Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd w Żyrardowie (FMG) – wydarzenie kulturalne w Polsce odbywające się corocznie we wrześniu, nieprzerwanie od 2009 roku w Żyrardowie, mieście między Warszawą a Łodzią. Organizatorem jest Fundacja Kultury i Sztuki artHOLDING.

M{i}aSTO/a Gwiazd
The Interdisciplinary Arts Festival „The City of Stars”
Ilustracja
Wolontariusze FMG
Pełna nazwa

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd

Państwo

 Polska

Miejscowość

Żyrardów

Założyciel

prof. Artur Krajewski

Organizator

Fundacja artHOLDING

Wręczane nagrody

artNoble, Złoty artKciuk, Złota żyRybka, Złota żyRafka, artMecenat, artSkrypt

Strona internetowa

FMG propaguje w swoich działaniach interdyscyplinarność poprzez prezentację różnych dziedzin sztuki m.in. plastyki, filmu, teatru, tańca, muzyki, czy animacji. Głównym celem wydarzenia jest integracja środowisk artystycznych, szczególnie akademickich, wspieranie młodych artystów oraz promowanie szeroko pojętej sztuki. W ramach Festiwalu organizowane są wystawy, instalacje, happeningi, debaty, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty tematyczne, spotkania, spektakle, projekcje filmowe, kabarety, konkursy oraz pokazy mody. Każda edycja kończy się wyborami Miss Żyrardowa, a finalistki konkursu zapraszane są do udziału w konkursie Miss Polski. Corocznie Festiwal gości plejadę znanych i cenionych osobistości ze świata sztuki, kultury, nauki i polityki. Podczas każdej edycji prezentowanych jest kilka tysięcy metrów kwadratowych wystaw. Przy Festiwalu działa również wolontariacki ruch społeczny, który zrzesza ponad 300 wolontariuszy w różnym wieku.

Miejsce Festiwalu

edytuj

MiaSTO/a

edytuj

Charakterystycznym elementem Festiwalu jest jego struktura. FMG podzielony jest na obszary tematyczne, tzw. Miasta, w ramach których przyznawane są festiwalowe nagrody.

Miasto Dzieci i Młodzieży

edytuj

Miasto Dzieci i Młodzieży jest integralną częścią Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk od samego początku jego powstania. Jest realizowane z myślą o młodych odbiorcach sztuki. W dużej mierze jest tworzony przez Dzieci dla Dzieci. Co roku przygotowywany jest różnorodny program artystyczny oparty na interdyscyplinarności. W ofercie są: warsztaty tematyczne, od muzycznych, przez taneczne, po plastyczne, teatralne czy projektowe; koncerty, spektakle, spotkanie ze znanymi i lubianymi postaciami świata dziecięcej i młodzieżowej kultury. Scenę prowadzą młodzi prezenterzy z zespołu „Fasolki”.

Statuetką przyznawaną podczas M{i}aSTO/a Dzieci i Młodzieży jest Złota ŻyRafka.

Miasto Spotkań

edytuj

Miasto Spotkań to bezpośrednie spotkania z gośćmi festiwalowymi. W festiwalowych przestrzeniach odbywają się rozmowy z mecenasami kultury, artystami wszelkich dyscyplin, wybitnymi dziennikarzami i publicystami, politykami i wszystkimi zanurzonymi w sztuce. To okazja dla wszystkich zainteresowanych, żeby zapytać i wysłuchać mistrzów w bezpośrednim kontakcie. Spotkania prowadzone są przez artPrzyjaciół, którzy od kilku lat goszczą na scenie Festiwalu, tworząc swoje autorskie „programy”, m.in.:

Statuetką przyznawaną podczas M{i}aSTO/a Spotkań na specjalnej gali poświęconej laureatowi jest Złoty artKciuk.

