Lista egipskich hieroglifów

lista w projekcie Wikimedia

Liczba wszystkich, udokumentowanych egipskich hieroglifów w różnych okresach Starożytnego Egiptu wynosiła od kilkunastu setek w Średnim Państwie do kilku tysięcy w okresie grecko-rzymskim. Łącznie udokumentowano ich ok. 6 tysięcy. Najbardziej funkcjonalną listą egipskich hieroglifów jest lista Gardinera (opublikowana w 1927, 1950 i 1957 r.) zawierająca 763 hieroglify w 26 kategoriach. Inny niemiecki egiptolog, Georg Möller, stworzył bardziej rozszerzoną listę, zorganizowaną zgodnie z epokami historycznymi (opublikowaną w 1927 i 1936 r.). Dla potrzeb systemów komputerowych stworzono czcionkę blokową Unicode Egyptian Hierogliphs (Unicode version 5.2, 2009) zawierającą 1071 znaków opartą o listę Gardinera. Od 2006 r. funkcjonuje również propozycja lingwisty Michała Eversona rozszerzająca standard Unicode o listę Möllera[1].

Zobacz także listy hieroglifów:

Lista egipskich hieroglifówEdytuj

Lista egipskich hieroglifów ułożona jest wg listy Gardinera.
Uwaga:
   Wymagane jest zainstalowanie w systemie blokowej czcionki hieroglificznej – opis instalacji czcionek.

A - Człowiek (mężczyzna) i jego stanyEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
A - Człowiek (mężczyzna) i jego stany
Hiero. Gardiner
lub
WikiHiero
Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
A1
A1 U+13000 𓀀 { i } { i } człowiek siedzący 1. ideo.: człowiek, mężczyzna

2. (osoba) ideo lub det.: 1-sza osoba liczby pojedynczej, rodzaju męskiego
3. det.: relacje i stany człowieka lub mężczyzny
4. det. dla imion

5. ten hieroglif (
A1
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym człowieka siedzącego -
A3
- zasadnicza różnica jest widoczna w dorysowanej stopie po prawej stronie przy udzie
A1 B1
Z2
A1 + B1 + Z2 U+13000
+ U+13050
+ U+133E5
𓀀 𓁐
𓏥
 -  - człowiek siedzący i kobieta siedząca z trzema patykami ideo.: liczba mnoga dla ludzi i ich stanów
A2
A2 U+13001 𓀁  -  - człowiek z dłonią przy ustach 1. det.: akcje i stany człowieka angażujące dłoń i usta

2. det.: wyrażanie uczuć (uczucia) i sł. pochodne (np. kochać)
3. det.: mówić i sł. pochodne
4. det.: myśleć (w tym: wymyślać)

A3
A3 U+13002 𓀂  -  - człowiek siedzący na pięcie 1. det.: siedzieć
2. (hieratyka) ten hieroglif (
A3
) został zastąpiony hieroglifem -
Xrd
, a sporadycznie, w niektórych przypadkach -
B4

3. nie mylić tego hieroglifu (
A3
) z bardzo podobnym hieroglifem człowieka siedzącego bez pięty -
A1

zasadnicza różnica jest w dorysowanej stopie po prawej stronie przy udzie

A4
A4 U+13003 𓀃  -  - człowiek siedzący z uniesionymi ramionami 1. det.: błagać (prosić - także modlitewnie, uwielbiać, czcić)

2. det.: ukryty (schowany, niewidoczny)

A5
A5 U+13004 𓀄  -  - człowiek chowający się za ścianą, w rogu det.: ukrywać się (chować się)
A5A
A5A[a] U+13005 𓀅  -  - człowiek siedzący, chowający się za ścianą, w rogu
A6
A6 U+13006 𓀆 { wcb } { ueb } człowiek przystępujący do rytualnego oczyszczenia 1. det.: bezgrzeszny (nieskazitelny), czysty (nieskalany)
2. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (
A6
) był często zastępowany hieroglifem -
wab
A6A
A6A[a] U+13007 𓀇  -  - wariant hieroglifu:
A6
A6B
A6B[a] U+13008 𓀈  -  - wariant hieroglifu:
A6
A7
A7 U+13009 𓀉  -  - człowiek siadający na ziemi ze zmęczenia det.: słaby, zmęczony (znudzony)
A8
A8 U+1300A 𓀊  -  - człowiek odprawiający rytuał hnw det.: świętować (świętowanie)
A9
A9 U+1300B 𓀋  -  - człowiek ustawiający na głowie koszyk
iab
det.: czynności związane z ładunkami i ciężarami (praca, ładować, nosić, itp.)
A10
A10 U+1300C 𓀌  -  - człowiek trzymający wiosło det.: pływać (pływanie)
A11

(Stare Państwo)
A11 U+1300D 𓀍  -  - człowiek trzymający berło władzy
abA
i kij pastuszy
awt
1. ideo. lub det.: przyjaciel (w sensie: bliski znajomy, dobry kolega)
2. po okresie Starego Państwa, ten hieroglif (
A11
) został zastąpiony przez inny hieroglif -
sr
mSa
A12
lub
mSa
U+1300E 𓀎 { mšc } { msze } żołnierz z łukiem i kołczanem 1. ideo. lub det.: armia (wojsko)

2. det.: żołnierz

A13
A13 U+1300F 𓀏  -  - człowiek z rękoma związanymi z tyłu ideo. lub det.: wróg (nieprzyjaciel)
A14
A14 U+13010 𓀐  -  - człowiek z krwią wypływającą z ręki 1. det.: wróg (nieprzyjaciel)

2. det.: umierać (śmierć)

A14A
A14A U+13011 𓀑  -  - człowiek z krwią wypływającą z powodu zranienia siekierą
xr
A15
lub
xr
U+13012 𓀒 { ḫr } { chr } człowiek upadający 1. ideo. lub det.: upadać i słowa pochodne

2. (idiom) det.: upadły (w sensie: podbity, zdobyty, pokonany)
3. (bezokolicznik) det.: obalać (w sensie: zrobić przewrót, spowodować czyjś upadek)

A16
A16 U+13013 𓀓  -  - człowiek pochylający się det.: pochylać się
Xrd
A17
lub
Xrd
U+13014 𓀔 nni nni dziecko siedzące (na kolanach) z dłonią przy ustach 1. fon.: nni

2. det.: osoba młoda, dziecko i słowa pochodne (w tym: sierota)

A17A
A17A U+13015 𓀕  -  - dziecko siedzące, pozujące, z rękoma do dołu ten hieroglif (A17 bis.png) został zaadaptowany z hieratyki, gdzie był zamiennie używany z innymi hieroglifami -
A3
i
Xrd
A18
A18 U+13016 𓀖  -  - dziecko z koroną Dolnego Egiptu
N
det.: dziecko królewskie i słowa pochodne (w tym: książę, książątko, itp.)
A19
A19 U+13017 𓀗 ik ik człowiek pochylony i opierający się o kij 1. fon. lub fon. det.: ik

2. ideo lub det.: stary
3. ideo lub det.: wielki (ogromny) lub szef
4. det.: podpierać się (wspierać się, opierać się o coś)

5. (Stare Państwo - XII Dynastia) ten hieroglif (
A19
) był utożsamiany i zamiennie używany z hieroglifem -
A25
A20
A20 U+13018 𓀘 { smsw(?) } { smsu(?) } człowiek opierający się o rozwidlony kij
(trochę młodszy od
A19
)
ideo. lub det.: osoba starsza (najstarszy, starszy)
sr
A21
lub
sr
U+13019 𓀙 { sr } { sr } człowiek trzymający kij w jednej dłoni i chustkę na głowę w drugiej 1. ideo. lub det.: dostojnik (wysoki urzędnik), wielmoża

2. det.: osoba wpływowa (człowiek wpływowy), możnowładca (człowiek z wyższych sfer) lub osoba zaufana (w tym: przyjaciel - bliski znajomy, dobry kolega; dworzanin - zausznik lub powiernik faraona)

3. po okresie Starego Państwa, ten hieroglif (
sr
) zastąpił inny hieroglif -
A11

4. (pismo hieroglificzne) ten hieroglif (
sr
) jest trudny do rozróżnienia z podobnymi hieroglifami -
A19
lub
A20
lub
A22

5. (hieratyka tylko) nie mylić tego hieroglifu (
sr
) z podobnym hieroglifem -
A19
- w hieratyce zawsze - to są różne hieroglify
A22
A22 U+1301A 𓀚  -  - posąg człowieka z kijem i berłem władzy
abA
det.: posąg (pomnik, rzeźba)
A23
A23 U+1301B 𓀛  -  - król z kijem i buławą o gruszkowatej głowicy
HD
det.: samowładny (suwerenny, niezależny władca)
A24
A24 U+1301C 𓀜 { nḫt } { ncht } człowiek uderzający kijem 1. det.: uderzać

2. det.: siła, wysiłek i słowa pochodne (w tym: silny)
3. det.: zabrać (wynieść)
4. det.: rabować (grabić, plądrować)
5. det.: uczyć (kogoś jako nauczyciel)

6. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (
A24
) był często zamieniany przez inny hieroglif -
D40
, który dodatkowo, w piśmie hieratycznym - podobnie jak
a
- był bardziej powszechniejszy w użyciu
A25
A25 U+1301D 𓀝  -  - człowiek uderzający kijem, z lewą ręką zwieszoną za plecami 1. ideo.: uderzać (atakować, bić), ale dokładne użycie tego hieroglifu nie jest do końca jasne

2. w okresie Średniego Państwa był używany zamiennie dla grupy hieroglifów związanych z określnikiem uderzać (atakować)

3. za panowania XII Dynastii (1976-1794 p.n.e.), ten hieroglif był utożsamiany i zamiennie używany z hieroglifem -
A19
A26
A26 U+1301E 𓀞 cš } { esz } człowiek z uniesionym jednym ramieniem w geście wzywania 1. det.: wołać (zawołać), zawezwać (wezwać)

2. det. lub skr.: służący (dosł.: słuchający wezwania)
3. także jako wołacz lub wykrzyknik (w sensie: O!)

A27
A27 U+1301F 𓀟  -  - człowiek spieszący się z uniesionym jednym ramieniem (prawdopodobnie) det.: wysłannik, osoba przynosząca wieści (w tym: posłaniec)
A28
A28 U+13020 𓀠 { ḳ3 }
lub
{ ḳ3i }
{ ke }
lub
{ kei }
człowiek z uniesionymi dwoma ramionami 1. det.: radość (rozradować się), rozsławiać (wychwalać)

2. det.: smutek(opłakiwać, lamentować)
3. det.: wysoki
4. (z nieznanych powodów) det.: łysy

A29
A29 U+13021 𓀡  -  - człowiek do góry nogami det.: do góry nogami
A30
A30 U+13022 𓀢  -  - człowiek z uniesionymi ramionami 1. det.: chwalić (sławić, uwielbiać, czcić)

2. det.: wzbudzać strach (napawać trwogą, okazywać smutek)
3. der.: błagać (napraszać się, mieć pretensję)

A31
A31 U+13023 𓀣  -  - człowiek z uniesionymi ramionami za plecami det.: odwrócić (odwracać)
A32
A32 U+13024 𓀤  -  - człowiek tańczący 1. det.: radość (w tym: świętować)

2. det.: taniec

A32A
A32A[a] U+13025 𓀥  -  - wariant hieroglifu:
A32
mniw
A33
lub
mniw
U+13026 𓀦 { mniw }
lub
{ miniw }
{ mniu }
lub
{ miniu }
człowiek z kijem i tobołkiem na ramieniu 1. ideo.: pastuch

2. det.: wędrować po świecie , włóczyć się i słowa pochodne (w tym: nieznajomy, człowiek nietutejszy, włóczykij, obieżyświat)

A34
A34 U+13027 𓀧  -  - człowiek ucierający w moździerzu det.: budować, ucierać (tłuc, ugniatać, ponieważ w pracach murarskich często używano tłuczków murarskich)
A35
A35 U+13028 𓀨 { ḳd } { kd } człowiek murujący ścianę ideo. lub det.: budować, murować
A36
A36 U+13029 𓀩  -  - człowiek wkładający (coś) do naczynia i ugniatający 1. ideo. lub det.: piwowar
2. formą bardziej powszechniejszą formą tego hieroglifu (
A36
) był hieroglif
A37
, ale nie mylić go z podobnym hieroglifem -
qiz
- to są różne hieroglify
A37

A37 U+1302A 𓀪
qiz
A38
lub
qiz
U+1302B 𓀫 { ḳis } { kis } człowiek trzymający szyje symbolicznych zwierząt zakończonych głowami pantery 1. (symbol miasta) ideo.: Kis (lub Qis - miasto w Górnym Egipcie, ob. Al-Kusijja)
2. nie mylić tego hieroglifu (
qiz
) z podobnym -
A37
- to są różne hieroglify
A39

(forma alternatywna)
A39 U+1302C 𓀬
A40
A40 U+1302D 𓀭 { i } { i } siedzący bóg
(lekko zakrzywiona broda i prosta peruka)
1. ideo. lub det.: ja (wypowiedź w 1-szej osobie l.p., kiedy bóg się wypowiada)

2. det.: imiona bogów

3. w piśmie hieroglificznym i hieratyce, ten hieroglif (
A40
) chętnie używano jako zamiennik hieroglifu -
G7
A40A
A40A[a] U+1302E 𓀮  -  - siedzący bóg z berłem
wAs

(lekko zakrzywiona broda i prosta peruka)
A41
A41 U+1302F 𓀯 { i } { i } król
(ureusz na czole, prosta broda i czepiec)
1. ideo. lub det.: ja (wypowiedź w 1-szej osobie l.p., kiedy bóg się wypowiada)

2. det.: król (w tym: dostojność, królewskość, władca)

A42
A42 U+13030 𓀰 król z chorągiewką
S45

(ureusz na czole, prosta broda i czepiec)
A42A
A42A[a] U+13031 𓀱  -  - król z chorągiewką
S45
, trzymający patyk
(ureusz na czole, prosta broda i czepiec)
A43
A43 U+13032 𓀲 { nsw }
lub
{ nzw }
lub
{ ni-swt }
{ nsu )
lub
{ nzu }
lub
{ ni-sut }
król w koronie Górnego Egiptu
S1
1. ideo. lub det.: król, król Górnego Egiptu

2. det.: Ozyrys (bóg życia i śmierci, Wielki Sędzia Umarłych)

A43A
A43A[a] U+13033 𓀳  -  - król w koronie Górnego Egiptu
S1
z berłem
wAs
A44
A44 U+13034 𓀴 { nsw }
lub
{ nzw }
lub
{ ni-swt }
{ nsu )
lub
{ nzu }
lub
{ ni-sut }
król w koronie Górnego Egiptu
S1

z chorągiewką
S45
1. ideo. lub det.: król, król Górnego Egiptu

2. det.: Ozyrys (bóg życia i śmierci, Wielki Sędzia umarłych)

A45
A45 U+13035 𓀵 { bit }
lub
{ bity }
{ bit }
lub
{ bitj }
król w koronie Dolnego Egiptu
S3
ideo. lub det.: król Dolnego Egiptu
A45A
A45A[a] U+13036 𓀶  -  - król w koronie Dolnego Egiptu
S3
z berłem
wAs
A46
A46 U+13037 𓀷 { bit }
lub
{ bity }
{ bit }
lub
{ bitj }
król w koronie Dolnego Egiptu
S1

z chorągiewką
S45
ideo. lub det.: król Dolnego Egiptu
iry
A47
lub
iry
U+13038 𓀸  -  - owczarz siedzący i owinięty w płaszcz, trzymający patyk z przydatkiem 1. ideo.: pasterz

2. ideo. lub det.: strzec, chronić

3. ten hieroglif (
iry
) jest mylnie utożsamiany z podobnym hieroglifem -
A48
- to są różne hieroglify
A48
A48 U+13039 𓀹 { iry } { irj } człowiek (mężczyzna lub kobieta) bez brody trzymający nóż 1. ideo. lub det.: należeć do..., odnosić się do...
2. ten hieroglif (
A48
) jest mylnie utożsamiany z podobnym hieroglifem -
iry
- to są różne hieroglify
A49
A49 U+1303A 𓀺  -  - Syryjczyk siedzący, trzymający patyk det.: obcokrajowiec (cudzoziemiec, obcy ludzie z obcych krajów)
Sps
A50
lub
Sps
U+1303B 𓀻 { šps } { szps } człowiek z klasy wyższej siedzący na krześle 1. (sporadycznie) ideo.: dostojnik i słowa pochodne

2. (Teksty Sarkofagów) ideo. lub det.: 1-sza osoba l. p. (np. ja)
3. det.: osoba szanowana (w tym: dworzanie)

4. (tylko Średnie Państwo) ten hieroglif (
Sps
) był zastępowany hieroglifami -
Spsi
lub
A52

Spsi
A51
lub
Spsi
U+1303C 𓀼 { špsi } { szpsi } człowiek z klasy wyższej siedzący na krześle, z chorągiewką
nxxw
1. (sporadycznie) ideo.: dostojnik i słowa pochodne

2. (od Średniego Państwa) det.: osoba szanowana (o osobach z teraźniejszości i z przeszłości, ale darzonych nadal szacunkiem)

A52
A52 U+1303D 𓀽 { šps } { szps } dostojnik klęczący, z chorągiewką
nxxw
1. (sporadycznie) ideo.: dostojnik i słowa pochodne

2. (od Średniego Państwa) det.: osoba szanowana

A53
A53 U+1303E 𓀾  -  - mumia w pozycji stojącej 1. det.: mumia

2. det.: posąg (rzeźba), podobizna (rzeźba)
3. det.: kształt, postać (forma), a także etap wzrostu (rośnięcia osoby lub rośliny)

A54
A54 U+1303F 𓀿  -  - mumia w pozycji leżącej 1. det.: martwy (śmiertelny, śmierć)

2. det.: sarkofag (dosł.: Pan życia)

A55
A55 U+13040 𓁀 { sḏr } { sdżr } mumia leżąca na łożu 1. det.: leżeć (w tym: spędzić całą noc, przespać)

2. det.: śmierć (w tym: zgon, umierać, zwłoki)

A56
A56 U+13041 𓁁  -  - człowiek siedzący, trzymający patyk oparty o ramię
A57
A57[a] U+13042 𓁂  -  - król stojący w koronie Dolnego Egiptu, trzymający w darze chleb
X2
na macie trzcionowej
A58
A58[a] U+13043 𓁃  -  - człowiek orający ziemię motyką bez liny łączącej obie części
A59
A59 U+13044 𓁄  -  - człowiek grożący kijem det.: przepędzić (wygnać)
A60
A60[a] U+13045 𓁅  -  -
A61
A61[a] U+13046 𓁆  -  -
A62
A62[a] U+13047 𓁇  -  -
A63
A63[a] U+13048 𓁈  -  -
A64
A64[a] U+13049 𓁉  -  - człowiek klęczący i trzymający kubek
iab
A65
A65[a] U+1304A 𓁊  -  -
A66
A66[a] U+1304B 𓁋  -  -
A67
A67[a] U+1304C 𓁌  -  -
A68
A68[a] U+1304D 𓁍  -  - człowiek trzymający w dłoni nóż
T30
A69
A69[a] U+1304E 𓁎  -  - człowiek siedzący z uniesionym jednym ramieniem
A70
A70[a] U+1304F 𓁏  -  - człowiek siedzący z uniesionymi dwoma ramionami
A113
A113[b]  -  -  -  -
A316
A316[b]  -  -  -  -
A335
A335[b]  -  -  -  -
A347
A347[b]  -  -  -  -

B - Kobieta i jej stanyEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
B - Kobieta i jej stany
Hiero. Gardiner
lub
WikiHiero
Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
B1
B1 U+13050 𓁐 { i } { i } kobieta siedząca 1. (osoba) ideo lub det.: 1-sza osoba l. p., rodzaju żeńskiego (w sensie: ja)

2. det.: kobieta (w tym: żona)
3. det.: kobiece relacje (w tym: córka, wdowa)
4. det.: kobiece stany (dobrodziejka, niewolnica) lub kobiece imiona

B2
B2 U+13051 𓁑  -  - kobieta w ciąży det.: być w ciąży (począć)
msi
B3
lub
msi
U+13052 𓁒 { msi } { msi } kobieta rodząca det.: rodzić i słowa pochodne
B4
B4 U+13053 𓁓 kombinacja hieroglifów:
msi+ms

(kobieta rodząca + trzy lisie skóry)
B5
B5 U+13054 𓁔  -  - kobieta karmiąca piersią det.: zajęcia związane z karmieniem piersią (w tym: niańka, mamka, matka zastępcza)
B5A
B5A[a] U+13055 𓁕  -  -
B6
B6 U+13056 𓁖  -  - kobieta siedząca na krześle, z dzieckiem na kolanach det.: niańka (niania), osoba wychowująca dzieci
B7
B7 U+13057 𓁗  -  - królowa z diademem, trzymająca kwiatek det.: imiona królowych
B8
B8 U+13058 𓁘  -  -
B9
B9 U+13059 𓁙  -  -
B23B
B23B[b]  -  -  -  -

C - ntropomorficzne bóstwaEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
C - Antropomorficzne bóstwa
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
C1
C1 U+1305A 𓁚 { rc } { re } bóg ze Słońcem i Ureuszem na głowie ideo. lub det.: Re (bóg Słońca i Stwórca Świata)
C2
C2 U+1305B 𓁛 { rc } { re } bóg z głową sokoła
G9
,
ze Słońcem na głowie i trzymający
anx
ideo. lub det.: Re (bóg Słońca i Stwórca Świata)
C2A
C2A[a] U+1305C 𓁜 { rc } { re } bóg z głową sokoła
G9
,
ze Słońcem na głowie
ideo. lub det.: Re (bóg Słońca i Stwórca Świata)
C2B
C2B[a] U+1305D 𓁝
C2
C2C[c] U+1305E 𓁞 { rc } { re } bóg z głową sokoła
G9
,
ze Słońcem na głowie i trzymający
anx
ideo. lub det.: Re (bóg Słońca i Stwórca Świata)
DHwty
C3
lub
DHwty
U+1305F 𓁟 { ḏḥwty } { dżhuti } bóg z głową ibisa świętego
G26
1. ideo. lub det.: Tot (bóg mądrości, opiekun pisma i patron pisarzy)
Xnmw
C4
lub
Xnmw
U+13060 𓁠 { ẖnmw } { śnmu } bóg z głową barana
E10
ideo. lub det.: Chnum (baraniogłowy bóg, Stwórca ludzi i dawca płodności)
C5
C5 U+13061 𓁡 bóg z głową barana
E10
, trzymający
anx
inpw
C6
lub
inpw
U+13062 𓁢 { inpw } { inpu } bóg z głową psa
E15
1. ideo. lub det.: Anubis (bóg zmarłych, opiekun mumifikacji i cmentarzy, jeden z sędziów w Państwie Umarłych)

2. det.: bóg o głowie psa lub szakala (w tym: Up-uaut - wojowniczy bóg, przewodnik zmarłych i przewodnik bogów, sługa Horusa - dosł.: {Ten] Otwierający drogi)

stX
C7
lub
stX
U+13063 𓁣 { stḫ } { stś } bóg o głowie głowie zwierzęcia Seta
E20
ideo.: Set (bóg pustyni i oaz, oprawca Ozyrysa, władca Górnego Egiptu i uzurpator do tronu Zjednoczonego Egiptu)
mnw
C8
lub
mnw
U+13064 𓁤 { mnw } { mnu } falliczny bóg z piórami, uniesionym ramieniem, z chorągiewką
nxxw
ideo. lub det.: Min (bóg płodności i patron Panopolis, ob. Achmim)
C9
C9 U+13065 𓁥 { ḥtḥr } { hthr } bogini ze Słońcem i rogami ideo. lub det.: Hat-hor (bogini zmarłych, miłości i tańca - dosł.: Dom Horusa)
C10
C10 U+13066 𓁦 { m3ct } { meet } bogini z piórem na głowie ideo. lub det.: Maat (bogini praw porządku, harmonii i sprawiedliwości w kosmosie)
C10A
C10A[a] U+13067 𓁧 bogini z piórem na głowie,
trzymająca
anx
HH
C11
lub
HH
U+13068 𓁨 ḥḥ hh bóg z uniesionymi ramionami i podtrzymującymi (niebo) 1. fon.: ḥḥ

2. (liczba) ideo.: 1 000 000 (milion)
3. ideo.: wiele (dużo)
4. ideo. lub det.: Heh (bóg nieskończoności)

C12
C12 U+13069 𓁩 { imn } { imn } bóg z podwójnym pióropuszem
Swty
, z lekko zakrzywioną brodą, trzymający
wAs
ideo. lub det.: Amon (tzw. bóg uniwersalny, bóg wiatru, urodzaju i płodności - dosł.: [Ten] Ukryty lub [Ten] Niewidzialny)
C12
C13[d] U+1306A 𓁪
C14
C14[a] U+1306B 𓁫 { imn } { imn } bóg z podwójnym pióropuszem
Swty
, z lekko zakrzywioną brodą, z przydatkiem(?)
ideo. lub det.: Amon (tzw. bóg uniwersalny, bóg wiatru, urodzaju i płodności - dosł.: [Ten] Ukryty lub [Ten] Niewidzialny)
C15
C15[a] U+1306C 𓁬
C16
C16[a] U+1306D 𓁭 { mnṯw } { mnczu } bóg w koronie Dolnego Egiptu, z lekko zakrzywioną brodą, trzymający
anx
ideo. lub det.: Montu (bóg-wojownik, opiekun władców z Teb)
C17
C17 U+1306E 𓁮 bóg siedzący z podwójnym pióropuszem
Swty
, trzymający
anx
C18
C18 U+1306F 𓁯 { t3ṯnn } { tecznn } bóg siedzący z podwójnym pióropuszem
Swty
, z lekko zakrzywioną brodą i rogami barana
E10
ideo. lub det.: Tatenen (bóg ziemi i czasu, "źródło dobrych rzeczy", z których wszystko powstaje) lub Ptah-Tatenen (bóg ziemi i czasu identyfikowany z Ptahem)
C19
C19 U+13070 𓁰 { ptḥ } { pth } bóg stojący z ogoloną głową, trzymający
wAs
ideo. lub det.: Ptah (bóg Stwórca, opiekun sztuki i rzemiosła)
C20
C20 U+13071 𓁱
C21
C21[a] U+13072 𓁲  -  - karzeł o niekształtnych kończynach i zwierzęcych uszach ideo. lub det.: Bes (opiekuńczy bóg wesela, tańców i rodziny, opiekun kobiet rodzących i dzieci, obrońca ogniska domowego przed złośliwymi demonami)
C22
C22[a] U+13073 𓁳 { ḫnsw } { chnsu } bóg z głową sokoła
G9
,
z Księżycem na głowie
ideo. lub det.: Chonsu (bóg Księżyca i bóg-uzdrowiciel, a jego imię oznaczało dosł.: wędrowiec)
C23
C23[a] U+13074 𓁴 { sḫmt } { schmt } bogini z głową lwicy,
ze Słońcem i Ureuszem na głowie
ideo. lub det.: Sechmet (bogini wojny, zemsty i chorób oraz opiekunka Dolnego Egiptu)
C24
C24[a] U+13075 𓁵  -  - bóg w koronie Dolnego Egiptu, trzymający
wAs

D - Części ciała człowiekaEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
D - Części ciała człowieka
Hiero. Gardiner
lub
WikiHiero
Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
tp
D1
lub
tp
U+13076 𓁶 tp tp głowa z profilu 1. dokładna wartość fonetyczna tego hieroglifu nie jest potwierdzona - zakłada się, że to jest fon.: tp

2. przyimek: na (czymś - na głowie lub na podstawie)
3. det.: głowa i pojęcia pochodne

Hr
D2
lub
Hr
U+13077 𓁷 ḥr hr twarz 1. fon.: ḥr

2. przyimek: nad (ponad), przed (twarzą)
3. det.: twarz oraz znaczenia pochodne

Sny
D3
lub
Sny
U+13078 𓁸  -  - włosy 1. det.: włosy

2. det.: skóra (w tym: cera, karnacja)
3. det.: opłakiwać (lamentować, dosł.: rwać włosy z głowy)
4. det.: łysy, utracić (kogoś lub coś, w tym: wdowa)

ir
D4
lub
ir
U+13079 𓁹 ir ir oko 1. fon.: ir

2. ideo.: oko
3. det. widzieć, patrzeć, zobaczyć, itp. (w tym: ślepy)

D5
D5 U+1307A 𓁺  -  - oko poprawione farbą det.: czynności i stany oka (w tym: patrzeć, być ślepym, być przytomnym, czyli mieć otwarte oczy)
D6

(forma alternatywna)
D6 U+1307B 𓁻
D7
D7 U+1307C 𓁼 cn en oko z pomalowaną dolną powieką 1. fon.: cn

2. det.: ozdoba oczu (w tym: cień do powiek)

D8
D8 U+1307D 𓁽 cn en oko wpisane w
iw

(piaszczystą połać ziemi)
1. fon.: cn

2. (symbol kamieniołomu) det.: w nazwie kamieniołomu Enu (lub Ainu), gdzie w okresie Starego Państwa pozyskiwano biały (lub cytrynowy) kamień (wapień) na okładziny piramid oraz do budowy grobowców bogatszych Egipcjan

D8A
D8A U+1307E 𓁾
rmi
D9
lub
rmi
U+1307F 𓁿  -  - oko z wypływającymi łzami ideo. lub det.: płakać, być płaczącym
wDAt
D10
lub
wDAt
U+13080 𓂀 { wḏ3t } { udżet (łdżet) } oko ludzkie naznaczone głową sokoła
(Uadżet)
1. ideo. lub det.: Uadżet (zw. także jako Oko Horusa - dosł.: zdrowe oko [nieuszkodzone], np. Horusa)
2. (sporadycznie - wyjątek(?)) ideo.: oko prawe (Słońce) lub oko lewe (Księżyc), dlatego sporadycznie, w szczególnych przypadkach, używany był wariant:
wDAt
D11
D11 U+13081 𓂁  -  - biała część oka Uadżet
(lewa strona oka)
(miara objętości) ideo.: 1/2 Hekat (lub 1/2 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 1/2 Hekat = ok. 2,4 l)
D12
D12 U+13082 𓂂  -  - źrenica oka 1. (miara objętości) ideo.: 1/4 Hekat (lub 1/4 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 1/4 Hekat = ok. 1,2 l)

2. det.: źrenica oka

3. nie mylić tego hieroglifu (
D12
) z podobnymi hieroglifami -
S21
lub
N33
- to są różne hieroglify
D13
D13 U+13083 𓂃  -  - brew 1. (miara objętości) ideo.: 1/8 Hekat (lub 1/8 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 1/8 Hekat = ok. 0,6 l = 600 ml)

2. det.: brwi

D14
D14 U+13084 𓂄  -  - inna biała część oka Uadżet
(prawa strona oka)
(miara objętości) ideo.: 1/16 Hekat (lub 1/16 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 1/16 Hekat = ok. 0,3 l = 300 ml)
D15
D15 U+13085 𓂅  -  - jedno z podkreśleń pod okiem
(zakrzywiony ogonek)
(miara objętości) ideo.: 1/32 Hekat (lub 1/64 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 1/64 Hekat = ok. 0,075 l = 75 ml)
D16
D16 U+13086 𓂆  -  - inne podkreślenie pod okiem
(łza)
(miara objętości) ideo.: 1/64 Hekat
D17
D17 U+13087 𓂇  -  - podkreślenia pod okiem
(zakrzywiony ogonek i łza)
ideo. lub det.: rycina, obraz
D18
D18 U+13088 𓂈 { msḏr } { msdżr } ucho 1. ideo. lub det.: ucho
2. nie mylić tego hieroglifu (
D18
) z podobnym w znaczeniu hieroglifem -
sDm
- mają różne wartości fonetyczne
fnD
D19
lub
fnD
U+13089 𓂉 ḫnt
lub
fnḏ }
chnt
lub
fndż }
nos, oko i policzek 1. fon. lub fon. det.: ḫnt

2. ideo. lub det.: nos , nozdrza
3. det.: zmysł zapachu (węch)
4. det.: twarz
5. det.: radość (przyjemność, radować się)
6. det.: delikatny, uprzejmy (być łagodnym)
7. det.: być nieposłusznym (w tym: być nieprzyjemnym, odmawiać)

8. ten hieroglif (
fnD
) bardzo rzadko i "ostrożnie" był używany w płaskorzeźbach lub malunkach naściennych w innej półkursywnej formie -
D20

9. ze względu na podobieństwo hieratyczne (do formy półkursywnej -
D20
) - ten hieroglif (
fnD
) był zamieniany w piśmie hieroglificznym przez hieroglif -
Aa32

10. w słowach o identycznym znaczeniu, ale o różnych rdzeniach słowotwórczych - nie mylić tego hieroglifu (
fnD
) z innym hieroglifem -
rtH
- to są różne hieroglify i różne wartości fonetyczne
D20

(forma półkursywna)
D20 U+1308A 𓂊
rA
D21
lub
r
lub
rA
U+1308B 𓂋 r
lub
l(?)
lub
{ r3 }
r
lub
l(?)
lub
{ re }
usta 1. fon.: r lub l(?)
2. (w zgrupowaniu)
rA
Z1
czytane jako fon. r

3. ideo.: usta

D22
D22 U+1308C 𓂌 { rwy } { ruj (rłj) } usta z dwoma przytwierdzonymi kreskami (ułamek) ideo.: 2/3 (dwie/trzecie)
D23
D23 U+1308D 𓂍 { ḫmt rw(?) } { chmt ru(?) } usta z trzema przytwierdzonymi kreskami (ułamek) ideo.: 3/4 (trzy/czwarte)
spt
D24
lub
spt
U+1308E 𓂎 { spt } { spt } warga górna z zębami ideo.: warga, obramowanie (rant, obwódka)
spty
D25
lub
spty
U+1308F 𓂏 { spty } { sptj } dwie wargi z zębami
(usta z zębami)
ideo.: usta
D26
D26 U+13090 𓂐  -  - wydalanie płynu z ust 1. det.: czynności związane z wydalaniem z ust w tym: pluć, wymiotować)

2. det.: krew (słowo pochodzi od czerwonego koloru ust z rdzeniem snf)

mnD
D27
lub
mnD
U+13091 𓂑  -  - pierś 1. ideo. lub det.: pierś

2. det.: karmić piersią
3. det.: guwernant/ka (opiekun) - najprawdopodobniej, to słowo pochodzą od słowa niańka (niańczyć)

4. ten hieroglif (
D27A
) to forma alternatywna, ale bardziej powszechna
D27A
D27A U+13092 𓂒
kA
D28
lub
kA
U+13093 𓂓 k
lub
k3
k
lub
ke
ramiona uniesione 1. (w zgrupowaniu)
kA
Z1
lub
kA
czytane jako fon.: k

2. fon.: k3
3. ideo.: dusza (dusza człowieka i jednocześnie duch opiekuńczy - Ka)

D29
D29 U+13094 𓂔 { k3 } { ke } kombinacja hieroglifów:
kA+R12

(ramiona uniesione + stojak na symbole religijne)
ideo.: dusza (dusza człowieka i jednocześnie duch opiekuńczy - Ka, ale traktowana jako dusza o boskiej naturze)
D30
D30 U+13095 𓂕  -  - ramiona uniesione
kA
z dodatkiem
det.: Nehebkau (zw. także Łącznikiem atrybutów - nazwa mitycznego dwugłowego, wężowatego bóstwa, jako wcielenie połączonych po śmierci dusz Ka i Ba)
D30A
D30A[a] U+13096 𓂖  -  -
D31
D31[b]  -  - { ḥm-k3 } { hm-ke } kombinacja hieroglifów:
D32+Hm

(ramiona złączone lub obejmujące + kij folusznika)
ideo.: sługa Ka, kapłan Ka
 -  - U+13097[a] 𓂗 kombinacja hieroglifów:
kA+Hm

(ramiona uniesione + kij folusznika)
D32
D32 U+13098 𓂘  -  - ramiona złączone lub obejmujące 1. det.: owinąć (okryć)

2. det.: objąć (uścisnąć)
3. det.: rozłożyć ramiona, roztaczać (odsłaniać)

D33
D33 U+13099 𓂙 ẖn śn wiosłujące ramiona 1. fon.: ẖn

2. ideo.: wiosłować

aHA
D34
lub
aHA
U+1309A 𓂚 cḥ3 } { ehe } ręce trzymające tarczę i siekierę ideo.: walka i słowa pochodne
D34A

(Stare Państwo)
D34A U+1309B 𓂛
D35
D35 U+1309C 𓂜 n
lub
mḫ
lub
ḫm
n
lub
mch
lub
chm
ramiona w geście zaprzeczenia 1. fon.: n

2. fon. det.: ḫm
3. (przestawienie) fon.: mḫ
4. (zaprzeczenie) ideo.: nie
5. det.: niewiedza i słowa pochodne (w tym: być nieświadomym, być ignorantem)

a
D36
lub
a
U+1309D 𓂝 c e przedramię 1. fon.: c

2. ideo.: ramię, ręka

3. ten hieroglif (
a
) mniej w piśmie hieroglificznym, a bardziej w hieratyce, był używany jako zamiennik podobnych hieroglifów -
D37
,
D38
,
D39
,
D40
,
D41
,
D42
,
D43
,
D44
D37
D37 U+1309E 𓂞 d
lub
di
lub
imi
lub
rdi
d
lub
di
lub
imi
lub
rdi
przedramię trzymające stożkowaty bochenek 1. fonetyka tego hieroglifu jest dyskusyjna - powszechniej czytany był jako fon.: di, rdi lub imi, ale (sporadycznie) czytany jako fon.: d (od di)

2. ideo.: dawać (w tym: ofiarować, ofiarowywać)

3. (Średnie Państwo) bardziej powszechne było używanie tego hieroglifu (
D37
) zamiast
di

(sporadycznie) ten hieroglif (
D37
) był zamieniany przez inne hieroglify -
D39
lub
D40
D38
D38 U+1309F 𓂟 m
lub
mi
m
lub
mi
przedramię trzymające okrągły bochenek 1. (bardziej powszechne) fon.: m

2. (Średnie Państwo) fon.: mi
3. (Średnie Państwo) det.: dawać (ofiarować)

D39
D39 U+130A0 𓂠 { ḥnk } { hnk } przedramię trzymające garnek (naczynie)
nw
1. det.: ofiarować, podarować
2. (sporadycznie) ten hieroglif (
D39
) był zamiennie używany w miejsce hieroglifów -
D36
lub
D37
lub
D38
D40
D40 U+130A1 𓂡 { nḫt }
lub
{ ḫ3i }
{ ncht }
lub
{ chei }
przedramię trzymające patyk 1. det.: siła, wysiłek i słowa pochodne (w tym: silny)

2. det.: ciągnąć (włóczyć)
3. det.: badać (sprawdzać)

4. od okresu Średniego Państwa, ten hieroglif (
D40
) zastępował inny hieroglif -
A24

5. ten hieroglif (
D40
) był używany jako zamiennik hieroglifu -
D37

D41
D41 U+130A2 𓂢 ni ni przedramię z dłonią skierowaną ku dołowi (z ramieniem pod kątem) 1. fon. lub fon. det.: ni

2. det.: ramię
3. det.: akcje angażujące w sobie ruch ramienia (w tym: zgiąć)
4. det.: zaprzestania ruchu (akcji) ramieniem (w tym: odrzucić)

D42
D42 U+130A3 𓂣 { mḥ } { mh } przedramię z dłonią skierowaną ku dołowi (z wyprostowanym ramieniem) (miara długości) ideo i det.: łokieć (królewski)
D43
D43 U+130A4 𓂤 ḫw chu przedramię trzymające chorągiewkę 1. fon.: ḫw

2. ideo.: chronić (ochraniać), strzec

D44
D44 U+130A5 𓂥 { ḫrp } { chrp } przedramię trzymające w dłoni berło władzy
abA
det.: być u władzy, zarządzać, dowodzić i słowa pochodne
Dsr
D45
lub
Dsr
U+130A6 𓂦 { ḏsr } { dżsr } ramię trzymające pałkę nḥbt(?- lub berło) ideo. lub det.: oczyścić (np. drogę), być poufnym, święty i słowa pochodne
d
D46
lub
d
U+130A7 𓂧 d d dłoń 1. fon.: d

2. det.: dłoń

D46A
D46A U+130A8 𓂨  -  - dłoń ze spadającymi kroplami det.: wonności (w tym: zapach perfum)
D47
D47 U+130A9 𓂩 d d dłoń zakrzywiona 1. fon.: d

2. det.: dłoń

D48
D48 U+130AA 𓂪 { šsp } { szsp } dłoń bez kciuka 1. (miara długości) ideo.: szerokość dłoni (ok. 7,44 cm)

2. ideo.: śródręcze

D48A
D48A[a] U+130AB 𓂫  -  -
D49
D49 U+130AC 𓂬  -  - pięść det.: złapać (chwycić, łapać, także: chwytać dzień coś jak carpe diem)
Dba
D50
lub
Dba
U+130AD 𓂭 ḏbc dżbe palec (pionowy) 1. fon.: ḏbc

2. (liczna) ideo.: 10 000 (dziesięć tysięcy)
3. ideo. lub det.: palec i słowa pochodne

4. det.: dwa palce -
DbaDba
- określają: trafny (celny) lub precyzyjny (dokładny)
5. (w piśmie hieroglificznym i hieratyce) ten hieroglif (
Dba
) prawdopodobnie, z powodu niedokładnego kopiowania, był często mylony z hieroglifem -
T14
- chociaż to są zupełnie różne hieroglify
DbaDba
D50A[e] U+130AE 𓂮  -  - dwa palce 1. (liczna) ideo.: 20 000 (dwadzieścia tysięcy)

2. det.: dwa palce określają - trafny (celny) lub precyzyjny (dokładny)

3. ten hieroglif (
DbaDba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba-Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50</hiero>
DbaDbaDba
D50B[e] U+130AF 𓂯  -  - trzy palce 1. (liczna) ideo.: 30 000 (trzydzieści tysięcy)
2. ten hieroglif (
DbaDbaDba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba-Dba-Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50</hiero>
DbaDbaDbaDba
D50C[e] U+130B0 𓂰  -  - cztery palce 1. (liczna) ideo.: 40 000 (czterdzieści tysięcy)
2. ten hieroglif (
DbaDbaDbaDba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba-Dba-Dba-Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50*D50</hiero>
Dba Dba Dba
Dba Dba
D50D[e] U+130B1 𓂱  -  - pięć palców 1. (liczna) ideo.: 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy)
2. ten hieroglif (
Dba Dba Dba
Dba Dba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba*Dba*Dba:Dba*Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50:D50*D50</hiero>
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
D50E[e] U+130B2 𓂲  -  - sześć palców 1. (liczna) ideo.: 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy)
2. ten hieroglif (
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba*Dba*Dba:Dba*Dba*Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50:D50*D50*D50</hiero>
Dba Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
D50F[e] U+1303 𓂳  -  - siedem palców 1. (liczna) ideo.: 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy)
2. ten hieroglif (
Dba Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba*Dba*Dba*Dba:Dba*Dba*Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50*D50:D50*D50*D50</hiero>
Dba Dba Dba Dba
Dba Dba Dba Dba
D50G[e] U+130B4 𓂴  -  - osiem palców 1. (liczna) ideo.: 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy)
2. ten hieroglif (
Dba Dba Dba Dba
Dba Dba Dba Dba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba*Dba*Dba*Dba:Dba*Dba*Dba*Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50*D50:D50*D50*D50*D50</hiero>
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
D50H[e] U+130B5 𓂵  -  - dziewięć palców 1. (liczna) ideo.: 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy)
2. ten hieroglif (
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba*Dba*Dba:Dba*Dba*Dba:Dba*Dba*Dba</hiero>
lub
<hiero>D50*D50*D50:D50*D50*D50:D50*D50*D50</hiero>
Dba Dba Dba Dba Dba
D50I[e] U+130B6 𓂶  -  - palce 1. (liczna) ideo.: 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy)
2. ten hieroglif (
Dba Dba Dba Dba Dba
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>Dba-Dba-Dba-Dba-Dba</hiero>
lub
<hiero>Dba*Dba*Dba*Dba*Dba</hiero>
lub
<hiero>D50-D50-D50-D50-D50</hiero>
D51
D51 U+130B7 𓂷 dḳr
lub
cnt }
lub
{ ḳ3w }
dkr 
lub
{ ent }
lub
{ keu }
palec (poziomy) 1. fon.: dḳr

2. ideo. lub det.: paznokieć
3. (z nieznanych powodów) det.: miarka, mierzyć
4. det.: brać
5. det.: ściskać (także w sensie: nacisk)
6. (papirusy medyczne) det.: ziarno
7. (papirusy medyczne) det.: nacięta (przecięta) figa sykomory, także paznokcio-podobne narzędzie do nacinania lub ogólnie, pojęcie oznaczające skrobanie (lub skrobak)

mt
D52
lub
mt
U+130B8 𓂸 mt mt penis (fallus) 1. fon.: mt

2. det.: męski i wszystko z tym związane, także płciowość (seks)

D52A
D52A[a] U+130B9 𓂹  -  - kombinacja hierohlifów:
mt+s

(penis + złożone ubranie)
D53
D53 U+130BA 𓂺  -  - penis z wypływającą wydzieliną 1. det.: męski i wszystko z tym związane (w tym: mąż, oddawać mocz, itp., także płciowość, seks)
2. ten hieroglif (
D53
) był używany jako bardziej "wyrazisty" niż hieroglif -
mt
D54
D54 U+130BB 𓂻 { iwt } { iut } nogi kroczące 1. det.: ruch (aktywność, w tym: iść, kroczyć, itp.)

2. det.: brak ruchu (brak aktywności, w tym: zatrzymać się, stop, itp.)

3. ten hieroglif (
D54
) to głównie determinatyw akcji związanych z: przychodzeniem, wchodzeniem, wejściem i słów pochodnych (kierunek "do")
D54A
D54A[a] U+130BC 𓂼  -  - kombinacja hierohlifów:
D54+HqA

(nogi kroczące + kij pastuszy zakrzywiony do tyłu)
D55
D55 U+130BD 𓂽 { iwt } { iut } nogi kroczące 1. det.: ruch (aktywność, w tym: iść, kroczyć, itp.)

2. det.: brak ruchu (brak aktywności, w tym: zatrzymać się, stop, itp.)

3. twn hieroglif (
D54
) to głównie determinatyw akcji związanych z: odchodzeniem, wychodzeniem, wyjściem, opuszczaniem i słów pochodnych (kierunek "od")
gH
D56
lub
gH
lub
rd
lub
gHs
lub
sbq
U+130BE 𓂾 rd
lub
gḥ
lub
wcr
lub
pds
lub
sbḳ
lub
gḥs
rd
lub
gh
lub
uer
lub
pds
lub
sbk
lub
ghs
noga 1. (z nieznanych powodów) fon.: gḥ lub gḥs

2. fon. lub fon. det.: wcr
3. fon.: pds
4. fon. lub fon. det.: sbḳ
5. ideo. lub det.: noga
6. det. dla słów określających części nogi lub stopy (w tym: udo, kolano, itp.)

7. (w zgrupowaniu)
gHD54
(noga + kroczące nogi) jako det. w czasownikach określających różnorodny ruch (w tym: przekraczać, wykraczać)
D57
D57 U+130BF 𓂿  -  - kombinacja hieroglifów:
gH+T30

(noga + nóż)
1. det.: okaleczać i słowa pochodne (w tym: być okaleczonym, krzywdzić)

2. det. w słowach opisujących: miejsce egzekucji

b
D58
lub
b
U+130C0 𓃀 b b stopa
lub
goleń ze stopą
fon.: b
ab
D59
lub
ab
U+130C1 𓃁 cb eb kombinacja hieroglifów:
a+b

(przedramię + stopa)
fon.: cb
wab

(Średnie Państwo)
D60
lub
wab
U+130C2 𓃂 { wcb } { ueb } kombinacja hieroglifów:
b
+ element z
A6

(stopa + wazon z wylewającą się z niego wodą)
1. ideo.: bezgrzeszny (nieskazitelny), czysty (nieskalany)
2. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (
wab
) często zastępował inny hieroglif -
A6
D61
D61 U+130C3 𓃃 s3ḥ seh palce
lub
(czubki czegoś)
1. fon. lub fon. det.: s3ḥ

2. ideo. lub det.: palce

3. forma hieroglifu -
D62
- jest określana jako mniej poprawna
D62
D62 U+130C4 𓃄
D63
D63 U+130C5 𓃅
D64
D64[a] U+130C6 𓃆  -  - dłoń zakrzywiona do dołu
D65
D65[a] U+130C7 𓃇  -  - wariant hieroglifu (?):
D18
D66
D66[a] U+130C8 𓃈  -  - ramię trzymające patyk lub pisak
D12
D67[e] U+130C9 𓃉  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 1 Hekat (lub 1 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 1 Hekat = ok. 4,8 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12</hiero>
D12
D12
D67A[e] U+130CA 𓃊  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 2 Hekat (lub 2 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 2 Hekat = ok. 9,6 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12
D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12:12</hiero>
D12 D12
D12
D67B[e] U+130CB 𓃋  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 3 Hekat (lub 3 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 3 Hekat = ok. 14,4 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12
D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12:D12</hiero>
D12 D12
D12 D12
D67C[e] U+130CC 𓃌  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 4 Hekat (lub 4 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 4 Hekat = ok. 19,2 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12
D12 D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12:D12*D12</hiero>
D12 D12 D12
D12 D12
D67D[e] U+130CD 𓃍  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 5 Hekat (lub 5 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 5 Hekat = ok. 24 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12 D12
D12 D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12*D12:D12*D12</hiero>
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D67E[e] U+130CE 𓃎  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 6 Hekat (lub 6 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 6 Hekat = ok. 28,8 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12 D12
D12 D12 D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12*D12:D12*D12*D12</hiero>
D12 D12 D12 D12
D12 D12 D12
D67F[e] U+130CF 𓃏  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 7 Hekat (lub 7 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 7 Hekat = ok. 33,6 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12 D12 D12
D12 D12 D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12*D12*D12:D12*D12*D12</hiero>
D12 D12 D12 D12
D12 D12 D12 D12
D67G[e] U+130D0 𓃐  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 8 Hekat (lub 8 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 8 Hekat = ok. 38,4 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12 D12 D12
D12 D12 D12 D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12*D12*D12:D12*D12*D12*D12</hiero>
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D67H[e] U+130D1 𓃑  -  - mniejszy wariant hieroglifu:
D12
1. (miara objętości) ideo.: 9 Hekat (lub 9 Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, czyli 9 Hekat = ok. 43,2 l)
2. w pisowni, wariant tego hieroglifu powinien być mniejszy od hieroglif -
D12
, a większy od podobnego -
N33C

3. ten hieroglif (
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D12 D12 D12
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>D12*D12*D12:D12*D12*D12:D12*D12*D12</hiero>

E - SsakiEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
E - Ssaki
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
E1
E1 U+130D2 𓃒 { k3 } { ke } byk 1. ideo.: byk

2. det.: bydło (w tym: trzoda, byk, wół)

E2
E2 U+130D3 𓃓 { k3 } { ke } byk wojowniczy 1. ideo.: epitet złożony w imionach królewskich (np.: Zwycięski [Przepotężny] Byk - jedno z imion faraona Totmesa III)

2. det.: byk wojowniczy

E3
E3 U+130D4 𓃔  -  - cielę det.: cielę, bydło krótkorogate (kozy, krowy, itp.)
E4
E4 U+130D5 𓃕  -  - krowa święta Hesat det.: Hesat (bogini - święta krowa karmiąca ludzkim mlekiem faraonów i niektórych bogów-byków)
E5
E5 U+130D6 𓃖  -  - krowa karmiąca cielę det.: okazywać troskę (np. wobec dziecka)
zzmt
E6
lub
zzmt
U+130D7 𓃗 { ssmt } { ssmt } koń 1. ideo. lub det.: koń

2. det.: koń i słowa pochodne (w tym: koniEe w zaprzęgu)

E7
E7 U+130D8 𓃘  -  - osioł 1. det.: osioł
2. (sporadycznie) w piśmie hieratycznym, ten hieroglif (
E7
) był zamieniany przez inny hieroglif -
E20
E8
E8 U+130D9 𓃙 ib ib dziecko
(jako cielę, koźlę, itp.)
1. fon.: ib

2. det.: małe bydło (w tym: dzieci zwierząt, trzódka, kózki)

3. w okresie Nowego Państwa pojawiła się nowa forma tego hieroglif (
E8
), jako dziecko skaczące - E8 ib kid jumping.png - wcześniej ta forma nie występowała
E8A

(Nowe państwo)
E8A U+130DA 𓃚 dziecko skaczące
(jako cielę, koźlę, itp.)
E9
E9 U+130DB 𓃛 i
lub
iw
i
lub
iu
nowo narodzone cielę
lub
bawolec
1. (w zgrupowaniu)
E9w
oba hieroglify czytane są jako fon.: i

2. fon.: iw

E9A
E9A[a] U+130DC 𓃜
E10
E10 U+130DD 𓃝  -  - baran 1. det.: baran (w tym: Chnum - baraniogłowy bóg, Stwórca ludzi i dawca płodności)

2. det.: owca (w tym: biała trzoda, owce)

E11

(Stare Państwo)
E11 U+130DE 𓃞
E12
E12 U+130DF 𓃟  -  - świnia det.: świnia
E13
E13 U+130E0 𓃠  -  - kot det.: kot
E14
E14 U+130E1 𓃡  -  - chart det.: pies (w tym: pies gończy, ogar)
E15
E15 U+130E2 𓃢 { inpw }
lub
{ ḥry sšt3 }
{ inpu }
lub
{ hrj sszte }
pies leżący 1. ideo. lub det.: Anubis (bóg zmarłych, opiekun mumifikacji i cmentarzy, jeden z sędziów w Państwie Umarłych)

2. (zwrot żartobliwy) ideo.: ponad sekretami (dosł.: ten, który jest, czyli ten, który wywyższa się lub uważa, że jest "ponad przeciętność")

E16
E16 U+130E3 𓃣 pies leżący na relikwiarzu
E16A
E16A[a] U+130E4 𓃤 pies leżący na relikwiarzu z chorągiewką
nxxw
zAb
E17
lub
zAb
U+130E5 𓃥 { s3b } { seb } szakal 1. ideo. lub det.: szakal i słowa pochodne

2. ideo. lub det.: osoba wysoko postawiona (w tym: dostojnik, poczciwy człowiek)

E17A
E17A[a] U+130E6 𓃦 szakal patrzący do tyłu
E18
E18 U+130E7 𓃧 { wp-w3wt } { up-ueut } wilk na stojaku
R12
ideo. lub det.: Up-uaut (dosł. [Ten] Otwierający drogi - wojowniczy bóg, przewodnik zmarłych i przewodnik bogów, sługa Horusa)
E19

(Stare Państwo)
E19 U+130E8 𓃨 wilk na stojaku
R12
,
zagiętym od przodu
i z buławą
HD
przechodzącą przez stojak
E20
E20 U+130E9 𓃩 { swty }
lub
{ stẖ }
lub
{ stš }
{ suti }
lub
{ stś }
lub
{ stsz }
zwierzę Seta
(być może, jakiś rodzaj świni)
1. ideo.: Set (bóg pustyni i oaz, oprawca Ozyrysa, władca Górnego Egiptu i uzurpator do tronu Zjednoczonego Egiptu)

2. det.: zamieszanie (zgiełk, dezorientacja) i słowa pochodne

3. (Średnie Państwo, Teksty Sarkofagów - sporadycznie) ten hieroglif (
E20
) był zamieniany przez hieroglif -
wDa

4. (sporadycznie) w okresie późniejszym, ten hieroglif (
E20
) był używany jako skrótem dla imiona Seta
5. (hieratyka - sporadycznie) ten hieroglif (
E20
) zastępował inny hieroglif -
E7
E20A
E20A[a] U+130EA 𓃪 zwierzę Seta w koszyku
nb

(być może, jakiś rodzaj świni)
E21
E21 U+130EB 𓃫  -  - zwierzę Seta leżące det.: zamieszanie (zgiełk, nawałnica, wściekłość) i słowa pochodne
mAi
E22
lub
mAi
U+130EC 𓃬 { m3i } { mei } lew ideo. lub det.: lew
rw
E23
lub
rw
U+130ED 𓃭 r
lub
l
lub
rw
r
lub
l
lub
ru
lew leżący 1. (w imionach Ptolemeuszy - okres grecko-rzymski) fon.: l
2. (w zgrupowaniu)
rw
lub
rw
Z1
czytane jako fon.: r

3.(znaczenie pierwotne) fon.: rw
4. ideo.: lew

Aby
E24
lub
Aby
U+130EE 𓃮 { 3by } { ebj } pantera ideo. lub det.: pantera, leopard
E25
E25 U+130EF 𓃯  -  - hipopotam det.: hipopotam
E26
E26 U+130F0 𓃰 3b
lub
3bw(?)
eb
lub
ebu(?)
słoń 1. półfon.: 3b lub 3bw(?)

