Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Parlamentu Europejskiegoorgan przewodniczący obradom i działalności Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest również reprezentować Parlament Europejski na świecie. Obecnie funkcję tę sprawuje David Sassoli z Włoch.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Ilustracja
Parlament Europejski
Obecny Przewodniczący
Obecny Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Stanowisko
Data utworzenia 1952 / 1958[1]
Pierwszy Przewodniczący Paul-Henri Spaak / Robert Schuman[1]
Długość kadencji dwa lata i sześć miesięcy
Obecny Przewodniczący David Sassoli
Strona internetowa
Unia Europejska
Flaga UE
Ten artykuł jest częścią serii:
Polityka i instytucje
Unii Europejskiej
Portal Unia Europejska

WybórEdytuj

Przewodniczący jest wybierany w głosowaniu tajnym. Kandydaturę może zgłosić, za zgodą zainteresowanego, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. W Regulaminie Parlamentu Europejskiego podkreśla się, że „podczas wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich oraz opcji politycznych”[2].

Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością oddanych głosów. Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma takiej większości, w czwartej kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Za wybranego zostaje uznany kandydat, który otrzymał więcej głosów, a w przypadku równej liczby głosów – kandydat starszy wiekiem[3].

Kadencja Przewodniczącego wynosi 2,5 roku[4].

FunkcjeEdytuj

Kompetencje Przewodniczącego określa art. 20 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów. Ponadto posiada pełnię uprawnień do przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu. W tym zakresie Przewodniczący:

 • otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia,
 • rozstrzyga o dopuszczalności poprawek (do projektu dokumentu) oraz o zgodności sprawozdań z Regulaminem,
 • dba o przestrzeganie Regulaminu i utrzymanie porządku,
 • udziela głosu,
 • ogłasza zamknięcie dyskusji,
 • poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowania,
 • kieruje do komisji informacje dotyczące spraw leżących w ich gestii.

Przewodniczący może zabrać głos w dyskusji tylko w celu jej podsumowania lub zdyscyplinowania mówcy. Jeżeli chce on brać udział w debacie, opuszcza fotel Przewodniczącego, który może zająć ponownie dopiero po jej zakończeniu.

Na płaszczyźnie kontaktów międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości, w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych Parlament jest reprezentowany przez Przewodniczącego, który może delegować te uprawnienia na wiceprzewodniczących. Ponadto wiceprzewodniczący zastępują Przewodniczącego w razie jego nieobecności, niemożności wykonywania przez niego obowiązków bądź gdy chce on uczestniczyć w dyskusji[5].

Lista PrzewodniczącychEdytuj

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 1958 roku:

Daty urzędowania Imię Partia Grupa Kraj
Przewodniczący Zgromadzenia EWWiS, 1952–1958
1952–1954 Paul-Henri Spaak BSP-PSB SOC   Belgia
1954[6] Alcide De Gasperi
DC CD   Włochy
1954–1956 Giuseppe Pella DC CD   Włochy
1956–1958 (pierwszy raz) Hans Furler CDU CD   RFN
Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego, 1958–1962
1958–1960 Robert Schuman MRP CD   Francja
1960–1962 (drugi raz) Hans Furler CDU CD   RFN
Przewodniczący powołanego Parlamentu, 1962–1979
1962–1964 Gaetano Martino PLI LIB   Włochy
1964–1965 Jean Duvieusart RW CD   Belgia
1965–1966 Victor Leemans CVP CD   Belgia
1966–1969 Alain Poher MRP CD   Francja
1969–1971 Mario Scelba DC CD   Włochy
1971–1973 Walter Behrendt SPD SOC   RFN
1973–1975 Cornelis Berkhouwer VVD LIB   Holandia
1975–1977 Georges Spénale PS SOC   Francja
1977–1979 Emilio Colombo DC CD   Włochy
Kadencja Przewodniczący wybieranego Parlamentu (od 1979)
1 1979–1982 Simone Veil UDF ELDR   Francja
1982–1984 Piet Dankert PvdA PES   Holandia
2 1984–1987 Pierre Pflimlin UDF/RPR EPL   Francja
1987–1989 Charles Henry Plumb CP ED   Wielka Brytania
3 1989–1992 Enrique Barón Crespo PSOE PES   Hiszpania
1992–1994 Egon Klepsch CDU EPL   Niemcy
4 1994–1997 Klaus Hänsch SPD PES   Niemcy
1997–1999 José María Gil-Robles PP EPL   Hiszpania
5 1999–2002 Nicole Fontaine UMP EPL–ED   Francja
2002–2004 Pat Cox PD ELDR   Irlandia
6 2004–2007 Josep Borrell PSOE PES   Hiszpania
2007–2009 Hans-Gert Pöttering CDU EPL–ED   Niemcy
7 2009–2012 Jerzy Buzek PO EPL   Polska
2012-2014 Martin Schulz SPD PES   Niemcy
2014 Gianni Pittella
pełniący obowiązki
PD PES   Włochy
8 2014–2017 Martin Schulz SPD PES

  Niemcy

2017–2019 Antonio Tajani Forza Italia EPL   Włochy
9 od 2019 David Sassoli PD PES   Włochy

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Parlament rozpoczął działalność jako Wspólne Zgromadzenie w 1952 r. a jako Zgromadzenie Parlamentarne w 1958 r.
 2. Art. 13 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 3. Art. 14 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 4. Art. 17 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 5. Art. 21 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 6. Zmarł 19 sierpnia 1954.

BibliografiaEdytuj

 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz: System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK, 2010. ISBN 978-83-7285-564-0.