Leonard Gabriel Pociej

wojewoda witebski

Leonard Gabriel Pociej (ur. 6 listopada 1632 roku – zm. 1 lutego 1695 roku) – wojewoda witebski od 24 października 1686 roku, sędzia ziemski brzeskolitewski w latach 1673–1686, podsędek brzeski litewski w latach 1671–1673[1], starosta rohaczewski, starosta żyżmorski, starosta suraski.

Leonard Gabriel Pociej
Herb
Pociej
Rodzina

Pociejowie

Data urodzenia

6 listopada 1632

Data śmierci

1 lutego 1695

Ojciec

Piotr Pociej

Matka

Zofia Kazanowska

Żona

Regina Ogińska, primo voto Walter Korff, ciwun trocki

Dzieci

- Ludwik Konstanty Pociej
- Kazimierz Aleksander Pociej

Urodził się jako szóste dziecko wśród licznego potomstwa Zofii z Kazanowskich i Piotra Pocieja, pisarza ziemskiego brzeskiego litewskiego (1643). Leonard Pociej był wnukiem senatora województwa brzeskolitewskiego, a następnie unickiego metropolity Adama Hipacego Pocieja.

Leonard Pociej karierę wojskową rozpoczął jako towarzysz wojsk litewskich od 1662, następnie porucznik chorągwi petyhorskiej, później husarskiej Marcjana Aleksandra Ogińskiego (bratanka żony).

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa brzeskolitewskiego[2].

Poseł sejmiku trockiego na sejm zwyczajny 1677 roku[3]. Poseł sejmiku brzeskolitewskiego na sejm 1678/1679 roku, poseł na sejm 1681 roku[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 377.
  2. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  3. Diana Konieczna, Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku. Rocznik Lituanistyczny 2018, T. 3, s. 90.
  4. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 627.

BibliografiaEdytuj