2. det.: słoń

E27
E27 U+130F1 𓃱  -  - żyrafa (z nieznanych powodów) det.: wróżyć
E28
E28 U+130F2 𓃲  -  - oryks det.: oryks
E28A
E28A[a] U+130F3 𓃳 oryks przy złobie stojący na ziemi naznaczonej wąskimi kanałami nawadniającymi
spAt
E29
E29 U+130F4 𓃴  -  - gazela det.: gazela
E30
E30 U+130F5 𓃵  -  - ibeks det.: ibeks (mianem ibeks określanych jest kilka gatunków dzikich kóz lub koziorożców)
E31
E31 U+130F6 𓃶 { scḥ } { seh } koza w obroży z zawieszoną okrągłą pieczęcią
S20
ideo.(?) lub det.: ranga, godność
E32
E32 U+130F7 𓃷  -  - pawian święty 1. det.: pawian

2. det.: małpa
3. det.: być wściekłym (wpadać w szał)

E33
E33 U+130F8 𓃸  -  - małpa det.: małpa
E34
E34 U+130F9 𓃹 wn un zając pustynny fon.: wn
E35
E35[a] U+130FA 𓃺
E36
E36[a] U+130FB 𓃻  -  - pawian siedzący
E37
E37[a] U+130FC 𓃼  -  - pawian siedzący z pojemnikiem jakiegoś rodzaju
V36
,
w koszu
nb
E38
E38[a] U+130FD 𓃽  -  - byk

F - Części ciała ssakówEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
F - Części ciała ssaków
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
F1
F1 U+130FE 𓃾 { k3 } { ke } głowa wołu 1. det. w formułach ofiarnych w l. mn. jako skr.: rogacizna i słowa pochodne

2. det.: byk(?)

3. w formułach ofiarnych, ten hieroglif (
F1
) był używany zamiast hieroglifu -
E1

F1A
F1A[a] U+130FF 𓃿    
F2
F2 U+13100 𓄀  -  - głowa rozjuszonego byka det.: wściekłość
F3
F3 U+13101 𓄁 3t et głowa hipopotama 1. fon.: 3t

2. półideo.: siła uderzeniowa

3. ten hieroglif (
F3
) w późniejszym okresie został zastąpiony innym hieroglifem -
F9
HAt
F4
lub
HAt
U+13102 𓄂 { ḥ3t } { het } przednia część lwa ideo.: przód i słowa pochodne oraz słowa pochodne z rdzeniu ḥ3t (w tym: serce, książę)
F5
F5 U+13103 𓄃 šs3 szse głowa bawolca
E9
1. fon. lub fon. det.: šs3

2. det.: mądrość, wiedza, wyuczony człowiek (w tym: być uprawnionym, być fachowcem, być w stanie nauczyć się)

F6
F6 U+13104 𓄄 przednia część bawolca
E9
F7
F7 U+13105 𓄅 { šfyt } { szfjt } głowa barana
E10
1. det.: głowa barana

2. det.: dostojność i słowa pochodne (w tym: godność, powaga, wartość)

F8
F8 U+13106 𓄆 przednia część barana
E10
F9
F9 U+13107 𓄇  -  - głowa leoparda 1. det. lub skr.: siła
2. w okresie późniejszym, ten hieroglif (
F9
) zastąpił inny hieroglif -
F3
F10
F10 U+13108 𓄈  -  - głowa i szyja zwierzęcia długoszyjnego det.: szyja, gardło oraz czynności związane z gardłem (w tym: połykać, łykać)
F11

(Stare Państwo)
F11 U+13109 𓄉
wsr
F12
lub
wsr
U+1310A 𓄊 wsr usr głowo-szyja psia 1. fon.: wsr
2. ideo.: szyja, np.
wsrt
Z1
(war.
wsrD21
t
) - wsrt - szyja
wp
F13
lub
wp
U+1310B 𓄋 ip
lub
wp
ip
lub
up
rogi wołu 1. (tylko w dwóch przypadkach) fon.: ip

2. fon.: wp
3. ideo.: brew, początek, góra (w tym: wierzch czoła)

F13A
F13A[a] U+1310C 𓄌
F14
F14 U+1310D 𓄍 { wpt-rnpt } { upt-rnpt } kombinacja hieroglifów:
wp+rnp

(rogi wołu + łodyga palmowa bez liści, nacięta)
ideo.: 1-szy dzień w Nowym Roku
F15
F15 U+1310E 𓄎 kombinacja hieroglifów:
wp+rnp+ra

(rogi wołu + łodyga palmowa bez liści, nacięta + Słońce)
db
F16
lub
db
U+1310F 𓄏 cb eb róg 1. fon.: cb

ideo i det.: róg

F17
F17 U+13110 𓄐  -  - kombinacja hieroglifów:
db+wab

(róg + stopa i wazon z wylewającą się z niego wodą)
ideo.: oczyszczenie (rytualne oblucje)
bH
F18
lub
bH
U+13111 𓄑 bi
lub
bḥ
lub
ḥw
bi
lub
bh
lub
hu
kieł słonia 1. fon. det.: bi

2. fon.: bḥ
3. fon. det.: ḥw
4. det.: ząb

F19
F19 U+13112 𓄒  -  - dolna szczęka wołu det.: szczęka
ns
F20
lub
ns
U+13113 𓄓 ns ns język wołu 1. fon.: ns

2. ideo.: język
3. det.: czynności związane z językiem (w tym: smakować)

4. (sporadycznie) ten hieroglif (
ns
) jest mylnie kojarzony z podobnym hieroglifem -
Z6
- jako det.: śmierć, wróg
5. (sporadycznie) w języku potocznym, jako żartobliwy skrót myślowy:
ns
- imy-r - nadzorca (dosł.: ten, który jest na językach)
sDm
F21
lub
sDm
U+13114 𓄔 idn
lub
sm
lub
ḏrḏ
idn
lub
sdżm
lub
dżrdż
ucho wołu 1. fon. lub fon. det.: idn

2. fon.: sdm lub sḏm - później fon. sdm uległ fonetycznej zamianie na sḏm
3. (w papirusach medycznych) fon.: ḏrḏ
4. ideo. lub det.: ucho

5. ten hieroglif (
sDm
) jako fonem idi lub sḏm był używany w słowach związanych z uchem i słyszeniem
6. nie mylić tego hieroglifu (
sDm
) z podobnym w znaczeniu hieroglifem -
D18
- mają różne wartości fonetyczne
F21A
F21A[a] U+13115 𓄕
pH
F22
lub
pH
U+13116 𓄖 pḥ
lub
kfe
ph
lub
kfe
siedzący zadek lwa lub leoparda 1. fon. lub fon. det.: pḥ

2. fon. lub fon. det.: kf3
3. ideo.: zadek, koniec
2. det.: zadek
3. det.: podstawa, spód (np. wazy)

xpS
F23
lub
xpS
U+13117 𓄗 { ḫpš } { chpsz } noga przednia wołu 1. ideo.: noga przednia

2. det.: noga przednia, w tym: Wielka Niedźwiedzica (gwiazdozbiór - dosł.: Noga przednia)

F24
F24 U+13118 𓄘
wHm
F25
lub
wHm
U+13119 𓄙 wḥm uhm noga i kopyto wołu 1. fon.:wḥm

2. pólideo.: kopyto (także w przenośni, w znaczeniu potocznym: dupek)

3. ideo.: kopyto (osła), np.
wHmt
Z1
- wḥm - kopyto
Xn
F26
lub
Xn
U+1311A 𓄚 ẖn
lub
ẖnw
śn
lub
śnu
kozia skóra 1. fon.: ẖn

2. ideo.: skóra

F27
F27 U+1311B 𓄛  -  - krowia skóra 1. det.: skóra, skórzany

2. det.: ssaki (ogólnie - zwierzęta: wilk, mysz, itd.)

F28
F28 U+1311C 𓄜 { s3b } { seb } krowia skóra 1. ideo.: pstrokaty (wielobarwny, pstrokaty)
2. ten hieroglif (
F28
) był używany głównie jako ideogram, jako forma powielona od
F27
)
3. (sporadycznie) ten hieroglif (
F28
) był używany jako zamiennik podobnego hieroglifu -
Ab
sti
F29
lub
sti
U+1311D 𓄝 st st krowia skóra przebita strzałą 1. fon.: st

2. ideo. i det.: przebić (przebijać), rzucać (wyrzucać), strzelać, wlewać i słowa pochodne

Sd
F30
lub
Sd
U+1311E 𓄞 šd szd skórzany bukłak na wodę fon.: šd
ms
F31
lub
ms
U+1311F 𓄟 ms ms lisie skóry
(trzy związane razem)
fon.: ms
F31A

(hieratyczne uproszczenie -?)
F31A[a] U+13120 𓄠
X
F32
lub
X
U+13121 𓄡 ś brzuch zwierzęcia z sutkami i ogonem 1. fon.:

2. ideo.: brzuch (brzuszek), ciało

sd
F33
lub
sd
U+13122 𓄢 sd sd ogon
lub
miotła (?)
1. fon.: sd

2. det.: ogon

ib
F34
lub
ib
U+13123 𓄣 ib ib serce ideo. lub det.: serce
nfr
F35
lub
nfr
U+13124 𓄤 nfr nfr serce i tchawica 1. (z nieznanych powodów) fon.: nfr

2. ideo.: dobry, piękny i słowa pochodne

zmA
F36
lub
zmA
U+13125 𓄥 sm3
lub
zm3
sme
lub
zme
płuco i tchawica 1. fon. lub fon. det.: sm3 lub zm3

2. det.: płuco

F37
F37 U+13126 𓄦 sm sm kręgosłup z żebrami 1. (z powodu pomieszania) fon. det.: sm

2. ideo. lub det.: plecy (tył)
3. det.: tył (plecy)

4. (z powodu pomieszania) ten hieroglif (
F37
) z jego alternatywną formą (
F38
) były mylone z podobnym hieroglifem -
sm
F37A
F37A[a] U+13127 𓄧
F38

(forma alternatywna)
F38 U+13128 𓄨
F38A
F38A[a] U+13129 𓄩
imAx
F39
lub
imAx
U+1312A 𓄪 { im3ḫ } { imech } kręgosłup z wystającym z niego rdzeniem kręgowym z jednej strony 1. ideo.: rdzeń kręgowy

2. ideo.: stan poważania (podziwiać kogoś, szanować)
3. (sporadycznie) det.: plecy

Aw
F40
lub
Aw
U+1312B 𓄫 3w
lub
fw
eu
lub
fu
kręgosłup z wystającym z niego rdzeniem kręgowym po obu stronach 1. fon.: 3w

2. (sporadycznie) fon.: fw
3. ideo.: rozciągać (wydłużać)

F41
F41 U+1312C 𓄬  -  - kręgosłup tradycyjny
(przeniesiony z innego hieroglifu)
1. (sporadycznie) det.: plecy

2. det.: żądza krwi(?)

3. ten hieroglif (
F41
) został "przepisany" ze starego hieroglifu przedstawiającego łodygi lnu związane razem z obciętymi torebkami na nasiona - Hiero Z2816.png(?)
spr
F42
lub
spr
U+1312D 𓄭 spr spr żebro 1. fon.: spr

2. ideo. lub det.: żebro

3. nie mylić tego hieroglifu (
spr
) z podobnymi hieroglifami -
N11
,
N12
lub
D24
- to są zupełnie różne hieroglify
F43
F43 U+1312E 𓄮  -  - żeberka wołowe det.: żeberka wołowe
isw
F44
lub
iwa
lub
isw
U+1312F 𓄯 iwc
lub
isw
iue
lub
isu
kość udowa z przylegającym mięsem
(udziec)
1. fon. lub fon. det.: iwc

2. det.: udo, kość udowa

lub
1. fon.: isw

2. det.: noga wołowa

F45
F45 U+13130 𓄰  -  - macica jałówki 1. (wulgaryzm) det.: narządy rozrodcze kobiece (w tym: srom, krowa - jako wulgaryzm w stosunku do kobiet, co w języku pot. mogło oznaczać: niezaspokojona studnia bez dna lub krowa)
2. nie mylić uproszczonej wersji tego hieroglifu (Hiero F45A.png) z podobnym hieroglifem -
rtH
- to są zupełnie różne hieroglify i posiadają różne znaczenia
F45A

(hieratyczne uproszczenie)
F45A[a] U+13131 𓄱
pXr
F46
lub
pXr
lub
qAb
U+13132 𓄲 pẖr
lub
dbn
pśr
lub
dbn
jelito (kiszka) 1. fon.: pḫr

2. fon.: dbn
3. półideo.: pośrodku (w środku)
2. półideo.: podwójnie (dwojako)
3. ideo.: jelito (kiszka)
4. ideo.: obejść dookoła i słowa pochodne
5. ideo.: obrócić się, okręcić się (skręcić się, zakręcić się), skręcić (okręcić, zakręcić) i słowa pochodne

6. wszystkie formy alternatywne tego hieroglifu (
pXr
) to:
Hiero F46 bis.png lub
F47
lub Hiero F47 bis.png lub
F48
lub
F49
F46A
F46A[a] U+13133 𓄳
F47
F47 U+13134 𓄴
F47A
F47A[a] U+13135 𓄵
F48
F48 U+13136 𓄶
F49
F49 U+13137 𓄷
F50
F50 U+13138 𓄸 { spẖr } { spśr } kombinacja hieroglifów:
pXr+s

(jelito + złożone ubranie)
ideo.: kopiować (powielać), przepisywać
F51
F51 U+13139 𓄹  -  - kawałek ciała
(kawałek mięsa)
1. det.: kończyna, ciało

2. det.: części ciała
3. det.: mięso
4. det.: członki (ciała), ciało
5. det: pochwa

6. ten hieroglif (
F51
) posiadał także formę odwróconą, hieroglif - F51bis piece flesh.png
F51 F51 F51
F51A[e] U+1313A 𓄺
F51A
F51A[b]  -  -
F51
F51
F51
F51B[e] U+1313B 𓄻
F51B
F51B[b]  -  -
F51C

(Średnie Państwo)
F51C[a] U+1313C 𓄼 3s
lub
ws
es
lub
us
kawałek ciała
(kawałek mięsa)
1. fon.: 3s

2. fon.: ws
3. det.: kończyna, ciało
4. det.: części ciała
5. det.: mięso
6. det.: członki (ciała), ciało
7. det: pochwa

8. ten hieroglif (F51bis piece flesh.png), był odwróconą formą hieroglifu -
F51
- i tylko ten "odwócony" wariant posiadał swoją wartość fonetyczną

9. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (F51bis piece flesh.png) – prawdopodobnie – był używany w Tekstach Sarkofagów jako celowe "okaleczenie", aby konkretny zapis nie posiadał w sobie lub miał ograniczoną "boską moc sprawczą" - dlatego należy go traktować raczej z dużą dozą ostrośności jako osobny hieroglif

10. w okresie Nowego Państwa ten "odwrócony" hieroglif (F51bis piece flesh.png) uległ zamianie w określnik dla bogiń i bóstw płci żeńskiej –
H8
jajko
F52
F52 U+1313D 𓄽  -  - odchody 1. det.: odchody
2. (sporadycznie) ten hieroglif (
F52
) miał swoją formę alternatywną, hieroglif -
N32
F53
F53[a] U+1313E 𓄾  -  - głowa barana na kiju

G - Ptaki, Części ciała ssakówEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
G - Ptaki, Części ciała ssaków
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
A
G1
lub
A
U+1313F 𓄿 3 e sęp egipski fon.: 3
AA
G2
lub
AA
U+13140 𓅀 33 ee dwa egipskie sępy
lub
kombinacja hieroglifów:
A+A

(egipski sęp + egipski sęp)
fon.: 33
G3
G3 U+13141 𓅁 m3 me kombinacja hieroglifów:
A+mA

(sęp egipski + sierp)
fon.: m3
tyw
G4
lub
tyw
U+13142 𓅂 tyw tju myszołów długonogi 1. fon.: tyw
2. nie mylić tego hieroglifu (
tyw
) z podobnym hieroglifem -
A

   * czasami obydwa hieroglify bywały nie do rozróżnienia, ale to są zupełnie różne hieroglify
G5
G5 U+13143 𓅃 ḥr }
lub
{ ḥrw }
hr }
lub
{ hru }
sokół
(gatunek bliżej nieokreślony)
ideo.: Horus (sokoli bóg, syn Ozyrysa - posiadał ok. 200 imion)
G6
G6 U+13144 𓅄  -  - sokół z chorągiewką
S45
det.: sokół
G6A
G6A[a] U+13145 𓅅  -  - sokół w koszu
nb
G7
G7 U+13146 𓅆 { i } { i } sokół na stojaku na symbole religijne
R12
1. (Stare Państwo) det.: Horus (sokoli bóg, syn Ozyrysa)

2. det. archaiczny: bóg, imiona bogów, król
3. (zaimek osobowy) ideo.: 1-sza osoba l. p., gdy król się wypowiada (np.: Ja król...)

4. w piśmie hieroglificznym i hieratyce, ten hieroglif (
G7
) chętnie był zamieniany przez hieroglif -
A40
G7A
G7A U+13147 𓅇  -  - sokół w łodzi ideo.: Enti (lub Anti opiekuńczy bóg XVIII nomu górnoegipskiego)
G7AA
G7B[f] U+13148 𓅈
G8
G8 U+13149 𓅉 { ḥr n nbw }
lub
{ bik n nbw }
{ hr n nbu }
lub
{ bik n nbu }
sokół horusowy na symbolu złota
nbw
(tytulatura królewska) ideo.: Złoty Horus
G9
G9 U+1314A 𓅊 { Rc-Ḥr-3ḫti }
lub
{ Ḥr-3ḫti }
{ Re-Hr-echti }
lub
{ Hr-echti }
sokół horusowy noszący na głowie Słońce
ra
ideo.: Pan dwóch horyzontów, w tym:
   1. Re-Horachte - dosł.: Re [jako] Horus dwóch ziem lub Re-Horus [Pan] dwóch horyzontów
   2. Horachte - dsoł.: Horus mieszkający na dwóch horyzontach, w dwóch domach bożych [świątyniach], stąd, ten zapis jest często tłumaczony jako: Horus [Pan] dwóch horyzontów
   3. Horachte - bóg-opiekun 12-ego miesiąca Mesori w kalendarzu egipskim)
G10
G10 U+1314B 𓅋  -  - sokół na specjalnej świętej barce 1. det.: Sokar (bóg-przewoźnik do Świata Umarłych, opiekun Memfickiej nekropolii)

2. det.: barka sokarowa Henu (barka boga Sokara)

G11
G11 U+1314C 𓅌  -  - starodawne wyobrażenie sokoła 1. det.: boskie wyobrażenie (boski obraz, boskie podobieństwo)

2. det.: pierś

3. ten hieroglif (
G11
) ma swoją formę alternatywną, hieroglif -
G12
G11A
G11A[a] U+1314D 𓅍 starodawne wyobrażenie sokoła na stojaku na symbole religijne
R12
G12

(forma alternatywna)
G12 U+1314E 𓅎 starodawne wyobrażenie sokoła z chorągiewką
S45
G13
G13 U+1314F 𓅏  -  - starodawne wyobrażenie sokoła z podwójnym pióropuszem
Swty
1. ideo.: Horus z Nechen (gr. Hierakonpolis)

2. det.: Sopdu (zwany Panem Wschodu - bóg nieba i obrońca wschodnich rejonów przygranicznych Egiptu)

mwt
G14
lub
mwt
U+13150 𓅐 mt
lub
nr
lub
mwt
mt
lub
nr
lub
mut
sęp 1. fon.: mt

2. fon. det.: nr
3. (z nieznanych powodów) fon.: mwt
4. (z nieznanych powodów) ideo.: matka
5. det.: sęp

G15
G15 U+13151 𓅑 { mwt } { mut } sęp z chorągiewką
S45
det.: Mut (bogini nieba i opiekunka Górnego Egiptu)
nbty
G16
lub
nbty
U+13152 𓅒 { nbty } { nbti } bogini-sęp Nechbet i bogini-kobra Uadżet w koszykach
nb
(tytulatura królewska) ideo. i det.: Dwie Panie (czyli Nechbet, patronka Górnego Egiptu i Uadżet, patronka Dolnego Egiptu) lub Nebty (tytuł królów Zjednoczonego Egiptu)
m
G17
lub
m
U+13153 𓅓 m m sowa fon.: m
mm
G18
lub
mm
U+13154 𓅔 mm mm dwie sowy
lub
kombinacja hieroglifów:
m+m

(sowa + sowa)
fon.: mm
G19
G19 U+13155 𓅕 m m kombinacja hieroglifów:
m+D37

(sowa + przedramię trzymające stożkowaty bochenek)
fon.: m
G20
G19A[g] U+13156 𓅖 m m kombinacja hieroglifów:
m+a

(sowa + przedramię)
fon.: m
G20 G20[a] U+13157 𓅗 m m kombinacja hieroglifów:
m+r

(sowa + usta)
fon.: m
nH
G21
lub
nH
U+13158 𓅘 nḥ nh perliczka ideo.: ptak Nḥ (perliczka - ?)
Db
G22
lub
Db
U+13159 𓅙 db
lub
ḏb
db
lub
dżb
dudek
(Upupa epops)
1. (Nowe Państwo) fon.: db

2. fon.: ḏb

rxyt
G23
lub
rxyt
U+1315A 𓅚 rḫt
lub
rḫyt
rcht
lub
rchit
czajka fon. lub fon. det.: rḫt lub rḫyt
G24
G24 U+1315B 𓅛 czajka ze skręconymi skrzydłami
Ax
G25
lub
Ax
U+1315C 𓅜 3ḫ ech ibis czubaty 1. półfon.: 3ḫ

2. półideo. lub ideo.: duch lub duch (natury)

G26
G26 U+1315D 𓅝  -  - ibis święty na stojaku na symbole religijne
R12
1. det.: ibis

2. det.: Tot (bóg mądrości, opiekun pisma i patron pisarzy)

G26A
G26A U+1315E 𓅞 ibis święty
(forma rzadko spotykana)
dSr
G27
lub
dSr
U+1315F 𓅟 dšr dszr flaming 1. półfon.: dšr

2. det.: flaming

gm
G28
lub
gm
U+13160 𓅠 gm gm ibis czarny fon.: gm
bA
G29
lub
bA
U+13161 𓅡 b
lub
b3
b
lub
be
bocian siodlasty (żabiru) 1. (w zgrupowaniu) B3 Z1.png lub B3 R7.png, lub
bAb
czytane jest jako fon.: b

2. fon.: b3
3. ideo.: dusza (żyjąca po śmierci człowieka - Ba - w ptasiej formie)

G30
G30 U+13162 𓅢 { b3w } { beu (beł) } troje żabiru
lub
kombinacja hieroglifów:
G29+G29+G29

