Desmopresyna

związek chemiczny

Desmopresyna (DDAVP, łac. desmopressinum) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny analog wazopresyny, naturalnego hormonu podwzgórzowego. Desmopresyna w porównaniu z wazopresyną ma silniejsze i dłuższe działanie antydiuretyczne oraz słabsze działanie wazopresyjne. Desmopresyna ma wpływ na hemostazę zwiększając stężenie krążącego czynnika VIII i czynnika von Willebranda, zwiększając aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu w osoczu i nasilając fibrynolizę.

Desmopresyna
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C46H64N14O12S2

Masa molowa

1069,22 g/mol

Wygląd

biały lub prawie biały puszysty proszek[1]

Identyfikacja
Numer CAS

16679-58-6

PubChem

27991

DrugBank

DB00035

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC

H01BA02

WskazaniaEdytuj

  • leczenie i diagnostyka moczówki prostej pochodzenia ośrodkowego (p.o., aerozol do nosa)
  • leczenie pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u chorych powyżej 5. roku życia (p.o., aerozol do nosa)
  • ocena zdolności zagęszczania moczu przez nerki (p.o., aerozol do nosa)
  • zapewnienie hemostazy podczas wykonywania niewielkich zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych u chorych z łagodną postacią hemofilii A lub łagodną-umiarkowaną postacią choroby von Willebranda (s.c., i.m., i.v.)
  • wielomocz i polidypsja (wskazanie niezarejestrowane w Polsce)
  • leczenie uzupełniające podczas farmakoterapii solami litu (wskazanie niezarejestrowane w Polsce).

PrzeciwwskazaniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Farmakopea Polska VIII, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2008, s. 3491, ISBN 978-83-88157-53-0.
  2. Desmopressin, [w:] DrugBank [online], University of Alberta, DB00035 (ang.).

BibliografiaEdytuj