Karol Koranyi

polski historyk prawa

Karol Wilhelm Koranyi (ur. 18 lutego 1897 we Lwowie, zm. 23 września 1964 w Warszawie) – polski prawnik, historyk prawa karnego.

Karol Wilhelm Koranyi
Data i miejsce urodzenia

18 lutego 1897
Lwów

Data i miejsce śmierci

23 września 1964
Warszawa

profesor nauk prawnych
Specjalność: historia prawa
Alma Mater

Uniwersytet Lwowski

Doktorat

1922

Habilitacja

1931

rektor
Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres spraw.

1948–1951

Poprzednik

Ludwik Kolankowski

Następca

Leon Kurowski

Odznaczenia
Order Sztandaru Pracy II klasy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Medal 10-lecia Polski Ludowej

Życiorys edytuj

W 1915 roku ukończył VII Gimnazjum we Lwowie, po czym podjął studia prawnicze w Wiedniu. W latach 1916–1918, podczas I wojny światowej, służył w wojsku austriackim, brał udział m.in. w walkach na froncie włoskim oraz w bitwie pod Verdun. Po wojnie kontynuował studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wśród jego wykładowców byli Władysław Abraham, Przemysław Dąbkowski i Alfred Halban. Studiował też historię i etnografię (u Adama Szelągowskiego i Adama Fischera). W latach 1920–1921 służył w Wojsku Polskim w stopniu podporucznika, początkowo w 40 Pułku Piechoty we Lwowie, a następnie w 48 Pułku Piechoty, stacjonującym w Stanisławowie.

Studia ukończył w 1922 roku, uzyskując stopień doktora pod kierunkiem Kamila Stefko. Rozpoczął aplikację adwokacką, której nie ukończył. Od 1923 roku pracował na UJK: najpierw jako asystent prof. Przemysława Dąbkowskiego w Katedrze Historii Prawa Polskiego, następnie jako docent. 16 kwietnia 1929 roku został członkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie, w którym należał do Sekcji historii społecznej i gospodarczej[1]. Należał także do Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie[2]. W 1931 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy pt. Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego. Wybuch II wojny światowej nie pozwolił na rozpatrzenie wniosku o tytuł profesora złożonego w 1939 roku.

W latach 1939–1941 oraz 1944–1945 pracował na Uniwersytecie Iwana Franki, gdzie jako docent prowadził wykłady z  powszechnej historii państwa i prawa[3].

Po wojnie został powołany na stanowisko profesora organizowanego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtworzył Wydział Praw tej uczelni, kierował Katedrą Historii Prawa na Zachodzie Europy (1945–1951) oraz Katedrą Prawa Państwowego (1947–1949). W latach 1947–1948 pełnił funkcję prorektora, a następnie rektora UMK (1948–1951). Wykładał również na uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. W roku 1952 przeniósł się ostatecznie do Warszawy, gdzie do śmierci był związany ze stołecznym Uniwersytetem[3].

W latach 1947–1953 był członkiem Zarządu Głównego i II zastępcą prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Toruniu[2].

Był mężem Jadwigi z Barszczewskich (zm. 1985)[4].

Zmarł w Warszawie, pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 177-2-13,14)[4].

Ważniejsze publikacje[5] edytuj

 • Kilka uwag o dawnem prawie polskim, dzisiejszym prawie ludowym, „Nowa Ziemia Lubelska”, nr 36, Lublin 1925
 • O kradzieży na podstawie regestru złoczyńców grodu sanockiego 1554–1638, Lwów 1925
 • Czy tortury są dalszym ciągiem sądów bożych?, „Lud”, t. XXV, (serja II, t. V), Lwów 1926
 • Czary w postępowaniu sądowym (szkic prawno-etnologiczny), Lwów 1927
 • Danielis Wisneri, „Tractatus brevis de extramagis lamiis, veneficis” a „Czarownica powołana (Szkic z dziejów polskiej literatury prawniczej)”. Pamiętnik trzydziestolecia pracy naukowej Przemysława Dąbkowskiego, Lwów 1927
 • Czary i gusła przed sadami kościelnymi w Polsce w XV i w pierwszej połowie XVI wieku, Lwów 1928
 • Ze studiów nad wierzeniami w historii prawa karnego. I: Beczka czarownic, Lwów 1928
 • Łysa Góra. Studium z dziejów wierzeń ludowych w Polsce w XVII i XVIII wieku, Lwów 1929
 • Bismarck a sprawa polska w przededniu powstania styczniowego. Szkic historyczny, Lublin 1929
 • O pochodzeniu zwyczaju tzw. oślego pogrzebu, „Lud”, t. XXXI, Lwów 1929, s.44–47
 • Konstytucje cesarza Fryderyka II przeciw heretykom i ich recepcja w Polsce, Lwów 1930
 • O niektórych postanowieniach karnych statutu litewskiego z r. 1529: (studjum prawno-porównawcze), Wilno 1933
 • Historia ustroju na zachodzie Europy, cz. 1, Toruń 1946
 • Powszechna historia ustrojów państwowych i prawa
  • cz. 1: Epoka niewolnictwa (Egipt, Babilonia, Grecja, Rzym do w. IV), Toruń 1950 (nowe wyd., Warszawa 1951)
  • cz. 2: Średniowiecze, Warszawa 1951
  • 3: Średniowiecze, cz. 2, z. 1–2, Warszawa 1951
 • Powszechna historia państwa i prawa, cz. 2–6, Warszawa 1951–1955
 • O postępowych tradycjach w polskim piśmiennictwie karnym XVI i XVII wieku, Warszawa 1952
 • Powszechna historia państwa i prawa w zarysie
  • t. 1: Epoka niewolnictwa, Warszawa 1951 (wyd. 2, 1954)
  • t. 2: Epoka feudalizmu, Warszawa 1955
  • t. 3, Warszawa 1959 [wydany pt. Powszechna historia państwa i prawa]
 • O prawie sądowym w Historii państwa i prawa Polski, t. I i II, Warszawa 1958
 • Jeszcze w sprawie syntezy historii prawa sądowego, Poznań 1959
 • Powszechna historia państwa i prawa [ostatnia, 4-tomowa wersja podręcznika akademickiego, której wydawanie rozpoczęto za życia autora]
  • t. I: Starożytność, Warszawa 1961 (wyd. 2, 1965)
  • t. II: Średniowiecze, cz. I, Warszawa 1963 [ciąg dalszy Średniowiecza zawarto w t. III]
  • t. III, Warszawa 1966
  • t. IV, Warszawa 1967
 • Powszechna historia prawa, oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska, Warszawa 1976 (wyd. 4, 1983) [opracowana na podstawie 4-tomowego wydania z lat 60.]

Ordery i odznaczenia edytuj

Przypisy edytuj

 1. Towarzystwo Naukowe we Lwowie [online], www.lwow.home.pl [dostęp 2024-04-12].
 2. a b PTL Toruń » Historia [online] [dostęp 2024-04-12].
 3. a b Witold Wołodkiewicz: Karol Koranyi, 1897–1964. Profesor profesorów. W: Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, A–K. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 516–520. ISBN 978-83-235-2069-6.
 4. a b Cmentarz Stare Powązki: KAROL KORANYI, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [dostęp 2019-12-01].
 5. Karol Koranyi (1897–1964) [online], Biblioteka Narodowa w Warszawie, katalogi [dostęp 2021-02-12].
 6. M.P. z 1948 r. nr 67, poz. 491 „za zasługi na polu pracy zawodowej i społecznej”.
 7. M.P. z 1955 r. nr 101, poz. 1400 – Uchwała Rady Państwa z dnia 19 stycznia 1955 r. nr 0/201 – na wniosek Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Bibliografia edytuj