Gospodarka Francji

Gospodarka Francji plasuje się na piątym miejscu na świecie (w 2008 roku Francja wyprzedziła Wielką Brytanię w wyniku niskiego kursu funta szterlinga względem euro) i drugim w Europie pod względem wysokości nominalnego produktu krajowego brutto oraz na dziewiątym miejscu pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej[2].

Gospodarka Francji
Ilustracja
La Défense pod Paryżem, serce francuskiej gospodarki
Informacje ogólne
Waluta Euro
Rok podatkowy Rok kalendarzowy
Organizacje gospodarcze UE, OECD, WTO, G8 i inne
Dane statystyczne
PKB (nominalny) 2,707 bln USD (2019)
PKB (ważony PSN) 3,062 bln USD (2019)
PKB per capita 41 761 USD (2019)
Wzrost PKB 1,3% (2019)
Struktura PKB rolnictwo: 1,7%
przemysł: 19,5%
usługi: 78,8% (2017)
Inflacja 1,3% (2019)
Wymiana handlowa
Eksport 549,9 mld $ (2017)
Główni partnerzy  Niemcy 14,8%
 Hiszpania 7,7%
 Włochy 7,5%
 Stany Zjednoczone 7,2%
 Belgia 7%
 Wielka Brytania 6,7%
Inni 49,1% (2017)
Import 601,7 mld $ (2017)
Główni partnerzy  Niemcy 18,5%
 Belgia 10,2%
 Holandia 8,3%
 Włochy 7,9%
 Hiszpania 7,1%
 Wielka Brytania 5,3%
 Stany Zjednoczone 5,2%
 Chiny 5,2%
Inni 32,4% (2017)
Zatrudnienie
Siła robocza 30,31 mln (2019)
Struktura zatrudnienia rolnictwo 2,8%
przemysł 20%
usługi 77,2% (2016)
Przeciętne wynagrodzenie 35,484 € brutto
26,700 € netto (2017)
Płaca minimalna 1321 €
Stopa bezrobocia 8,7% (2020)[1]
Wskaźniki jakości życia
Ludność poniżej progu ubóstwa 17,4% (2018)
Współczynnik Giniego 28,5 (2018)
Wskaźnik rozwoju społecznego 0,891 (2018)
Finanse publiczne
Dług publiczny 98,1% PKB (2019)
Deficyt budżetowy -3,0% PKB (2019)
Przychody budżetowe 52,6% PKB (2019)
Wydatki budżetowe 55,6% PKB (2019)

CharakterystykaEdytuj

Wśród największych gospodarek świata Francja wyróżnia się jednym z najniższych poziomów ubóstwa, najmniejszą nierównością dochodów oraz stojącym na wysokim poziomie systemem usług społecznych (opieka zdrowotna, system edukacji, system emerytalny) oraz usług publicznych (transport, bezpieczeństwo). W sektorze publicznym pracuje 21% pracowników (ok. 5,2 mln osób)[3]. Wydatki publiczne sięgają 56,3% PKB, co stawia Francję na drugim miejscu wśród krajów rozwiniętych (za Danią)[4].

Francja jest członkiem G8 i G20. Według OECD, Francja była w 2004 r. piątym eksporterem i czwartym importerem dóbr przemysłowych. W 2008 r., z 117,5 mld USD inwestycji bezpośrednich, Francja została największym beneficjentem inwestycji zagranicznych w UE wyprzedzając Wielką Brytanię, i największym na świecie po USA (316 mld USD)[5]. Francja zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów G8 pod względem wydajności pracy (mierzonej jako stosunek PKB per capita do liczby przepracowanych godzin)[6]. W roku 2004 PKB na przepracowaną godzinę wynosił 47,7 dol. (USA – 46,3; Niemcy 42,1; Wielka Brytania 39,6; Japonia 32,5)[7].

PrzemysłEdytuj

Największe znaczenie dla gospodarki francuskiej posiadają przemysły: spożywczy, chemiczny i motoryzacyjny. Przemysł motoryzacyjny zatrudnia bezpośrednio około 700 tys. osób, a pośrednio 2,5 mln osób[8]. W 2011 we Francji wyprodukowano 2,29 milionów aut[9].

Gospodarka paliwowo-energetycznaEdytuj

W 2012 całkowita podaż energii pierwotnej (ang. TPES) we Francji wynosiła 252,33 Mtoe, z czego 134,47 Mtoe wytwarzano na terenie Francji[10]. W 2012 energia jądrowa odpowiadała 43,9% TPES Francji, ropa naftowa 22,7%, gaz ziemny 15,14%, odnawialne źródła energii 6,85%, węgiel 4,5%[10]. W wyniku polityki rządu francuskiego podjętej w reakcji na szok naftowy z 1973 r. większość energii elektrycznej (75% w 2014)[11] produkuje się w elektrowniach jądrowych. Dzięki rozbudowanej energetyce jądrowej Francja jest największym eksporterem energii elektrycznej w Europie – eksportuje 8,5% wytworzonej energii elektrycznej[12]. Przyjęty w 2014 pakiet dotyczący transformacji energetycznej określa obniżenie udziału energetyki jądrowej w wytwarzaniu prądu do 50% w 2025 poprzez podniesienie efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii[13].

Gospodarka odpadamiEdytuj

We Francji przetwarza się średnio 42 kg opakowań na osobę rocznie (26 kg przypada na mieszkańca miast, 41 kg na mieszkańca terenów semizurbanizowanych i 59 kg na mieszkańca terenów wiejskich)[14].

TurystykaEdytuj

Według INSEE w 2016 przychody sektora turystyki wyniosły 158,9 miliardów euro, co odpowiadało 7,1% produktu krajowego brutto. Przychód z obsługi przyjazdów turystów zagranicznych wyniósł około 54 miliardy euro. W 2017 Francję odwiedziło 87 milionów turystów zagranicznych. Najliczniej odwiedzane są stołeczny region Île-de-France oraz region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

TransportEdytuj

Transport drogowyEdytuj

Drogi we Francji podzielone są na następujące kategorie[15]:

  • autostrady (fr. Autoroutes)
  • drogi krajowe (fr. Routes nationales)
  • drogi departamentalne (fr. Chemins départamentaux)
  • drogi gminne (fr. Voies communales)

Transport kolejowyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj