Zdanie (łac. sententia) – w językoznawstwie termin ten oznacza wypowiedzenie służące do zakomunikowania jakiejś treści i podlegające ograniczeniom formalnym[1]. Budowa zdania opiera się na związkach między wyrazami, zarówno współrzędnych, jak i podrzędnych[2].

Aby wypowiedzenie było zdaniem, musi zawierać orzeczenie. W języku polskim podmiot może pozostać domyślny ze względu na możliwość zidentyfikowania wykonawcy czynności na podstawie końcówki fleksyjnej czasownika w orzeczeniu. Zdaniem jest również tak krótkie wypowiedzenie jak: Wyszedłem. – w którym podmiotem – wykonawcą czynności jest „ja” (forma czasownika sugeruje, że jest to pierwsza osoba liczby pojedynczej)[3].

Możliwe jest również zdanie bezpodmiotowe, np. Świtało.; Zbudowano most[4].

Wypowiedzenie niezawierające orzeczenia to równoważnik zdania. Np.: Hej, skarbie!; Tylko spokojnie.; Co?; Dobranoc![5][4].

Zdania, w zależności od celu ich wypowiadania, można podzielić na:

  • oznajmujące (Jan niedawno sprzedał samochód.),
  • pytające (Kiedy spotkałeś ją po raz pierwszy?),
  • rozkazujące (Nie dotykaj moich rzeczy!).

Każdemu z tych typów odpowiada charakterystyczny znak interpunkcyjny, odpowiednio: kropka, pytajnik, wykrzyknik[6].

Ze względu na złożoność budowy wyróżnia się zdania nierozwinięte (tylko z podmiotem i orzeczeniem) i rozwinięte (mające więcej elementów składowych, takich jak przydawka, dopełnienie czy okolicznik)[7].

Wypowiedzi dłuższe, zawierające więcej niż jedno orzeczenie, to zdania złożone. W zależności od relacji między poszczególnymi elementami, są to zdania złożone współrzędnie (parataktycznie) lub podrzędnie (hipotaktycznie)[7].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Nagórko 2007 ↓, s. 253.
  2. Bąk 1977 ↓, s. 374–375.
  3. Bąk 1977 ↓, s. 399.
  4. a b Bąk 1977 ↓, s. 400.
  5. Milewski 1967 ↓, s. 99.
  6. Bąk 1977 ↓, s. 390–395.
  7. a b Bąk 1977 ↓, s. 403.

Bibliografia

edytuj