Chryzen

związek chemiczny

Chryzenorganiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny zbudowany z czterech sprzężonych pierścieni benzenowych skondensowanych kątowo.

Chryzen
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C18H12
Masa molowa 228,29 g/mol
Wygląd bezbarwne kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 218-01-9
PubChem 9171[2]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Węglowodór mniej reaktywny od izomerycznego naftacenu.

Chryzen jest w temperaturze pokojowej bezbarwną substancją krystaliczną. Otrzymywany przez pirolizę indenu, lub przez wyodrębnianie z smoły pogazowej.

Chryzen jest słabo rozpuszczalny w alkoholu, eterze. Roztwory chryzenu wykazują czerwono-fioletową fluorescencję.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Chryzen (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-07-10].
  2. Chryzen (CID: 9171) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c Chryzen (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-07-10].
  4. a b Chryzen (nr 245186) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  5. a b Chryzen (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].