Egipskie hieroglify trzyliterowe

Egipskie hieroglify trzyliterowe (zw. trzyspółgłoskowe lub trzyliterowe) – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną trzy kolejno następujące po sobie spółgłoski. Ta grupa fonemów - łącznie - nie przekracza 50 hieroglifów.

Należy zauważyć, że znaki hieroglificzne trzyliterowe (podobnie jak Egipskie hieroglify dwuliterowe) występują w tekstach zazwyczaj w otoczeniu znaków jednoliterowych, które oddają część - nawet całość - wartości fonetycznej znaku trzyspółgłoskowego. Zjawisko to nazywane jest uzupełnieniem fonetycznym. Zazwyczaj do danego znaku trzyliterowego dodawany jest jeden lub dwa hieroglify jednoliterowe. Dodawane "jednoliterowce" przeważnie odpowiadają swoimi wartościami 2 ostatnim spółgłoskom uzupełnianego fonemu trójspółgłoskowego (powtórzenie)[1].

Przykład uzupełnienia fonetycznegoEdytuj

Zapis przymiotnika dobry/piękny (translit.: nfr) zawsze wygląda tak:

nfrf
r
 .

Otóż:

Zawsze tak
nfrf
r

nfr
=
nfr

nfr
+
f

f
+
r

r
hieroglif nfr to znak trójspógłoskowy + powtórzenie przedostatniej spółgłoski f (znak jednoliterowy) + powtórzenie ostatniej spółgłoski r (znak jednoliterowy)
Nigdy nie
Nf
r

nfr
=
N

n
+
f

f
+
r

r
n (znak jednoliterowy) + f (znak jednoliterowy) + r (znak jednoliterowy)

Tabela hieroglifów trzyliterowychEdytuj

Tabela hieroglifów trzyliterowych w kolejności abdżadowej.

Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
A (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  3 A ee lub e  
E26
słoń 3bw(?) E26
(Gard.)
ebu (ebł)(?) więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - słoń (3b)

Abd

lub
Hiero N11 bis bis.png
lub
Hiero N11 bis.png
lub
N12

(forma alternatywna)
lub
Hiero N12 bis.png
lub
Hiero N12 bis bis.png
półksiężyc 3bd
lub
wc
lub
{ icḥ }
lub
{ šsp }
Abd lub iaH
lub
N11*[a]
(Gard.)
lub
N11**[a]
(Gard.)
lub
N12
(Gard.)
lub
N12*[a]
(Gard.)
lub
N12**[a]
(Gard.)
ebd
lub
ueh (łeh)
lub
{ ieh }
lub
{ szsp }
1. w niektórych zapisach, ten hieroglif (
Abd
) był błędnie używany jako zamiennik hieroglifu -
spr

2. fon.: 3bd, np.
Abd
sbA
d
ra
(war.
Abd
sbA
) - 3bd - miesiąc

3. fon. det. lub skr.: wc, np. WaH fasolki swietojanskie 1.png (war. WaH fasolki swietojanskie 2.png) - wc - fasolki chlebka świętojańskiego

4. ideo. lub det.: księżyc, np.
ia
H
iaH
(war.
iaH
) - icḥ - księżyc
5. (w datach) ideo. jako skr.:
Abd
- 3bd - miesiąc, np.
Abd
Z1 Z1 Z1
- 3bd 3 - miesiąc 3-ci
6. (miara długości) det.: Szesep (tzw. dłoń, ok. 7,5 cm), np.
Szp
p
Abd
(skr.
Abd
) - šsp - Szesep
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
i
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  i i i  
iAm
drzewo i3m
lub
im3
iAm iem
lub
ime
więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - drzewo (im)

isw
kość udowa z przylegającym mięsem
(udziec)
iwc
lub
isw
iwa
lub
isw
iue (iłe)
lub
isu (isł)
1. fon. lub fon. det.: iwc, np.
E9
a
iwa
- iwc - dziedziczyć
2. det.: udo, kość udowa, np.
E9
a
iwa
Z1
- iwc - udo (wołowe), kość udowa
lub
1. fon.: isw, np.
iwawY1V
(war.
iM40siwa
Y1
lub Stare państwo -
iwasw
) - isw - wymieniać (się)
2. det.: noga wołowa, np.
swwt
iwa
- isw - noga wołowa
iwn
kolumna ze szpicą na szczycie
(kolumna Iun)
iwn iwn iun (iłn)

1. fon.: iwn, np.:

   a) np.
iwnt
Z1
(war.
iwnt
pD
) - iwnt - łuk
   b) np.
iwnnw
niwt
- Iwnw - Heliopolis
2. ideo.: kolumna Iun (lub Jun, słup), np.
iwn
- iwn - kolumna Iun
ibA
pionek ib3 ibA ibe 1. fon.: ib3, np.
ibAibA
(war.
ibibAibAibA
lub
ibAibAibA
) - ib3 lub ib3w- tańce
2. ideo. lub det.: pionek, np.
ibE8ibA
(war.
ibA
) - ib lub ib3 - pionek
ini
kombinacja hieroglifów:
nw
+
D54

(garnek + kroczące nogi)
ini ini ini więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - kombinacja hieroglifów: garnek + kroczące nogi (in)

V15
peta (bola) z nogami iṯi V15
(Gard.)
iczi (itczi) 1. fon.: iṯi, np.
V15A24
(war.
iV15
lub Średnie Państwo -
V15
t
A24
)- iṯi - chwytać (łapać)

2. zobacz też: hieroglify jednoliterowe - pęta (bola) ()
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - nogi kroczące (det.)

sDm
ucho wołu idn
lub
sm
lub
ḏrḏ
sDm idn
lub
sdżm
lub
dżrdż
1. ten hieroglif (
sDm
) jako fonem idi lub sḏm był używany w słowach związanych z uchem i słyszeniem
2. nie mylić tego hieroglifu (
sDm
) z podobnym w znaczeniu hieroglifem -
D18
- mają różne wartości fonetyczne

3. fon. lub fon. det.: idn, np.:

   a)
id
sDm
- idi - głuchy
   b)
id
n
sDm
Y1
(war.
sDm
n
Y1V
) - idn - wymienić (zamienić, zastąpić)
   c)
sDm
n
nwwA1
- idnw - zastępca (wysłannik)

4. fon.: sdm lub sḏm - później fon. sdm uległ fonetycznej zamianie na sḏm, np.:

   a)
sDmmir
- sdm - farba
   b)
sDmm
(war.
sD
sDm
m
) - sḏm - słyszeć (słuchać)
5. (w papirusach medycznych) fon.: ḏrḏ, np.
sDm
Z1
(war.
Dr
r
DsDm
) - ḏrḏ - liść
6. ideo. lub det.: ucho, np.
mssDr
r
sDm
(war.
sDm
Z1
) - msḏr - ucho

7. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - ucho (det.)

idr
bandaż idr idr idr 1. fon. lub fon. det.: idr, np.
id
r
idrE1
(war.
idr
Z1
E1
) - idr - stado
2. det.: bandaż (lub bandażować), wiązać, np.
id
r
idr
- idr - bandaż, wiązać (bandażować)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
a (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  c lub ` a e  
awt
chłopski kij pastuszy
(nie tak zakrzywiony do tyłu jak
HqA
)
cwt awt eut (ełt) 1. ten hieroglif (
awt
) był zazwyczaj używany zamiennie z podobnym hieroglifem -
HqA

2. (sporadycznie) fon.: cwt, np.
awtw&t E7Z3
- cwt - kózki, trzódka (l. mn.)
3. ideo.(?): nazwa berła o takim kształcie
awt
, nazywano je:
awt
(?- war.
awt
) - cwt - berło Eut (lub Aut)

4. zobacz też: kij pastuszy (zakrzywiony do tyłu) (ḥḳt)

xrp
berło władzy cb3
lub
ḫrp
lub
sḫm
xrp ebe
lub
chrp
lub
schm

1. fon.: cb3, np.:

   a)
a
b
bAAxrp
- cb3 - stela
   b)
a
b
xrpHnmmt
- cb lub cb3 - blask (połysk)

