Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

muzeum poświęcone kolejnictwu, zlokalizowane w Warszawie

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – istniejące w latach 1928-2016[1] muzeum kolejowe. Mieściło się w budynku byłego Dworca PKP Warszawa Główna Osobowa przy ul. Towarowej 3 w Warszawie.

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Ilustracja
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Państwo  Polska
Miejscowość Warszawa
Adres ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
Data założenia 18 lutego 1928
Data likwidacji 21 marca 2016 (utworzenie Stacja Muzeum)
Zakres zbiorów kolejnictwo
Oddziały
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Ziemia52°13′32,60″N 20°59′07,55″E/52,225722 20,985431
Strona internetowa
Warszawa Główna - siedziba muzeum od 1972 do 2016

Do zwiedzania oferowało ekspozycje stałe (historyczne) i czasowe, dużą ekspozycję modeli kolejowych w salach wystawowych oraz wystawę zabytkowego taboru normalnotorowego na wydzielonych torach w skansenie.

Poza prowadzoną na szeroką skalę działalnością naukową, we współpracy z wieloma instytucjami, organizowane były tu liczne imprezy okolicznościowe, oraz wernisaże. Muzeum zostało zlikwidowane z dniem 31 marca 2016 roku. Dysponowało licznym zbiorem bibliotecznym, który wraz z obiektami przeszedł na stan nowo powstałej instytucji kultury – Stacji Muzeum[2].

Osobny artykuł: Stacja Muzeum.

HistoriaEdytuj

Eksponaty Muzeum Kolejnictwa
 
EP02
 
EU20
 
SM15
 
Model Px48
 
TKz211
 
Ty51
 
Pm3
 
Ty2

Początki muzeumEdytuj

Myśl o utworzeniu Muzeum Kolejnictwa zrodziła się wśród kolejarzy wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918. Ogrom pracy i trudności, na jakie napotykano przy uruchamianiu bardzo zniszczonego transportu kolejowego, oddaliły realizację tego zamiaru na dalsze lata. Okolicznością, która przyspieszyła powołanie Muzeum Kolejnictwa były Targi Wschodnie we Lwowie w 1927, na których urządzono pawilon komunikacji.

Muzeum Kolejnictwa powstało 18 lutego 1928. W tym dniu minister komunikacji inż. Paweł Romocki w obecności otworzył Muzeum Kolejowe w tymczasowej siedzibie, zlokalizowanej w zachodnim skrzydle ówczesnego Dworca Głównego - Wiedeńskiego. Z 1928 pochodzi również rozporządzenie ministra komunikacji Alfonsa Kuehna w sprawie zatwierdzenia Regulaminu tymczasowego Muzeum Kolejowego (Nr IV 6031/11/28, z dnia 21 maja 1928 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komunikacji Nr 16 z 1928 roku, poz. 171, s.190).

Budowa linii średnicowej spowodowała konieczność rozbiórki zachodniego skrzydła Dworca Głównego. W 1931 podjęto decyzję o przeniesieniu Muzeum Kolejowego do kolejnej, wciąż tymczasowej, siedziby. W prywatnym budynku należącym do firmy Schicht przy ul. Nowy Zjazd 1 wynajęto 20 pomieszczeń[3]. Na powierzchni około 900 m², w 19 działach zaprezentowano dokumenty, fotografie, książki, wiele modeli i makiet. 15 grudnia 1938 Muzeum Kolejowe przekształcono w Muzeum Komunikacji wzbogacając jego ekspozycje o dwa działy: dróg kołowych i dróg wodnych[4]. Do 1939 Muzeum zgromadziło ponad 4 tysiące eksponatów, w tym blisko 400 modeli, 250 tablic i wykresów, ponad 550 fotografii oraz 8 tysięcy książek. Nieprzystosowany do tego typu działalności budynek nie pozwalał na eksponowanie większych i cięższych maszyn i urządzeń, które gromadzono w magazynach dworcowych. Dlatego w planach przewidywano budowę docelowej siedziby w miejscu obecnego Stadionu Narodowego.

Okres powojennyEdytuj

W okresie powojennym próbę ponownego zorganizowania Muzeum podjęto w 1946. Początkowo zaczęto gromadzić dokumenty i eksponaty w Pilawie. Pozyskaną, niewielką ilość zbiorów, przeniesiono do Bytomia. Na przełomie lat 1956-57 działalność Muzeum ustała.

Decyzję o kolejnym powołaniu Muzeum Kolejnictwa podjął Minister Komunikacji w 1972, wyznaczając na jego siedzibę Dworzec Warszawa Główna Osobowa. Obiekt został otwarty 11 września 1973. Na jego pierwszą ekspozycję składały się 93 eksponaty, w tym 40 lokomotyw, z których 9 ustawiono na wolnym powietrzu[5]. 1 stycznia 1995 Muzeum zostało wyłączone organizacyjnie ze struktury PKP i włączone bezpośrednio do Ministerstwa Transportu. 1 stycznia 1999, na mocy ustawy, Muzeum Kolejnictwa przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego. W okresie od 1972, tj. od powołania Muzeum Kolejnictwa, systematycznie powiększano zbiory i rozszerzano działalność merytoryczną, głównie związaną z historią kolejnictwa na Ziemiach Polskich. W Warszawie - wraz ze zmniejszającą się rolą Dworca Głównego przybywało powierzchni wystawienniczych i zaplecza. Po udostępnieniu Muzeum niewielkiej powierzchni (ok. 250 m²) w pomieszczeniach jeszcze czynnego dworca Warszawa Główna, zaczęto gromadzić i równocześnie eksponować pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce.