(żabiru + żabiru + żabiru)
ideo.: dusze (boże lub bogów w l. mn.), potęgi (siły, moce)
G31
G31 U+13163 𓅣  -  - czapla 1. det.: benu lub feniks

2. det.: czapla

baHi
G32
lub
baHi
U+13164 𓅤 { bcḥi } { behi } czapla na żerdzi ideo. lub det.: być zalanym (w tym: mieć zalane pole w porze wylewu Nilu)
G33
G33 U+13165 𓅥 sd3 sde czapla złotawa(?) 1. fon.: sd3

2. det.: ptak Sd3 (?- czapla złotawa)

G34
G34 U+13166 𓅦  -  - struś det.: struś
aq
G35
lub
aq
U+13167 𓅧 c eq kormoran
(Phalacrocorax)
fon.: c
wr
G36
lub
wr
U+13168 𓅨 wr ur jaskółka 1. fon.: wr

2. det.: jaskółka

3. ten hieroglif (
wr
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym wróbla -
nDs
G36A
G36A[a] U+13169 𓅩
nDs
G37
lub
nDs
U+1316A 𓅪 { nḏs } { ndżs } wróbel 1. det.: mały, zły (podły)

2. det.: wadliwy (w tym: chory, ułomny, a także: zginąć, przepaść)

3. ten hieroglif (
nDs
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym jaskółkę -
wr
G37A
G37A[a] U+1316B 𓅫
gb
G38
lub
gb
U+1316C 𓅬 gb gb gęś białoczelna 1. półfon.: gb
2. (sporadycznie) det.: ptak - jeśli natura ptaka jest bliżej nieokreślona, może być zastąpiony przez podobny hieroglif -
zA

3. ten hieroglif (
gb
) bywa często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym kaczkę -
zA
zA
G39
lub
zA
U+1316D 𓅭 s3
lub
z3
se
lub
ze
kaczka
(rożeniec)
1. fon.: s3 lub z3

2. det.: kaczka

3. (sporadycznie) det.: ptak - jeśli natura ptaka jest bliżej nieokreślona to ten znak może być zastąpiony przez podobny hieroglif
gb

4. ten hieroglif (
zA
) bywał często mylony z bardzo podobnym hieroglifem przedstawiającym gęś białoczelną -
gb
pA
G40
lub
pA
U+1316E 𓅮 p3 pe kaczka w locie 1. fon.: p3

2. ideo.: latać

3. (sporadycznie w hieroglifach, zawsze w hieratyce) ten hieroglif (
pA
) był zamiennie używany z hieroglifem -
G41
- jako determinatyw lub ideogram
xn
G41
lub
xn
U+1316F 𓅯 ḫn
lub
tn
lub
tn
lub
sḥw
lub
ḳmi
chn
lub
tn
lub
czn
lub
shu
lub
qmi
kaczka lądująca 1. fon. det.: ḫn

2. fon. det.: tn lub ṯn
3. fon. det.: sḥw
4. (z nieznanych powodów) fon. lub fon. det.: ḳmi
5. det.: wysiadać (skakać na ziemię), zatrzymać się

6. (w zgrupowaniu
qmA+xn
- z rdzeniem ḳm3) det.: rzucać, tworzyć
7. (w zgrupowaniu) kombinacja hieroglifów:
T14xn
wskazuje, że ten hieroglif (
qmA
) jest określnikiem kija do rzucania i znaczenia pochodne - nie jest określnikiem maczugi używanej w walce
8. (sporadycznie w hieroglifach, zawsze w hieratyce) przed okresem Nowego Państwa, ten hieroglif (
xn
) był używany zamiennie z innym hieroglifem -
pA
- jako określnik ptaka
9. (pismo hieratyczne) ten hieroglif (
xn
) był używany zamiennie z innym hieroglifem -
gb
- jako określnik ptaka
wSA
G42
lub
wSA
U+13170 𓅰 { wš3 } { usze } kaczka otłuszczona
lub
świstun
ideo.: czynności związane z wyżywieniem i słowa pochodne (w tym: zaprowiantowanie ,dokarmiać, tuczyć)
w
G43
lub
w
U+13171 𓅱 w u pisklę przepiórki 1. (z nieznanych powodów) fon.: w

2. det. i uzupełnienie fonetyczne dla liczby mnogiej, dodawane na końcu słów, przed innymi determinatywami, w zapisach hieroglificznych bywa często pomijany

3. od I Okresu Przejściowego, ten hieroglif (
w
) posiadał swój skrót, zaadaptowany z pisma hieratycznego -
W
- ale był w powszechnym użyciu dopiero od czasów Echnatona (XVIII dynastia, 1375-1358 r.p.n.e., Nowe Państwo)
G43A
G43A[a] U+13172 𓅲 tw tu kombinacja hieroglifów:
w+t

(pisklę przepiórki + chleb)
fon.: tw
ww
G44
lub
ww
U+13173 𓅳 ww uu dwa pisklęta przepiórki
lub
kombinacja hieroglifów:
w+w

(pisklę przepiórki + pisklę przepiórki)
fon.: ww
G45
G45 U+13174 𓅴 wc ue kombinacja hieroglifów:
w+a

(pisklę przepiórki + przedramię)
fon.: wc
G45A
G45A[a] U+13175 𓅵 kombinacja hieroglifów:
w+D37

(pisklę przepiórki + przedramię trzymające stożkowaty bochenek)
mAw
G46
lub
mAw
U+13176 𓅶 m3w meu kombinacja hieroglifów:
w+mA

(pisklę przepiórki + sierp)
fon.: m3w
TA
G47
lub
TA
U+13177 𓅷
lub
ṯ3
cz
lub
cze
kaczątko 1. (w zgrupowaniu)
TAZ1
czytane jako fon.:

2. fon.: ṯ3
3. ideo.: pisklę

G48
G48 U+13178 𓅸  -  - trzy kaczątka
TA
w gnieździe
1. det.: gniazdo
2. ten hieroglif (
G48
) był sporadycznie zastępowany przez wariant hieroglifu - Hiero G48 bis.png (G48A)
G48A
G48A[a][b]  -  - kaczątko w gnieździe
G49
G49 U+13179 𓅹  -  - kacze głowy wystające nad sadzawkę ideo. lub det.: ptasi basen (sadzawka dla ptaków), gniazdo
G50
G50 U+1317A 𓅺 { rḫt(?) } { rcht(?) } dwie siewki 1. fon.(?): rḫt

2. ideo.: folusznik (folarz), praczka, pracz

G51
G51 U+1317B 𓅻  -  - czapla(?) dziobiąca rybę det.: łowić ryby
G52
G52 U+1317C 𓅼  -  - gęś wydziobująca ziarno det.: karmić (paść)
G53
G53 U+1317D 𓅽 { b3 } { b3 } ptak ludzkogłowy
poprzedzony miseczką na kadzidło z unoszącym się dymkiem
snTr
(Nowe Państwo) ideo.: dusza (żyjąca po śmierci człowieka - Ba - w ptasio-ludzkiej formie)
snD
G54
lub
snD
U+1317E 𓅾 snd
lub
snḏ
snd
lub
sndż
związana gęś lub kaczka 1. (z nieznanych powodów) fon. lub fon. det.: snd lub snḏ

2. det.: ukręcić szyję (ptakowi, np. kaczce), ofiarowanie (ofiarować)

H - Części ciała ptakówEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
H - Części ciała ptaków
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
H1
H1 U+1317F 𓅿 m3c mee głowa kaczki
zA
1. fon.: m3c - ten hieroglif (
H1
) może być użyty jako fonem w miejsce hieroglifu -
pq
- tylko w przypadku, gdy chodzi o ptaka bez czuba na głowie

2. (w formułach ofiarnych) ideo.: ptactwo, drób
2. det.: ukręcić szyję (ptakowi)

pq
H2
lub
pq
lub
wSm
U+13180 𓆀 pḳ
lub
wšm
lub
p3ḳ
lub
m3c
pk
lub
uszm
lub
pek
lub
mee
głowa czubatego ptaka 1. (od Średniego Państwa) fon.: pḳ lub p3ḳ - ten hieroglif (
pq
) był używany jako fonem pḳ lub p3ḳ w miejsce hieroglifu -
pAq

2. fon. lub fon. det.: wšm
3. fon. det.: m3c

4. ten hieroglif (
pq
) jako fonem m3c mógł być zamieniony przez hieroglif -
H1
- tylko w przypadku, gdy ptak jest bez czuba na głowie
pAq
H3
lub
pAk
U+13181 𓆁 pḳ
lub
p3ḳ
pk
lub
pek
głowa warzęchy fon. det.: pḳ lub p3ḳ
nr
H4
lub
nr
U+13182 𓆂 nr
lub
rmṯ
nr
lub
rmcz
głowa sępa
mwt
1. fon.: nr

2. (od Nowego Państwa) fon.: rmṯ

H5
H5 U+13183 𓆃  -  - skrzydło 1. det.: skrzydło i słowa pochodne (w tym:latać)

2. det.: latać

Sw
H6
lub
Sw
U+13184 𓆄 šw szu pióro 1. fon. šw

2. ideo.: pióro
3. det.: prawda i słowa pochodne

4. ten hieroglif (
Sw
) używany był jako zamiennik dla hieroglifu -
mAat

5. (Średnie Państwo) wariant tego hieroglifu (H6-BIS sw 01.png) pojawiał się tylko w okresie Średniego Państwa i był używany tylko w piśmie hieratycznym - w kilku słowach z rdzeniem šw

H6A

(Średnie Państwo - hieratyka)
H6A U+13185 𓆅
H7
H7 U+13186 𓆆 š3 sze szpon fon.: š3
H8
H8 U+13187 𓆇  -  - jajko 1. det.: jajko
2. ten hieroglif (
H8
) był zamiennikiem lub pochodną innych hieroglifów:
   a)
N21
i/lub
N20
- język ziemi - (?) jako określnik tzw. przynależności do ziemi lub rodowodu wywodzącego się z ziemi

   b) (Nowe Państwo) F51bis piece flesh.png - kawałek ciała (kawałek mięsa) (w formie odwróconej) - jako określnik dla bogiń i bóstw oraz imion królewskich(?) płci żeńskiej

3. (Średnie Państwo) jako "hieratyczne zmniejszenie znaczenia", tzw. miniaturyzacja hieroglifu -
zA
, a dokładniej, ten hieroglif (
H8
) był używany do wyrażania znaczeń związanych z rodowodem, synostwem, itp.
H8W
H8W[b]  -  -  -  - kombinacja hieroglifów:
t+H8+Z2

(chleb + jajko + trzy patyki)
det.: imiona bogiń i bóstw oraz imion królewskich(?) płci żeńskiej, w liczbie mnogiej

I - Płazy, gady, itp.Edytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
I - Płazy, gady, itp.
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
aSA
I1
lub
aSA
U+13188 𓆈 cš3 esze jaszczurka 1. fon.: cš3

2. det.: jaszczurka, np.:

3. (sporadycznie) ten hieroglif (
I1
) był zamieniany przez swoją formę alternatywną, hieroglif -
I1S
Styw
I2
lub
Styw
U+13189 𓆉 { štyw } { sztiu } żółw słodkowodny ideo. lub det.: żółw
mzH
I3
lub
mzH
U+1318A 𓆊 it
lub
{ msḥ (mzḥ) }
it
lub
{ msh (mzh) }
krokodyl 1. (z nieznanych powodów) fon.: it

2. ideo. i det.: krokodyl
2. det.: chciwość (w tym: zachłanność, pożądać coś lub kogoś)
3. det.: agresja (w tym: zły, gniewny)

sbk
I4
lub
sbk
U+1318B 𓆋 { sbk } { sbk } krokodyl na relikwiarzu ideo. lub det.: Sobek (krokodyli bóg i opiekun wody)
sAq
I5
lub
sAq
U+1318C 𓆌 { s3ḳ } { s3ḳ } krokodyl z zakrzywionym ogonem do wewnątrz det.: gromadzić (zbierać), gromadzić się (zbierać się razem)
I5A
I5A U+1318D 𓆍 { sbk } { sbk } pradawny kamienny wizerunek krokodyla ideo. lub det.: Sobek (krokodyli bóg i opiekun wody)
km
I6
lub
km
U+1318E 𓆎 km km kawałek krokodylej skóry z kolcami 1. fon.: km

2. ideo.: tarcza

I7
I7 U+1318F 𓆏  -  - żaba 1. det.: Heket (żabia bogini, opiekunka rodzących kobiet)
2. (Nowe Państwo, tylko pomiędzy 1567-1200 r. p.n.e.) ten hieroglif był używany jako skr.
I7
dla wyrażenia:
wHmanx
(war.
wHmmY1Vanxn
x
) - wḥm cnḫ - powtórka z życia (dosł.: powtarzające się życie) - ten skrót stanowił formę żartobliwą pisaną zawsze po imionach)
Hfn
I8
lub
Hfn
U+13190 𓆐 ḥfn hfn kijanka 1. fon.: ḥfn

2. (liczba) ideo.: 100 000 (sto tysięcy)
2. ideo.: setki tysięcy

f
I9
lub
f
U+13191 𓆑 f
lub
{ ft }
f
lub
{ ft }
żmija rogata 1. (zaimek osobowy) 3-cia osoba l. p. (
f
- f - jego)

2. fon.: f
3. ideo.: żmija, określenia związane z żmiją i słowa pochodne(?)
4. det.: o specjalnym symbolicznym znaczeniu - być może w sensie(?), że ktoś, jest mocno wymagający wobec innych, a pot.: ostry, jak żmija

I9A
I9A[a] U+13192 𓆒  -  -
D
I10
lub
D
U+13193 𓆓
lub
{ ḏt }

lub
{ dżt }
kobra odpoczywająca 1. fon.:

2. ideo.: kobra

I10A
I10A[a] U+13194 𓆔  -  - kobra odpoczywająca z piórem
Sw
DD
I11
lub
DD
U+13195 𓆕 ḏḏ dżdż dwie kobry fon.: ḏḏ
I11A
I11A[a] U+13196 𓆖  -  - kombinacja hieroglifów:
D
t
iw

(kobra odpoczywająca + chleb + piaszczysta połać ziemi)
1. (w zgrupowaniu) ideo.: wieczność

2. (w zgrupowaniu) ideo.: posiadłość, majątek

I12
I12 U+13197 𓆗  -  - kobra 1. det.: ureusz
2. det.: bogini z atrybutem węża (w tym: Uadżet - bogini VI nomu dolnoegipskiego, Nesret - bogini zw. Wielką Silną, zazwyczaj objawiająca się w chwale w towarzystwie Dwóch Pań -
nbty
- Nbty)
I13
I13 U+13198 𓆘  -  - kobra
I12
w koszyku
nb
1. ideo.: bogini-kobra, element dwuhieroglifu
nbty
- Nbty - Dwie Panie

2. det.: bogini (w tym: Uadżet)

I14
I14 U+13199 𓆙  -  - wąż det.: wąż
I15

(forma alternatywna)
I15 U+1319A 𓆚

K - Ryby i części ciała rybEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
K - Ryby i części ciała ryb
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
in
K1
lub
in
U+1319B 𓆛 in in ryba (Tilapia) 1. fon: in

2. det.: ryba (Tilapia) lub paleta do kosmetyków (w kształcie ryby)

K2
K2 U+1319C 𓆜 bw bu ryba
(Brzanka)
fon. det.: bw
ad
K3
lub
ad
U+1319D 𓆝 cd
lub
c
ed
lub
edż
ryba (Cefal) 1. fon: cd lub c

2. det.: ryba Bûri (pol. Cefal, arab. Bûri)

XA
K4
lub
XA
U+1319E 𓆞 ẖ3
lub
{ ẖ3t }
śe
lub
{ śet }
ryba (Oksyrynchos) 1. fon.: ẖ3

2. ideo.: ryba Oksyrynchos (ryba z rodziny Mrukowatych, zw. także ostronos lub "słonio-pyska" - nazwa ryby wywodzi się nazwy miejscowość Oksyrynchos w Górnym Egipcie, ob. Al-Bahnasa)

bz
K5
lub
bz
U+1319F 𓆟 bs
lub
bz
bs
lub
bz
ryba (?- Cefaloskalniak Zmora) 1. fon. det.: bs lub bz

2. det.: bardzo mała ryba (ryba z rodziny Mrukowatych, zw. także Cefaloskalniak Zmora(?) lub "słoniowata")
2. det.: rybi zapach (w tym: smród, fetor)

nSmt
K6
lub
nSmt
U+131A0 𓆠 { nšmt } { nszmt } rybia łuska 1. ideo. lub det.: rybia łuska
2. ten hieroglif (
nSmt
) posiadał swój wariant, często używany, hieroglif - Hiero K6 ok.png
3. nie mylić tego hieroglifu (
nSmt
) z podobnym hieroglifem -
L6
- to są różne hieroglify
K7
K7 U+131A1 𓆡  -  - ryba (Kolcobrzuch) det.: niezadowolony (narzekający)
K8
K8[a] U+131A2 𓆢  -  - ryba (Chodzący sum)

L - Bezkręgowce i mniejsze zwierzętaEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
L - Bezkręgowce i mniejsze zwierzęta
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
xpr
L1
lub
xpr
U+131A3 𓆣 pr chpr żuk gnojarz (skarabeusz) 1. fon.: ḫpr

2. ideo.: żuk gnojarz

bit
L2
lub
bit
U+131A4 𓆤 bit bit pszczoła 1. fon.: bit

2. ideo.: pszczoła
3. ideo.: miód
4. (symbol) ideo.: symbol Dolnego Egiptu

L2A
L2A[a] U+131A5 𓆥 { nsw bit } { nsu bit } kombinacja hieroglifów:
sw
t
bit
t

(roślina uważana za typową w Górnym Egipcie bez kwiatów _ chleb + pszczoła + chleb)
(tytulatura królewska) ideo.: król Górnego i Dolnego Egiptu
L3
L3 U+131A6 𓆦  -  - mucha det.: mucha
L4
L4 U+131A7 𓆧  -  - szarańcza pospolita det.: szarańcza
L5
L5 U+131A8 𓆨  -  - skolopendra det.: skolopendra
L6

(Średnie Państwo)
L6 U+131A9 𓆩 ḫ3 che muszla małża (Średnie Państwo) fon.: ḫ3
L6
L6A[h] U+131AA 𓆪
srqt
L7
lub
srqt
U+131AB 𓆫 { srḳt } { srqt (srkt) } skorpion (zmieniony z powodów zabobonnych) ideo.: Serket (bogini płodności, natury, zwierząt, muzyki, magii oraz uzdrawiająca od jadowitych ukąszeń i użądleń - dosł.: [Ta,] odciążająca tchawicę, czyli Ta, która powoduje, że można oddychać)
L8
L8[a] U+131AC 𓆬  -  -

M - Drzewa i roślinyEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
M - Drzewa i rośliny
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
iAm
M1
lub
iAm
U+131AD 𓆭 im
lub
i3m
lub
im3
im
lub
iem
lub
ime
drzewo 1. fon.: im lub i3m

2. det.: sykomora, drzewo

2. ten hieroglif (
iAm
) użyty jako określnik może oznaczać coś zupełnie innego niż określnik drzewo – może oznaczać det.: fortunny, szczęśliwy (przymiotnik)
M1A
M1A[a] U+131AE 𓆮  -  - kombinacja hieroglifów:
iAm+xt

(drzewo + gałąź)
M1B
M1B[a] U+131AF 𓆯  -  - kombinacja hieroglifów:
iAm+f

(drzewo + żmija rogata)
Hn
M2
lub
Hn
U+131B0 𓆰 is
lub
iz
lub
ḥn
is
lub
iz
lub
hn
zioło 1. fon. det.: is lub iz

2. fon.: ḥn
3. det.: roślina, kwiat

4. ten hieroglif (
Hn
) używany był zamiennie z innym hieroglifem -
A1
- jako det.: mężczyzna
xt
M3
lub
xt
U+131B1 𓆱 ḫt cht gałąź (konar) 1. fon.: ḫt

2. det.: drewno i słowa pochodne (w tym; gatunki drewna, jak heban)
2. det.: obiekty drewniane (w tym: kolumna drewniana)

M3A
M3A[a] U+131B2 𓆲  -  - kombinacja hieroglifów:
m+xt

(sowa + gałąź)
rnp
M4
lub
rnp
U+131B3 𓆳 rnp rnp łodyga palmowa bez liści, nacięta 1. fon.: rnp

2. ideo.: rok
3. ideo.: czas lub pora roku (w kalendarzu staroegipskim były 3 pory roku: wylewu, wzrostu i zbióru)

4. (sporadycznie) ten hieroglif (
rnp
) był zamiennikiem dla hieroglifów -
M5
,
tr
lub
M7
M5
M5 U+131B4 𓆴  -  - kombinacja hieroglifów:
rnp+t

(palmowa gałąź bez liści, nacięta + chleb)
1. ideo.: pora roku

2. (Średnie Państwo) det.: pora roku

3. ten hieroglif (
M5
) był bardziej powszechnie używany jako zamiennik dla podobnego hieroglifu –
tr
tr
M6
lub
tr
U+131B5 𓆵 ri
lub
ti
lub
tr
ri
lub
ti
lub
tr
kombinacja hieroglifów:
rnp+rA

(palmowa gałąź bez liści, nacięta + usta)
1. fon.: ri

2. fon. det.: ti lub tr
3. det.: pora roku (sezon)

4. ten hieroglif (
tr
) bardziej powszechnie był zamieniany przez podobny hieroglif –
M5
M7
M7 U+131B6 𓆶 { rnpi } { rnpi } kombinacja hieroglifów:
rnp+p

(palmowa gałąź bez liści, nacięta + mata trzcinowa)
1. ideo.: być młodym, energiczny

2. (Średnie Państwo) ideo. lub det.: być młodym i słowa pochodne

SA
M8
lub
SA
U+131B7 𓆷 3ḫ
lub
š
lub
š3
ech
lub
sz
lub
sze
sadzawka z kwiatami lotosu 1. (w zgrupowaniu)
SA
lub
SAA
czytane jako fon.: š

2. fon.: š3
3. ideo.: lotosowa sadzawka, łąka
4. półideo. i ideo.: Achet (pora wylewu – jedna z trzech pór roku w kalendarzu staroegipskim)

zSn
M9
lub
zSn
U+131B8 𓆸 { sšn } { sšn } lotos ideo. lub det.: lotos
M10
M10 U+131B9 𓆹  -  - pączek lotosu det.: pączek lotosu
M10A
M10A[a] U+131BA 𓆺
wdn
M11
lub
wdn
U+131BB 𓆻  -  - kwiat na długiej, skręconej łodydze 1. ideo. lub det.: proponować
2. nie mylić tego hieroglifu (
wdn
) z podobnym hieroglifem –
pXr
xA
M12
lub
xA
U+131BC 𓆼
lub
ḫ3
ch
lub
che
liść lotosu z łodygą i kłączami 1. (w zgrupowaniu)
xA
lub
xAA
czytane jako fon.:

2. fon.: ḫ3

3. (liczba) ideo.:
xA
ḫ31 000 (tysiąc, jeden tysiąc)

4. ideo.: lotos

xAxA
M12A[e] U+131BD 𓆽  -  - dwa liście lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 2 000 (dwa tysiące)
2. ten hieroglif (
xAxA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA-xA</hiero>
lub
<hiero>M12-M12</hiero>
xAxAxA
M12B[e] U+131BE 𓆾  -  - trzy liście lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 3 000 (trzy tysiące)
2. ten hieroglif (
xAxAxA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA-xA-xA</hiero>
lub
<hiero>M12-M12-M12</hiero>
xAxAxAxA
M12C[e] U+131BF 𓆿  -  - cztery liście lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 4 000 (cztery tysiące)
2. ten hieroglif (
xAxAxAxA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA-xA-xA-xA</hiero>
lub
<hiero>M12-M12-M12-M12</hiero>
xAxAxAxAxA
M12D[e] U+131C0 𓇀  -  - pięć liści lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 5 000 (pięć tysięcy)
2. ten hieroglif (
xAxAxAxAxA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA-xA-xA-xA-xA</hiero>
lub
<hiero>M12-M12-M12-M12-M12</hiero>
xA xA xA
xA xA xA
M12E[e] U+131C1 𓇁  -  - sześć liści lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 6 000 (sześć tysięcy)
2. ten hieroglif (
xAxAxAxAxA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA-xA-xA-xA-xA</hiero>
lub
<hiero>M12-M12-M12-M12-M12</hiero>
xA xA xA xA
xA xA xA
M12F[e] U+131C2 𓇂  -  - siedem liści lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 7 000 (siedem tysięcy)
2. ten hieroglif (
xA xA xA xA
xA xA xA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA*xA*xA*xA:xA*xA*xA</hiero>
lub
<hiero>M12*M12*M12*M12:M12*M12*M12</hiero>
xA xA xA xA
xA xA xA xA
M12G[e] U+131C3 𓇃  -  - osiem liści lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 8 000 (osiem tysięcy)
2. ten hieroglif (
xA xA xA xA
xA xA xA xA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA*xA*xA*xA:xA*xA*xA*xA</hiero>
lub
<hiero>M12*M12*M12*M12:M12*M12*M12*M12</hiero>
xA xA xA
xA xA xA
xA xA xA
M12H[e] U+131C4 𓇄  -  - dziewięć liści lotosu z łodygami i kłączami 1. (liczba) ideo.: 9 000 (dziewięć tysięcy)
2. ten hieroglif (
xA xA xA
xA xA xA
xA xA xA
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>xA*xA*xA:xA*xA*xA:xA*xA*xA</hiero>
lub
<hiero>M12*M12*M12:M12*M12*M12:M12*M12*M12*M12</hiero>
wAD
M13
lub
wAD
U+131C5 𓇅 wḏ
lub
w3ḏ
udż
lub
uedż
łodyga papirusu 1. (Średnie Państwo) fon.: wḏ lub w3ḏ

2. fon.: w3ḏ
3. ideo.: kolumna z papirusu (kolumna papirusowa)
4. ideo.: papirus

5. (Średnie Państwo) ten hieroglif (
wAD
) używany był jako zamiennik innego hieroglifu –
wD
M14
M14 U+131C6 𓇆 wḏ
lub
w3ḏ
udż
lub
uedż
kombinacja hieroglifów:
wAD+D

(łodyga papirusu + kobra)
fon.: wḏ lub w3ḏ
M15
M15 U+131C7 𓇇 3ḫ
lub
w3ḫ
ech
lub
uech
kępa papirusu z pączkami zagiętymi do dołu 1. fon.: 3ḫ

2. fon. det.: w3ḫ
3. det.: pipirus lub tereny podmokłe (w tym: bagno papirusowe, bagna Delty)
2. det.: Delta oraz Dolny Egipt oraz wszystkie określenia związane z Dolnym Egiptem (w tym: Korona Dolnego Egiptu, Korona Delty)