2. fon.: sḫm, np.:

   a)
xrpmA24
(war.
xrp
) - sḫm - mieć władzę
   b)
xrpZ1
(war. Sxm sistrum.png lub
sxmx
t
zSSt
) - sḫm lub sḫmt(?) - sistrum (jeden z rodzajów grzechotki rytualnej)
3. w tytulaturze ten hieroglif (
xrp
) zawsze powinien być czytany jako fon.: ḫrp, np.:
   a)
xrpg
g
(war.
x
r
p
D40
n
F20
z
t
Z4
g
g
) - ḫrp - zarządca dwóch siedzib (tytuł kapłański)
   b)
xrpkA
t
A9
- ḫrp k3t - nadzorca prac
4. ideo. lub det.: nazwa berła, np.
a
b
bAxrp
- cb3 - berło Ebe (lub Aba)
5. ideo. lub det.: być u władzy (dowodzić), kontrolować i słów pochodnych, np.
x
r
p
xrp
D40
(war.
xrp
) - ḫrp - być u władzy, kontrolować

6. zobacz też: sistrum (sḫm)

apr
(hieroglif nieokreślony) cpr apr epr (z nieznanych powodów) fon.: cpr, np.
aprr
Y1
(war.
a
p
r
apr
) - cpr - wyposażyć (zaopatrywać)
anx
krawat
lub
trok, zwłaszcza ten od sandałów
(znany jako symbol życia - Anch)
cn anx ench 1. fon.: cnḫ, np.
anxn
x
- cnḫ - życie
2. półideo.: odbicie (lustrzane), np.
anxZ1
N34
- cnḫ - odbicie
3. ideo.: sandałowy trok, np.
anxZ1
- cnḫ - sandałowy trok
4. ideo.: życie, np.
anxn
x
(skr.
anx
) - cnḫ - życie
5. skrót:
anx
w formule
anxn
x
wDAAY1Vsn
b
(skr.
anxDAs
) - cnḫ wḏ3 snb - Niech żyje! W dostatku i w zdrowiu! (dosł. życie, dostatniość, zdrowie – formuła grzecznościowa wypisywana – w formie skrótowej – po każdorazowym wywołaniu imienia faraona)
arq
opaska ze sznurka lub płótna crḳ
lub
{ fḫ }
lub
{ fnḫw(?) }
arq erq (erk)
lub
{ fch }
lub
{ fnchu (fnchł)(?) }

1. fon. lub fon. det.: crḳ, np.:

   a)
a
r
q
arq
A2
- crḳ - przysięgać
   b)
a
r
qiiarq
ra
(war.
arq
q
iira
) - crḳy - ostatni dzień miesiąca

2. fon. det.: fnḫw(?), np.:

   a)
tA
tA
tA
f
n
x
warq
Z2
qmAA1 B1
Z2
- t3w Fnḫw - ziemie fenickie (l. mn.)
   b)
f
x
arqqmAxAst
Z2
- fnḫw - obcokrajowcy (l. mn.)
3. det.: wolny, puszczony (luzem), np.
f
x
arq
D54
- fḫ - wolny
4. det.: odprawiać (do podróży), np.
arq
D54
- fḫ - odprawiać

5. det.: księga papirusowa (dokument), np.:

   a)
S
f
d
warq
- šfdw - papirus (zwój)
   b)
z
n
n
arq
- snn - dokument (własności lub praw)

6. det.: wiązać, np.:

   a)
sSd
d
arq
- sšd - opaska na głowę (zawiązywana)
   b)
anxZ1
arq
- cnḫ - wieniec (pleciony)
aHa
maszt cc aHa ehe fon.: cc, np.
a
aHa
a
D54
(war.
aHaa
D54
) - cc - stojak i słowa pochodne
P7
kombinacja hieroglifów:
aHa
+
a

(maszt + przedramię)
P7
(Gard.)
fon.: cc, np.
P7P1
Z1
- cc - statek
aSA

lub
I1S

(forma alternatywna - sporadycznie)
jaszczurka cš3 aSA
lub
I1S
(Gard.)
esze 1. fon.: cš3, np.
aSAAZ3
(war.
aSA
lub
a
S
AaSA
) - cš3 - wiele (dużo) i słowa pochodne

2. det.: jaszczurka, np.:

   a)
HHn
n
t
U30
swW
aSA
- ḥnt3sw - jaszczurka
   b)
a
S
aSA
- eš lub cš3 - jaszczurka

3. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - bóg z uniesionymi ramionami i podtrzymującymi (Niebo) (ḥḥ)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
w
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  w w lub W u lub ł lub łu  
wAH
włóknista przędza zwinięta luźno w pęczek w3 wAH ueh (łeh) więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - włóknista przędza zwinięta luźno w pęczek (sk)

wAD
łodyga papirusu w3ḏ wAD uedż (łedż) więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - łodyga papirusu (wḓ)

M14
kombinacja hieroglifów:
wAD
+
D

(łodyga papirusu + kobra)
w3ḏ M14
(Gard.)
uedż (łedż) więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - kombinacja hieroglifów: łodyga papirusu + kobra (wḏ)

Hnmmt
świecące słońce (światło słoneczne) wbn
lub
ḥnmmt

(Gard.)
ubn (łbn)
lub
hnmmt
1. fon.: wbn, np.
Hnmmtnw
W
F51
(war.
Wbn
nw W
Aa2
) - wbnw - rana (skaleczenie)
2. fon.: ḥnmmt, np.
Hnmmtmm&t A1 B1
Z2
(war.
Hnmmtt
Z2ss
lub
H
n
mm&t Hnmmt
) - ḥnmmt - ludowe słońce (z Heliopolis) lub (?)radość ludowa (lub (?)-ludowy humor)

3. ideo. lub det.: światło słoneczne, np.:

   a)
AxwHnmmt
(war.
HnmmtwA40
) - 3ḫw - światło słoneczne
   b)
psDHnmmt
- psḏ - blask
   c)
wbn
Hnmmt
- wbn - wschodzić (o słońcu)
wHm
noga i kopyto wołu wḥm wHm uhm (łhm) 1. fon.: wḥm, np.
wHmm
(Stare Państwo - war.
wHm
) - wḥm - powtarzać i słowa pochodne
2. pólideo.: kopyto, np.
wHmmE7
(skr.
wHm
) - wḥm lub wḥmt - kopyto, a także w przenośni, w znaczeniu potocznym: dupek
3. ideo.: kopyto, np.
wHmt
Z1
- wḥm - kopyto (osła)
wsr
głowo-szyja psia wsr wsr usr (łsr) 1. fon.: wsr, np.
wsrsr
(war.
wwsrsr
) - wsr - potężny (silny)
2. ideo.: szyja, np.
wsrt
Z1
(war.
wsrD21
t
) - wsrt - szyja
wsx
kołnierz z koralików z sokologłowymi zakończeniami wsḫ wsx usch (łsch)

1. (sporadycznie) fon.: wsḫ, np.:

   a)
wsx
- wsḫ - szerokość (rozpiętość, zakres)
   b)
swz
x
wsx
- swsḫ - poszerzać
2. ideo. lub det.: kołnierz (kolia), np.
wsx
iab
wsx
(war.
wsx
) - wsḫ - kołnierz (kolia)
wSm
głowa czubatego ptaka wšm
lub
p3ḳ
lub
m3c
pq
lub
wSm
uszm (łszm)
lub
peq (pek)
lub
mee
więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - głowa czubatego ptaka (pḳ)

wDb
język z ziemi wḏb wDb udżb (łdżb) 1. fon.: wḏb, np.
wDbbpXr
D54
(war.
wDbN22
D55
) - wḏb - zawrócić i słowa pochodne
2. (od okresu Starego Państwa) ideo. w słowie:
W4d
wDb
O23
- ḥb-sd - obchody, uroczystość Sed
3. det.: wał piaskowy, brzeg, np.
V25bwDb
(war.
wDbN22
Z1
) - wḏb - wał piaskowy, brzeg (nad wodą)

4. zobacz też: piaskowy język z ziemi (wḏb)

N22

(Stare Państwo)
piaskowy język z ziemi wḏb N22
(Gard.)
udżb (łdżb) 1. w okresie Starego Państwa, ten hieroglif (
N22
) był pierwowzorem dla hieroglifów -
wDb
i
N21

2. fon.: wḏb, np.
wDbN22
D55
(war.
wDbbpXr
D54
) - wḏb - zawrócić i słowa pochodne

3. det.: ziemia, np.:

   a)
iHt
N22
N17
- cḥt - pole
   b)
sx
t
sxtN22
N17
- sḫt - pole
   c)
wDbN22
Z1
(war.
V25bwDb
) - wḏb - wał piaskowy, brzeg (nad wodą)

