Władcy Wielkopolski

lista w projekcie Wikimedia
(Przekierowano z Książęta wielkopolscy)

Książęta wielkopolscy – lista obejmuje władców Wielkopolski. Wielkopolska w 1138 roku, na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława III Krzywoustego, przypadła jego synowi Mieszkowi III Staremu. Dzielnicą tą rządzili Piastowie wielkopolscy, a przejściowo także Henryk I Brodaty i Henryk II Pobożny, przedstawiciele śląskiej linii tej dynastii.

Wielkopolska w czasach piastowskich według Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski (kolorem żółtym zaznaczona ziemia lubuska i zielonym Nowa Marchia)

Po wygaśnięciu męskiej linii Piastów wielkopolskich w 1296 roku Wielkopolska stała się przedmiotem rozgrywek między Henrykiem III głogowskim a Władysławem I Łokietkiem. W latach 1299–1305 władał nią Wacław II, król czeski z dynastii Przemyślidów. Ostatecznie w 1314 roku Wielkopolskę opanował Władysław Łokietek. W ten sposób Wielkopolska weszła w skład odrodzonego Królestwa Polskiego (Łokietek koronował się na króla w 1320 roku).

Z dzielnicowych władców Wielkopolski koronacji dostąpili Przemysł II w 1295 roku i Wacław II w 1300 roku.

Księstwo wielkopolskie (1138–1177) edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa spoza dzielnicy)
1138–1177 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego

Księstwo poznańskie (1177–1279) edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa spoza dzielnicy)
1177–1193 Odon syn Mieszka III
 • od 1177 – tylko w Poznaniu,
 • po 1182 – prawdopodobnie tylko nad południowo-zachodnią częścią księstwa, od 1193 w Kaliszu
1181–1202 Mieszko III Stary
1194–1229 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego
 • do 1202 w południowej Wielkopolsce,
 • od 1202 w całej Wielkopolsce,
 • w 1206 oddał Kalisz Henrykowi I Brodatemu z linii śląskiej,
 • 1207–1210 i 1218–1225 – w ziemi lubuskiej,
 • 1216–1217 – tylko w Gnieźnie, choć według innych wersji oddanie bratankowi południowo-zachodniej Wielkopolski
1216–1217
usunięty
Władysław Odonic syn Odona
 • Poznań, lub według innych wersji południowo-zachodnia Wielkopolska
 • (od 1207 także w Kaliszu z ramienia Henryka I Brodatego)
1229–1239 Władysław Odonic
1234–1238 Henryk I Brodaty wnuk brata Mieszka III
 • od 1201 książę śląski,
 • od 1232 książę krakowski

od 1232, pd. WielkopolskaPoznań i Kalisz, od 1234 oddanie księstwa kaliskiego w lenno Władysławowi (w latach 1241–1244 samodzielny książę kaliski)

1238–1241 Henryk II Pobożny syn Henryka I BrodategoI
1241 Bolesław II Rogatka syn Henryka II Pobożnego
1241–1247 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1239–1241 – z bratem na Ujściu
 • 1241–1247 – rządy braci w większej części Wielkopolski (bez Rudy, Kalisz od 1244)
Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
1247–1257 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1247–1249 – w Poznaniu i Gnieźnie,
 • od 1249 Ruda do kaliskiego, 1249–1250 w Poznaniu i Kaliszu, 1250–1253 w całej Wielkopolsce,
 • 1253–1257 – tylko w Poznaniu
1257–1273 Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
 • 1257–1273 – w całej Wielkopolsce,
 • od 1261 w Lądzie,
 • 1268–1273 – książę bydgoski
 • 1271–1273 – książę innowrocławski,
 • 1273–1279 książę kalisko-gnieźnieński
 • W 1273 nadaje Poznań swojemu bratankowi Przemysłowi II
1273–1279 Przemysł II syn Przemysła I
 • od 1273 w Poznaniu
 • po 1279 w całej Wielkopolsce (patrz niżej)
1279 Wielkopolska zjednoczona w rękach Przemysła II.

Księstwo gnieźnieńskie (1177–1279) edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa spoza dzielnicy)
1177–1181 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego
 • także książę sandomierski
 • także książę krakowski
1181–1202 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego
 • także książę krakowski
1194–1229 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego
 • do 1202 w południowej Wielkopolsce,
 • od 1202 w całej Wielkopolsce,
 • w 1206 oddał Kalisz Henrykowi I Brodatemu z linii śląskiej,
 • 1207–1210 i 1218–1225 – w ziemi lubuskiej,
 • 1216–1217 – tylko w Gnieźnie, choć według innych wersji oddanie bratankowi południowo-zachodniej Wielkopolski
1229–1239
usunięty
Władysław Odonic syn Odona od 1239 książę na Ujściu nad Notecią, 1234–1239 tylko na pn. od rzeki Warty – Gniezno
1239–1241 Henryk II Pobożny syn Henryka I Brodatego
1241 Bolesław II Rogatka syn Henryka II Pobożnego
1241–1247 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1239–1241 – z bratem na Ujściu
 • 1241–1247 – rządy braci w większej części Wielkopolski (bez Rudy, Kalisz od 1244)
Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
1247–1249 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1247–1249 – w Poznaniu i Gnieźnie,
 • od 1249 Ruda do kaliskiego,
 • 1249–1250 – w Poznaniu i Kaliszu,
 • 1250–1253 – w całej Wielkopolsce,
 • 1253–1257 – tylko w Poznaniu
1249–1250 Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
1250–1253 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1247–1249 – w Poznaniu i Gnieźnie,
 • od 1249 Ruda do kaliskiego,
 • 1249–1250 – w Poznaniu i Kaliszu,
 • 1250–1253 – w całej Wielkopolsce,
 • 1253–1257 – w Poznaniu
1253–1279 Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
 • ponownie
 • 1253–1257 – książę kalisko-gnieźnieński,
 • 1257–1273 – w całej Wielkopolsce,
 • od 1261 w Lądzie,
 • 1268–1273 – książę bydgoski
 • 1271–1273 – książę innowrocławski,
 • 1273–1279 książę kalisko-gnieźnieński
1279 Wielkopolska zjednoczona w rękach Przemysła II.

