Jodan sodu

związek chemiczny

Jodan sodu, NaIO3nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu jodowego.

Jodan sodu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny NaIO3
Masa molowa 197,89 g/mol
Wygląd biały, bez zapachu
Identyfikacja
Numer CAS 7681-55-2
PubChem 23675764
Podobne związki
Inne aniony NaIO, NaIO2, NaIO4
Inne kationy KIO3, Mg(IO3)2, Ca(IO3)2, Ba(IO3)2
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Jodan sodu jest ciałem stałym barwy białej. Jest rozpuszczalny w wodzie. pH jego wodnych roztworów wynosi ok. 5,8.

Jest silnym utleniaczem. Podczas jego ogrzewania wydziela się tlen.

ZagrożeniaEdytuj

W wypadku połknięcia dużej ilości substancji może wystąpić: podrażnienie śluzówek, cyjanoza, zapaść oraz zatrzymanie oddechu.

Substancja działa szkodliwie na organizmy wodne. Toksyczność dla niektórych organizmów wodnych:

Pierwsza pomocEdytuj

W przypadku kontaktu substancji z oczami lub ze skórą należy przemyć je dużą ilością wody. Przy spożyciu należy podać choremu dużą ilość wody i spowodować wymioty. Należy też skontaktowć się z lekarzem.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Jodan sodu (nr 71702) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2011-12-23]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  2. Jodan sodu (nr 71702) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-12-23]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

BibliografiaEdytuj