5), s. 12.

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.
 2. T.J. Zieliński, Utworzenie Wydziału Pedagogicznego ChAT, „Studia z Teorii Wychowania” 2012 nr 2 (5), s. 11.
 3. a b c d T.J. Zieliński, Utworzenie Wydziału Pedagogicznego ChAT, „Studia z Teorii Wychowania” 2012 nr 2 (5), s. 10.
 4. a b T.J. Zieliński, Utworzenie Wydziału Pedagogicznego ChAT, „Studia z Teorii Wychowania” 2012 nr 2 (5), s. 12.
 5. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 6. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 7. a b c d Oferta edukacyjna Wydziału Pedagogicznego ChAT [dostęp 2018-11-17].
 8. O Wydziale, chat.edu.pl [dostęp 2016-09-06].
 9. dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Marcjan, prof. ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2017-06-29].
 10. Informacja o Katedrze na witrynie Wydziału Pedagogicznego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 11. Informacja o Katedrze na witrynie Wydziału Pedagogicznego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 12. Informacja o Katedrze na witrynie Wydziału Pedagogicznego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 13. Informacja o Katedrze na witrynie Wydziału Pedagogicznego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 14. Prezentacja czasopisma na witrynie Wydawnictwa Naukowego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 15. Link do witryny David Yellin College of Education (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 16. Informacja na witrynie Ewangelickiej Szkoły Wyższej we Fryburgu (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 17. Informacja o współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich na witrynie Wydziału Pedagogicznego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 18. Informacja o uczestnictwie Wydziału w programie Erasmus na witrynie Wydziału Pedagogicznego ChAT (dostęp: 31 lipca 2014 r.).
 19. Dane ze strony internetowej Projektu „ChAT jako promotor integracji społecznej” (dostęp: 31 lipca 2014 r.).

Linki zewnętrzneEdytuj