Księstwo kaliskie (1177–1279) edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa spoza dzielnicy)
1177–1181 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego
 • także książę sandomierski
 • także książę krakowski
1181–1191 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego
 • także książę krakowski
1191–1193 Mieszko Młodszy syn Mieszka III
1193–1194 Odon syn Mieszka III
 • od 1177 – tylko w Poznaniu,
 • po 1182 prawdopodobnie tylko nad południowo-zachodnią częścią księstwa
1194–1202
ponownie
Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego
1202–1206 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego
 • do 1202 w południowej Wielkopolsce,
 • od 1202 w całej Wielkopolsce,
 • w 1206 oddał Kalisz Henrykowi I Brodatemu z linii śląskiej,
 • 1207–1210 i 1218–1225 – w ziemi lubuskiej,
 • 1216–1217 – tylko w Gnieźnie, choć według innych wersji oddanie bratankowi południowo-zachodniej Wielkopolski
1206–1207
zwierzchnik:
1207–1217
Henryk I Brodaty prawnuk Bolesława III Krzywoustego zwierzchnik Kalisza 1207–1217
1207–1217
usunięty
Władysław Odonic syn Odona książę z nadania Henryka I Brodatego
1217–1229
ponownie
Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego
1229–1234
ponownie
Władysław Odonic syn Odona
1234
ponownie,
zwierzchnik:
1234–1248
Henryk I Brodaty prawnuk Bolesława III Krzywoustego zwierzchnik Kalisza 1234–1238
zwierzchnik:
1238–1241
Henryk II Pobożny syn Henryka I Brodatego zwierzchnik Kalisza 1234–1241
1234–1239 Mieszko II Otyły synowie Kazimierza I opolskiego
 • z nadania Henryka I Brodatego i pod jego zwierzchnictwem do 1238, pod zwierzchnictwem Henryka II Pobożnego do 1239, współrządy z bratem
 • także książę rudzki
1234–1244 Władysław opolski
 • z nadania Henryka I Brodatego i pod jego zwierzchnictwem do 1238, pod zwierzchnictwem Henryka II Pobożnego do 1241, do 1239 współrządy z bratem
 • także książę rudzki do 1249
1244–1247 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1239–1241 – z bratem na Ujściu
 • 1241–1247 – rządy braci w większej części Wielkopolski (bez Rudy)
Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
1247–1249 Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
 • 1247–1249 – książę kaliski,
 • 1249–1250 – książę gnieźnieński,
 • W latach 1250–1253 usunięty
1249–1253 Przemysł I syn Władysława Odonica
 • 1247–1249 – w Poznaniu i Gnieźnie,
 • od 1249 Ruda do kaliskiego,
 • 1249–1250 – w Poznaniu i Kaliszu,
 • 1250–1253 – w całej Wielkopolsce,
 • 1253–1257 – tylko w Poznaniu
1253–1279 Bolesław Pobożny syn Władysława Odonica
 • ponownie
 • 1253–1257 – książę kalisko-gnieźnieński,
 • 1257–1273 – w całej Wielkopolsce,
 • od 1261 w Lądzie,
 • 1268–1273 – książę bydgoski
 • 1271–1273 – książę innowrocławski,
 • 1273–1279 książę kalisko-gnieźnieński
1279 Wielkopolska zjednoczona w rękach Przemysła II.

Księstwo wielkopolskie (zjednoczone 1279–1320) edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa spoza dzielnicy)
1279–1296 Przemysł II syn Przemysła I
 • od 1273 w Poznaniu (patrz wyżej)
 • 1281–1287 – bez Wielunia (Rudy), 1284–1287 bez Ołoboku
 • 1290–1291 – książę krakowski
 • 1294–1296 – książę pomorski (gdański)
 • od 1295 król Polski
w Wieluniu: 1281–1287
w Ołoboku 1284–1287
Henryk IV Prawy wnuk Henryka II Pobożnego
1296–1299
usunięty
Władysław Łokietek zięć Bolesława Pobożnego
1299–1305 Wacław II
z dynastii Przemyślidów
zięć Przemysła II
1305–1309 Henryk III głogowski wnuk Henryka II Pobożnego
W Kaliszu:
1306–1307
Bolesław III Rozrzutny wnuk Bolesława II Rogatki
1309–1312 Henryk III głogowski rządy wspólne
1312–1314
usunięci
w wyniku podziału – w Poznaniu: rządy wspólne
w wyniku podziału – w Gnieźnie i Kaliszu: rządy wspólne
1314–1333 Władysław Łokietek
od 1320 do Królestwa Polskiego

Księstwo wieluńskie (Ziemia rudzka/wieluńska, 1234–1392) edytuj

1326–1370 – ziemia wieluńska częścią Królestwa Polskiego

Od 1392 ziemia wieluńska do Królestwa Polskiego

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Zostawiono Wacława II i Wacława III z rodu Przemyślidów, aby nie powodować przerw chronologicznych. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastowiczów może być dyskusyjna.

Bibliografia edytuj