Miasto Sztuki

edytuj

Miasto Sztuki to przede wszystkim wystawy podzielone na dwa sektory. Miasto Wystaw dotyczących plastyki, filmu, literatury, muzyki, mody, video-art, fotografii, komiksu i wszystkiego tego, co znajduje się na ich marginesach, przecięciach, wzajemnych polach oddziaływania w jednym artMieście; oraz Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble – wystawa najlepszych dyplomów szkół artystycznych w Polsce.

Nagrodą przyznawaną podczas M{i}aSTO/a Sztuki jest Statuetka artNoble w kategorii Plastyka i Muzyka.

Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble

edytuj

Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble to wystawa najlepszych dyplomów szkół artystycznych w Polsce. Odrębne wydarzenie z Galą konkursową artNoble, które realizowane jest w partnerstwie z Interdyscyplinarnym Festiwalem Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd. Gala odbywa się w Żyrardowie. Zwyczajowo są to dwa pierwsze dni Festiwalu poświęcone edukacji artystycznej, z debatami rektorskimi i profesorskimi. Statuetka 1-Art przyznawana jest w dwóch kategoriach: od 2012 r. w kategorii artNoble Plastyka, a od 2014 r. – w kategorii artNoble Muzyka. Gali towarzyszą: koncerty laureatów, koncerty i recitale wybitnych osobistości świata muzyki, zarówno klasycznej, jak i rozrywkowej. Partnerami konkursu są: od 2012 do 2015 roku Galeria Studio[7] / Teatr Studio w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie, a od 2016 roku CSW w Toruniu[8] /Festiwal rozpoczyna się wystawą laureata i osób wyróżnionych w poprzedniej edycji konkursu artNoble Plastyka/; Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury[9] w Warszawie /Festiwal kończy się koncertem laureata i osób wyróżnionych w konkursie w poprzedniej edycji konkursu artNoble Muzyka/. Jurorami konkursu artNoble są wybitne postaci świata nauki, kultury i sztuki oraz rektorzy uczelni artystycznych z Polski /46 jurorów/. Kuratorami Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble[10] są przedstawiciele uczelni oraz przewodniczący grup kuratorskich: prof. Ewa Iżykowska-Lipińska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie /artNoble Muzyka/, prof. Jan Tutaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie /artNoble Plastyka/, prof. Andrzej Strzelecki z Akademii Teatralnej w Warszawie /artNoble Teatr/ (2010-2019), prof. Anna Serafińska z Akademii Teatralnej w Warszawie /artNoble Teatr/ (od 2020).

Miasto Ekonomii i Samorządności

edytuj

Miasto Ekonomii i Samorządności to przestrzeń Festiwalu, gdzie ekonomia zostaje ukazana w sposób kreatywny. Celem tej części Festiwalu jest nauka postaw i zachowań związanych z twórczą przedsiębiorczością – wykłady specjalistów i ekonomistów oraz przedsiębiorców, warsztaty tematyczne, przedstawienie specyfiki działania Inkubatorów Przedsiębiorczości, przybliżenie idei programu Young Starter Reaktywacja dla młodych przedsiębiorców, rozwijanie pojęć artTurystyka, Polityka Kulturalna, Mecenat, animacja kultury, pozyskiwanie grantów. Podczas Miasta Samorządności odbywają się zazwyczaj dwie debaty oparte na uczestnictwie gości zarówno ze świata polityki krajowej, jak i samorządowej.

Statuetką przyznawaną w ramach M{i}aSTO/a Ekonomii i Samorządności jest Złota ŻyRybka oraz medal artMecenat.

Miasto Filmu i artScenario

edytuj

Miasto Filmu i artScenario, w ramach którego odbywają się seanse filmowe, spotkania z ludźmi filmu, warsztaty aktorskie, scenopisarskie, dziennikarskie, krytyki filmowej.

Statuetką przyznawaną w czasie M{i}aSTO/a Filmu i artScenario jest artSkrypt.