4. zobacz też: język z ziemi (wḏb)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
b
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  b b b  
bAs

lub
Hiero W2 bis.png
(sporadycznie)
rozmiarowy słoik na olej, bez zawiązanych końców b3s bAs bes 1. fon.: b3s, np.
bAst
X1
(war. B3stt Bastet.png) - B3stt - Bastet (bogini ogniska domowego, miłości, radości i kotów)
2. det.: słoik, np.
bbAsbAs
- b3s- słoik
biA
sanie z głową szakala przewożące ładunek metalu (?) bi3 biA bie 1. fon. lub fon. det.: bi3, np.
biibiA
Y1
(war.
biAY1V
) - by lub org. bi3 - lub war.
biAt
D40
- bi3t - dziwić się (zdziwienie) i słowa pochodne
2. ideo.(?): miedziany, np.
bidbiAAi
- bi3i - miedziany (przymiotnik odrzeczownikowy, od słowa:
biid
S
- bi3 - miedź)
3. det.:
wn
n
biA
S
- wnš - sanie
id

lub
N42

(powszechniejsza forma)
studnia wypełniona wodą bi3 id
lub
N42
(Gard.)
bie więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowestudnia wypełniona wodą (ḥm)

bit
pszczoła bit bit bit 1. fon.: bit, np.
bit
t
(war.
bitS4
) - bit lub bity - król Dolnego Egiptu
2. ideo.: pszczoła, np.
bitt
Z1
- bit - pszczoła
3. ideo.: miód, np.
bitt nw
Z2
- bit - miód
4. ideo.: symbol Dolnego Egiptu, np.
sw
t
bit
t
- nsw bit - król Górnego i Dolnego Egiptu
5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - bogini-sęp Nechbet i bogini-kobra Uadżet w koszykach
nb
(det.)
6. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - kobra
I13
w koszyku
nb
(det.)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
p
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  p p p  
pAq
głowa warzęchy p3ḳ pAk peq( (pek) więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - głowa warzęchy (pḳ)

X6
okrągły bochenek z odciskiem palca piekarza p3t X6
(Gard.)
pet 1. fon. det.: p3t, np.
pAt
X6
- p3t - starożytność (starodawność)
2. det.: bochenek, np.
pAt
X6
- p3t - bochenek
pXr

lub
Hiero F46 bis.png
lub
F47

lub
Hiero F47 bis.png
lub
F48

lub
F49
jelito (kiszka) pẖr
lub
dbn
pXr
lub
qAb
pśr
lub
dbn

1. fon.: pḫr
2. fon.: dbn

3. półideo.: pośrodku (w środku), np.
mqAbqAb
Y1
- m-ḳ3b - pośrodku (w środku)
2. półideo.: podwójnie (dwojako), np.
qbqAb
Y1
- ḳb lub ḳ3b - podwójnie
3. ideo.: jelito (kiszka), np.
qAbqAb
F51
- ḳ3b - jelito
4. ideo.: obejść dookoła i słowa pochodne, np.
dbn
pXr
(war.
pXr
n
D54
) - dbn - obejść dookoła
5. ideo.: obrócić się, okręcić się (skręcić się, zakręcić się) i słowa pochodne, np.
p
X
r
pXr
D54
(war.
pXr
r
D54
) - pẖr - obrócić się, okręcić się

6. det.: skręcić (okręcić, zakręcić) i słowa pochodne, np.:

   a)
V25bpXr
D54
- wḏb - skręcić
   b)
w
d
bpXr
D54
- wdb - skręcić
pzD

lub
N10

(Nowe Państwo)
księżyc z zaćmioną dolną połową psḓ pzD psdż 1. nie mylić tego hieroglifu (
pzD
) z podobnym -
X6
- to są zupełnie różne hieroglify
2. fon.: spḏ, np.
pzD
t
nTrnTrnTr
- psḏt - boska Enneada (dziewiątka bogów z Heliopolis)

3. ideo. lub det.: Święto Wschodzącego Księżyca, dosł. Święto Nowego Księżyca - drobne święto w kalendarzu księżycowym, przypadające na pierwszy dzień po nowiu, kiedy księżyc jest już na niebie widoczny w kształcie sierpa, np:

   a)
pzD
n
AHb
- psḏntyw - Święto Nowego Księżyca
   b)
p
z
d
n
pzD
(war.
pzD
n
Hb
) - psdn - Święto Nowego Księżyca
   c) (Teksty Piramid)
N33A
- psḏtyw - Święto Nowego Księżyca
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
m
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  m m lub M m  
H1
głowa kaczki (rożeńca)
zA
m3c H1
(Gard.)
mee 1. fon.: m3c - ten hieroglif (
H1
) może być użyty jako fonem w miejsce hieroglifu -
pq
- tylko w przypadku, gdy chodzi o ptaka bez czuba na głowie, np.
mA
mAa
a
H1
Y1V
- m3c - prawdziwość (rzeczywistość)
2. (w formułach ofiarnych) ideo.: ptactwo, drób, np.
Ap
d
wzA
Z2ss
(skr.
H1
) - 3pdw - ptactwo
3. det.: ukręcić szyję (ptakowi), np.
wS
n
H1
a
- wšn - ukręcić szyję

4. zobacz też: głowa czubatego ptaka (m3c)
5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - związana gęś lub kaczka (det.)

mAa

lub
Aa11 V1.png  lub  Aa11 V2.png
lub
Aa12

(Stare Państwo)
(hieroglif nieokreślony) m3c mAa mee 1. nie mylić tego hieroglifu (
mAa
) z podobnymi -
Aa13
lub
Aa15
- to są zupełnie różne hieroglify
2. (z nieznanych powodów) fon.: m3c, np.
mA
mAa
a
t
Sw
(war.
mAa
t
Y1
) - m3ct - prawda i słowa pochodne, szczególnie w zapisie:
mAa
P8H
- m3c-ḫrw - czysty głos, dosł.: prawdziwy głos
3. det.: cokół (postument) i słowa pochodne, np.
T
n
t
mAa
- ṯntt - podest
mAw
kombinacja hieroglifów:
w
+
mA

(pisklę przepiórki + sierp)
m3w mAw meu (meł) fon.: m3w, np.
mmAwt
Y1
- m m3wt - od nowa, na nowo (nowość)
W7
granitowa misa m3ṯ W7
(Gard.)
mecz (metcz) więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - granitowa misa (3b) lub zniekształcona granitowa misa (3b)

lub lub
W8
zniekształcona granitowa misa W8
(Gard.)
mwt
sęp mwt mwt mut (młt) 1. (z nieznanych powodów) fon.: mwt
2. (z nieznanych powodów) ideo.: matka', np.
mwttB1
- mwt - matka

3. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - sęp (mt)

T1
starodawna buława (buzdygan) o kielichowatej lub miskowatej głowicy mnw T1
(Gard.)
mnu (mnł) 1. fon.: mnw, np.
swwT1
nw
niwt
(war.
swmn
n
nww
) - Swmnw - lub war.
smn
n
nwwniwt
- Smnw - Sumenu (miasto w Górnym Egipcie, miejsce kultu Sobka)
2. (Średnie Państwo, Teksty Piramid) ideo.(?): nazwa berła Mnu (lub Menu) o kształcie
T1
, np.
mn
n
nw
(?- war.
T1
) - mnw - berło Mnu
msn
drobny wyrób wiklinowy
(możliwe, że używany przez łowców hipopotamów)
msn
lub
g3w
msn msn
lub
geu (geł)
1. fon.: msn, np.
msn
x
(war.
msn
msn
t
niwt
) - Msn - miasto Msn (?- miasto położone w Dolnym Egipcie, niedaleko Kantary)
2. fon.: g3w, np.
gAwmsn
wr
- g3w - być ograniczonym
3. det.: harpunnik, np.
msn
nw
W
msn
A1
- msnw - lub war.
msib
n
- msn - harpunnik
mDH
wieniec z tkaniny jako opaska mdḥ
lub
mḏḥ
lub
mḏḥw(?)
mDH mdh
lub
mdżh
lub
mdżhu (mdżhł)(?)
1. fon.: mdḥ lub mḏḥ, np.:
   a)
mDHHsSm
D40
- mḏḥ - war.
mD38
d
HT7
- mdḥ - rąbać, ciosać i rzeczowniki pochodne
   b)
mDH
D40
(war.
mDHH
lub
mDH
) - mḏḥ lub mḏḥw - cieśla (stolarz), szkutnik

2. ideo. lub det.: wieniec, opaska, np.:

   a)
wAHHwmDH
- w3ḥw - wieniec
   b)
mDH
(war.
mDHH
lub
mDHaqr
) - mḏḥ - opaska

3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - siekiera (det.)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
n
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  n n lub N n  
nfr
serce i tchawica nfr nfr nfr 1. (z nieznanych powodów) fon.: nfr, np.
nfrf
r
(sporadycznie - war.
n
nfr
f
r
) - nfr - dobry
2. ideo.: dobry, piękny i słowa pochodne, np.
nfr
(war.
nfrr
) - nfr - dobry, piękny
Xrd
dziecko siedzące (na kolanach) z dłonią przy ustach nni Xrd nni 1. fon.: nni, np.
swt
n
Xrdn
n
niwt
- Nni-nsw - Herakleopolis (dawna stolica Dolnego Egiptu, ob. Ihnasijja)

2. det.: osoba młoda, dziecko i słowa pochodne, np.:

   a)
r
n
p
rnpXrd
- rnpi - młodym być
   b)
S
r
iXrd
- šri - dziecko
   c)
X
r
d
Xrd
(skr.
Xrd
lub
XrdA1
) - ḫrd - dziecko
   d)
n&nm&m HXrdwr
- nmḥ - sierota
M22
trzcina z pędami nḫb M22
(Gard.)
nchb fon.: nḫb, np.:
   a)
M22btmwt
nb
(war.
n
x
bM22tmwt
) - Nḫbt - Nechbet (bogini-sępica, prawe oko Re, patronka Górnego Egiptu)
   b)
n
x
btM22
- nḫbt - kiełkować, strzelać w górę (rosnąć)
nTr
chusta opatrunkowa na kiju
lub
proporzec
nr nTr nczr 1. fon. lub półfon.: nṯr, np.
nTrt
D21
Z4
Y1V
- ntry - war.
n
nTr
T
r
- nṯr lub nṯri - boski' (boży)
2. ideo.: bóg, np.
nTrZ1
- nṯr - bóg
3. (sporadycznie) det.: bóg, np.
sSrbbnTr
- Gbb - Geb
nDm
strączek z jakiegoś słodko pachnącego drzewa nm nDm ndżm półfon.: nḏm:
   a)
nDmmY1V
(war.
n&D nDmm
) - nḏm - słodki (smak) i słowa pochodne
   b)
ssnDmmiAm
(war.
ssn
nDm
xt
) - ssnḏm - (Stare Państwo) SsD drzewo slodkie.png - ssḏ -
ssDm
- ssḏm - nieznany gatunek drzewa lub drewna z tego drzewa
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
r
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  r r r  
rwD
cięciwa rwd
lub
rw
Ai
lub
Ar
lub
rwd
lub
rwD
rwd
lub
rudż (rłdż)
więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - cięciwa (3i)

nr
głowa sępa
mwt
rmṯ nr rmcz 1. (od Nowego Państwa) fon.: rmṯ, np.
nrA1 B1
Z2
(war.
D21
t nr
A1 B1
Z2
) - rmṯ - ludzie ale to jest taki żartobliwy zapis sugerujący, że ludzie są jak gęsi, czyli łatwo nimi kierować

2. więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - głowa sępa
mwt
(nr)
rnp
łodyga palmowa bez liści, nacięta rnp rnp rnp 1. (sporadycznie) ten hieroglif (
rnp
) był zamiennikiem dla hieroglifów:
M5
,
tr
lub
M7

2. fon.: rnp, np.
rnpt
Z1
(war.
r
n
prnpt
) - rnpt - rok

3. ideo.: rok, np.:

   a)
rnpt
zp
- ḥ3t-sp - rok panowania
   b)
rnprnpf
ra
- snf - ostatni rok
4. ideo.: czas, np.
t
D21
rnpt
ra
- tr - czas, pora roku
rxyt

lub
G24
czajka
lub
czajka ze skręconymi skrzydłami
rḫt
lub
rḫyt
rxyt
lub
G24
(Gard.)
rcht
lub
rchit
fon. lub fon. det.: rḫt lub rḫyt, np.
r
x
iit
rxyt
A1 B1
Z2
(war.
rxytt
Z2ss
) - rḫyt - zwykli ludzie
rsw
kombinacja hieroglifów:
sw
+
r

(roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów + usta)
rsw rsw rsw 1. fon.: rsw, np.
rsww&t
- rswt - Południe (jedna z czterech stron Świata)
   * przed okresem Średniego Państwa, zapis słowa Południe był inny:
rswy
N21 Z1
- rsy

2. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - kombinacja hieroglifów: roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów + usta + turzyca wyrastająca ze znaku ziemi (det.)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
H (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  H h  
Hwt

lub
O7
prostokątne ogrodzenie widziane na planie
(rzut z góry)
ḥwt Hwt hut (hłt) więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliteroweprostokątne ogrodzenie widziane na planie (rzut z góry) ()

Hfn
kijanka ḥfn Hfn hfn 1. fon.: ḥfn, np.
Hf
n
r
Hfn
- Ḥfnr - Kijanka (imię męskie)

2. (liczba) ideo.: 100 000 (sto tysięcy), np.:

   a)
Hfn
- ḥfn - 100.000 (sto tysięcy)
   b)
Hf
n
nw
W
Hfn
Z2ss
- ḥfnw - setki tysięcy (l. mn.)
pt
niebo ḥry
lub
ḥrw
lub
{ pt }
pt hri
lub
hru (hrł)
lub
{ pt }
1. ten hieroglif (
pt
) jest pochodną od dwóch innych hieroglifów wcześniejszych - Hiero N1 bis.png i Hiero N1 bis bis.png - oznaczających bramę
2. fon.: ḥry lub ḥrw, np.
Hr
r
y
pt
- ḥry - ponad (powyżej) i słowa pochodne
3. ideo. lub det.: niebo, np.
p t
pt
(war.
pt
) - pt - niebo

4. det. niebo i słowa pochodne, np.:

   a)
nw t
pt
A40
- Nwt - Nut (bogini nieba)
   b)
Hr
r
t
pt
(war.
HHr
r
t
N31
) - ḥrt - Niebo (raj, dosł. [To] odległe)
   c)
ini
pt
(war.
ini&n HHr
r
t
N31
) - In-ḥrt - Inhert (wojowniczy bóg wojny, walki i polowania - dosł. [Ta, która] sprowadził [to] odległe - to nie błąd! to jest bóg męski, ale w rodzaju żeńskim)
5. det.: wysoko(ść), np.
a
x
pt
- cḫi - powiesić (wieszać, zawiesić)

6. det.: brama i słowa pochodne, np.:

   a)
r
w
t
y
pt
- rwty - podwójna brama
   b)
h t
pt
- ht - war.
hiit
pt
lub
hS
t
- hyt - wrota
   c)
smswhiit
pt
A20
- smsw hyt - najstarszy odźwierny wrót (tytuł stanowiska)
Z9
dwa skrzyżowane patyki ḥsb
lub
ḫbs
lub
sw3
lub
šbn
swA hsb
lub
chbs
lub
sue (słe)
lub
szbn
więcej o tym hieroglifie zobacz:

   hieroglify dwuliterowe - dwa skrzyżowane patyki (wp)

HqA
kij pastuszy (zakrzywiony do tyłu) 3 HqA hqe (hke) 1. ten hieroglif (
HqA
) był zazwyczaj używany zamiennie z podobnym hieroglifem -
awt

2. fon.: ḥḳ3, np.:

   a)
HqAqAY1V
(war.
HqAq
) - ḥḳ3 - rządzić (władza)
   b)
HqAq
t
U9
- ḥḳ3t - miarka Hekat (lub Heqat - jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, ob. ok. 4,8 l)
3. (Teksty Piramid) tylko w dwóch przypadkach - słowa pochodne od rdzenia: i3ḳ, np.
HqAsV18
- 3ḳs - Akes (lub Aqes - uosobienie części szat królewskich - w okresie późniejszym nazywanych Ḥḳs)
4. (Teksty Piramid) ideo.(?): berło Aut, np.
a
HqA
w&t
- cwt - berło Aut
5. ideo. lub det.: berło, np.
HqAq
t
(war.
Hq
t
HqAZ1
lub
HqAt
Z1
) - ḥḳt lub ḥḳ3t - berło
Htp
chleb
X2
na macie trzcinowej
tp Htp htp 1. półfon.: ḥtp, np.
Htp
t p
(Średnie Państwo - także dozwolony war.
HHtp
t p
) - ḥtp - odpoczywać, być zadowolonym i słowa pochodne
2. ideo.: ołtarz ofiarny lub ofiara(?), np.
Htp
t p
(Stare Państwo - war.
Htp
Z1
) - ḥtp - ołtarz ofiarny (ofiara)
HDD
kombinacja hieroglifów:
HD
+
D
+
D

(buława o gruszkowatej głowicy + dwie kobry)
ḥḏḏ HDD hdżdż fon.: ḥḏḏ, np.
HDDw&t Hnmmt
Z2
- ḥḏḏwt - jasność (blask)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
x (mały)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  x ch  
xpr
żuk gnojarz (skarabeusz) pr xpr chpr 1. fon.: ḫpr, np.
xpr
r
(war.
x
p
xpr
r
) - ḫpr - stawać się (samorodny, samoistny) i słowa pochodne
2. ideo.: żuk gnojarz, np.
xprZ1
(war.
x
p
D21
r
xpr
) - ḫprr - żuk gnojarz
xnt

lub
W18
dzbany na wodę w stojaku nt xnt
lub
W18
(Gard.)
chnt 1. ten hieroglif (
xnt
) posiada wiele różnorodnych odmian
2. nie mylić tego hieroglifu (
xnt
) z podobnymi hieroglifami -
O27
lub
S17A
) - to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
3. fon.: ḫnt, np.
xntn
t
(war.
x
n
t
) - ḫnt - z przodu (od przedniej strony) i słowa pochodne
4. ideo.: stojak na dzbany z wodą, np.
xntZ3
- ẖntw - stojak na dzbany z wodą

5. zobacz też: pas noszony przez różnych bogów (šsm)
6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - przedsionek (hol) z kolumnami (ḫ3)

fnD

lub
D20

(forma półkursywna)
nos, oko i policzek ḫnt
lub
fnḏ }
fnD chnt
lub
fndż }
1. ten hieroglif (
fnD
) bardzo rzadko i "ostrożnie" był używany w płaskorzeźbach lub malunkach naściennych w innej półkursywnej formie -
D20

2. ze względu na podobieństwo hieratyczne (do formy półkursywnej -
D20
) - ten hieroglif (
fnD
) był zamieniany piśmie hieroglificznym przez hieroglif -
Aa32
- np.:
fnDt
Z4
D12
Z2ss
(war.
Aa32t
Z4
D12
Z2ss
) - sty - czerwony barwnik nubijski
3. w słowach o identycznym znaczeniu, ale o różnych rdzeniach słowotwórczych - nie mylić tego hieroglifu (
fnD
) z innym hieroglifem -
rtH
- to są różne hieroglify i mają różne wartości fonetyczne, np.:
   a)
h
n
ifnD
D40
- ḫni
h
n
r
irtH
D40
- ḫnri - jednak obydwa słowa oznaczają: powstrzymywać się
   b)
fnD
t pr
- ḫnt
rtH
t pr
- ḫnrt - jednak obydwa słowa oznaczają: więzienie, twierdza, harem
4. fon. lub fon. det.: ḫnt, np.
xntn
t Z4
fnD
(war.
fnD
t
) - ḫnty - przedni (od sł.: z przodu

5. ideo. lub det.: nos, np.:

   a)
fnD
Z1
(war.
f
nD
fnD
) - fnḏ -
f&n&d fnD
- fnd - nos
   b)
S
D21
t
fnD
- šrt - nozdrza, nos

6. det.: zmysł zapachu (węch), np.:

   a)
t
p
ifnD
- tpi - węch
   b)
s sn
n
fnD
- sn - czuć zapach
7. det.: twarz, np.
xntn
t
fnD
- ḫnt - twarz

8. det.: radość (przyjemność), np.:

   a)
r
S
fnD
- lub ršw - rozradować się
   b)
xntn
t
S
fnD
- ḫntš - mieć przyjemność
9. det.: delikatny, uprzejmy, np.
sf
n
fnD
- sfn - być łagodnym

10. det.: być nieposłusznym, np.:

   a)
bT
n
fnD
- bṯn - nieposłuszny (nieprzyjemny)
   b)
g
f
n
fnD
- gfn - odrzucać (odmawiać)

10. zobacz też: pradawny rodzaj łuku (det.)

xrw

lub
P8H
wiosło rw xrw
lub
P8H
chru (chrł)

1. fon.: ḫrw, np.:

   a)
xrww
(war.
x
r
xrww
) - ḫrw - głos
   b)
xrwwiiA24A1
- ḫrwy - wróg

2. det.: wiosło, np.:

   a)
Hp
t Z1
xrw
- ḥpt - wiosło
   b)
wsrsr
Z1
xrw
- wsr - wiosło
   c) (prawdopodobnie)
xrw
(war.
xrwt
Z1
) - ḫrw lub ḫrwt - wiosło (lub wioślarz), ale taki zapis znany jest tylko z jednego imienia faraona -
<
ranbxrw
>
- Nb-ḫrw-Rc - Nebcheru-Re (dosł.: Pan, Wioślarz boga Re)
P9
kombinacja hieroglifów
xrw
+
f

(wiosło + żmija rogata)
ḫrf
lub
ḫrwf(?)
P9
(Gard.)
chrf
lub
chruf (chrłf)(?)
fon.: ḫrf lub ḫrwf(?), np.
x
r
xrwf
y
(war.
P9y
) - hrfy lub hryfy(?) - powiedzieć
xsf
wrzeciono ḫsf xsf chsf 1. fon. lub półfon.: ḫsf, np.
xsxsffA24
(war.
U35A24
) - ḫsf - odtrącać (odpychać), przeciwstawiać się (sprzeciwiać się) i słowa pochodne
2. ideo.: wir (młyniec, fiz. szybki ruch obrotowy), np.
xsxsf
- ḫsf - wir
lub lub
U35

(forma alternatywna
kombinacja hieroglifów:
xsf
+
f

(wrzeciono + żmija rogata)
U35
(Gard.)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
X (duży)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  X ś lub chś  
Xnm
kamienny dzban z rączką nm Xnm chnm

1. fon.: ẖnm, np.:

   a)
XnmmY1V
- ẖnm - złączyć (połączyć)
   b) Xnmw Chnum.png (war.
XnmwXnmw
) - ẖnmw - Chnum (baraniogłowy bóg, Stwórca ludzi)
2. det.: dzbanek (lub wazon na jakiś konkretny rodzaj oleju), np.
n
Xnm Xnm
(war.
n
S
n
mXnm
) - nšnm - dzbanek
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
s (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  s lub z s lub z s lub z  
D61

lub
D62

lub
D63
palce
lub
(czubki czegoś)
s3ḥ D61
(Gard.)
lub
D62
(Gard.)
lub
D63
(Gard.)
seh 1. forma hieroglifu -
D62
- jest określana jako mniej poprawna
2. fon. lub fon. det.: s3ḥ, np.
sAa18AHD61D54
- s3ḥ - (idiom) - podchodzić (w sensie: skradać się na palcach)
3. ideo. lub det.: palce
ssAAHD61
Z1 F51
(war.
D61
Z1
F51
) - s3ḥ - palce
siA
kawałek tkaniny z frędzlami si3 siA sie 1. fon.: si3, np.
siAAA1
(war.
sisiAA
) - si3 - rozpoznać (rozpoznawać)
2. ideo. lub det.: kawałek tkaniny (kawałek ubrania), np.
siA
Z1
(war.
siAt
siA
) - si3t - kawałek tkaniny
N32

(Stare Państwo)
grudka gliny lub łajna sin N32
(Gard.)
sin 1. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (
N32
) został zamieniony przez hieroglif -
Aa2

2. (sporadycznie) ten hieroglif (
N32
) był formą alternatywną dla hieroglifu -
F52

3. fon. det.: sin, np.
sin
N32
D54wZ5Z5Z5
- sinw - biegacze
4. det.: ohydny (obrzydliwie brudny)
mHsHsN32
- mḥsḥs - ohydny

5. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - odchody (det.)

sXr
strzała sin
lub
swn
lub
zin
lub
zwn
sXr
lub
zin
lub
zwn
sin
lub
sun (słn)
lub
zin
lub
zun (złn)

1. fon. lub fon.det.: sin (zin) lub swn (zwn), np.:

   a)
swn
n
sXr
wr
- swn - zginąć (przepaść)
   b)
sXr
nw Z1
A1
- swnw lub Stare Państwo - war.
sXr
nw
- zinw - lekarz (medyk), natomiast w okresie Średniego Państwa, prawdopodobnie, tytuł lekarza był czytany jako swnw - od funkcjonującego w tym czasie tytułu szefa lekarzy -
wr
r
z
wn
n
nw
w
- wr swnw - przełożony medyków