M15A
M15A[a] U+131C8 𓇈  -  - kombinacja hieroglifów:
M15+niwt

(kępa papirusu z pączkami zagiętymi do dołu + małe miasteczko)
HA
M16
lub
HA
U+131C9 𓇉
lub
ḥ3
h
lub
he
kępa papirusu 1. (w zgrupowaniu)
HA
lub
HAA
czytane jako fon.:

2. fon.: ḥ3
3. (Stare Państwo) det.: Delta oraz Dolny Egipt oraz wszystkie określenia związane z Dolnym Egiptem (w tym: Korona Dolnego Egiptu, Korona Delty)

M16A
M16A[a] U+131CA 𓇊  -  - kombinacja hieroglifów:
HA+niwt

(kępa papirusu + małe miasteczko)
i
M17
lub
i
U+131CB 𓇋 i i kwitnąca trzcina fon.: i
ii
M17A[e] U+131CC 𓇌 i
lub
y
i
lub
j
dwie kwitnące trzciny 1. (?) w okresie Średniego Państwa, wartość fonetyczna tego hieroglifu (
ii
) uległa zamianie z i na y
2. ten hieroglif (
ii
) miał swoje odrębne zastosowanie, ale bardzo sporadycznie był "wymienialny" w miejsce innego hieroglifu:
y

3. ten hieroglif (
ii
) jest dostępny w rozszerzeniu WikiHiero przy zapisie:
<hiero>i-i</hiero>
lub
<hiero>M17-M17</hiero>
ii
M18
lub
ii
U+131CD 𓇍 ii ii kombinacja hieroglifów:
i+D54

(kwitnąca trzcina + kroczące nogi)
fon.: ii
M19
M19 U+131CE 𓇎  -  - poukładane w stos stożkowate ciasta, pomiędzy kwitnącą trzciną, a kijem folusznika det.: dar (ofiara), stos ofiarny
sxt
M20
lub
sxt
U+131CF 𓇏 sm
lub
{ sḫt }
sm
lub
{ scht }
trzcina rosnąca jedna przy drugiej 1. (sporadycznie) fon.: sm

2. ideo. lub det.: bagnisko (podmokły teren)
3. det.: wieśniak (chłop, rolnik)

sm
M21
lub
sm
U+131D0 𓇐 sm sm trzcina rosnąca jedna przy drugiej z pętlą z boku 1. fon.: sm

2. półideo. lub ideo.: zioło, roślina

3. (z powodu pomieszania) ten hieroglif (
sm
) mylono z podobnym hieroglifem –
F37
M22
M22 U+131D1 𓇑 nḫb nchb trzcina z pędami fon.: nḫb
M22M22
M22A[e] U+131D2 𓇒 nn nn para sitowia z pędami fon.: nn
sw
M23
lub
sw
U+131D3 𓇓 s
lub
{(?) ns lub nsw }
lub
sw
s
lub
{(?) ns lub nsu }
lub
su
roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów
(prawdopodobnie
Sma
turzyca lub cibora)
1. (w zgrupowaniu)
sww
w takim układzie, ten hieroglif (
sw
) czytany jest jako fon.: s

2. fon.: sw

   * jednak, przed okresem Średniego Państwa, ten hieroglif (
sw
) mógł odpowiadać fon.: nsw lub ns

3. ideo.: roślina Swt (turzyca lub cibora)

rsw
M24
lub
rsw
U+131D4 𓇔 rsw rsw kombinacja hieroglifów:
sw+r

(roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów + usta)
fon.: rsw
M24A
M24A[a] U+131D5 𓇕  -  - pąk papirsu a łodygą (?)
M25
M25 U+131D6 𓇖  -  - kombinacja hieroglifów:
rsw+Sma

(roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów + usta + turzyca wyrastająca ze znaku ziemi)
funkcja i znaczenie tego hieroglifu (
M25
) są trudne do zidentyfikowania, ale na pewno:

   a) jest błędnie używany w słowach pochodnych od: Południe, południowiec (człowiek z Południa)
   b) jest błędnie używany w słowach pochodnych od: Górny Egipt, zboże górnoegipskie

Sma
M26
lub
Sma
U+131D7 𓇗 šmc szme turzyca wyrastająca ze znaku ziemi przypominającego hieroglif
N17
1. fon.: šmc

2. ideo.: Górny Egipt

3. prawdopodobnie ten hieroglif (
Sma
) jest kwitnącą turzycą, odmianą podobnego hieroglifu -
sw
M27
M27 U+131D8 𓇘 šmc szme kombinacja hieroglifów:
Sma+a

(turzyca wyrastająca ze znaku ziemi + przedramię)
1. fon.: šmc

2. ideo.: Górny Egipt

M28
M28 U+131D9 𓇙 {(?) mḏw Šmc } {(?) mdżu Szme } kombinacja hieroglifów:
Sma+mD

(turzyca wyrastająca ze znaku ziemi + pęta dla bydła bez poprzeczki)
(w tytułach) ideo.(?): dziesiątka Górnego Egiptu
M28A
M28A[a] U+131DA 𓇚  -  - kombinacja hieroglifów:
HASH+niwt

(trzy pąki papirusu z łodygami (?) + małe miasteczko)
nDm
M29
lub
nDm
U+131DB 𓇛 nm ndżm strączek z jakiegoś słodko pachnącego drzewa półfon.: nḏm
bnr
M30
lub
bnr
U+131DC 𓇜 { bnr } { bnr } słodkawy korzeń ideo. lub det.: słodki (smak) i słowa pochodne
M31

(Nowe Państwo)
M31 U+131DD 𓇝  -  - stylizowane kłącze lotosu 1. det. rosnąć (wzrost roślin)
2. ten hieroglif (
M31
) posiada formę alternatywną, hieroglif -
M32
M31A
M31A[a] U+131DE 𓇞  -  -
M32

(Średnie Państwo)
M32 U+131DF 𓇟  -  - stylizowane kłącze lotosu 1. det. rosnąć (wzrost roślin)
2. ten hieroglif (
M32
) posiada formę alternatywną, hieroglif -
M31
M33
M33 U+131E0 𓇠  -  - ziarna zbóż 1. ideo.: zboża i słowa pochodne, (w tym: jęczmień, zboża Dolnego Egiptu, zboża Górnego Egiptu)

2. det.: zboża (w tym: Nepri - bóg zbóż)

M33A
M33A[a] U+131E1 𓇡
M33B
M33B[a] U+131E2 𓇢
bdt
M34
lub
bdt
U+131E3 𓇣 { bdt } { bdt } owłosiony kłos pszenicy ideo. lub det.: pszenica płaskurka
M35
M35 U+131E4 𓇤  -  - kopiec zboża 1. det.: kopiec (górka)

2. det.: przepełnienie

Dr
M36
lub
Dr
U+131E5 𓇥 ḏr dżr pęk lnu z łodygami i szypułkami 1. fon.: ḏr

2. det.: łączyć, wiązać (związać razem)

M37

(Stare Państwo)
M37 U+131E6 𓇦 ḏr dżr pęk lnu z łodygami 1. (Stare Państwo) fon.: r
2. ten hieroglif (
M37
) był używany podobnie lub zamiennie z hieroglifem -
Dr
- ale wtedy, posiadał tylko wartość fonetyczną: ḏr
M38
M38 U+131E7 𓇧  -  - pęk lnu 1. det.: len

2. det.: wiązać (związać razem)

M39
M39 U+131E8 𓇨  -  - koszyk warzyw lub ziaren det.: warzywa i owoce ofiarne
iz
M40
lub
iz
U+131E9 𓇩 is
lub
iz
is
lub
iz
wiązka trzcin związana fon.: is lub iz
M40A
M40A[a] U+131EA 𓇪  -  - wiązka trzcin owinięta paskiem papirusu lub materiału (?)
M41
M41 U+131EB 𓇫  -  - kłoda drewna bez gałęzi det.: drzewo (w tym: cedr, sosna, jodła, jałowiec, drzewo Meru, itp.)
M42
M42 U+131EC 𓇬 wn un kwiatek (?) 1. fon.: wn
2. we wczesnym okresie tworzenia się pisma hieratycznego (okres Starego Państwa) - brak jednoznacznego rozróżnienia tego hieroglifu (
M42
) z podobnym
Z11

   * po ukształtowaniu się w pełni pisma hieratycznego (okres Średniego Państwa) - oba znaki "wyewoluowały" jako osobne znaki pisma

M43
M43 U+131ED 𓇭 { irp } { irp } winorośl na podpórkach 1. det.: wino

2. det.: różnorodne pojęcia związane z winem (w tym: wino, ogrodnik w winnicy)
3. det.: ogólnie – owoce

M43A
M43A[b]  -  -
M44
M44 U+131EE 𓇮 spd spd cierń (kolec) 1. fon.: spd

fon.: spd
2. ideo. lub det.: kolczasty (ostry, spiczasty) i słowa pochodne
3. det.: cierń (kolec)

N - Niebo, ziemia i wodaEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
N - Niebo, ziemia i woda
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
pt
N1
lub
pt
U+131EF 𓇯 { pt }
lub
ḥry
lub
ḥrw
{ pt }
lub
hri
lub
hru
niebo 1. fon.: ḥry lub ḥrw

2. ideo. lub det.: niebo
3. det. niebo i słowa pochodne (w tym: Nut - bogini nieba; Inhert - wojowniczy bóg wojny, walki i polowania)
4. det.: wysoko(ść) i słowa pochodne (w tym: powiesić, wieszać, zawiesić)
5. det.: brama i słowa pochodne (w tym: wrota, odźwierny)

6. ten hieroglif (
pt
) jest pochodną od dwóch innych hieroglifów oznaczających bramę - Hiero N1 bis.png i Hiero N1 bis bis.png
N2
N2 U+131F0 𓇰 { grḥ } { grh } niebo z zawieszonym pod nim złamanym berłem Ues 1. det.: noc

2. det.: ciemność (w tym: półmrok, zmierzch)

N3

(Stare Państwo)
N3 U+131F1 𓇱
N4
N4 U+131F2 𓇲 { i3dt } { iedt } mgła opadająca z nieba ideo. lub det.: rosa, deszcz (w tym: rosa, burza deszczowa - z bardzo silnymi opadami deszczu)
ra
N5
lub
ra
lub
zw
lub
hrw
U+131F3 𓇳 { rc }
lub
{ sw }
lub
{ hrw }
{ re }
lub
{ su }
lub
{ hru }
słońce 1. ideo. lub det.: słońce lub dzień

2. det.: dzień i słowa pochodne (w tym: wczoraj)
3. det.: czas i wszystko z nim związane (w tym: godzina, wieczność, pewien okres czasu)

N6
N6 U+131F4 𓇴 { rc } { re } słońce z ureuszem ideo. lub det.: słońce
N7
N7 U+131F5 𓇵 { ẖrt hrw } { śrt hru } kombinacja hieroglifów:
N5+Xr

(słońce + pieniek rzeźnicki)
ideo.: czas dnia, przebieg dnia (dosł.: to co należy do dnia)
Hnmmt
N8
lub
Hnmmt
U+131F6 𓇶 wbn
lub
ḥnmmt
ubn 
lub
hnmmt
świecące słońce (światło słoneczne) 1. 1. fon.: wbn

2. fon.: ḥnmmt
3. ideo. lub det.: światło słoneczne (w tym: światło słoneczne, blask, wschodzić - o słońcu)

pzD
N9
lub
pzD
U+131F7 𓇷 psḏ psdż księżyc z zaćmioną dolną połową 1. fon.: spḏ

2. ideo. lub det.: Święto Wschodzącego Księżyca (dosł.: Święto Nowego Księżyca – drobne święto w kalendarzu księżycowym, przypadające na pierwszy dzień po nowiu, kiedy księżyc jest już na niebie widoczny w kształcie sierpa)

3. nie mylić tego hieroglifu (
pzD
) z podobnym -
X6
- to są zupełnie różne hieroglify
N10

(Nowe Państwo)
N10 U+131F8 𓇸
Abd
N11
lub
Abd
lub
iaH
U+131F9 𓇹 3bd
lub
wc
lub
{ icḥ }
lub
{ šsp }
ebd
lub
ueh
lub
{ ieh }
lub
{ szsp }
półksiężyc 1. fon.: 3bd

3. fon. det. lub skr.: wc
3. ideo. lub det.: księżyc
4. (w datach) ideo. skr.: miesiąc
5. (miara długości) det.: Szesep (tzw. dłoń, czyli 7,44 cm)

6. (w niektórych zapisach) ten hieroglif (
Abd
) był błędnie używany jako zamiennik hieroglifu -
spr

7. ten hieroglif (
N11
) ma kilka form alternatywnych:
   Hiero N11 bis.png (N11A),   Hiero N11 bis bis.png (N11B),   
N12
,   Hiero N12 bis.png (N12A),   Hiero N12 bis bis.png (N12B)

8. nieistniejące formy alternatywne tego hieroglifu to:
   * Hiero N11C.png - ten hieroglif był używany, ale w kombinacjach hieroglifów jako ptasie gniazdo lub łódź
   * Hiero N12C.png - praktycznie nie był używany

N11A
N11A[a][b]  -  -
N11B
N11B[a][b]  -  -
N12

(forma alternatywna)
N12 U+131FA 𓇺
N12A
N12A[a][b]  -  -
N12B
N12B[a][b]  -  -
N13
N13 U+131FB 𓇻  -  - kombinacja hieroglifów:
Abd+sbA

(połowa półksiężyca + gwiazda)
ideo.: połowa miesiąca (w tym: Święto Połowy Miesiąca)
sbA
N14
lub
sbA
lub
dwA
U+131FC 𓇼 sb3
lub
dw3
sbe
lub
due
gwiazda 1. fon. lub fon. det.: sb3

2. pólfon.: dw3
3. w słowie: podziemie (lub Duat, Świat Umarłych, Świat Podziemny, a także - półmrok o poranku, taki "magiczny" moment pomiędzy nocą, a świtem)
4. ideo. lub det.: gwiazda (jako taka)
2. det. dla gwiazd (np. Sotis, czyli Syriusz) lub gwiazdozbiorów
3. det.: czas wskazywany (odmierzany) przez gwiazdy (w tym: miesiąc)

dwAt
N15
lub
dwAt
U+131FD 𓇽 { d3t }
lub
{ dw3t }
{ det }
lub
{ duet }
gwiazda w okręgu ideo.: podziemie (lub Duat, Świat Umarłych, Świat Podziemny, a także – półmrok o poranku, taki "magiczny" moment pomiędzy nocą, a świtem)
tA
N16
lub
tA
U+131FE 𓇾 t3 te płaska warstwa ziemi z ziarnkami piasku 1. (sporadycznie) fon.: t3
2. (w zgrupowaniu)
tA
N21 Z1
czytane jako fon.: t

3. ideo.: ziemia, kraj, kraina
2. det. dla słów związanych z ziemią (w tym: posiadłość, majątek, wieczność, a także poddani, chłopi - jako związani z ziemią)

N17

(forma alternatywna)
N17 U+131FF 𓇿
iw
N18
lub
iw
U+13200 𓈀 i
lub
iw }
i
lub
iu }
piaszczysta połać ziemi 1. (w zgrupowaniu)
iw
N21 Z1
fon.: i

3. ideo.: wyspa
4. det.: pustynia, obca ziemia (także w słowie: horyzont - ponieważ słońce wschodzi nad pustyniami: Wschodnią i Zachodnią)

5. istnieją łudząco podobne hieroglify z obrysem
N18
, ale posiadają zupełnie inne znaczenia:
   a)
N18
część garderoby (przepaska na biodra)
   b) obrys:
N18
w:
X4
zwinięty chleb (lub ciasto)
   c) obrys:
N18
w:
Z8
owal
   d) obrys:
N18
w:
D8
oko wpisane w
N18
N18A
N18A[a] U+13201 𓈁  -  - kombinacja hieroglifów:
iw+n

(piaszczysta połać ziemi + fala)
N18B
N18B[a] U+13202 𓈂  -  - kombinacja hieroglifów:
iw+z

(piaszczysta połać ziemi + rygiel)
N19
N19 U+13203 𓈃  -  - piaszczysta połać ziemi dwukrotnie powtórzona 1. ideo.: dwie ziemie lub dwa horyzonty (w tym: Re-Horachte - dosł.: Re [jako] Horus dwóch ziem lub Re-Horus [Pan] dwóch horyzontów; Horachte-Chepri - dosł.: Horus [Pan] dwóch horyzontów [jako] bóg-Słońce samokształtny)
2. ten hieroglif (
N19
) posiada formę alternatywną, hieroglif - Hiero N19 bis.png
Z4B
N19A[i][b]  -  -
wDb
N20
lub
wDb
U+13204 𓈄 wḏb udżb język z ziemi 1. fon.: wḏb

2. (od okresu Starego Państwa) ideo. w słowie: obchody lub uroczystość Sed
3. det.: wał piaskowy, brzeg (nad wodą)

N21
N21 U+13205 𓈅 { idb } { idb } język z ziemi 1. det.: ziemia (w tym: wał, region)
2. w okresie Nowego Państwa, ten hieroglif (
N21
) był używany zamiast hieroglifu –
N23
– w szeroko pojętym znaczeniu w słowach związanych z ziemią (w tym: pole, miasto)
N22

(Stare Państwo)
N22 U+13206 𓈆 wḏb udżb piaskowy język z ziemi 1. fon.: wḏb

2. det.: ziemia (w tym: pole, wał piaskowy, brzeg nad wodą)

3. w Okresie Starego Państwa, ten hieroglif (
N22
) był pierwowzorem dla hieroglifów:
wDb
i
N21
N23
N23 U+13207 𓈇  -  - kanał nawadniający 1. det.: nawodniona ziemia (w tym: rubież, jako granica na linii brzegowej)
2. (Średnie Państwo) det.: czas (
ra
N23
) w słowach określających: "to co wczorajsze" i "to co jutrzejsze" (w tym: pora roku)
3. w okresie Nowego Państwa, ten hieroglif (
N23
) był chętnie zamieniany przez hieroglif –
N21
spAt
N24
lub
spAt
U+13208 𓈈 { spt }
lub
{ sp3t }
{ spt }
lub
{ spet }
ziemia naznaczona wąskimi kanałami nawadniającymi 1. ideo. lub det.: okręg (rejon), nom

2. det.: w nazwach krain, regionów
3. det.: majątek (nieruchomość, posiadłość)
4. det.: ogród

xAst
N25
lub
xAst
U+13209 𓈉 { smt }
lub
{ zmt }
lub
{ ḫ3st }
{ smt }
lub
{ zmt }
lub
{ chest }
piaszczyste wzgórza wznoszące się ponad linią upraw 1. ideo.: He (lub Ha – bóg pustyni)

2. ideo. lub det.: wzgórza, obca ziemia
3. det.: pustynia, nekropolia (cmentarz)
4. det.: w nazwach obcych krain (obce kraje)
5. det.: górski grobowiec (w sensie: grobowiec wykuty w skale, na wzniesieniu)
6. det.: wschód (ponieważ, wschód Egiptu to tereny wyżynno-górzyste)

N25A
N25A[a] U+1320A 𓈊  -  -
Dw
N26
lub
Dw
U+1320B 𓈋 ḏw dżu piaszczyste wzgórze wznoszące się ponad linią upraw 1. fon.: ḏw, później dw

2. ideo.: wzgórze

Axt
N27
lub
Axt
U+1320C 𓈌 { 3ḫt } { echt } słońce wschodzące ponad górą ideo. lub det.: horyzont (właściwie, miejsce na niebie, gdzie wschodzi słońce) i słowa pochodne
xa
N28
lub
xa
U+1320D 𓈍 c che promienie wschodzącego słońca ponad wzniesieniem 1. fon: c

2. ideo.: wzgórze wschodzącego Słońca
2. ideo.: objawić się w chwale (czyli objawić się, jakby w promieniach wschodzącego słońca ponad wzniesieniem)

q
N29
lub
q
U+1320E 𓈎 q zbocze piaskowego wzgórza 1. fon.:

2. det.: pagórek (wzniesienie), wzrost (lub wysokość)

iAt
N30
lub
iAt
U+1320F 𓈏 { i3t } { iet } kopiec ziemi z krzewami ideo. lub det.: kopiec
N31
N31 U+13210 𓈐 w3
lub
ḥr
lub
{ w3t }
ue
lub
hr
lub
{ uet }
droga obramowana krzewami 1. fon.: w3

2. fon.: ḥr
3. ideo.: popaść w (w sensie: popaść w zły stan zdrowia)
4. ideo. lub det.: droga i słowa pochodne (w tym: Inhert - wojowniczy bóg wojny, walki i polowania - dosł.: [Ta, która] sprowadził [to] odległe - to nie błąd! to jest bóg męski, ale pisany w rodzaju żeńskim)

5. det.: wyprawa (podróż) i słowa pochodne, np.
a
r
N31
c3wspinać się (w sensie: wchodzić na górkę)

6. det.: odległość (w sensie: odległy w czasie i przestrzeni lub odległy okres czasu)

7. (Teksty Sarkofagów) ten hieroglif (
N31
) był używany jako skrót boga Horusa w miejsce hieroglifu –
G5
N32

(Stare Państwo)
N32 U+13211 𓈑 sin sin grudka gliny lub łajna 1. fon. det.: sin

2. det.: ohydny (obrzydliwie brudny)

3. w okresie Średniego Państwa, ten hieroglif (
N32
) został zamieniony przez hieroglif –
Aa2

4. (sporadycznie) ten hieroglif (
N32
) był formą alternatywną dla hieroglifu –
F52

N33
N33 U+13212 𓈒  -  - ziarnko piasku, tabletka lub coś podobnego 1. ten hieroglif pojawiał się w słowach o rdzeniu fon.: ḳd lub ḳdi, ale jest jego prawdziwa wartość fonetyczna jest trudna do ustalenia(?)

2. det.: piasek
3. det.: metal lub minerał (często powtarzany trzykrotnie – Hiero N33 bis.png)
4. det.: kadzidło, lek (w tym: pigułka, recepta lub receptura wyleczenia, sposób na leczenie)

5. (tylko dokumenty religijne) ten hieroglif (
N33
) zastąpił hieroglify uważane za "niebezpieczne", np. –
A14

6. nie mylić tego hieroglifu (
N33
) z podobnym hieroglifem –
D12

7. (sporadycznie) ten hieroglif w wersjach – Hiero N33 bis.png lub Hiero N33 bis bis.png – był używany jako zamiennik patyków w liczbie mnogiej –
Z2
lub
Z3

8. nie mylić tego hieroglifu (
N33
) z podobnym hieroglifem – Hiero N33 Z8.png jako uproszczonej wersji
Z8
N33A
N33A U+13213 𓈓
N33B
N33B[b]  -  -
N33C
N33C[b]  -  -
N34
N34 U+13214 𓈔  -  - kęs metalu 1. ideo.: miedź

2. det.: przedmioty z miedzi lub brązu (w tym: lustro - z wypolerowanego kawałka miedzi lub brązu; broń; siekiera lub topór)

3. w dwóch okresach, ten hieroglif (
N34
) miał zmienianą formę i przypominał nieco inne hieroglify, ale za każdym razem wracano do jego pierwotnej formy:
   a) w latach 2707-2323 p.n.e. podobny był do –
X3

   b) w latach 1550–1292 p.n.e oraz 2119-1976 p.n.e podobny był do –
W13

N34A
N34A[a] U+13215 𓈕
n
N35
lub
n
U+13216 𓈖 n n fala na wodzie 1. fon.: n
2. z powodu wartości fonetycznej, ten hieroglif (
n
) był używany jako nie (zaprzeczenie), czyli zamiennik hieroglifu –
D35

3. (w zgrupowaniu)
n
A
,
n
U19
W24
lub
n
Z2
czytane jest jako fon.: n
4. (w zgrupowaniu)
n
Z2
rw
Z1
, a także
n
Z2
r
Z1
odpowiada fon.: l
5. ideo. dla słów związanych z ziemią (w tym: poddany, sługa, chłop) - dlatego ten hieroglif (
n
) używany był jako zamiennik dla hieroglifu –
N17

mw
N35A
lub
mw
U+13217 𓈗 mw mu trzy fale 1. fon.: mw

2. ideo.: woda
3. det.: płyn, woda i słowa pochodne (w tym: fala)
4. det.: czynności związane z wodą lub płynami (w tym: pić)

5. det.:
mwN36
N23
(skr.
mwN36
) dla rzek, jezior, mórz
N35B
N35B[b]  -  -
N35C
N35C[b]  -  -
N36
N36 U+13218 𓈘 mi
lub
mr
mi
lub
mr
kanał (wypełniony wodą) 1. fon.: mi

2. fon. lub fon. det.: mr (także jako skr. słowa kochać)

3. (sporadycznie) ten hieroglif (
N36
) prawdopodobnie posiadał wartość fon.: mr i wskazywał na obecność w zapisie hieroglifów -
N23
lub
N21

4. ideo.: kanał
5. det.: w nazwach rzek, jezior, mórz

6. det.:
mwN36
N23
lub
mwN36
dla nazw rzek, jezior, mórz
7. ten hieroglif (
N36
) był prototypem dla późniejszego hieroglifu -
N23

S
N37
lub
S
U+13219 𓈙 š
lub
{ sn(?) }
sz
lub
{ sn(?) }
sadzawka
lub
basen
(rzut z góry)
1. fon.: š
2. ten hieroglif (
S
) był używany w miejsce hieroglifów –
N18
(forma alternatywna
X4
) – był transliterowany jako fon.: sn(?)
3. (okazjonalnie) det.: większa forma bloku - jako zamiennik hieroglifu –
O39

4. (sporadycznie) ten hieroglif (
S
) był zamiennie używany z hieroglifem –
N36
SN37A
N37A U+1321A 𓈚 sadzawka zakreślona(?)
N38
N38 U+1321B 𓈛 sadzawka (basen) z pochyłymi bokami
N39
N39 U+1321C 𓈜 sadzawka (basen) wypełniony wodą
Sm
N40
lub
Sm
U+1321D 𓈝 šm szm sadzawka z nogami fon.: šm
id
N41
lub
id
U+1321E 𓈞 { id }
lub
ḥm
lub
bi3
{ id }
lub
hm
lub
bie
studnia wypełniona wodą 1. fon.: ḥm

2. (z nieznanych powodów) fon.: bi3
3. det.: namiastka kobiety i kobiecości (w tym: żona, kobieta)
4. (wulgaryzm) det.: organy kobiece (w tym: srom, ale w znaczeniu kojarzonym z określeniem krowa lub nawet w języku pot. jako: niezaspokojona studnia bez dna)

N42

(powszechniejsza forma)
N42 U+1321F 𓈟

NL - Nomy Dolnego EgiptuEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
NL - Nomy Dolnego Ergiptu[j][k]
Hiero. Gardiner unicode translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
NL1
NL1[a] U+13220 𓈠 inb ḥḏ inb hdż kombinacja hieroglifów:
inb+HD+R12
spAt

(ściana + buława o gruszkowatej głowicy + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
I nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Memphis (ob. okolice Mit Rahina)
nazwa nomu oznacza dosł.: biały mur lub biała forteca
NL2
ML2[a] U+13221 𓈡 ḫpš chpsz kombinacja hieroglifów:
xpS+R12
spAt

(noga przednia wołu + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
II nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Letopolis (lub Chem, ob. Ausim)
nazwa nomu oznacza dosł.: noga wołu lub udziec
NL3
NL3[a] U+13222 𓈢 imnt imnt kombinacja hieroglifów:
Sw+G5+R12
spAt

(pióro + sokół + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
III nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w:
1. (od okresu Starego Państwa) Imu (ob. Kom el-Hisn)
2. (okres ptolemejski) Rakotis (ob. Aleksandria) - także stolica Egiptu
nazwa nomu oznacza dosł.: Zachód
NL4
NL4[a] U+13223 𓈣 nt rsw nt rsu kombinacja hieroglifów:
HASH+sXr
sXr
+rsw+R12
spAt

(zaokrąglona tarcza + dwie skrzyżowane strzały + roślina uważana za typową w Górnym Egipcie, bez kwiatów z ustami + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
IV nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w (?-) Prosopites (ob. Tanta)
nazwa nomu oznacza dosł.: tarcza południowa
NL5
NL5[a] U+13224 𓈤 nt mḥt nt mht kombinacja hieroglifów:
HASH+sXr
sXr
+M15+R12
spAt

(zaokrąglona tarcza + dwie skrzyżowane strzały + kępa papirusu z pączkami zagiętymi do dołu + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
V nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w:
1. (od okresu Predynastycznego) Buto (ob. Tell al-Fara'in)
2. (Okres Późny) Sais (ob. Sa el-Hagar)
nazwa nomu oznacza dosł.: tarcza północna
NL5A
NL5A[a] U+13225 𓈥 kombinacja hieroglifów:
HASH+sXr
sXr
+mH
t
+R12
spAt

(zaokrąglona tarcza + dwie skrzyżowane strzały + bicz + chleb + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
NL6
NL6[a] U+13226 𓈦 ḫst k3 chst ke kombinacja hieroglifów:
Dw+E1+R12
spAt

(piaszczyste wzgórze wznoszące się ponad linią upraw + byk + bicz + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
VI nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Chasu (ob. Sacha)
nazwa nomu oznacza dosł.: bycze wzgórze lub wzgórze byka
NL7
NL7[a] U+13227 𓈧 wc imnt
(nfr imnt -?)
ue imnt
(nfr imnt -?)
kombinacja hieroglifów:
wa
HASH
+imnt+R12
spAt

(harpun jednohaczykowy + gniazdo-? + skrót stojaka bez sokoła, z powiększonym piórem + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
VII nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Metelites (ob. Damanhur)
nazwa nomu oznacza dosł.: harpun zachodni
NL8
NL8[a] U+13228 𓈨 wc i3bt ue iebt kombinacja hieroglifów:
wa
HASH
+iAb+R12
spAt

(harpun jednohaczykowy + gniazdo-? + włócznia przystrojona jak sztandar + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
VIII nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Czeku (ob. Pithom)
nazwa nomu oznacza dosł.: harpun wschodni
NL9
NL9[a] U+13229 𓈩 cnḏti endżti kombinacja hieroglifów:
HqA+sr+Swty
nxxw
+R12
spAt

(człowiek z dwoma pióropuszami na głowie, trzymający kij pastuszy, zakrzywiony do tyłu w jednej dłoni i chorągiewkę w drugiej + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
IX nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Buzyrys (ob. Abu Sir Bara)
nazwa nomu oznacza dosł.: Anedżti
NL10
NL10[a] U+1322A 𓈪 k3 km ke km kombinacja hieroglifów:
km+E1+R12
spAt

(kawałek krokodylej skóry z kolcami + byk + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
X nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Hut-Herib (ob. Tell Atrib - dzielnica m. Banha)
nazwa nomu oznacza dosł.: byk czarny
NL11
NL11[a] U+1322B 𓈫 k3 ḥsbw ke hsbu kombinacja hieroglifów:
Aa2+E1+R12
spAt

(gruczoł + byk + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XI nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Leontopolis (ob. Tell al-Urydam)
nazwa nomu oznacza dosł.: byk Heseb
NL12
NL12[a] U+1322C 𓈬 ṯb k3
(ṯb nṯr -?)
tczb ke
(tczb ntczr -?)
kombinacja hieroglifów:
E9+E1+R12
spAt

(bawolec + byk + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XII nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Sebennytos
nazwa nomu oznacza dosł.: cielę i krowa
NL13
NL13[a] U+1322D 𓈭 ḥḳ3 cnṯ hqe entcz kombinacja hieroglifów:
R25+HqA+R12
spAt

(dwa łuki związane w pakunek + kij pastuszy zakrzywiony do tyłu + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XIII nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Heliopolis (ob. Mataria - północna część Kairu)
nazwa nomu oznacza dosł.: pomyślne berło
NL14
NL14[a] U+1322E 𓈮 ḫnt i3bt chnt iebt kombinacja hieroglifów:
xnt+iAb+R12
spAt

(dzbany na wodę w stojaku + włócznia przystrojona jak sztandar + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XIV nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Peluzjum
nazwa nomu oznacza dosł.: Wschód Przedni lub najardziej [wysunięty] na Wschód
NL15
NL15[a] U+1322F 𓈯 ḏḥwty dżhuty kombinacja hieroglifów:
G26A+R12
spAt

(ibis święty + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XV nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Hermopolis Parva (ob. Baqliya)
nazwa nomu oznacza dosł.: Tot
NL16
NL16[a] U+13230 𓈰 ḥ3 mḥyt śe mhjt kombinacja hieroglifów:
in+R12
spAt

(ryba + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XVI nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Mendes (ob. Tell el-Ruba)
nazwa nomu oznacza dosł.: przednia [część] ryby lub (przy/nad)graniczna ryba lub ogólnie - ryba
NL17
NL17[a] U+13231 𓈱 bḥ d t bh d t kombinacja hieroglifów:
bH
d
+t
niwt
+R12
spAt

(kieł słonia + dłoń + chleb + małe miasteczko + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XVII nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Behdet[l] lub Semabehdet (ob. Tell el-Balamun)
nazwa nomu oznacza dosł.:
   1. tron lub Horus z Behdet(?)
   2. zjednoczony tron lub zjednoczony Horus z Behdet(?)
NL17A
NL17A[a] U+13232 𓈲 sm3 bḥ d t sme bh d t kombinacja hieroglifów:
zmA+bH
d
+t
niwt
+R12
spAt

(płuco z tchawicą + kieł słonia + dłoń + chleb + małe miasteczko + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
NL18
NL18[a] U+13233 𓈳 i3m ḫnti iem chnti kombinacja hieroglifów:
Xrd+F1+R12
spAt

(siedzące dziecko + głowa wołu + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XVIII nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Bubastis (ob. Tell-Basta nieopodal Zagazig)
nazwa nomu oznacza dosł.: miłościwie pierwsze lub dzieci królewskie wyższe rangą(?)
NL19
NL19[a] U+13234 𓈴 i3m pḥw iem phu kombinacja hieroglifów:
Xrd+pH+R12
spAt

(siedzące dziecko + siedzący zadek lwa + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XIX nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Tanis (ob. San el-Hagar)
nazwa nomu oznacza dosł.: miłościwie ostatnie lub dzieci królewskie niższe rangą(?)
NL20
NL20[a] U+13235 𓈵 spdw spdu kombinacja hieroglifów:
M44+G13+R12
spAt

(kolec + starodawne wyobrażenie sokoła z podwójnym pióropuszem + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XX nom w Dolnym Egipcie, ze stolicą w Per-Sopdu (ob. Saft el-Hinna
nazwa nomu oznacza dosł.: Sopdu lub Pan Wschodu

NU - Nomy Górnego EgiptuEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
NU - Nomy Górnego Ergiptu[j][k]
Hiero. Gardiner unicode translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
NU1
NU1[a] U+13236 𓈶 t3 sti te sti kombinacja hieroglifów:
tA+Aa32+t
iw
+R12
spAt

(płaska warstwa ziemi + pradawny rodzaj łuku + chleb + piaszczysta połać ziemi + stojak na religijne symbole + ziemia naznaczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
I nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Ebu (ob. wyspa Elefantyna koło Asuanu)
nazwa nomu oznacza dosł.: ziemia łuczników
NU2
NU2[a] U+13237 𓈷 wṯs ḥr utczs hr kombinacja hieroglifów:
U39+Sw+R12
spAt

(słupek od wagi z piórem + sokół + stojak na religijne symbole + ziemia naznaczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
II nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Behdet[l] (ob. Edfu)
nazwa nomu oznacza dosł.: tron Horusa lub Horus z Behdet
NU3
NU3[a] U+13238 𓈸 nḫn nchn kombinacja hieroglifów:
O48+SwSw+R12
spAt

(prehistoryczny budynek w Hierakonpolis z dwoma piórami + stojak na religijne symbole + ziemia naznaczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
III nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Nechen
nazwa nomu oznacza dosł.: Nechen
NU4
NU4[a] U+13239 𓈹 w3s t ues t kombinacja hieroglifów:
R19+R12
spAt

(berło Ues z wstążką i piórem + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
IV nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Uaset
nazwa nomu oznacza dosł.: Uaset lub berło Uas
NU5
NU5[a] U+1323A 𓈺 ḥrwy hruj kombinacja hieroglifów:
G5+G5+R12
spAt

(dwa sokoły + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
V nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Gebtu (ob. Kift)
nazwa nomu oznacza dosł.: dwa sokoły
NU6
NU6[a] U+1323B 𓈻 msḥ msh kombinacja hieroglifów:
mzH+Sw+R12
spAt

(krokodyl z piórem + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
VI nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Iunet (ob. Dendera)
nazwa nomu oznacza dosł.: krokodyl
NU7
NU7[a] U+1323C 𓈼 sššt sszszt kombinacja hieroglifów:
zSSt+R12
spAt

(sistrum + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
VII nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Hut Sechem (lub Hu)
nazwa nomu oznacza dosł.: sistrum
NU8
NU8[a] U+1323D 𓈽 t3-wr te-ur kombinacja hieroglifów:
R17+R12
spAt

(peruka z piórami i z wstążką, na tyczce + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
VIII nom Górnego Egiptu, ze stolicą w Tinis (ob. okolice Dżirdża),
nazwa nomu oznacza dosł.: wielka ziemia
NU9
NU9[a] U+1323E 𓈾 mnw mnu kombinacja hieroglifów:
Sw
xm
+R12
spAt

(pióro + dwa skamieniałe belemity + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
IX nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Achmim
nazwa nomu oznacza dosł.: Min
NU10
NU10[a] U+1323F 𓈿 w3ḏt uedżt kombinacja hieroglifów:
D+Sw+R12
spAt

(kobra z piórem + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
X nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Czebu (ob. Qaw el-Kebir)
nazwa nomu oznacza dosł.:
   1. Uadżet lub [Ta] zielona
   2. kobra(?) lub kolumnada(?)
NU10A
NU10A[a] U+13240 𓉀 ḏt dżt kombinacja hieroglifów:
wAD+D&t +R12
spAt

(łodyga papirusu + kobra + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
NU11
NU11[a] U+13241 𓉁 st
stẖ
st
stś
kombinacja hieroglifów:
E21+R12
spAt

(leżące zwierzę Seta + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XI nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Szas-Hotep (ob. okolice Chutb)
nazwa nomu oznacza dosł.: Set lub pomiar wody(?)
NU11A
NU11A[a] U+13242 𓉂 ḥnw hnu kombinacja hieroglifów:
H+N+mw+R12
spAt

(lniany, skręcony knot + korona czerwona Dolnego Egiptu + trzy fale + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
NU12
NU12[a] U+13243 𓉃 ḏw ft dżu ft kombinacja hieroglifów:
Dw
f
+R12
spAt

(piaszczyste wzgórze ponad linią upraw + żmija rogata + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XII nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Hierakon (ob. okolice wioski el-ʿAtawlah)
nazwa nomu oznacza dosł.: góra rogatej żmii
NU13
NU13[a] U+13244 𓉄 nḏft ḫnt ndżft chnt kombinacja hieroglifów:
iAm
f
+xnt+R12
spAt

(drzewo + żmija rogata + dzbany na wodę w stojaku + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XIII nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Lykopolis (ob. Asjut)
nazwa nomu oznacza dosł.: Sykomora i Żmija - Górne
NU14
NU14[a] U+13245 𓉅 nḏft pḥwy ndżft phui kombinacja hieroglifów:
iAm
f
+pH+R12
spAt

( + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XIV nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Kis (ob. Al-Kusijja)
nazwa nomu oznacza dosł.: Sykomora i Żmija - Dolne
NU15
NU15[a] U+13246 𓉆 wn un kombinacja hieroglifów:
wn+R12
spAt

(zając pustynny + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XV nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Hermopolis (ob. Al-Aszmunin)
nazwa nomu oznacza dosł.: zając pustynny
NU16
NU16[a] U+13247 𓉇 m3ḥḏ mehdż kombinacja hieroglifów:
E28+R12
spAt

(oryks + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XVI nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w:
   1. Hebenu
   2. Per-Pacht lub Hur(?) (ob. okolice cmentarza Bani Hassan)
nazwa nomu oznacza dosł.: oryks
NU17
NU17[a] U+13248 𓉈 inpw inpu kombinacja hieroglifów:
E15+R12
spAt

(leżący pies + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XVII nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Synopolis
nazwa nomu oznacza dosł.: Anubis
NU18
NU18[a] U+13249 𓉉 cnty enti kombinacja hieroglifów:
HASH+R12
spAt

(sokół w locie + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XVIII nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Anchyronpolis (ob. El-Hiba)
nazwa nomu oznacza dosł.: Enti
NU18A
NU18A[a] U+1324A 𓉊 kombinacja hieroglifów:
G7AA+R12
spAt

(sokół w łodzi + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
NU19
NU19[a] U+1324B 𓉋 w3b
w3bwy
ueb
uebuj
kombinacja hieroglifów:
wAs+b+wAs+R12
spAt

(bwrło Ues + stopa + berło Ues + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XIX nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Oksyrynchos (ob. Al-Bahnasa)
nazwa nomu oznacza dosł.: Oksyrynchos
NU20
NU20[a] U+1324C 𓉌 nht ḫnt nht chnt kombinacja hieroglifów:
iAm+xnt+R12
spAt

(drzewo + dzbany na wodę w stojaku + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XX nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Herakleopolis (ob. Beni Suef)
nazwa nomu oznacza dosł.: Sykomora Górna
NU21
NU21[a] U+1324D 𓉍 nht pḥwy nht phui kombinacja hieroglifów:
iAm+pH+R12
spAt

( + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XXI nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Krokodilopolis (ob. Fajum)
nazwa nomu oznacza dosł.: Sykomora Dolna
NU22
NU22[a] U+1324E 𓉎 mtnw mtnu kombinacja hieroglifów:
T30+R12
spAt

(nóż + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)
XXII nom w Górnym Egipcie, ze stolicą w Tepihut
nazwa nomu oznacza dosł.: nóż
NU22A
NU22A[a] U+1324F 𓉏 kombinacja hieroglifów:
HASH+R12
spAt

(? + stojak na religijne symbole + ziemia nazanczona wąskimi kanałami nawadniającymi)

O - Budynki, części budynków, itp.Edytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
O - Budynki, części budynków, itp.
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
pr
O1
lub
pr
U+13250 𓉐 pr pr plan domu
(przekrój, rzut z góry)
1. fon.: pr

2. det.: dom, a także: budynek, obiekt budowlany (np. w sł.: świątynia, grobowiec, skarbiec, sporadycznie – pokój, apartament)

O1A
O1A[a] U+13251 𓉑  -  - kombinacja hieroglifów:
pr+anx

(plan domu + krawat)
O2
O2 U+13252 𓉒 { pr-ḥḏ } { pr-hdż } kombinacja hieroglifów:
pr+HD

(plan domu + buława o gruszkowatej głowicy)
ideo.: skarbiec (dosł.: biały dom)
O3
O3 U+13253 𓉓  -  - kombinacja hieroglifów:
pr+xrw+X3+Hnqt

(plan domu + wiosło + bochenek + dzbanek na piwo)
1. ideo.: ofiary inwokacyjne (l. mn.; dosł.: ofiara z chleba i piwa)
2. ten hieroglif (
O3
) posiadał formę alternatywną, hieroglif - Pr-hru 01.png
O3A
O3A[a][b]  -  -  -  - kombinacja hieroglifów:
pr+xrw

(plan domu + wiosło)
1. ideo.: ofiara inwokacyjna (l. p.)
2. ten hieroglif (Pr-hru 01.png) był formę alternatywną hieroglifu -
O3
h
O4
lub
h
U+13254 𓉔 h h trzcinowy szałas
(przekrój, rzut z góry)
1. fon.: h

2. ideo.: pokój (w tym: izba, pomieszczenie)

O5
O5 U+13255 𓉕 mr
lub
nm
mr
lub
nm
ściana meandrowa
(przekrój, rzut z góry)
1. fon. lub fon. det: mr

2. (z nieznanych powodów) fon. det.: nm
3. det.: ulica

4. (sporadycznie) ten hieroglif (
O5
) posiadał swoją formę lustrzaną, hieroglif - O5-BIS mr.png
O5A
O5A[m] U+13256 𓉖
Hwt
O6
lub
Hwt
U+13257 𓉗
lub
ḥt
lub
ḥwt
h
lub
ht
lub
hut
prostokątne ogrodzenie widziane na planie
(rzut z góry)
1. (jeden znany przypadek) fon.:

2. (jeden znany przypadek) fon.: ḥt
3. fon.: ḥwt
4. ideo.: zamek, pałac, świątynia, grobowiec

5. ten hieroglif (
Hwt
) posiadał formę alternatywną, hieroglif -
O7
O6A
O6A[a] U+13258 𓉘  -  -
O6B
O6B[a] U+13259 𓉙  -  -
O6C
O6C[a] U+1325A 𓉚  -  -
O6D
O6D[a] U+1325B 𓉛  -  -
O6E
O6E[a] U+1325C 𓉜  -  -
O6F
O6F[a] U+1325D 𓉝  -  -
O7
O7 U+1325E 𓉞
lub
ḥt
lub
ḥwt
h
lub
ht
lub
hut
kombinacja hieroglifów:
Hwt+t

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + chleb)
1. (jeden znany przypadek) fon.:

2. (jeden znany przypadek) fon.: ḥt
3. fon.: ḥwt
4. ideo.: zamek, pałac, świątynia, grobowiec

5. ten hieroglif (
O7
) był formą alternatywną, hieroglifu -
Hwt
O8
O8 U+1325F 𓉟 { ḥwt-c3t(?) } { hut-eet(?) } kombinacja hieroglifów:
Hwt+aA

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + kolumna drewniana)
ideo.: świątynia, pałac (dosł.: wielki pałac)
O9
O9 U+13260 𓉠 { nbt-ḥyt } { nbt-hit } kombinacja hieroglifów:
Hwt+nb

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + kosz wiklinowy)
ideo.: Neftyda (bogini śmierci)
O10
O10 U+13261 𓉡 { ḥt-ḥr } { ht-hr } kombinacja hieroglifów:
Hwt+G5

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + sokół)
ideo.: Hathor (bogini-Matka - uosobienie Wielkiej Macierzy, bogini nieba)
O10A
O10A[a] U+13262 𓉢  -  - kombinacja hieroglifów:
Hwt+anx

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + krawat)
O10B
O10B[a] U+13263 𓉣  -  - kombinacja hieroglifów:
Hwt+bit

(prostokątne ogrodzenie widziane na planie + pszczoła)
O10C
O10C[a] U+13264 𓉤  -  - kombinacja hieroglifów:
kAr+Hr

(kaplica widziana z boku + twarz)
aH
O11
lub
aH
U+13265 𓉥 cḥ } { eh } pałac z blankami ideo.: pałac
O12
O12 U+13266 𓉦 kombinacja hieroglifów:
aH+a

(pałac z blankami + przedramię)
O13
O13 U+13267 𓉧  -  - ogrodzenie z blankami det.: przejście (furtka)
O14
O14 U+13268 𓉨
wsxt
O15
lub
wsxt
U+13269 𓉩 { wsḫt } { uscht } teren ogrodzony murem z przyporami, ze znakami:
iab+t
ideo.: przedsionek (w pałacu lub świątyni)
O16
O16 U+1326A 𓉪 { t3(?) }
lub
{ t3yt(?) }
{ te(?) }
lub
{ tejt(?) }
przejście zadaszone, z chroniącymi je wężami 1. ideo. lub det.: zasłona (kurtyna)

2. półideo.: kurtyna(y) (w tytule wezyra - dosł.: [ten za] kurtynami)

O17

(Stare Państwo)
O17 U+1326B 𓉫 { t3yty(?) } { tejti(?) }
kAr
O18
lub
kAr
U+1326C 𓉬 { k3i }
lub
{ k3r }
lub
{ k3ri }
{ kei }
lub
{ ker }
lub
{ keri }
kaplica
(widok z boku)
ideo. lub det.: kaplica
O19
O19 U+1326D 𓉭  -  - kaplica prymitywna det.: świątynia(?), sanktuarium(?), w tym:
  • Wielki Dom - narodowa świątynia z okresu predynastycznego znajdująca się w Hierakonpolis w Górnym Egipcie
  • linia sanktuariów Górnego Egiptu - sanktuaria ustawione w jednym rzędzie lub jednej linii, odwiedzane podczas procesji przez faraona w trakcie święta Sed, tzw. trzydziestolecia władzy
  • ogólnikowe określenie - bogowie Górnego Egiptu, co było związane, najprawdopodobniej, ze świętem Sed i linią sanktuariów
O19A
O19A[a] U+1326E 𓉮  -  -
O20
O20 U+1326F 𓉯  -  - kaplica det.: świątynia, sanktuarium , w tym:
O20A
O20A[a] U+13270 𓉰  -  - kaplica
O21
O21 U+13271 𓉱  -  - fasada kaplicy ideo. lub det.: boska budka (boski kram)
zH
O22
lub
zH
U+13272 𓉲 ḥb
lub
sḥ
lub
zḥ
lub
ḥ3b
hb
lub
sh
lub
zh
lub
heb
otwarta budka (lub kram)
podparta na drągach
1. w kombinacji hieroglifów -
W4
- ten hieroglif (
zH
) zachowuje wartość fon.: ḥb lub ḥ3b pomimo, że formalnie ma inną wartość fonetyczną

2. fon.: sḥ lub zḥ
3. ideo. lub det.: budka (kram)

O23
O23 U+13273 𓉳  -  - przedsionek (hol) używany podczas święta Sed ideo. lub det.: święto Sed, jubileusz
O24
O24 U+13274 𓉴  -  - piramida (widok z boku), z otaczającym ją murem 1. det.: piramida, grobowiec

2. det.: piramida królewska

O24A
O24A[a] U+13275 𓉵  -  - piramida bez piramidionu (widok z boku), z otaczającym ją murem (?)
lub
ścięta piramida (?)
txn
O25
lub
txn
U+13276 𓉶 { tḫn } { tchn } obelisk ideo. lub det.: obelisk
O25A
O25A[a] U+13277 𓉷  -  -
O26
O26 U+13278 𓉸 { wḏ } c { udż } stela ideo. lub det.: stela, stanowisko
O27
O27 U+13279 𓉹 ḫ3 che przedsionek (hol) z kolumnami 1. on. lub fon. det.: ḫ3

2. det.: hol z kolumnami

3. ten hieroglif (
O27
) posiada wiele różnorodnych odmian
4. nie mylić tego hieroglifu (
O27
) z podobnymi hieroglifami –
S17A
lub
xnt
)
iwn
O28
lub
iwn
U+1327A 𓉺 iwn iun kolumna ze szpicą na szczycie
(kolumna Iun)
1. fon.: iwn

2. ideo.: kolumna (w tym: słup, kolumna Iun)

aA
O29
lub
aA
U+1327B 𓉻 c3 ee drewniana kolumna 1. fon.: c3

2. ideo.: wielki i słowa pochodne

O29V
O29A[n] U+1327C 𓉼
zxnt
O30
lub
zxnt
U+1327D 𓉽 { zḫnt } { zchnt } tyczka podpierająca 1. ideo. lub det.: wsparcie dla nieba (podpora nieba)
2. nie mylić tego hieroglifu (
zxnt
) z jakby podobną, odwróconą wersją hieroglifu – Hiero O30-V12A.png – to są różne hieroglify
zxntzxntzxntzxnt
O30A[e] U+1327E 𓉾  -  - cztery tyczki podpierające
O31
O31 U+1327F 𓉿 c3 ee drzwi
(przekrój, rzut z góry)
1. fon.: c3

2. ideo. lub det.: drzwi
3. det.: otwierać (drzwi)

O32
O32 U+13280 𓊀 { sb3 } { sbe } przejście 1. det.: drzwi (w sensie: wejściowe)

2. det.: przejście (w sensie: wejście/wyjście)

O33
O33 U+13281 𓊁  -  - fasada pałacu lub grobowca
lub
serech
det.: chorągiew (sztandar lub tzw. serech, w który wpisywano imiona faraonów)
O33A
O33A[a] U+13282 𓊂  -  - leżąca fasada pałacu lub grobowca (?)
lub
leżący serech (?)
z
O34
lub
z
U+13283 𓊃 s
lub
z
lub
ḫm
s
lub
z
lub
chm
rygiel 1. fon.: s lub z
2. od okresu Średniego Państwa, ten hieroglif (
z
) jako fonem ḫm często zastępował inny hieroglif –
xm

3. ideo.: rygiel (do drzwi), np.
z
Z1
xt
s lub zrygiel
zb
O35
lub
zb
U+13284 𓊄 s
lub
sb
s
lub
sb
kombinacja hieroglifów:
z+D54

(rygiel + kroczące nogi)
lub
rygiel z nogami
1. (w zgrupowaniu)
zbb
ten hieroglif (
zb
) czytany jest jako fon.: s

2. (samodzielnie występujący) fon.: sb
3. ten hieroglif najczęściej występuje w słowach określających aktywność związaną z wszelkim ruchem, ale rdzeń tych słów zawiera w sobie literę s lub z (w tym: zginąć, przepaść, przynieść, wysłać, posłać, iść)

inb
O36
lub
inb
U+13285 𓊅 { inb } { inb } ściana 1. ideo. lub det. ściana

2. det.: ściana (w tym: ściana otaczająca, umocnienia, fortyfikacje)

3. (sporadycznie) ten hieroglif (
inb
) posiadał swoją poziomą formę, hieroglif - Hiero O36 bis.png[a]
O36A
O36A[a] U+13286 𓊆  -  -
O36B
O36B[a] U+13287 𓊇  -  -
O36C
O36C[a] U+13288 𓊈  -  -
O36D
O36D[a] U+13289 𓊉  -  -
O37
O37 U+1328A 𓊊  -  - ściana przewracająca się 1. det.: burzyć (ścianę)

2. det.: nachylony (w tym: pochyły, skośny)

O38
O38 U+1328B 𓊋  -  - narożnik ściany 1. det.: róg (kąt)

2. det.: urzędnik (dosł.: [Ci siedzący] w kącie)
3. det.: brama (prawdopodobnie, chodzi o bramę zlokalizowaną w rogu ściany lub muru)
4. det.: ulica (prawdopodobnie, chodzi o drogę zakręcającą pod kątem prostym)

O39
O39 U+1328C 𓊌  -  - kamienny blok (kamienna płyta) 1. det.: cenny kamień (kamień do wyrobu naczyń kamiennych)

2. det.: kryształ górski, kamyk
3. det.: kostka (w sensie: cegła)
4. (jednostka wartości) deben (jednostka wartości, a właściwie wycena rzeczy lub dóbr poprzez porównanie ich wartości do wagi cennych metali: miedzi, srebra lub złota – deben funkcjonował podobnie jak współczesny parytet złota)

5. (okazjonalnie) det.: jako mniejsza forma bloku, zamiennik hieroglifu –
S
O40
O40 U+1328D 𓊍 { rwd }
lub
{ ḫtyw }
{ rud }
lub
{ chtju }
schody 1. det.: schody

2. det.: taras (platforma), tarasowe wzgórze

O41
O41 U+1328E 𓊎  -  - schody podwójne det.: wejście po schodach (w tym: wejście na szczyt, miejsce położone wysoko, wspinać się - w sensie: iść w górę, pod górę)
Szp
O42
lub
Szp
U+1328F 𓊏 sšp
lub
šsp
lub
šzp
sszp
lub
szsp
lub
szzp
ogrodzenie na zewnątrz pierwotnej świątyni
O19
1. (pierwotnie) fon.: sšp

2. fon.: šsp lub šzp

O43

(Stare Państwo)
O43 U+13290 𓊐
O44
O44 U+13291 𓊑  -  - symbol stawiany na zewnątrz świątyni Mina ideo. lub det.: funkcja (stanowisko), ranga (stopień, godność)
ipt
O45
lub
ipt
U+13292 𓊒 { ipt } { ipt } budynek kopulasty 1. ideo. lub det.: harem
2. (sporadycznie) ten hieroglif (
ipt
) był zamieniany przez hieroglif –
g
O46
O46 U+13293 𓊓
nxn
O47
lub
nxn

O48

U+13294 𓊔 { nḫn } { nchn } prehistoryczny budynek w Hierakonpolis ideo. lub det.: Hierakonpolis
O48
O48 U+13295 𓊕
niwt
O49
lub
niwt
U+13296 𓊖 { niwt } { niut } małe miasteczko
lub
wioska
1. ideo.: małe miasteczko (lub miejscowość, wioska, osada)

2. det.: dla nazw miejscowości, miasteczek, regionów
3. det.: majątek (posiadłość)

zp
O50
lub
zp
U+13297 𓊗 sp
lub
zp
sp
lub
zp
okrągłe klepisko przysypane zbożem
(do młócenia)
1. fon. lub fon. det.: sp lub zp
2. zwrot det.:
zp
Z1 Z1
(war.
zp
Z4
) – sp sndwa razy – używany jako oznaczenie czynności powtarzających się, dlatego całe słowa lub ich części czytane są dwukrotnie (w tym zwroty: rozradować się ponownie, bardzo często)
3. nie mylić tego hieroglifu (
zp
) z podobnym –
O48
(forma alternatywna od
nxn
prehistoryczny budynek w Hierakonpolis) – to są dwa różne hieroglify
O50A
O50A[a] U+13298 𓊘  -  -
O50B
O50B[a] U+13299 𓊙  -  -
Snwt
O51
lub
Snwt
U+1329A 𓊚 { šnwt } { sznut } sterta ziaren na podniesionej podłodze z błota ideo. lub det.: spichlerz

P - Statki i części statkówEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
P - Statki i części statków
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
P1
P1 U+1329B 𓊛  -  - łódź na wodzie 1. det.: łódź, statek

2. det.: żeglować, podróżować drogą wodną

3. ten hieroglif (
P1
) używany jako skrót (pojedynczy znak) – prawdopodobnie – oznaczał: łódź, barka
4. ten hieroglif (
P1
) używany jako skrót (pojedynczy znak) oznaczał: trudności
P1A
P1A U+1329C 𓊜  -  - łódź odwrócona górą do dołu det.: odwrócony, zdenerwowany
P2
P2 U+1329D 𓊝  -  - statek pod żaglami det.: żeglować pod wiatr
P3
P3 U+1329E 𓊞 { wi3 } { uie } święta barka 1. ideo. lub det.: święta barka

2. det.: boża łódź (w tym: barka jutrzenkowa - Mendżet lub Mandżet, zwana także Barką Milionów Lat lub słoneczną barką; barka Neszmet - święta barka z Abydos, należąca do boga Nun, w której przewożono Ozyrysa po Nilu w trakcie święta ozyrysowego)
3. det., gdy ma się na myśli: boże podróże (w tym: żeglować po niebie - w wypowiedzi, gdy bóg Re żegluje po niebie)

P3A
P3A[a] U+1329F 𓊟  -  -
wHa
P4
lub
wHa
U+132A0 𓊠 { wḥc } { uhe } łódź rybacka z siecią półideo.: rybak i słowa pochodne
TAw
P5
lub
nfw
lub
TAw
U+132A1 𓊡 { nfw }
lub
{ ṯ3w }
{ nfu }
lub
{ czeu }
żagiel 1. ideo.: szyper

2. ideo. lub det.: powiew, wiatr (podmuch)
3. det.: wiatr (w tym: wszystkie rodzaje wiatrów wiejących w Egipcie; także - burza, nawałnica, wietrzny dzień oraz Dawca Wiatru - jedno z imion Ozyrysa)
4. det.: żagiel, maszt (także: drewniany maszt)

aHa
P6
lub
aHa
U+132A2 𓊢 cc ehe maszt fon.: cc
P7
P7 U+132A3 𓊣 kombinacja hieroglifów:
aHa+a

(maszt + przedramię)
xrw

P8
lub
xrw
U+132A4 𓊤 rw chru wiosło 1. fon.: ḫrw

2. et.: wiosło (w tym: imię faraona Nebcheru-Re - dosł.: Pan, Wioślarz boga Re)

P8H
P8H[b]  -  -
P9
P9 U+132A5 𓊥 ḫrf
lub
ḫrwf(?)
chrf
lub
chruf(?)
kombinacja hieroglifów:
xrw+f

(wiosło + żmija rogata)
fon.: ḫrf lub ḫrwf(?)
P10
P10 U+132A6 𓊦  -  - wiosło sterowe det.: sterować i słowa pochodne (w tym: wiosło sterowe, sternik)
P11
P11 U+132A7 𓊧  -  - słupek cumowniczy 1. det.: słupek cumowniczy i słowa pochodne
2.(hieratyka) ten hieroglif (
P11
) był nie do rozróżnienia z podobnym hieroglifem -
qmA
- dlatego często był zamieniany

Q - Meble domowe i pogrzeboweEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
Q - Meble domowe i pogrzebowe
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
st
Q1
lub
st
U+132A8 𓊨 3s
lub
ws
lub
st
lub
ḥtm
3s
lub
ws
lub
st
lub
htm
siedzenie 1. fon.: 3s

2. fon.: ws
3. fon.: st
4. fon.: ḥtm
5. ideo.: siedzenie, miejsce

wz
Q2
lub
wz
U+132A9 𓊩 ws us siedzenie przenośne 1. fon.: ws

2. (sporadycznie) ideo.: siedzenie

p
Q3
lub
p
U+132AA 𓊪 p p taboret z maty trzcinowej 1. fon.: p

2. ideo.(?): podstawa

Q4
Q4 U+132AB 𓊫  -  - podgłówek det.: podgłówek
Q5
Q5 U+132AC 𓊬  -  - skrzynia (pudło) 1. det.: skrzynia, pudło
2. nie mylić tego hieroglifu (
Q5
) podobnym hieroglifem –
pt
– to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
3. ten hieroglif (
Q5
) posiada wiele różnorodnych odmian, np.: Hiero Q5 bis.png
qrsw
Q6
lub
qrsw
U+132AD 𓊭 { qrsw } { qrsu } sarkofag 1. ideo. lub det.: sarkofag

2. det.: pochować (pogrzebać)

Q7
Q7 U+132AE 𓊮 nsrsr
lub
{ srf }
nsrsr
lub
{ srf }
nagrzewnica, z płomieniami wystającymi z niej 1. ten hieroglif (
Q7
) jeśli występuje podwójnie (
Q7Q7
) to posiada wartość fon.: nsrsr

2. det.: ogień
3. det.: gorąco (żar, rozgrzanie)
4. det.: gotować
5. det.: podpałka, pochodnia
6. det.: temperatura (ciepłota)

R - Meble świątynne i tajemnicze symboleEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
R - Meble świątynne i tajemnicze symbole
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
xAt
R1
lub
xAt
lub
xAwt
U+132AF 𓊯 { ḫ3t } { chet } stół z chlebem i dzbanem ideo. lub det.: stół ofiarny
R2
R2 U+132B0 𓊰 stół ze "zwyczajowymi" kromkami chleba
R2A
R2A[a] U+132B1 𓊱  -  -
R3
R3 U+132B2 𓊲 { wḏḥw } { udżhu } czteronogi stół z chlebami i naczyniem libacyjnym 1. ideo. lub det.: stół ofiarny

2. ideo. jako skr.: stół ofiarny

R3A
R3A[a] U+132B3 𓊳  -  -
R3B
R3B[a] U+132B4 𓊴  -  -
Htp
R4
lub
Htp
U+132B5 𓊵 tp htp chleb
X2
na macie trzcinowej
1. półfon.: ḥtp

2. ideo.: ołtarz ofiarny lub ofiara

kp
R5
lub
kp
U+132B6 𓊶 kp
lub
k3p
kp
lub
kep
kadzielnica do odymiania 1. (sporadycznie) fon.: kp

2;. fon.: k3p
3. ideo i det.: odymiać (okadzać)

R6

(Stare Państwo)
R6 U+132B7 𓊷
snTr
R7
lub
snTr
U+132B8 𓊸 { snṯr } { snczr } miseczka na kadzidło z unoszącym się dymkiem 1. ideo. lub det.: kadzidło
2. (Stare Państwo) ten hieroglif (
snTr
) był odpowiednikiem hieroglifów:
W10A
i
Aa4
nTr
R8
lub
nTr
U+132B9 𓊹 nr nczr chusta opatrunkowa na kiju
lub
proporzec
1. fon. lub półfon.: nṯr

2. ideo.: bóg
2. (sporadycznie) det.: bóg

bd
R9
lub
bd
U+132BA 𓊺 { bd } { bd } kombinacja hieroglifów:
nTr+sSr

(proporzec + torba z lnu)
ideo. lub det.: rodzaj natronu
R10
R10 U+132BB 𓊻 { ẖr-nṯr }
lub
{ ẖrt-nṯr }
{ śr-nczr }
lub
{ śrt-nczr }
kombinacja hieroglifów:
nTr+Xr+q

(proporzec + pieniek rzeźnicki + zbocze piaskowego wzgórza)
ideo.: miasto umarłych (cmentarz, dosł.: boże podziemie)
R10A
R10A[a] U+132BC 𓊼  -  - kombinacja hieroglifów:
nTr+Xr

(proporzec + pieniek rzeźnicki)
Dd
R11
lub
Dd
lub
dd
U+132BD 𓊽 d dżd kolumna imitująca pęk łodyg związanych razem
(kolumna Dżed)
1. fon.: d

2. ideo.: kolumna Dżed

R12
R12 U+132BE 𓊾  -  - stojak na symbole religijne 1. element towarzyszący różnorodnym ideogramom dla bogów

2. det.: sztandar

R13

(Stare Państwo)
R13 U+132BF 𓊿 { imn(?) }
lub
{ imnt }
{ imn(?) }
lub
{ imnt }
sokół
G5
na stojaku
R12
z piórem
Sw
ideo.: prawa ręka lub strona, zachód i słowa pochodne
imnt
R14
lub
imnt
U+132C0 𓋀 { imnt } { imnt } skrót
R12
, bez sokoła, z powiększonym piórem
Sw
ideo.: prawa ręka lub strona, zachód i słowa pochodne
iAb
R15
lub
iAb
U+132C1 𓋁 3b
lub
{ i3b }
eb
lub
{ ieb }
włócznia przystrojona jak sztandar 1. (od okresu Nowego Państwa) fon.: 3b
   * ten hieroglif (
iAb
) "uzyskał" wartość fonetyczną z powodu pomieszania z hieroglifem
Ab

2. ideo.: lewa ręka lub strona, wschód i słowa pochodne

wx
R16
lub
wx
U+132C2 𓋂 { wḫ } { uch } papirusokształtna buława z piórami ideo. lub det.: fetysz Wḫ z Kis w Górnym Egipcie (ob. Al-Kusijja)
R16A
R16A[a] U+132C3 𓋃  -  -
R17
R17 U+132C4 𓋄 { t3-wr } { te-ur } peruka z piórami i z wstążką, na tyczce 1. (symbol nomu) ideo. lub det.: nom Abydos lub nom Kis (ob. Al-Kusijja)

2. inny wariant tych hieroglifów to TA-wr nom Abydos 00.png[a][b]

R18
R18 U+132C5 𓋅
R19
R19 U+132C6 𓋆 i3tt(?) iett(?) berło Ues z wstążką i piórem 1. fon.: i3tt(?)

2. (symbol miasta) ideo.: Teby
   * także symbol nomu i miasta Hermonthis (oddalonego o ok. 18 km na południe od Teb)

R20
R20 U+132C7 𓋇 { sš3t(?) } { sszet(?) } "zwyczajowy" kwiat zwieńczony rogami (symbol boga) ideo.: Seszat (bogini mądrości, wiedzy i pisma)
R21

(Stare Państwo)
R21 U+132C8 𓋈
xm
R22
lub
xm
U+132C9 𓋉 ḫm chm dwa skamieniałe belemnity 1. fon.: ḫm

2. (symbol boga) ideo.: Min (bóg Panopolis, ob. Achmim)
3. (symbol miasta) ideo.: Letopolis (lub Chem, ob. Ausim w Delcie)

4. ze względu na wartość fonetyczną, od okresu Średniego Państwa, ten hieroglif (
xm
) był często zastępowany przez inny hieroglif -
z
R23

(Stare Państwo)
R23 U+132CA 𓋊
R24
R24 U+132CB 𓋋 { nt(?) }
lub
{ nit(?) }
lub
{ nrt(?) }
{ nt(?) }
lub
{ nit(?) }
lub
{ nrt(?) }
dwa łuki związane w pakunek 1. (symbol boga) ideo. lub det.: Neit (jedno z wczesnych bogów egipskiego panteonu – bogini-Stwórczyni wszechświata i wszystkiego co w nim stworzone, bogini-Zarządczyni funkcjami wszystkiego co stworzone we wszechświecie)

   * także symbol miasta Sais
2. inny wariant tych hieroglifów to: Hiero R24 bis.png[a][b]

R25

(Stare Państwo)
R25 U+132CC 𓋌
R26
R26[a] U+132CD 𓋍  -  -
R27
R27[a] U+132CE 𓋎  -  -
R28
R28[a] U+132CF 𓋏  -  -
R29
R29[a] U+132D0 𓋐  -  -

S - Korony, stroje i laskiEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
S - Korony, stroje i laski
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
HDt
S1
lub
HDt
U+132D1 𓋑 { ḥḏt } { hdżt } korona biała Górnego Egiptu
(Hedżet)
1. ideo. lub det.: biała korona

2. det.: biała korona, zw. także: Hedżet, symbol władzy faraonów, identyfikowana z Górnym Egiptem
3. det.: biała korona

S2
S2 U+132D2 𓋒 { ḥḏt } { hdżt } biała korona Górnego Egiptu w koszyku
nb
1. ideo. lub det.: biała korona

2. det.: biała korona - symbol władzy faraonów, identyfikowana z Górnym Egiptem)

S2A
S2A[a] U+132D3 𓋓  -  - kombinacja hieroglifów:
HDt+niwt

(biała korona Górnego Egiptu + małe miasteczko)
dSrt
S3
lub
N
lub
dSrt
U+132D4 𓋔 n
lub
{ dšrt }
n
lub
{ dszrt }
korona czerwona Dolnego Egiptu
(Deszeret)
1. fon.: n

2. ideo. lub det.: czerwona korona
3. det.: czerwona korona, zw. także: Deszeret, symbol władzy faraonów, identyfikowana z Dolnym Egiptem

4. z powodu "przesądów", ten hieroglif (
dSrt
) był używany zamiennie z innym hieroglifem –
bit
S4
S4 U+132D5 𓋕 n n korona czerwona Dolnego Egiptu w koszyku
nb
1. (sporadycznie) fon.: n

2. det.: czerwona korona, symbol władzy faraonów, identyfikowana z Dolnym Egiptem (w papirusach – nazwa czerwonej korony, określana jest także jako korona Dolnego Egiptu)

S5
S5 U+132D6 𓋖  -  - kombinacja koron:
HDt
+
dSrt

(korona biała + korona czerwona)
(Pschent)
det.: podwójna korona, zw. także: Pschent, identyfikowana ze Zjednoczonym Górnym i Dolnym Egiptem
sxmty
S6
lub
sxmty
U+132D7 𓋗 { sḫmty } { schmtj } kombinacja koron:
HDt+dSrt

(korona biała + korona czerwona)
w koszyku
nb
1. ideo. lub det.: podwójna korona, identyfikowana ze Zjednoczonym Górnym i Dolnym Egiptem
2. ideo. skr.:
sxmty
sḫmtypodwójna korona, dosł.: dwie potężne [korony] lub dwa berła [w koronie]
S6A
S6A[a] U+132D8 𓋘  -  - kombinacja hieroglifów:
dSrt+niwt

(korona czerwona Dolnego Egiptu + małe miasteczko)
xprS
S7
lub
xprS
U+132D9 𓋙 { ḫprš } { chprsz } korona błękitna
(Chepresz)
ideo. lub det.: Chepresz, zw. także: błękitną koroną lub królewską koroną, to korona wojenna noszona przez faraonów Nowego Państwa w trakcie wojny lub ważniejszych ceremonii
Atf
S8
lub
Atf
U+132DA 𓋚 { 3tf } { etf } korona biała z piórami strusimi po bokach, zawiniętymi u góry
(Atef)
ideo. lub det.: Atef, korona Górnego Egiptu z piórami strusimi zawiniętymi przy zwieńczeniu korony, identyfikowana z Ozyrysem
Swty
S9
lub
Swty
U+132DB 𓋛 { šwty } { szutj } dwa pióropusze
(Szuti)
ideo. lub det.: Szuti, dwu-pióropuszowa ozdoba dla koron z piór z ogona sokoła, identyfikowana z Amonem
mDH
S10
lub
mDH
U+132DC 𓋜 mdḥ
lub
mḏḥ
lub
mḏḥw(?)
mdh
lub
mdżh
lub
mdżhu(?)
wieniec z tkaniny jako opaska 1. fon.: mdḥ lub mḏḥ

2. ideo. lub det.: wieniec, opaska

wsx
S11
lub
wsx
U+132DD 𓋝 wsḫ usch kołnierz z koralików z sokologłowymi zakończeniami 1. (sporadycznie) fon.: wsḫ

2. ideo. lub det.: kołnierz (kolia)

nbw
S12
lub
nbw
U+132DE 𓋞 { nbw } { nbu } kołnierz z koralików 1. ideo.: złoto i słowa pochodne (w tym: drogocenny metal)

2. ideo.: kołnierz
3. det.: drogocenny metal

S13
S13 U+132DF 𓋟  -  - kombinacja hieroglifów:
nbw+b

(kołnierz z koralików + stopa)
ideo.lub det.: pozłacać, moda (styl)
S14
S14 U+132E0 𓋠 { ḥḏ } { hdż } kombinacja hieroglifów:
nbw+HD

(kołnierz z koralików + buława o gruszkowatej głowicy)
ideo. lub det.: srebro
S14A
S14A[a] U+132E1 𓋡  -  - kombinacja hieroglifów:
nbw+wAs

(kołnierz z koralików + berło o prostym kiju i z głową Seta)
S14B
S14B[a] U+132E2 𓋢  -  - kombinacja hieroglifów:
nbw+wAs

(kołnierz z koralików + berło o prostym kiju i z głową Seta)
THn
S15
lub
THn
U+132E3 𓋣 { ṯḥn } { czhn } napierśnik ze szklanych lub fajansowych koralików ideo. lub det.: szkło, fajans

   * także słowa pochodne od efektów świetlnych związanych z: blaskiem, migotaniem, błyszczeniem lub świeceniem, o rdzeniu tḥn lub ṯḥn

S16

(Stare Państwo)
S16 U+132E4 𓋤
S17

(Stare Państwo)
S17 U+132E5 𓋥
S17A
S17A U+132E6 𓋦 šsm szsm (przepaska) pas noszony przez różnych bogów 1. fon.: šsm

2. ideo.: Szesmetet (bogini z Tekstów Piramid – matka umarłych, określano ją także przydomkiem Pani Punt, prawdopodobnie jej rodowód wywodzi się z wierzeń ludów afrykańskich)

3. ten hieroglif (
S17A
) posiada wiele różnorodnych odmian, m.in.: Hiero S17 bis bis.png[a][b]
2. nie mylić tego hieroglifu (
S17A
) z podobnymi hieroglifami –
O27
lub
xnt
) – to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
mnit
S18
lub
mnit
U+132E7 𓋧 { mnit } { mnit } naszyjnik z koralików z przeciwwagą
(Menat)
ideo. lub det.: naszyjnik koralikowy, Menat (naszyjnik-symbol bogini Hathor, używany przez kapłanki Hathor jako: (1) grzechotka – podobnie jak sistrum – lub (2) noszony przez nie jako naszyjnik)
sDAw
S19
lub
sDAw
U+132E8 𓋨 { sḏ3w } { sdżeu } cylindryczna pieczęć przyczepiona do naszyjnika z koralików 1. ideo.: skarbnik i słowa pochodne
2. ten hieroglif (
sDAw
) był zamieniany przez hieroglif –
xtm
xtm
S20
lub
xtm
U+132E9 𓋩 { ḫtm } { chtm } cylindryczna pieczęć przyczepiona do naszyjnika z koralików (widok z przodu) 1. ideo. lub det.: pieczęć

2. (jednostka wartości) ideo. lub det.: pieczęć (lub "moneta" = 1/12 debena)
3. det.: sygnet (pierścień pieczętny)

4. ten hieroglif (
xtm
) był używany jako zamiennik hieroglifu –
sDAw

5. ten hieroglif (
xtm
) był używany jako zamiennik hieroglifu –
E31
S21
S21 U+132EA 𓋪  -  - pierścień 1. det.: pierścień (okrąg)
2. ten hieroglif (
S21
) może posiadać bardzo podobny znak, jeśli nie identyczny –
N33C
,
D12
lub
N33B
sT
S22
lub
sT
U+132EB 𓋫 st
lub
sṯ
st
lub
scz
kokarda naramienna 1. 1. fon.: st

2. fon.: sṯ
3. (Stare Państwo – z nieznanych powodów) ideo. i det.: bakburta (lewa burta statku)

dmD
S23
lub
dmD
U+132EC 𓋬 { dmd }
lub
{ dmḏ }
{ dmd }
lub
{ dmdż }
związane paski z materiału 1. ideo. lub det.: jednoczyć i słowa pochodne
2. nie mylić tego hieroglifu (
dmD
) z podobnym hieroglifem –
Aa6
– to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
Tz
S24
lub
Tz
U+132ED 𓋭 { ṯs } { czs } związany pas 1. półideo.: wiązać, łączyć (powiązać) i słowa pochodne

2. ideo.: węzeł lub krąg (w kręgosłupie)

S25
S25 U+132EE 𓋮 cw eu część ubioru
(część garderoby)
(?) fon.: cw
Sndyt
S26
lub
Sndyt
U+132EF 𓋯 { šnḏyt } { szndżjt } fartuch ideo. lub det.: fartuch
S26A

(zamiennik 
N18
)
S26A[a] U+132F0 𓋰  -  - część garderoby (przepaska na biodra) 1. ideo. lub det.: przepaska na biodra
2. ten hieroglif może posiadać także inną formę, np.:
N18
- dlatego nie mylić tego hieroglifu z łudząco podobnym hieroglifem –
N18
piaszczysta połać ziemi – to są różne hieroglify i mają różne znaczenia
S26B
S26B[a] U+132F1 𓋱  -  -
mnxt
S27
lub
mnxt
U+132F2 𓋲 { mnḫt } { mncht } poziomy pasek materiału z dwoma pionowymi stojakami na brzegach 1. ten hieroglif (
mnxt
) jako ideogram darów ubrań był bardzo często wykorzystywany w pisanych formułach inwokacyjnych (formułach ofiarnych)

2. ideo. lub det.: ubrania (w liczbie mnogiej)

S28
S28 U+132F3 𓋳  -  - pasek tkaniny z frędzlami
kombinacja ze złożonym ubraniem
s
1. det.: ubranie, odzież

2. det.: pojęcia związane z ubraniami (m. in. w słowach: rozebrany, zasłaniać, odkryć, odsłonić, itp.)

s
S29
lub
s
U+132F4 𓋴 s
lub
{ snb }
s
lub
{ snb }
złożone ubranie 1. (z nieznanych powodów) fon.: s
2. skrót w formule:
anxDAs
(pełna wersja:
anxn
x
wDAAY1Vs
n
b
) – cnḫ wḏ3 snbNiech żyje! W dostatku i w zdrowiu! (dosł.: życie, dostatniość, zdrowie – formuła grzecznościowa wypisywana – w formie skrótowej – po każdorazowym wywołaniu imienia faraona)
sf
S30
lub
sf
U+132F5 𓋵 sf sf kombinacja hieroglifów:
s+f

(złożone ubranie + żmija rogata)
fon.: sf
S31
S31 U+132F6 𓋶 sm3 sme kombinacja hieroglifów:
s+mA