Miasto Piękna i artMody

edytuj

Miasto Piękna i artMody organizowane jest od 2009 roku, a w jego ramach od 2010 roku odbywają się pokazy mody młodych projektantów m.in. z publicznych uczelni artystycznych, domów mody; odbywają się konkursy dla młodych projektantów mody. Uzupełnieniem MPiaM jest konkurs Miss i Mistera Ziemi Żyrardowskiej, podczas którego wybierana jest najpiękniejsza mieszkanka powiatu żyrardowskiego, która ma możliwość startu w półfinale Miss Polski. Kolejnym etapem jest udział w konkursie Miss Polski. W trakcie Miasto Piękna i artMody odbywają się także spotkania z gośćmi, panele dyskusyjne oraz inne działania happeningowe.

Wydarzenia okolicznościowe

edytuj

Nagrody

edytuj

ArtNoble

edytuj

Nagroda artNoble przyznawana jest na Edukacyjnym Festiwalu Sztuki artNoble (wyodrębnionego festiwalu z FMG) dla wyróżniającej się „artOsobowości twórczej” za najlepszy dyplom w zakresie sztuk wizualnych i muzycznych z publicznych uczelni artystycznych, oryginalnej osobowości artystycznej, pełnej pasji i artEnergii twórczej, której prace zrealizowane są na europejskim poziomie i przykuwają uwagę odbiorców. Konkurs artNoble wyodrębnił się w oddzielny festiwal, który zwieńczony jest uroczystą Galą artNoble. Wręczeniu statuetki towarzyszą różnorodne panele, wykłady i konferencje. Laureat wybierany jest przez ponad 50-osobowe jury spośród kandydatów zgłoszonych przez wszystkie uczelnie sztuk pięknych i uczelnie muzyczne w kraju.

Laureaci

edytuj
2023 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Łukasz Sawicki[13] (ASP w Warszawie) Ewa Czwartos (ASP w Krakowie)

Ryszard Paradowski (ASP w Krakowie)

2022 artNoble Plastyka Wyróźnienia
Igor Kociński[14] /ASP w Łodzi/ Antonina Chmielewska-Merynda[14] /ASP w Krakowie/

Kaja Koster[14] /UA w Poznaniu/

2021 artNoble Plastyka Wyróźnienia
Natalia Gwiazdowska[15] /ASP w Gdańsku/ Michał Wasiak /ASP w Łodzi/[16]

Anton Sivatski /ASP we Wrocławiu/

Karolina Cygnar /ASP w Krakowie/

Adrian Zert /ASP w Katowicach/

2020 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Alicja Pakosz /ASP w Krakowie/[17] Katarzyna Piekutowska /ASP w Katowicach/

Roxana Goncarzewicz /UA w Poznaniu/

2019 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Robert Marchewka /ASP w Warszawie/ Julia Świtaj /ASP w Katowicach/

Anna Woźniak /ASP w Łodzi/

2018 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Mateusz Kokot /ASP w Katowicach/ Paulina Żmuda /ASP w Gdańsku/

Magdalena Sadłowska /ASP w Krakowie/

2017 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Maciej Andrzejczak[18]/UA w Poznaniu/ Justyna Janikowska/ASP w Krakowie/

Szymon Ryczek/ASP w Łodzi/

2016 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Przemysław Jeżmirski[19] /ASP w Katowicach/ Dawid Marszewski /UA w Poznaniu/

Ewelina Maksymiuk /Akademia Sztuki w Szczecinie/

Dariusz Nowak /ASP w Krakowie

2015 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Natalia Świerczyna[20]/ASP w Katowicach/ Anna Demidowicz /UA w Poznaniu/

Jerzy Piątkowski /ASP w Krakowie/

artNoble Muzyka Wyróżnienia
Alina Adamski[21]/AM w Łodzi/ Aleksandra Świderek /UMFC w Warszawie/

Martin Gregorius /AM w Gdańsku/

2014 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Marcelina Groń[22]/ASP we Wrocławiu/ Marlena Biczak /ASP w Krakowie/