2. det.: strzała, np:

   a)
aHA
sXr
- cḥ3 - strzała
   b)
sSsr
sXr
- šsr - strzała
sbA
gwiazda sb3
lub
dw3
sbA
lub
dwA
sbe
lub
due (dłe)
1. fon. lub fon. det.: sb3, np.
sbsbAAA24
(war.
sbAAA24
) - sb3 - uczyć (nauczać) i słowa pochodne

2. pólfon.: dw3, np.:

   a)
dwAAt
ra
- dw3t - poranek (rano)
   b)
dwAA30
(war.
dwAdwA
) - dw3 - uwielbiać (czcić, np. o poranku)
3. w słowie:
dwAt
pr
- dw3t - lub war.
dAt
ra
- d3t - podziemie (lub Duat, Świat Umarłych, Świat Podziemny, a także - półmrok o poranku, taki "magiczny" moment pomiędzy nocą, a świtem)
4. ideo. lub det.: gwiazda, np.
sbsbA
(war.
sbA
Z1
) - sb3 - gwiazda

5. det. dla gwiazd lub gwiazdozbiorów, np.:

   a)
mssxAwxpS
sbA
A40
- Msḫtyw - Wielka Niedźwiedzica (gwiazdozbiór)
   b)
M44t
sbA
- Spd - Sotis (Syriusz - gwiazda)

6. det.: czas wskazywany (odmierzany) przez gwiazdy, np.:

   a)
Abd
sbA
- 3bd - miesiąc
   b)
wn
n
nw
t
sbA
ra
(war.
sbA
t Z1
) - wnwt - godzina lub kapłaństwo
Aa26
(hieroglif nieokreślony) sbi Aa26
(Gard.)
sbi 1. ten hieroglif (
Aa26
) był często zastępowany hieroglifem -
qmA

2. fon.: sbi, np.
sbiAa26A13
- sbi - buntownik (powstaniec)
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy -
qmA
- (1) kij do rzucania; (2) maczuga używana w walce; (3) zamiennik wielu hieroglifów (det.)
spr
żebro spr spr spr 1. nie mylić tego hieroglifu (
spr
) z podobnymi hieroglifami -
N11
,
N12
lub
D24
- to są zupełnie różne hieroglify
2. fon.: spr, np.
spr
r
D54
- spr - podejście (podchodzenie) i słowa pochodne
3. ideo. lub det.: żebro, np.
spr
Z1 F51
(war.
sp
r
spr
) - spr - żebro
M44
cierń (kolec) spd M44
(Gard.)
spd

1. fon.: spd

2. ideo. lub det.: kolczasty (ostry, spiczasty) i słowa pochodne, np.
M44Y1V
(war.
sp
d
M44
) - spd - kolczasty
3. det.: cierń (kolec), np.
sD21
t
M44
- srt - cierń
S31
kombinacja hieroglifów:
s
+
mA

(złożone ubranie + sierp)
sm3 S31
(Gard.)
sme fon.: sm3, np.
S31E2
- sm3 - walczący byk
zmA
płuco i tchawica sm3
lub
zm3
zmA sme
lub
zme
1. fon. lub fon. det.: sm3 lub zm3, np.
z
U2
zmA
(war.
zmAAY1V
) - sm3 lub zm3 - jednoczyć (zjednoczyć, połączyć)
2. det.: płuco, np.
zmAAF51
- sm3 - płuco
3. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy -
Aa25
- (hieroglif nieokreślony) (det.)
zmn
tłuczek i moździerz smn
lub
zmn
zmn smn
lub
zmn

1. fon. lub fon. det.: smn lub zmn, np.:

   a)
Hz
mn
n
zmnN33B
Z2ss
(skr.
zmnN33B
Z2ss
) - ḥsmn - natron
   b)
Hz
mn
n
zmnN33B
Z2ss
(skr.
zmnN34
N33A
) - ḥsmn - brąz (metal)
   c)
smn
n
zmnY1V
- smn lub zmn - ustanawiać' (zakładać, ufundować)
2. det.: nacisk (naciskać), np.
smn
n
zmn
- smn - lub war.
z
mn
n
- zmn - naciskać (w sensie: naciskać wałkiem ciasto, wałkować poprzez nacisk)

3. det.: funt (jednostka masy), waga (ciężar, nacisk, siła) i słowa pochodne, np.:

   a)
sidmzmnD42
- sḥm - lub war.
z
H zmn
- zḥm - funt
   b)
HmAAtzmn
- ḥm3t - sól
   c)
d
n
szmn
- dns - lub war.
wd
n
zmnO39
- wdn - ciężki (ciężkawy lub mocny)

4. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - tłuczek (t)

snD
związana gęś lub kaczka snd
lub
snḏ
snD snd
lub
sndż
1. (z nieznanych powodów) fon. lub fon. det.: snd lub snḏ, np.
snDA2
(war.
snDn&D snD
) - snḏ - war.
sn
d
snD
- snd - strach i słowa pochodne
2. det.: ukręcić szyję (ptakowi, np. kaczce), ofiarowanie (ofiarować), np.
wS
n
snD
- wšn - ukręcić szyję, ofiarować
xn
kaczka lądująca sḥw
lub
ḳmi
xn shu (shł)
lub
qmi (kmi)
więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - kaczka lądująca (ḫn)

zSSt
sistrum sḫm
lub
{ sššt }
zSSt schm
lub
{ sszszt }
1. (tylko pomiędzy 1976-1292 r.p.n.e.) fon: sḫm, np.
zSStmA24ir
f
A44
- sḫm-ir-f lub sḫm-iry-f - możnowładca
2. det.: sistrum, np.
z
S
S
t
zSSt
(war.
zSSt
) - sššt - sistrum (rodzaj grzechotki)
Szp

lub
O43

(Stare Państwo)
ogrodzenie na zewnątrz pierwotnej świątyni
O19
sšp
lub
šsp
lub
šzp
Szp
lub
O43
(Gard.)
sszp
lub
szsp
lub
szzp
1. (pierwotnie) fon.: sšp, np.:
   a)
Szp
p
ra
(war.
sS
p
Hnmmt
) - sšp - światło dzienne, świt
   b)
sS
p
Szp
- sšp - odzyskać (otrzymać)
2. fon.: šsp lub šzp, np.:
Szp
p
A24
- šsp - lub war.
S
z
p
O43
) - šzp - odzyskać (otrzymać)
sSm
ostrzałka do noży sšm sSm sszm 1. nie mylić tego hieroglifu (
sSm
) z łudząco podobnym hieroglifem noża -
T30
- to są różne hieroglify

zasadnicza różnica jest widoczna w rączce - ostrzałka do noży posiada rączkę oprawioną, natomiast nóż jest wykonany z jednego elementu wraz z rączka nieoprawioną

2. fon.: sšm, np.
ssSmmD54
(war.
sSsSm
Z1
lub
sT32mD54
) - sšm - prowadzić (przewodzić)

3. zobacz też: kombinacja hieroglifów: ostrzałka do noży + kroczące nogi (sšm)

T32
kombinacja hieroglifów:
sSm
+
D54

(ostrzałka do noży + kroczące nogi)
sšm T32
(Gard.)
sszm 1. fon.: sšm, np.
sT32mD54
- sšm - prowadzić (przewodzić)

2. zobacz też: ostrzałka do noży (sšm)

sS
sznur sšr sS sszr 1. z powodu pomieszania z hieroglifem
sSr
- torby z płótna (lnu) także fon.: sšr

2. więcej o tym hieroglifie:
   hieroglify dwuliterowe - sznur (šs)
3. zobacz też: torba z płótna (lnu) (sšr)

Aa7

lub
Aa7
(hieroglif nieokreślony) sḳr Aa7
(Gard.)
sqr (skr) 1. fon. det.: sḳr, np.
sq
r
Aa7
(war.
Aa7
) - sḳr - uderzać
2. det.: uderzać (nagle), np.
sq
r
T30
a
(
sAa7
T2
) - sḳr - uderzać
sTA
kombinacja hieroglifów:
100
+
z