(złożone ubranie + sierp))
fon.: sm3
siA
S32
lub
siA
U+132F7 𓋷 si3 sie kawałek tkaniny z frędzlami 1. fon.: si3

2. ideo. lub det.: kawałek tkaniny (kawałek ubrania)

Tb
S33
lub
Tb
U+132F8 𓋸 tb
lub
ṯb
tb
lub
czb
sandał 1. półfon. lub fon. det.: ṯb, później tb

2. ideo. lub det.: sandał

anx
S34
lub
anx
U+132F9 𓋹 cn ench krawat lub trok, zwłaszcza ten od sandałów
(znany jako symbol życia – Anch)
1. fon.: cnḫ

2. półideo.: odbicie (lustrzane)
3. ideo.: sandałowy trok
4. ideo.: życie

5. skrót:
anx
w formule:
anxn
x
wDAAY1Vsn
b
(skr.
anxDAs
) – cnḫ wḏ3 snbNiech żyje! W dostatku i w zdrowiu! (dosł.: życie, dostatniość, zdrowie – formuła grzecznościowa wypisywana – w formie skrótowej – po każdorazowym wywołaniu imienia faraona)
Swt
S35
lub
Swt
U+132FA 𓋺 { šwt }
lub
{ sryt }
{ szut }
lub
{ srjt }
parasol (wachlarz) przeciwsłoneczny ze strusich piór 1. ideo. lub det.: cień, zacienienie

2. ideo. lub det.: sztandar (symbol pułku), parasol (lub wachlarz)
3. (sporadycznie) w świętej nazwie: Hepui (? - uosobienie dwóch parasoli przeciwsłonecznych, a właściwie wachlarzy towarzyszących królowi)

S35A
S35A[a] U+132FB 𓋻
S36

(Stare i Średnie Państwo)
S36 U+132FC 𓋼
xw
S37
lub
xw
U+132FD 𓋽 { ḫw } { chu } wachlarz z krótką rączką ideo. lub det: wachlarz Ḫw (lub Chu)
HqA
S38
lub
HqA
U+132FE 𓋾 3 hqe kij pastuszy (zakrzywiony do tyłu) 1. fon.: ḥḳ3, np.:

2. ideo. lub det.: berło

3. ten hieroglif (
HqA
) był zazwyczaj używany zamiennie z podobnym hieroglifem -
awt
awt
S39
lub
awt
U+132FF 𓋿 cwt eut chłopski kij pastuszy
(niezakrzywiony do tyłu jak
HqA
)
1. (sporadycznie) fon.: cwt
2. ideo.(?): nazwa berła o takim kształcie
awt
, nazywano je: Eut (lub Aut)
3. ten hieroglif (
awt
) był zazwyczaj używany zamiennie z podobnym hieroglifem –
HqA
wAs
S40
lub
wAs
U+13300 𓌀 cm
lub
w3b
lub
w3s
lub
i3tt
dżem
lub
ueb
lub
ues
lub
iett
berło o prostym kiju i z głową Seta 1. fon. lub fon. det.: w3s

2. fon.: cm
3. fon.: w3b
4. fon.: i3tt
5. ideo. lub det.: berło Ues[o] (berło władzy i potęgi)

2. (w piśmie hieroglificznym) ten hieroglif (
wAs
) oznaczał także: berło Dżem
Dam
Dam
S41
lub
Dam
U+13301 𓌁 cm dżem berło o wężowym kiju i z głową Seta 1. fon.: cm

2. ideo. i det.: Dżem (berło władzy i potęgi)

xrp
S42
lub
xrp
U+13302 𓌂 cb3
lub
ḫrp
lub
sḫm
ebe
lub
chrp
lub
schm
berło władzy 1. fon.: cb3

2. fon.: sḫm

3. w tytulaturze ten hieroglif (
xrp
) zawsze powinien być czytany jako fon.: ḫrp

4. ideo. lub det.: Ebe (lub Aba)
2. ideo. lub det.: być u władzy (dowodzić), kontrolować i słowa pochodne

md
S43
lub
md
U+13303 𓌃 md md laska 1. fon. det.: md

2. ideo.: laska, podpórka (kij)

Ams
S44
lub
Ams
U+13304 𓌄 { 3ms } { ems } laska z flagą
nxxw
1. ideo. lub det.: berło Emes (lub Ames)
2. ten hieroglif (
Ams
) posiada inny wariant: Hiero S44 bis.png[a]
nxxw
S45
lub
nxxw
U+13305 𓌅 { nḫḫw }
lub
{ nḫ3ḫ3 }
{ nchchu }
lub
{ ncheche }
flaga
(pierwotnie przyrząd używany przez pasterzy do zbierania ladanum)
ideo. lub det.: flaga
S46
S46[a] U+13306 𓌆  -  -

T - Wojna, polowanie, rzeźEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
T - Wojna, polowanie, rzeź
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
T1
T1 U+13307 𓌇 mnw mnu starodawna buława (buzdygan) o kielichowatej lub miskowatej głowicy 1. fon.: mnw
2. (Średnie Państwo, Teksty Piramid) ideo.(?): nazwa berła o takim kształcie
T1
, nazywane je: berło Mnu (lub Menu)
T2
T2 U+13308 𓌈  -  - buława o gruszkowatej głowicy w trakcie uderzenia det.: uderzać
HD
T3
lub
HD
U+13309 𓌉 ḥḏ hdż buława o gruszkowatej głowicy 1. fon.: ḥḏ

2. ideo.: buława

3 . forma podstawowa to hieroglif -
HD
, natomiast formy alternatywne to hieroglify:
T4
oraz
T5
T3A
T3A U+1330A 𓌊 kombinacja hieroglifów:
HD+Dw

(buława o gruszkowatej głowicy + piaszczyste wzgórze ponad linią upraw)
T4
T4 U+1330B 𓌋 ḥḏ hdż buława o gruszkowatej głowicy z paskiem do opasania wokół ręki fon.: ḥḏ

2. ideo.: buława

3. hieroglify:
T4
oraz
T5
to formy alternatywne, natomiast forma podstawowa to hieroglif -
HD
T5
T5 U+1330C 𓌌 kombinacja hieroglifów:
HD+D

(buława o gruszkowatej głowicy + kobra)
HDD
T6
lub
HDD
U+1330D 𓌍 ḥḏḏ hdżdż kombinacja hieroglifów:
HD+D+D

(buława o gruszkowatej głowicy + dwie kobry)
fon.: ḥḏḏ
T7
T7 U+1330E 𓌎 { mḏḥ }
lub
{ mḏḥw(?) }
{ mdżh }
lub
{ mdżhu }
siekiera 1. ideo. w rzeczownikach związanych z ciosaniem lub rąbaniem, o rdzeniu mḏḥ (w tym: cieśla, stolarz, szkutnik)

2. det.: siekiera, topór
3. det.: rąbać, ciosać

T7A
T7A U+1330F 𓌏  -  - siekiera starszego rodzaju det.: siekiera
T8
T8 U+13310 𓌐 tpy tpj sztylet starszego rodzaju 1. fon.: tpy

2. det.: sztylet

T8A
T8A U+13311 𓌑  -  - sztylet (od okresu Średniego Państwa) det.: sztylet
T9
T9 U+13312 𓌒 pd
lub
pḏ
pd
lub
pdż
łuk (lub smyczek) z rogami oryksa po bokach oraz z drewnianym wypełnieniem pośrodku 1. fon. lub półfon.: pḏ, później pd - od okresu Średniego Państwa ten hieroglif (
T9
) preferowano (w zastępstwie) zamiast innego hieroglifu -
T10

2. ideo. i det.: łuk

T9A

(Stare Państwo)
T9A U+13313 𓌓
T10
T10 U+13314 𓌔 pḏ pdż łuk kompozytowy z cięciwą przywiązaną pośrodku i nienaciągniętą 1. fon.: pḏ - od okresu Średniego Państwa zamiast tego hieroglifu (
T10
) preferowano (w zastępstwie) używanie innego hieroglifu -
T9

2. det.: łuk, obcy ludzie (np. z zagranicy), oddział wojska

sXr
T11
lub
sXr
lub
zin
lub
zwn
U+13315 𓌕 strzała sin
lub
swn
lub
zin
lub
zwn
sin
lub
sun
lub
zin
lub
zun
1. fon. lub fon.det.: sin (zin) lub swn (zwn)

2. det.: strzała

T11A
T11A[a] U+13316 𓌖 skrzyżowane strzały    
Ai
T12
lub
Ai
lub
Ar
lub
rwd
lub
rwD
U+13317 𓌗 3i
lub
3r
lub
rwd
lub
rwḏ
ei
lub
er
lub
rud
lub
rudż
cięciwa 1. fon. det.: 3i lub 3r

2. fon. lub fon. det.: rwd lub rwḏ
3. ideo. lub det.: struna, cięciwa

rs
T13
lub
rs
U+13318 𓌘 rs rs kawałki drewna złączne razem i związane 1. fon.: rs

2. półideo. i det.: czujny (czuwający)

qmA
T14
lub
qmA
U+13319 𓌙 { qm3 } { qme } (1) kij do rzucania 1. ten hieroglif (
qmA
) posiada formę alternatywną, hieroglif -
T15

2. (w zgrupowaniu) kombinacja hieroglifów:
qmAxn
wskazuje, że ten hieroglif (
qmA
) jest określnikiem kija do rzucania i znaczenia pochodne – nie jest określnikiem maczugi używanej w walce

3. det.: kij do rzucania + czasownik z rdzeniem słowa: cmc3 - rzucać
4. (w zgrupowaniu) det.: rzucać, tworzyć, kształtować oraz słowa z rdzeniem: ḳm3

(2) maczuga używana w walce det.: obce ludy lub obce krainy
T15
T15 U+1331A 𓌚 (3) zamiennik wielu hieroglifów 1. ten hieroglif (
T15
) jest formą alternatywną hieroglifu -
qmA

2. ten hieroglif (
qmA
) był używany jako zamiennik wielu hieroglifów, zwłaszcza tych bardzo podobnych w hieratyce:
   a)
Aa26

   b)
xt

   c)
P11

   d)
rs

   e)
Dba
– prawdopodobnie, z powodu niedokładnego kopiowania, był często mylony z hieroglifem –
Dba
– chociaż to są różne hieroglify
T16
T16 U+1331B 𓌛  -  - chepesz det.: chepesz (rodzaj broni białej)
T16A
T16A U+1331C 𓌜  -  -
wrrt
T17
lub
wrrt
U+1331D 𓌝 { wrrt } { urrt } rydwan ideo. lub det.: rydwan
Sms
T18
lub
Sms
U+1331E 𓌞 { šms } { szms } kij pastuszy
awt
z tobołkiem zasznurowanym, zawierającym nóż, itp.
ideo.: podążać za, towarzyszyć
qs
T19
lub
gs
U+1331F 𓌟 ḳs
lub
gn
qs (ks)
lub
gn
głowica harpuna z kości 1. fon: ḳs lub fon. det. w słowie: ḳsn - uprzykrzać się

2. fon. det. w słowie: ḳrs - chować (grzebać, zakopywać) i słowa pochodne
3. (z nieznanych powodów) fon.: gn lub fon. det. w słowie: gnwty - rzeźbiarz
4. det.: kość, harpun
5. det.: kość (różnego rodzaju)

T20

(Stare Państwo)
T20 U+13320 𓌠
wa
T21
lub
wa
U+13321 𓌡 { wc } { ue } harpun jedno-haczykowaty (liczba) ideo. i det.: 1 (jeden)
sn
T22
lub
sn
U+13322 𓌢 sn sn grot strzały (haczykowaty z dwóch stron) 1. fon.: sn

2. (liczba) ideo.(?): 2 (dwa)

3. ten hieroglif (
sn
) posiada wiele różnych odmian
T23
T23 U+13323 𓌣
iH
T24
lub
iH
U+13324 𓌤 iḥ
lub
c
ih
lub
eh
sieć rybacka 1. fon.: iḥ

2. fon.: c
3. det.: sieć (na ryby lub zwierzęta)

DbA
T25
lub
DbA
U+13325 𓌥 ḏb3 dżbe pływaki trzcinowe używane w łowieniu ryb i polowaniu na hipopotamy fon.: ḏb3
T26
T26 U+13326 𓌦  -  - pułapka na ptaki ideo. lub det.: pułapka, sidła i słowa pochodne
T27

(Stare Państwo)
T27 U+13327 𓌧
Xr
T28
lub
Xr
U+13328 𓌨 ẖr śr pieniek rzeźnicki 1. fon.: ẖr

2. półideo.: pod (poniżej)

nmt
T29
lub
nmt
U+13329 𓌩 { nmt } { nmt } kombinacja hieroglifów:
T30+Xr

(nóż + pieniek rzeźnicki)
ideo.: miejsce uboju
T30
T30 U+1332A 𓌪 { dmt(?) } { dmt(?) } nóż 1. półideo.: krzesiwo (krzemień)

2. det.: nóż
3. det.: ostrość (noża)
4. det.: ciąć (odciąć)
5. det.: rzeź, ubój (zwierząt)
6. det.: strugać, rzeźbić, kroić

7. nie mylić tego hieroglifu (
T30
) z łudząco podobnym hieroglifem ostrzałką do noży
sSm
– to są różne hieroglify

   * zasadnicza różnica jest widoczna w rączce – nóż jest wykonany z jednego elementu wraz z rączka nieoprawioną, natomiast ostrzałka do noży posiada rączkę oprawioną

sSm
T31
lub
sSm
U+1332B 𓌫 sšm sszm ostrzałka do noży 1. fon.: sšm
2. nie mylić tego hieroglifu (
sSm
) z łudząco podobnym hieroglifem noża -
T30
- to są różne hieroglify

zasadnicza różnica jest widoczna w rączce - ostrzałka do noży posiada rączkę oprawioną, natomiast nóż jest wykonany z jednego elementu wraz z rączka nieoprawioną

T32
T32 U+1332C 𓌬 sšm sszm kombinacja hieroglifów:
sSm+D54

(ostrzałka do noży + kroczące nogi)
fon.: sšm
T32A
T32A[a] U+1332D 𓌭  -  - kombinacja hieroglifów:
T31+s

(ostrzałka do noży + złożone ubranie)
T33
T33 U+1332E 𓌮 { sšm(?) } { sszm(?) } ostrzałka do noży noszona przez rzeźnika ideo.(?): rzeźnik
T33A
T33A[a] U+1332F 𓌯  -  - kombinacja hieroglifów:
T33+s

(ostrzałka do noży noszona przez rzeźnika + złożone ubranie)
nm
T34
lub
nm
U+13330 𓌰 nm nm nóż rzeźnicki 1. fon.: nm

2. ideo.: nóż

T35
T35 U+13331 𓌱
T36
T36[a] U+13332 𓌲  -  -

U - Rolnictwo, rzemiosło i zawodyEdytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
U - Rolnictwo, rzemiosło i zawody
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
mA
U1
lub
mA
U+13333 𓌳 m3 me sierp 1. fon.: m3
2. ideo.: zakończenie sierpowate (np. dziobu lub rufy w łodzi egipskiej
P3
)
3. hieroglif
U2
(ale nie identyczny z
mA
m3) – był używany zamiennie lub jako det. w sł. określających krzywizny lub prace rolnicze (np. zżęcie zboża za pomocą sierpu)
U2
U2 U+13334 𓌴
U3
U3 U+13335 𓌵 m3 me kombinacja hieroglifów:
mA+ir

(sierp + oko)
fon.: m3
U4
U4 U+13336 𓌶 m3 me kombinacja hieroglifów:
mA+Aa11

(sierp + hieroglif nienazwany)
fon.: m3
U5
U5 U+13337 𓌷
mr
U6
lub
mr
U+13338 𓌸 mr
lub
ḥn
mr
lub
hn
motyka 1. fon.: mr

2. fon.: ḥn
3. det.: uprawiać, siekać, motyka

4. ten hieroglif (
mr
) posiada formę alternatywną, hieroglif -
U7
U6A
U6A[a] U+13339 𓌹  -  -
U6B
U6B[a] U+1333A 𓌺  -  -
U7
U7 U+1333B 𓌻 mr
lub
ḥn
mr
lub
hn
motyka 1. fon.: mr

2. fon.: ḥn
3. det.: uprawiać, siekać, motyka

4. ten hieroglif (
U7
) jest formą alternatywną, hieroglifu -
mr
5. (sporadycznie) ten hieroglif (
U7
) był zamiennie używany w miejsce podobnego hieroglifu -
U8
- i wtedy przyjmował on tą samą wartość fonetyczną ḥn
U8
U8 U+1333C 𓌼 ḥn hn motyka bez liny łączącej obie części 1. fon.: ḥn

2. det.: motyka

3. (sporadycznie) ten hieroglif (
U8
) był zamieniany przez podobny hieroglif -
U7
- i wtedy ten zamiennik przyjmował tą samą wartość fonetyczną ḥn
U9
U9 U+1333D 𓌽  -  - miarka do zboża z wysypującym się ziarnem 1. det.: pszenica płaskurka

2. det.: zboże
3. det.: miara
4. (miara objętości) ideo.(?): Hekat (lub Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, obj. ok. 4,8 l)

5. (sporadycznie) w okresie Nowego Państwa, w miejsce tego hieroglif (
U9
) jako określnik był używany hieroglif –
it
it
U10
lub
it
U+1333E 𓌾 { it } { it } miarka do zboża z wysypującym się ziarnem poniżej ziaren
M33
1. det.: jęcznień, zboże

2. det.: pszenica płaskurka

3. (sporadycznie) w okresie Nowego Państwa, ten hieroglif (
it
) jako określnik był używany w miejsce hieroglifu –
U9
HqAt
U11
lub
HqAt
U+1333F 𓌿 { ḥḳ3t } { hket } kombinacja hieroglifów:
U9+HqA

(miarka do zboża z wysypującym się ziarnem + kij pastuszy zakrzywiony do tyłu)
(miara objętości) ideo.: Hekat (lub Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, obj. ok. 4,8 l)
U12
U12 U+13340 𓍀 { ḥḳ3t } { hket } kombinacja hieroglifów:
U9+Dba

(miarka do zboża z wysypującym się ziarnem + palec pionowy)
(miara objętości) ideo.: Hekat (lub Heqat – jednostka miary objętości dla ziaren, chleba i piwa, obj. ok. 4,8 l)
Sna
U13
lub
hb
lub
Sna
U+13341 𓍁 hb
lub
šnc
hb
lub
szne
pług 1. fon.: hb

2. fon. lub fon. det.: šnc

3. ten hieroglif (
Sna
) jako fonem šnc zastąpił hieroglif -
U14

4. det.: pług
5. det.: nasiono

U14

(Stare Państwo)
U14 U+13342 𓍂 šnc szne dwie gałęzie złączone na końcu 1. fon. lub fon. det.: šnc
2. ten hieroglif (
U14
) jako fonem šnc został dosyć wcześnie zastąpiony przez hieroglif -
Sna
tm
U15
lub
tm
U+13343 𓍃 tm tm sanie 1. fon.: tm
2. (negacja)
tmm
tmnie (zaprzeczenie znaczeń)
biA
U16
lub
biA
U+13344 𓍄 bi3 bie sanie z głową szakala przewożące ładunek metalu (?) 1. fon. lub fon. det.: bi3

2. ideo.(?): miedziany (przymiotnik odrzeczownikowy)
2. det.: sanie

grg
U17
lub
grg
U+13345 𓍅 grg grg kilof do kopania sadzawki
S
1. fon.: grg

2. ideo.: zakładać coś (fundować), ustanawiać (ustalać)

U18

(Stare Państwo)
U18 U+13346 𓍆
U19
U19 U+13347 𓍇 n
lub
nw
n
lub
nu
topór 1. (w zgrupowaniu) w niektórych przypadkach - w takim układzie:
n
U19 W24
- czytane jest jak fon.: n
2. (w zgrupowaniu)
n
U19
nw
lub
U19
nw
w
czytane jest fon.: nw

3. ideo.: topór

U20

(Stare Państwo)
U20 U+13348 𓍈
stp
U21
lub
stp
U+13349 𓍉 stp stp topór podczas pracy na drewnianym bloczku 1. fon. lub półideo.: stp

2. (Stare Państwo) det.: siekać (pociąć)

mnx
U22
lub
mnx
U+1334A 𓍊 { mnḫ } { mnch } dłuto 1. półideo.: skuteczność i słowa pochodne (np. być skutecznym, być wydajnym)

2. det.: dłuto
3. (Stare Państwo) det.: styl (fason), rzeźbić

Ab
U23
lub
Ab
U+1334B 𓍋 3b
lub
mr
eb
lub
mr
dłuto (?) 1. fon.: 3b

2. fon.: mr

U23A
U23A[a] U+1334C 𓍌  -  -
Hmt
U24
lub
Hmt
U+1334D 𓍍 { ḥmt } { hmt } świder kamieniarski, obciążony kamieniami na górze ideo.: sztuka (wyroby artystyczne, rękodzieło), rzemiosło i słowa pochodne
U25

(Stare Państwo)
U25 U+1334E 𓍎
wbA
U26
lub
wbA
U+1334F 𓍏 { wb3 } { ube } świder używany do wiercenia otworów w koralikach ideo.: otwierać i słowa pochodne
U27

(Stare Państwo)
U27 U+13350 𓍐
DA
U28
lub
DA
U+13351 𓍑
lub
ḏ3

lub
dże
ognisty świder 1. fon.:

2. fon.: ḏ3

3. skrót ideo.: dobrobyt w formule grzecznościowej:
anxDAs
(wer. pełna:
anxn
x
wDAAY1Vsn
b
) – idiom – cnh wḏ3 snbNiech żyje, w dostatku i zdrowiu

4. ideo.: ognisty świder (zestaw składający się z: deseczki i patyka – służy do rozpalania ognia poprzez tarcie, czyli trzymanie patyka między dłoniami i obracanie go, wiercąc otwór w deseczce)

U29

(Stare Państwo)
U29 U+13352 𓍒
U29A
U29A[a] U+13353 𓍓  -  - kombinacja hieroglifów:
DA+HA

(ognisty świder + kij pastuszy zakrzywiony do tyłu -?)
U30
U30 U+13354 𓍔 t3 te piec garncarski 1. fon.: t3

2. (Stare Państwo) ideo.: piec (do wypalania garnków, cegieł, itp.)

rtH
U31
lub
rtH
U+13355 𓍕 { rtḥ } { rth } przyrząd używany w piekartwie 1. (sporadycznie) ten hieroglif (
rtH
) z powodu swojego podobieństwa w hieratyce był używany zamiast hieroglifów –
fnD
lub
D20

2. nie mylić tego hieroglifu (
rtH
) z podobnym hieroglifem - Hiero F45A.png - to są zupełnie różne hieroglify i posiadają różne znaczenia

3. ideo. lub det.: piekarz
4. ideo. lub det.: powstrzymywać (hamować), ograniczać i słowa pochodne (np. więzienie, harem)

zmn
U32
lub
zmn
U+13356 𓍖 smn
lub
zmn
smn
lub
zmn
tłuczek i moździeż 1. 1. fon. lub fon. det.: smn lub zmn

2. det.: nacisk (naciskać - w sensie: naciskać wałkiem ciasto, wałkować poprzez nacisk)
3. det.: funt (jednostka masy), waga (ciążar, nacisk, siła) i słowa pochodne

U32A
U32A[a] U+13357 𓍗  -  -
ti
U33
lub
ti
U+13358 𓍘 t
lub
ti
t
lub
ti
tłuczek 1. (sporadycznie w zgrupowaniu)
ti
w zestawieniu z hieroglifem
H
- po prawej lub lewej stronie - czytany jest jako fon.: t
2. (w zgrupowaniu)
ti
lub
tii
lub
tiii
czytane jako fon.: t

3. ideo.: tłuczek

xsf
U34
lub
xsf
U+13359 𓍙 ḫsf chsf wrzeciono 1. fon. lub półfon.: ḫsf

2. ideo.: wir (młyniec, szybki ruch obrotowy)

U35

(forma alternatywna
U35
U+1335A 𓍚 kombinacja hieroglifów:
xsf+f

(wrzeciono + żmija rogata)
Hm
U36
lub
Hm
U+1335B 𓍛 ḥm hm kij folusznika (lub folarza) 1. fon.: ḥm

2. fon.: ḥm w słowach powiązanych z niewolnictwem
3. ideo.: folarz (folusznik)

U37
U37 U+1335C 𓍜  -  - brzytwa det.: golić
mxAt
U
lub
mxAt
U+1335D 𓍝 { mḫ3t } { mchet } waga ideo. lub. det.: waga (równowaga)
U39
U39 U+1335E 𓍞  -  - słupek od wagi 1.det.: słupek (stojak)

3. det.: podnosić i słowa pochodne od czasownika (dźwigać), przenosić, nosić)

U40

(forma półhieratyczna)
U40 U+1335F 𓍟
U41
U41 U+13360 𓍠  -  - ciężarek pionu używany w połączeniu z wagą det.: ciężarek pionu (pion)
U42
U42[a] U+13361 𓍡 sdb
lub
sḏb
sdb
lub
sdżb
widły 1. fon.: sdb lub sḏb

2. det.: widelec

3. nie mylić tego hieroglifu (Hiero O30-V12A.png) z jakby jego podobną, ale odwróconą wersją hieroglifu –
zxnt
– to są różne hieroglify

V - Liny, włókna, kosze, torby, itp.Edytuj

Kategorie:   A B C D E F G H I K L M N NL NU O P Q R S T U V W X Y Z Aa
V - Liny, włókna, kosze, torby, itp.
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit. translit. polska Opis Uwagi
Oznaczenia: transl. - transliteracja, fon. - fonetyka (fonem), półfon. - półfonem, fon. det. - fonetyczny determinatyw, ideo. - ideogram, półideo. - półideogram, det. - determinatyw, war. - wariant, skr. - forma skrótowa zapisu
100
V1
lub
mA
U+13362 𓍢 š3(?)
lub
šn
lub
št(?)
lub
š3c(?)
lub
š3.t(?)
lub
šn.t(?)
sze(?)
lub
szn
lub
szt(?)
lub
szee(?)
lub
szet(?)
lub
sznt(?)
zwój sznura (sznur zwinięty w spiralę) 1. (liczba) fon.: š3, šn, št lub š3c, lub š3.t, lub šn.t - 100 (sto) - fonetyka liczby sto nie jest jednoznaczna (w różnych źródłach jest różnie interpretowana)

2. fon. lub fon. det.: šn
3. det.: lina
4. det. dla wszelkich akcji związanych z liną (np. ciągnąć - linę, wiązać - linę w węzeł, okrążać, otaczać) i słowa pochodne

5. nie mylić tego hieroglifu (
100
) z podobnym –