Krzysztof Sokolovski /ASP w Warszawie/

artNoble Muzyka Wyróżnienia
Marta Kordykiewicz[23]/UMFC w Warszawie/ Jekaterina Drzewiecka /AM w Bydgoszczy/

Aleksandra Denga /AM w Gdańsku/

2013 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Jacek Dudek[24]/ASP w Krakowie/ Joanna Kurkiewicz /ASP w Łodzi/

Grzegorz Klimek /ASP we Wrocławiu/

2012 artNoble Plastyka Wyróżnienia
Paweł Kwiatkowski[25]/ASP w Łodzi/ Magdalena Grabowska /ASP w Warszawie/

Maksymilian Ziobro /UA w Poznaniu/

Złoty artKciuk

edytuj

Nagroda dla wybitnej Osobistości polskiego życia kulturalno-artystyczno-społecznego za nieoceniony wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki. Złoty artKciuk przyznawany jest podczas Festiwalu na specjalnej gali poświęconej laureatowi.

KAPITUŁA W SKŁADZIE:

Prof. Jacek Zdybel (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) – Przewodniczący Kapituły

Marta Ewa Olbryś – Zastępca Przewodniczącego Kapituły

Prof. Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) – Przewodniczący Techniczny

Prof. Piotr Karczewski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Prof. Marian Waldemar Kuczma (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

Prof. Artur Krajewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Prof. Anna Serafińska (Akademia Teatralna w Warszawie)

dr Witold Kanicki (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Robert Gonera – aktor, Przewodniczący Kapituły artSkrypt (Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd)

Małgorzata Lewińska – aktorka, Koordynator ds. Teatru (Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd)

Laureaci

edytuj

Złota ŻyRybka

edytuj

Nagroda specjalna dla Osobowości „lokalnej” działającej także „globalnie”, pochodzącej z powiatu żyrardowskiego, ale niekoniecznie tu urodzonej.

Laureaci

edytuj
 • 2023 Jarosław Fidel Lange[1]
 • 2022 dr Dariusz Kaczanowski[2]
 • 2021 Marta Ewa Olbryś[34]
 • 2020 prof. Jan Tutaj
 • 2019 Monika Rosińska
 • 2018 Jerzy Jankowski
 • 2017 Michał Niedziałek
 • 2016 Filip de Girard (statuetka odebrana przez przedstawiciela Ambasady Francuskiej – Sylvain’a Guiaugue)
 • 2015 Krzysztof Gwiazda
 • 2014 Włodek Pawlik
 • 2013 Włodzimierz Śliwiński
 • 2012 Jarosław Gajewski
 • 2011 Jerzy Paruszewski
 • 2010 Jacek Czubak
 • 2009 Mirosław Wasiewicz

artŻyrafka

edytuj

Nagroda przyznawana w ramach M{i}aSTO/a Dzieci i Młodzieży dla wyjątkowego twórcy, który swoim talentem, charyzmą i energią podbił dziecięce serca. Do nagrody nominacje zgłaszają dzieci i młodzież.

Laureaci

edytuj

artMecenat

edytuj

Nagroda przyznawana w ramach M{i}aSTO/a Ekonomii i Samorządności dla Osobistości, która dynamicznie wspiera rozwój kultury i sztuki w Polsce.

Laureaci

edytuj

artSkrypt

edytuj

Nagroda przyznawana dla wybitnego Twórcy scenariuszy filmowych lub teatralnych. /Przewodniczący Kapituły: Robert Gonera/

Laureaci

edytuj

Złota artNuta

edytuj

Nagroda przyznawana dla wybitnego Kompozytora tworzącego muzykę poważną lub rozrywkową... /Przewodniczący Kapituły: Krzysztof Jaworski/

Złoty artKlucz Wiolinowy

edytuj

Nagroda przyznawana dla wybitnego autora tekstów dzieł muzycznych, muzyki... /Przewodniczący Kapituły: Krzysztof Jaworski/

SzuperART

edytuj

Nagroda przyznawana dla wybitnego rysownika, ilustratora, karykaturzysty, twórcy komiksu... /Przewodniczący Kapituły: Grzegorz Misiak/

Prezydent

edytuj

artPrezydent M{i}aSTO/a Gwiazd to „Strażnik Kultury i Sztuki” wybierany od 2011 roku na roczną kadencję, który dokonuje uroczystego otwarcia Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk.