(zwój sznura + rygiel)
sṯ3 sTA scze 1. fon.: sṯ3, np.:
sTA
t t
- sṯ3t - jutrzenka
2. ideo.: ciągnąć, wyciągać, np.
sT
sTA
A
- sṯ3 - lub war.
st
U30
sTA
D54
- st3 - ciągnąć, wyciągać
3. (z nieznanych powodów) det.: spieszyć się, np.
AssTA
D54
- 3s - spieszyć się
stp
topór podczas pracy na drewnianym bloczku stp stp stp 1. fon. lub półideo.: stp, np.
st
p
stp
Y1
(war.
stp
p
Y1V
) - stp - wybierać (postanowić)
2. (Stare Państwo) det.: siekać (pociąć), np.
st
p
stp
- stp - siekać
G33
czapla złotawa(?) sd3 G33
(Gard.)
sde 1. fon. det.: sd3, np.
sdAG33
- sd3 - war.
sdAdAG33wr
- sd3d3 - drżeć (trząść się)
2. det.: ptak Sd3 (?- czapla złotawa), np.
sdAG33Z1
- sd3 - ptak Sd3
Hiero O30-V12A.png widły sdb
lub
sḏb
 ---[a] sdb
lub
sdżb
1. nie mylić tego hieroglifu (Hiero O30-V12A.png) z jakby jego podobną, ale odwróconą wersją hieroglifu -
zxnt
- to są różne hieroglify

2. fon.: sdb lub sḏb, np.:
   a) SDb bariera 01.png (war. SDb bariera 02.png) - sḏb - przeszkoda (zawada)
   b) Sdb bariera 03.png - sdb - przeszkoda (zawada)
3. det.: widelec, np. Abt widelec.png - cbt - widelec
4. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - tyczka podpierająca (det.)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
S (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  š S sz  
Sma
turzyca wyrastająca ze znaku ziemi przypominającego hieroglif
N17
šmc Sma szme 1. prawdopodobnie ten hieroglif (
Sma
) jest kwitnącą turzycą, odmianą podobnego hieroglifu -
sw

2. fon.: šmc, np.
Smaiit
- šmcyt - śpiewak, piosenkarz
3. ideo.: Górny Egipt, np.
Sma
(war.
Smaa
w
spAt
) - Šmcw - Górny Egipt

4. zobacz też: kombinacja hieroglifów: turzyca wyrastająca ze znaku ziemi + przedramię (šmc)

M27
kombinacja hieroglifów:
Sma
+
a

(turzyca wyrastająca ze znaku ziemi + przedramię)
šmc M27
(Gard.)
szme 1. fon.: šmc, np.
M27iit
- šmcyt - śpiewak, piosenkarz
2. ideo.: Górny Egipt, np.
M27zp
- Šmc lub Šmcw - Górny Egipt

3. zobacz też: turzyca wyrastająca ze znaku ziemi (šmc)

Sna
pług šnc hb
lub
Sna
szne 1. więcej o tym hieroglifie:

   hieroglify dwuliterowe - pług (hb)
2. zobacz też: dwie gałęzie złączone na końcu (šncw)

U14

(Stare Państwo)
dwie gałęzie złączone na końcu šnc U14
(Gard.)
szne 1. ten hieroglif (
U14
) jako fonem šnc został dosyć wcześnie zastąpiony przez hieroglif -
Sna

2. fon. lub fon. det.: šnc
3. zobacz też: pług (šnc)

F5
głowa bawolca
E9
šs3 F5
(Gard.)
szse

1. fon. lub fon. det.: šs3, np.:

   a)
SsAsAF5Y1V
(war.
F5Y1V
) - šs3 - być wykwalifikowanym (być uprawnionym, być fachowcem)
   b)
F5wY1
Z2ss
- sš3w - nakaz, przepis (recepta)
2. det.: mądrość, wiedza, wyuczony człowiek (być uprawnionym, być fachowcem), np.
z
S
F6
(war.
z
S
F6Y1VZ3
lub
F6
) - (?) - być wyuczonym, być w stanie nauczyć się
lub lub
F6
przednia część bawolca
E9
F6
(Gard.)
S17A

lub
Hiero S17 bis bis.png
pas noszony przez różnych bogów
lub
przepaska
šsm S17A
(Gard.)
szsm 1. ten hieroglif (
S17A
) posiada wiele różnorodnych odmian
2. nie mylić tego hieroglifu (
S17A
) z podobnymi hieroglifami -
O27
lub
xnt
) - to są różne hieroglify i mają różne znaczenia

3. fon.: šsm, np. Ssmt malachit.png - šsmt - malachit (minerał)

4. ideo.(?): Szesmetet (bogini z Tekstów Piramid - matka umarłych, określano ją także przydomkiem Pani Punt, prawdopodobnie jej rodowód wywodzi się z wierzeń ludów afrykańskich), np.
S;zmt
X1
S17AB1
- Šsmtt lub Šzmtt - Szesmetet

5. zobacz też: dzbany na wodę w stojaku (ḫnt)
6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - przedsionek (hol) z kolumnami (ḫ3)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
g
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  g g g  
sSr

lub
V34

lub
V35

(Stare Państwo)
torba z płótna (lnu) g
lub
sšr
sSr
lub
V34
(Gard.)
lub
V35
(Gard.)
g
lub
sszr
1. w okresie Średniego Państwa, w hieratyce, ten hieroglif (
sSr
) był nie do rozróżnienia z hieroglifem -
sS

   * w piśmie hieroglificznym oba znaki były często używane zamiennie
2. (tylko w kilku słowach) fon.: g, np.:

   a)
wsSr
sSr
wr
(war.
wg
g
wr
) - wgg - nędza (niedola, nieszczęście)
   b)
sSrbA
niwt
(war.
sSrbt
y
Aniwt
)- Gbtyw - Koptos (miasto w Górnym Egipcie)

3. fon.: sšr, ale prawdopodobnie litera r była często pomijana, np.:

   a)
sS
Z1
U9
Z2
(war.
V35
V35 V35
U9
lub
ssS
r
U9
) - sšr - zboże
   b)
sS Z1
Y1
(war.
ssS
r
Y1V
lub
sS
r
sSr
) - sšr - sprawa, zainteresowanie (dotyczyć, obchodzić)

4. ideo. lub det.: płótno (len), ubrania, np:

   a)
sSr
(war.
sS
r
sSr
) - sšr - lub war.
sS
r
sSr
- šsr - płótno, ubrania
   b)
swt
sSr
- sšr-nsw - lub war.
sS
r
swt
n
- sšr-nzw - płótno królewskie, jedwab morski (delikatna i połyskująca tkanina z włókien bisiora małży)

5. det.: związać (wiązać) i słowa pochodne, np.:

   a)
a
r
f
sSr
A24
- crf - związać, zawijać (pakować),
   b)
sT
sSr
(war.
st
y
Aa2
) - sty - perfumy - ponieważ były przechowywane w torbie z płótna

6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - sznur (šs)

grg

lub
U18

(Stare Państwo)
kilof do kopania sadzawki
S
grg grg
lub
U18
(Gard.)
grg 1. fon.: grg, np.
g
r
grgwr
(war.
g
r
ggrgwr
lub
grg
) - grg - kłamstwo, fałsz
2. ideo.: zakładać coś (fundować), ustanawiać (ustalać), np.
g
r
grg
(war.
g
r
ggrgY1V
lub
grg
) - grg - zakładać coś (fundować), ustanawiać (ustalać)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
t (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  t t t  
tyw
myszołów długonogi tyw tyw tju (tjł) 1. ten hieroglif (
tyw
) czasami bywa nie do rozróżnienia z podobnym hieroglifem -
A
- to są zupełnie różne hieroglify
2. fon.: tyw, np.
nTrXr
r
tywA1
Z2ss
- ẖr-tyw-nṯr - grabarze (pracownicy Miasta Umarłych)

3. zobacz też: hieroglify jednoliterowe - sęp egipski (3)

T8
sztylet starszego rodzaju tpy T8
(Gard.)
tpj 1. fon.: tpy, np.
T8
(war.
tp
p y
) - tpy - szef, pierwszy (1-szy)
2. det.: sztylet, np.
D53
t
p
n
t
T8
(war.
mt p
n
t
) - mtpnt - sztylet

3. zobacz też: hieroglify dwuliterowegłowa z profilu (tp)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
T (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  T cz  
Aa6
(hieroglif nieokreślony) ṯm3 Aa6
(Gard.)
czme 1. nie mylić tego hieroglifu (
Aa6
) z podobnym hieroglifem -
dmD
- to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
2.fon. det.: ṯm3, np.
TmAAa6
(war.
TmATmAN21
) - ṯm3 - kataster lub rodzaj gruntu
3. det.: mata, np.
t
U2
Aa6
- tm3 (?- od ṯm3) - mata

4. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - związane paski z materiału (det.)

mDt
pęta dla bydła z poprzeczką ṯm3
lub
{ mḏt }
lub
{ ẖ3r }
mDt
lub
XAr
lub
TmA
czme
lub
{ mdżt }
lub
{ śer }
1. nie mylić tego hieroglifu (
XAr
) z podobnym hieroglifem -
Aa19
- mają różne znaczenia
2. fon. lub fon. det.: ṯm3, np.
TmATmAN21
Z1
(war.
TmAAa6
lub
TmAZ1
N23
) - ṯm3 - kataster lub rodzaj gruntu
3. ideo. lub det.: stabilność, np.
mDt
(war.
V21t
pr
lub
mD&t mDt
) - mḏt - stabilność
4. (miara pojemności) det.: wór jako miara pojemności, także nazwa wyrobów tkackich lub wikliniarskich, np.
XA
r
XAr
(war.
XAr
) - ẖer - wór (jako miara pojemności)
5. det.: mata, np.
t
mA
AXAr
(war.
tmAAa6
lub
tmAAmTmA
) - tm3 (od ṯm3) - mata
6. ten hieroglif (
mDt
), z powodu pomieszania ze starszym hieroglifem lektyki lub przenośnej świątyni (relikwiarza), używany był jako det.: lektyka, przenośna świątynia oraz słowa związane z transportem osób i rzeczy, np.:
   a)
q
n
iTmA
- ḳni - palankin (rodzaj lektyki), a także jako rzecz przenośna: snopek zboża
   b)
k
A
r
TmA
- k3r - świątynia (przenośna)
   c)
S
T
iit
TmA
- šṯyt - świątynia Sokara w Memfis (ponieważ, Sokar był m.in. patronem nosicieli lektyk i wszystkich osób związanych z transportem)

6. zobacz też: hieroglify dwuliterowe - pęta dla bydła bez poprzeczki (mt)

7. zobacz też: hieroglify dwuliterowe -
Aa19
- (hieroglif nieokreślony) (det.)
 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
d (małe)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  d d d  
dSr
flaming dšr dSr dszr 1. półfon.: dšr, np.
d
S
r
dSr
(war.
dSr
r
) - dšr - czerwony (kolor) i słowa pochodne
2. det.: flaming, np.
d
S
r
dSr
- dšr - flaming
D51
palec (poziomy) dḳr
lub
cnt }
lub
{ ḳ3w }
D51
(Gard.)
dqr (dkr)
lub
{ ent }
lub
{ keu (keł) }
1. fon. det.: dḳr, np.
d
q
r
D51
M33
(skr.
D51
M33
) - dḳr lub dḳrw - owoce (l. mn.)
2. ideo. lub det.: paznokieć, np.
a
n
t
D51
(skr.
D51
t Z1
) - cnt - paznokieć
3. (z nieznanych powodów) det.: miarka, mierzyć, np.
xAAD51
D40
- ḫ3i - miarka, mierzyć
4. det.: brać, np.
TAAD51
D40
- ṯ3i - brać
5. det.: ściskać (także w sensie: nacisk), np.
d
q
r
D51
A24
- dḳr - nacisk
6. (papirusy medyczne) det.: ziarno (ziarenko), np.
qAwD12
Z2ss
(skr.
D51
M33
) - ḳ3w - ziarna (l. mn.)
7. (papirusy medyczne) det.: nacięta (przecięta) figa sykomory, także paznokcio-podobne narzędzie do nacinania lub ogólnie, pojęcie oznaczające skrobanie (lub skrobak w kształcie figi), np.
n
q
a
W r
D51
M33
- nḳcw - nacięta (przecięta) figa sykomory, narzędzie do nacinania, skrobak

8. zobacz też: palec (pionowy) (ḏbc)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)
D (duże)
Hieroglif Opis transliteracja Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka, półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
Zapis MdC[2]
lub
Gard.
Fonetyka polska
  D  
DbA
pływaki trzcinowe używane w łowieniu ryb i polowaniu na hipopotamy ḏb3 DbA dżbe fon.: ḏb3, np.:
   a)
DbAbY1V
(war.
DbDbAA
) - ḏb3 - ubierać (odziać), ozdabiać (upiększać)
   b)
DbAbY1V
(war.
dbbAADbAY1V
) - ḏb3 - zamieniać (zastąpić)
   c)
DbAbxt
Z1
- ḏb3 - tratwa, pływak (lub jakakolwiek rzecz unosząca się na wodzie i utrzymująca inne przedmioty ponad powierzchnią wody)
Dba
palec (pionowy) ḏbc Dba ḏbc 1. (w piśmie hieroglificznym i hieratyce) ten hieroglif (
Dba
) prawdopodobnie, z powodu niedokładnego kopiowania, był często mylony z hieroglifem -
T14
- chociaż to są zupełnie różne hieroglify, - przykładowy błąd to np.:
poprawnie -
mt
t
r
qmAqmAA2A1
 - mtr - świadek
błędnie -
mt
t
r
DbaDbaA2A1

2. fon.: ḏbc

2. (liczba) ideo.: 10 000 (dziesięć tysięcy), np.
Dba
- ḏbc - 10 000 (dziesięć tysięcy)
3. ideo. lub det.: palec, np.
Dba
(war.
DbaDba
) - ḏbc - palec
4. det.: dwa palce -
DbaDba
- określają: trafny (celny) lubprecyzyjny (dokładny), np.:
   a)
a
q
ADbaDbaY1V
- cḳ3 - celny
   b)
mt
t
DbaDba
- mty lub mtr - dokładny

5. zobacz też: palec (poziomy) (dḳr)
6. zobacz też: hieroglify - określniki i ideogramy - (1) kij do rzucania; (2) maczuga używana w walce; (3) zamiennik wielu hieroglifów (det.)

wAs
berło o prostym kiju i z głową Seta cm
lub
w3b
lub
w3s
lub
i3tt
wAs dżem
lub
ueb (łeb)
lub
ues (łes)
lub
iett
1. fon. lub fon. det.: w3s, np.
wAAswAsnDs
(war.
wAsnDs
lub
wAsmnDs
) - w3si - rozkład (rozpad, upadek)
2. fon.: cm, np.
wAsmnbw
(war.
wAsnbw
) - cm - złoto (w sensie: wysokiej próby)
3. fon.: w3b, np.
wAsbwAsR12
- W3b lub W3bwy - Oksyrynchos (nom w Środkowym Egipcie)
4. fon.: i3tt, np.
wAst
t
Hnqt
(war.
R19t
t
Hnqt
) - i3tt - mleko, śmietanka
5. ideo. lub det.: berło Ues, np.
wAsZ1
(war.
wAswAs
) - w3s - berło Ues
6. (w piśmie hieroglificznym) ten hieroglif (
wAs
) oznaczał także berło Dżem, np.
Dam
- cm - berło Dżem

7. zobacz też: berło o wężowym kiju i z głową Seta (cm)
8. zobacz też: hieroglify – określniki i ideogramy - berło Ues z wstążką i piórem (det.)

Dam
berło o wężowym kiju i z głową Seta cm Dam dżem 1. fon.: cm, np.
Dammwnbw
N33
Z2
- cmw - dobre złoto (w sensie: srebro, drogocenny metal - l. mn.)
2. ideo. i det.: berło Dżem, np.
DamZ1
(war.
D
a
m
) - cm - berło Dżem

3. zobacz też: berło o prostym kiju i z głową Seta (cm)

 
Kategorie:   A
(duże)
i y a
(małe)
w b p f m n r h
(małe)
H
(duże)
x
(mały)
X
(duży)
s
(małe)
S
(duże)
k q g t
(małe)
T
(duże)
d
(małe)
D
(duże)

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. a b c d e Hieroglif niedostępny w rozszerzeniu WikiHiero w Wikipedii

PrzypisyEdytuj

  1. Davies W.V., M.G. Witkowskiego (tłum.), Egipskie hieroglify, Warszawa: RTW, [cop. 1998], ISBN 83-86822-89-9, OCLC 749730090.
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s MdCtransliteracja Manuel`a de Codage nie wymaga stosowania znaków specjalnych - wykorzystuje do transliteracji znaki alfabetu łacińskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Erman Adolf, Breasted James Henry (translated by), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
  • Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
  • Gardiner Alan H. (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. ​ISBN 0-900416-35-1

Linki zewnętrzneEdytuj