Decapod - parowóz o konfiguracji podwozia 1'E. Był w stanie przewieźć o 25% więcej ładunków przy mniejszej ilości paliwa i wody niż parowozy o konfiguracji podwozia 1'D 1'. Rozwijana przez niego niska prędkość spowodowała, że był wykorzystywany do wolnych przewozów towarowych.