Granitoid kudowskiskała magmowa lub metamorficzna o wyglądzie granitu.

Buduje masyw kudowski. Występuje w rejonie Kudowy, tworząc południowo-zachodnią część Gór Stołowych oraz fragmenty Pogórza Orlickiego.

Skład mineralny odpowiada granitom, granodiorytom lub tonalitom. Struktura jest średnioziarnista, często nierównoziarnista, tekstura bezkierunkowa, słabo ukierunkowana lub kierunkowa, barwa czerwona, czerwono-szara, ciemnoszara[1].

Skład mineralny: plagioklaz, mikroklin, kwarc, biotyt , w niektórych odmianach chloryt, sporadycznie amfibol, muskowit, ponadto epidot, klinozoisyt, allanit, tytanit, cyrkon, apatyt, czasami węglany (głównie kalcyt)[1].

Prawdopodobnie skała powstała w procesie metasomatozy podczas metamorfizmu regionalnego w czasie głębokiego pogrążenia w głąb skorupy ziemskiej pod wpływem roztworów i częściowego przemieszczenia w stanie stałym (reomorfozy)[1].

Mineralizacja odbywała się wzdłuż spękań tektonicznych górotworu. Według petrografów polskich granitoid kudowski jest skałą powstałą w wyniku synkinematycznej krystaloblastezy.

Granity kudowskie od wieków były eksploatowane w licznych kamieniołomach, zarówno na terenie ziemia kłodzkiej jak i Czech.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Maria Borkowska: Granitoidy kudowskie na tle petrografii głównych typów kwaśnych intruzji Sudetów i ich przedpola. Arch. Mineral., Warszawa, 1959, nr 21, z. 2, s. 229-382

BibliografiaEdytuj