Kadencje

edytuj
2022/2023 Magdalena Łazarkiewicz[2]
2021/2022 Robert Gonera[34]
2020/2021 Hieronim „Hirek” Wrona
2019/2020 Małgorzata Niemen
2018/2019 Tomasz Miłkowski
2017/2018 Ernest Bryll
2016/2017 Bogusław Chrabota
2015/2016 Jan Peszek
2014/2015 Nina Terentiew
2013/2014 Adam Struzik
2012/2013 Grzegorz Miecugow
2011/2012 prof. Leszek Balcerowicz

Przypisy

edytuj
 1. a b c d Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk MiaSTO Gwiazd 2023 [online], Portal Urzędu Miasta Żyrardowa [dostęp 2023-10-21] (ang.).
 2. a b c d e f g h i Festiwal Miasto Gwiazd – Skrót programu [online], miastogwiazd.pl [dostęp 2022-09-20].
 3. TVP Kultura – Telewizja Polska S.A. [online], tvpkultura.tvp.pl [dostęp 2021-09-27].
 4. XII Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk M{i}aSTO Gwiazd 2020 [online], Portal Urzędu Miasta Żyrardowa [dostęp 2020-11-18] (ang.).
 5. Gala artNoble 2016 | MTeatr [online], mteatr.pl [dostęp 2016-12-16] [zarchiwizowane z adresu 2016-12-20].
 6. Wystawa / ArtNoble 2015 – Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, „Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu”, 18 sierpnia 2016 [dostęp 2016-12-16] (pol.).
 7. Galeria | Teatr Studio [online], teatrstudio.pl [dostęp 2016-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-28].
 8. Wystawa / ArtNoble 2015 – Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, „Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu”, 18 sierpnia 2016 [dostęp 2016-12-15] (pol.).
 9. Festiwal Sztuk artNoble – Koncert Laureatów 2014 r. – 24.10.2015 r. Bielańska Scena Kameralna – godz. 18.00 | MTeatr [online], mteatr.pl [dostęp 2016-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-27].
 10. Noble Festiwal, Kuratorzy [online], artnoble.pl [dostęp 2016-12-15].
 11. Art Rubik 2014 [online], Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu [dostęp 2016-01-22].
 12. Miasto Gwiazd 2011: Zapraszamy na ogólnopolską wystawę Photo Day [online], warszawa.naszemiasto.pl, 2 września 2011 [dostęp 2016-01-22] (pol.).
 13. a, Łukasz Sawicki z główną nagrodą w konkursie artNoble 2023 [online], Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 9 października 2023 [dostęp 2023-10-21] (pol.).
 14. a b c d 105274002850074, Kulturalna (pod)stolica [online], Warszawa.pl [dostęp 2022-10-05] (pol.).
 15. Natalia Gwiazdowska laureatką konkursu artNoble 2021 [online], Zbrojownia Sztuki [dostęp 2021-10-03] (pol.).
 16. Natalia Gwiazdowska laureatką konkursu artNoble 2021 [online], Zbrojownia Sztuki [dostęp 2022-09-20] (pol.).
 17. artNoble – nagroda dla studentki Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie – ASP Kraków [online], asp.krakow.pl [dostęp 2020-11-18].
 18. ArtNoble, Konkurs artNoble [online], artnoble.pl [dostęp 2017-09-12] (pol.).
 19. TAAT Technologie Cyfrowe, artNoble – absolwent ASP w Katowicach znów wygrywa – ASP Katowice [online], asp.katowice.pl [dostęp 2016-10-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-10-13].
 20. Nadia Świerczyna z Mysłowic zdobyła pierwsze miejsce w artNoble [online], Dziennikzachodni.pl [dostęp 2016-06-17].
