Otwórz menu główne
Ilustracja okręgu jednostkowego, zmienna jest miarą kąta

Okrąg jednostkowyokrąg o promieniu jednostkowym, tzn. równym 1. Często, szczególnie w trygonometrii, „okrąg jednostkowy” oznacza okrąg o promieniu 1 i środku w początku, tzn. punkcie układu współrzędnych kartezjańskich płaszczyzny euklidesowej. Często oznacza się go symbolem jego uogólnieniem na wyższe wymiary jest sfera jednostkowa.

Jeżeli jest punktem okręgu jednostkowego leżącym w pierwszej ćwiartce, to i są długościami przyprostokątnych trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej długości 1. Z twierdzenia Pitagorasa oraz spełniają równanie:

Ponieważ dla każdego a odbicie dowolnego punktu leżącego na okręgu jednostkowych względem osi rzędnych bądź odciętych nadal leży na tym okręgu, to powyższe równanie jest spełnione dla wszystkich punktów leżących na okręgu jednostkowym, a nie tylko tych z pierwszej ćwiartki.

Do zdefiniowania innych „okręgów jednostkowych”, np. okręgu Riemanna, można skorzystać z innych pojęć „odległości” (zob. przestrzeń unormowana).

Okrąg jednostkowy można zadać wielorako. Korzystając z własności liczb zespolonych uzyskuje się charakteryzację:

  • wykładniczą
  • trygonometryczną

Funkcje trygonometryczneEdytuj

 
Wszystkie funkcje trygonometryczne kąta θ mogą być skonstruowane geometrycznie na okręgu jednostkowym o środku w punkcie O.

Na okręgu jednostkowym można zdefiniować funkcje trygonometryczne sinusa i cosinusa: jeżeli   jest punktem okręgu jednostkowego, a promień o początku w   i końcu w   tworzy kąt   z dodatnią półosią   (przy czym mierzy się go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zaczynając od osi), to:

 

Równanie   daje wtedy zależność:

 

(Zapis   jest zwyczajową formą zapisu potęg dla wszystkich funkcji trygonometrycznych).

Okrąg jednostkowy daje intuicyjny wgląd w okresowość wspomnianych funkcji:

 

dla dowolnej liczby całkowitej  

Wyżej wymienione tożsamości można podsumować następująco: współrzędne   punktu na okręgu jednostkowym nie ulegają zmianie przy zwiększeniu bądź zmniejszeniu kąta   o dowolną liczbę obrotów (1 obrót = 2п radianów = 360°).

Definiowane z elementów trójkąta prostokątnego sinus, cosinus oraz inne funkcje trygonometryczne są określone tylko dla miar kątów większych od   i mniejszych od   Zdefiniowane za pomocą okręgu jednostkowego mają one swoje sensowne, intuicyjne uogólnienia dla dowolnej rzeczywistej miary kąta, co pokazano na rysunku obok.

Grupa okręguEdytuj

Osobny artykuł: grupa okręgu.

Liczby zespolone mogą być utożsamiane z punktami płaszczyzną euklidesową, tzn. liczbę   można utożsamiać z punktem   Pod tym założeniem okrąg jednostkowy jest grupą ze względu na mnożenie nazywaną grupą okręgu.

Dynamika zespolonaEdytuj

Osobny artykuł: dynamika zespolona.
 
Okrąg jednostkowy w dynamice zespolonej

Zbiór Julii dyskretnego nieliniowego układu dynamicznego z funkcją ewolucji:

 

jest okręgiem jednostkowym. Jest to najprostszy przypadek i z tego powodu jest on szeroko stosowany w badaniach nad układami dynamicznymi.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj