Epsilon

litera alfabetu greckiego
Epsilon uc lc.svg
Alfabet grecki*
Klasyczne litery greckie
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσς sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery nieużywane współcześnie
 Ϝϝ(Ͷͷ) digamma  Ϻϻ san
 Ϛϛ stigma  Ϙϙ(Ϟϟ) koppa
 Ͱͱ heta  Ͳͳ(Ϡϡ) sampi
 Ϗϗ kaj  
Litery używane w innych językach
 Ϳϳ jot  Ϸϸ szo
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej, współczesną wymowę w języku nowogreckim, według polskiej transkrypcji podręcznikowej.

Epsilon (ἒ ψιλόν, pisana Εε lub ϵ϶) – piąta litera alfabetu greckiego. W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 5. Epsilon pochodzi od litery alfabetu fenickiego he Phoenician he.png. Od epsilonu pochodzą łacińskie E i cyrylickie Е.

Od greckiej litery ϵ pochodzi znak waluty euro – €.

Epsilon reprezentuje samogłoskę półprzymkniętą przednią niezaokrągloną /e/.

Epsilon (ἒ ψιλόν „proste e”) pochodzi od dwuznaku αι.

Standardowym symbolem epsilonu jest epsilon w kształcie półksiężyca – ϵ (ε w MathML), który pochodzi z greki średniowiecznej. Epsilon półksiężycowaty ϵ nie może być mylony z symbolem przynależności ∈ lub fałszywie uważany za półksiężycowatą wersję sigmy Σ.

W matematyce, minuskuła otwartego e – ɛ ( w MathML) z rozszerzonego alfabetu łacińskiego jest czasem używany zamiennie z epsilonem półksiężycowatym.

Użycie jako symboluEdytuj

ΕEdytuj

Majuskuła epsilonu nie jest używana jako symbol, gdyż wygląda tak samo jak łacińska litera E.

εEdytuj

 

KodowanieEdytuj

W Unicode litera jest zakodowana:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
Ε U+0395 Ε lub Ε lub Ε GREEK CAPITAL LETTER EPSILON wielka litera grecka epsilon
ε U+03B5 ε lub ε lub ε GREEK SMALL LETTER EPSILON mała litera grecka epsilon
ϵ U+03F5 ϵ lub ϵ GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL półksiężycowaty epsilon
϶ U+03F6 ϶ lub ϶ GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL odwrócony półksiężycowaty epsilon
Ɛ U+0190 Ɛ lub Ɛ LATIN CAPITAL LETTER OPEN E otwarte wielkie łacińskie E (epsilon)
ɛ U+025B ɛ lub ɛ LATIN SMALL LETTER OPEN E otwarte małe łacińskie E (epsilon)

W LaTeX-u używa się znacznika:

Znak LaTeX
  \Epsilon
  \epsilon
  \varepsilon

W IPAsamogłoska półotwarta przednia niezaokrąglona [ɛ]

Jako inicjałEdytuj

Zobacz teżEdytuj