H-kwadrat, H2 – termin w matematyce i teorii sterowania odnoszący się do przestrzeni Hardy’ego z normą kwadratową. Jest to podprzesztrzeń przestrzeni L2 i dlatego jest przestrzenią Hilberta. W szczególności jest przestrzenią Hilberta reprodukującą jądro.

Na okręgu jednostkowym

edytuj

W ogólności, elementy L2 na okręgu jednostkowym są dane przez

 

podczas gdy elementy H2 są dane wyrażeniem

 

Projekcja z L2 do H2 (poprzez podstawienie   gdy  ) jest ortogonalna.

Na półpłaszczyźnie

edytuj

Transformata Laplace’a   dana wyrażeniem:

 

może być rozumiana jako operator liniowy

 

gdzie   jest zbiorem funkcji całkowalnych z kwadratem, określonych na osi dodatnich liczb rzeczywistych, a   jest prawą półpłaszczyzną płaszczyzny zespolonej. Co więcej, jest to izomorfizm, przy tym odwracalny, izometryczny i spełniający:

 

Transformata Laplace’a jest połową transformaty Fouriera; z dekompozycji

 

otrzymuje się dekompozycję ortogonalną   do dwóch przestrzeni Hardy’ego.

 

Jest to w istocie twierdzenie Paley-Wienera.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj