Zbigniew Kobyliński

polski archeolog

Zbigniew Kobyliński (ur. 14 grudnia 1953 w Gdańsku) – polski archeolog. Syn Lecha Kobylińskiego i Stefanii Kobylińskiej z d. Mierzejewskiej.

Zbigniew Kobyliński
Data i miejsce urodzenia

14 grudnia 1953
Gdańsk

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: archeologia, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, zabytkoznawstwo
Doktorat

3 maja 1985

Habilitacja

28 lutego 2002

Profesura

23 lutego 2011[1]

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi

Specjalista w dziedzinie archeologii wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza w Europie, teoretyk i praktyk w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych. Były prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

Kariera zawodowa edytuj

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie kieruje Instytutem Archeologii oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

W latach 19951999 był zastępcą Generalnego Konserwatora ZabytkówGłównym Archeologiem Kraju, w latach 19971999 reprezentował Polskę w organizacji Europae Archaeologiae Consilium afiliowanej przy Radzie Europy.

Był członkiem zarządu międzynarodowej organizacji European Association of Archaeologists (Europejskie Stowarzyszenie Archeologów) i reprezentantem Polski w Komitecie ds. Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym Międzynarodowej Rady ds. Zabytków i Miejsc Zabytkowych (ICAHM-ICOMOS). Obecnie jest członkiem rady naukowej Państwowego Muzeum Archeologicznego i członkiem Kolegium Doradczego Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ds. konserwatorskich.

Od 1991 r. redaktor periodyku „Archaeologia Polona”. Autor licznych prac i publikacji naukowych z dziedziny archeologii oraz ochrony i zarządzania zabytkami archeologicznymi.

Wykładał na uniwersytetach w Lund i Umeå w Szwecji, w Ratyzbonie, Bambergu, Erlangen i Moguncji w Niemczech oraz UCLA w Stanach Zjednoczonych.

W 2021 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[2], w 2015 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi[3].

Wykopaliska edytuj

Kierował m.in. następującymi wykopaliskami archeologicznymi:

Publikacje edytuj

Najważniejsze publikacje książkowe:

 • Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza (1988).
 • Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego (2001).
 • Archeologia lotnicza w Polsce: osiem dekad wzlotów i upadków (2005).
 • Haćki. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej (2005, wraz z J.B. Falińskim, A. Berem, W. Szymańskim i A. J. Kwiatkowską-Falińską).
 • Własność dziedzictwa kulturowego (2009).

Redakcja naukowa i współautorstwo książek:

 • Myśl przez pryzmat rzeczy (1988, wraz z Bogdanem Lichym i Przemysławem Urbańczykiem).
 • Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego (1998).
 • Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych (1998).
 • Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego (1998).
 • Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie (1998).
 • Krajobraz archeologiczny (1999).
 • Zabytki i społeczeństwo (1999, wraz z Krystyną Gutowską).
 • Tadeusz R. Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku (1999, wraz z Jackiem Wysockim).
 • Wykrywacze metali a archeologia (1999, wraz z Wojciechem Brzezińskim).
 • Metodyka ratowniczych badań archeologicznych (1999).
 • Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych (1999).
 • Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century? (2001).
 • Hereditatem cognoscere (2004).

Przypisy edytuj

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp 2022-12-30].[martwy link]
 2. M.P. z 2021 r. poz. 546
 3. M.P. z 2015 r. poz. 850

Linki zewnętrzne edytuj