 21. Marcin Bałczewski, Nagroda w Konkursie artNoble dla Aliny Adamskiej-Raitarovskyi [online], plasterlodzki.pl [dostęp 2016-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-30].
 22. artNoble 2014 rozdane {!!!} – Portal edukacyjny Perspektywy [online], perspektywy.pl [dostęp 2016-06-17].
 23. Nagroda artNoble 2014 dla Marty Kordykiewicz « UMFC [online], chopin.edu.pl [dostęp 2016-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-26].
 24. „Osobowość artystyczna roku” – Wystawa prac Jacka Dudka. kurierpieninski.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-30)]., www.kurierpieninski.pl [dostęp 2016-01-21].
 25. Paweł Kwiatkowski – K [online], artysci-lodzkie.pl [dostęp 2016-06-17].
 26. Festiwal sztuk w Żyrardowie [online], Witryna Mazovia.pl, 9 października 2023 [dostęp 2023-10-21] (pol.).
 27. p, Pisarze i poeci ZLP na Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd 2023 - Żyrardów [online], Związek Literatów Polskich O/Warszawa, 17 października 2023 [dostęp 2023-10-21] (pol.).
 28. XIII Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd [online], Portal Urzędu Miasta Żyrardowa [dostęp 2022-09-20] (ang.).
 29. XII edycja Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd 2020 [online], Przegląd, 9 listopada 2020 [dostęp 2020-11-23] (pol.).
 30. “Miasto Gwiazd” otwarte! [online], Egaga [dostęp 2016-01-21] (pol.).
 31. Życie Żyrardowa [online], zyciezyrardowa.pl [dostęp 2016-01-21].
 32. ARTkciuk [online], krystynajanda.pl [dostęp 2016-01-21].
 33. 3W Design Team, Camerimage – International Film Festival [online], ftp.camerimage.pl [dostęp 2016-01-21].
 34. a b c d XIII Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd [online], Portal Urzędu Miasta Żyrardowa [dostęp 2022-09-20] (ang.).
 35. Huncwot.com, Aktualności - Teatr Lalka [online], teatrlalka.pl [dostęp 2023-10-21] (pol.).
 36. XII edycja Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd 2020 [online], Tygodnik Przegląd [dostęp 2022-09-25].
 37. Radio Viktoria, Złota Żyrafka dla Macieja Orłosia, Klucz do Miasta dla Jana Peszka, 14 września 2015.
 38. ŻYRARDÓW – Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd [online], qlturka.pl [dostęp 2016-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-27].
 39. a b 105274002850074, Festiwal Sztuk w Żyrardowie [online], Warszawa.pl [dostęp 2023-10-21] (pol.).
 40. Medal artMecenat 2022 dla Państwa Anny i Jerzego Staraków – Spectra Edu – Aktualności – Fundacja Rodziny Staraków [online], starakfoundation.org [dostęp 2022-10-03] (pol.).
 41. TVP Kultura – Telewizja Polska S.A. [online], tvpkultura.tvp.pl [dostęp 2021-09-28].
 42. artSkrypt w rękach Bartosza Kruhlika! [online], portalfilmowy.pl [dostęp 2020-11-25] (pol.).
 43. Krzysztof Piesiewicz nagrodzony w Żyrardowie – News – Stopklatka [online], stopklatka.pl [dostęp 2016-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-27].
 44. XII edycja Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd 2020 [online], Przegląd, 9 listopada 2020 [dostęp 2022-09-20] (pol.).
 45. Opera Krakowska [online], opera.krakow.pl [dostęp 2023-10-21] (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj