Funkcja wektorowa

funkcja o wartościach w przestrzeni liniowej

Funkcja wektorowafunkcja o wartościach wektorowych, tj. o przeciwdziedzinie będącej przestrzenią liniową[1].

Przykładami funkcji wektorowych są funkcje opisujące:

  • krzywe parametryczne – jednej zmiennej przyporządkowuje się 2 funkcje (dla krzywych na płaszczyźnie), 3 funkcje (dla krzywych w przestrzeni), funkcji (dla krzywych w przestrzeni ),
  • powierzchnie parametryczne – dwu zmiennym przyporządkowuje się 2 funkcje (dla powierzchni w przestrzeni, np. sfera, elipsoida itp.), 3 funkcje (dla powierzchni w przestrzeni ), funkcji (dla krzywych w przestrzeni ).

W kinematyce: ciału poruszającemu się w przestrzeni można przypisać funkcje wektorowe, zależne od czasu:

  • wektor położenia w przestrzeni,
  • wektor prędkości,
  • wektor przyspieszenia,
  • wektor momentu pędu
  • itp.

Funkcje wektorowe jednej zmiennej edytuj

Funkcje wektorowe o 2 współrzędnych edytuj

Niech  

Funkcja   taka że

 

gdzie:

  – funkcje skalarne, zależne od jednej zmiennej  
   wersory układu współrzędnych w  

jest funkcją wektorową, która przypisuje zmiennej   wektor   leżący w płaszczyźnie  

Funkcję tę można zapisać w postaci wierszowej

 

lub w postaci kolumny

 

Przykład edytuj

Równanie parametryczne okręgu ma postać:

 

gdzie:

 
 
 

Funkcje wektorowe o 3 współrzędnych edytuj

Funkcja   taka że

 

gdzie:

  – funkcje skalarne zmiennej  
    i  wersory układu współrzędnych w  

jest funkcją wektorową, która przypisuje zmiennej   wektor   leżący w przestrzeni  

Funkcję tę można zapisać w postaci wierszowej

 

lub w postaci kolumny

 

Uogólnienie funkcji wektorowych edytuj

Ogólnie funkcję wektorową wielu zmiennych   dla   można zapisać pod postacią:

 

Pierwszą Pochodną funkcji wektorowej wielu zmiennych jest macierz Jacobiego.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. funkcja wektorowa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-10-03].

Bibliografia edytuj