Filary Unii Europejskiej

Trzy filary UE (model świątyni) – ustanowione zostały poprzez Traktat z Maastricht, podpisany 7 lutego 1992 roku. Integracja krajów, które podpisały Traktat z Maastricht: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy przebiegała w obrębie trzech filarów:

Unia Europejska
Flaga UE
Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka i instytucje
Unii Europejskiej

Wszystkie państwa wstępujące do UE zobowiązane były w pełni zaakceptować trzy filary.

Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego podział Unii Europejskiej na filary został zniesiony[1].

Przypisy edytuj