Finalnie Muzeum otrzymało dwie sale wystawowe o powierzchni ok. 800 m² oraz wydzielono tory stacyjne gdzie zgromadzono zabytkowe pojazdy. W salach na wystawach stałych prezentowane są: historia kolei na Ziemiach Polskich od 1845 do okresu obecnego, początki kolei na świecie oraz wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum. Oprócz informacji fotograficzno-tekstowej, związanej z tymi tematami, na ekspozycji można obejrzeć wiele modeli taboru kolejowego, sztandary pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty i wiele innych związanych z historią kolejnictwa. Oprócz wystaw stałych Muzeum organizuje wystawy czasowe, najczęściej związane z wydarzeniami rocznicowymi na kolei, jak również o innej tematyce, np. obrazy oraz fotografie związane z funkcjonowaniem kolei.

Likwidacja muzeumEdytuj

Od początku XXI w. muzeum borykało się z nie do końca uregulowanym stanem prawnym dworca Warszawa Główna i jego otoczenia. Od co najmniej 2004 PKP próbowało sprzedać teren muzeum. Propozycja przeniesienia muzeum na Pragę nie spotkała się z pozytywnym odzewem muzealników.

W 2012 PKP zdecydowało o wystawieniu w przetargu nieruchomość po dawnym Dworcu Głównym przy ul. Towarowej 1 (w 2015 zmieniono adres na ul. Towarową 3), dając prawo pierwokupu tego budynku poza przetargiem samorządowi województwa mazowieckiego, któremu podlegało mieszczące się tam Muzeum Kolejnictwa[6].

W latach 2014-2015 nastąpiły rozmowy pomiędzy PKP S.A., a Samorządem Województwa Mazowieckiego, co w konsekwencji przyczyniło się do powołania nowej instytucji kultury, która powstała w roku 2016.

25 stycznia 2016 radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęli uchwałę w sprawie likwidacji muzeum, w związku z czym 20 lutego 2016 rozpoczęła się likwidacja muzeum, która trwała do końca marca. Następnie majątek muzeum został przekazany nowo powstałej instytucji pn. Stacja Muzeum[7]

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie po raz ostatni zostało otwarte dla zwiedzających dnia 20 marca 2016.

Obecnie w dawnym budynku dworca Warszawa Główna mieści się nowa instytucja kultury pn. Stacja Muzeum, która docelowo ma znaleźć swoją siedzibę na warszawskich Odolanach[2].

Osobny artykuł: Stacja Muzeum.

DyrektorzyEdytuj

 • 1991-2009 - Janusz Sankowski
 • 2009-2014 - Ferdynand Bohdan Ruszczyc
 • 2014-2016 - Cezary Karpiński
 • 2016 - Joanna Kazimierska (jako dyrektor Stacja Muzeum)

Ekspozycja plenerowaEdytuj

Seria pojazdu PKP Oznaczenia w innych kolejach Układ osi Producent Lata budowy Liczba ekspl. przez PKP Eksploatacja przez PKP Zdjęcie
EP02 - Bo'Bo' Pafawag   1953-1957 8 do 1973  
ET21 - Co'Co' Pafawag   1957-1971 658 nadal funkcjonują  
EU20 - Co'Co' LEW   1955-1957 34 do 1982  
SM15 - B'B' Ljudinowo  , Fablok   1963-1966 27 do 1977  
SM25 - C Fablok   1961-1963 3 do 1973  
SM41 - Bo'Bo' Ganz-MÁVAG   1961-1969 264 do 2000  
ST44 - Co'Co' ŁTZ   1965-1988 1182 nadal funkcjonują  
Oi1 Pruski P6; Niemiecki 3702 1'C ?   1902-1916 44 1918-początek lat 60.  
OKa1 Łotewski Tk 1A1 Krupp  , Dyneburg   1931-1933 2 1945-1969  
OKi1 - - - - - -  
OKl27 - 1'C'1 HCP   1928-1933 122 1929-?  
OKo1 Pruski T18; Pruski 780-5 2'C2' Vulcan-Werke Hamburg und Stettin AG   1916-1924 31 1945-1975  
Ol49 - 1'C1' Fablok   1951-1954 112 1952  
Os24 wzorowany na austriackim 570 / 113 2'D' Fablok   1925-1927 60 1926-1970  
Pm2 Niemiecki 030 2'C1' różni   1930-1937 34 1945-1978  
Pm3 Niemiecki 0310 2'C1' Borsig   1931-1941 10 1945-1966  
Pt47 - 1'D1' Fablok, HCP   1947-1951 180 1947-1988  |
Pu29 - 2'D1' HCP   1931 3 1931-1970  
TKb TKb 129
(przemysłowy)
B Hohenzollern, Düsseldorf 1880 - -  
TKbb - - B - Hanomag - Hannoversche Maschinenbau AG - 1912-1930 - 1 - 1924-1974  
TKc100 - Pruski T4.1 - 1B - Henschel & Sohn, Kassel - 1893 - 1 - 1893-1979 -  
TKh - - C - Orenstein & Koppel AG, Berlin-Drewitz - 1920 - 1 - 1920-1973  
TKi3 Pruski T93; Niemiecki 913-18 1'C Henschel, Union, Jung i inni   1901-1914 310 1918-1969  
TKl100
(TKi100)
- 1'C1' - Borsig Lokomotiv-Werke GmbH, Berlin - 1934 1 - 1934-1970  
TKp TKp 4147 (przemysłowy) D La Meuse, Belgia 1942 - -  
TKt48 - 1'D1' Fablok, HCP   1950-1957 191 1950
TKz TKz 211
(przemysłowy)
1'E1' Borsig Lokomotiv-Werke GmbH, Berlin 1938 - -  
Tr6 Pruski G82-3; Niemiecki 5620-30 1'D różni   1919-1927 - 1945-1979  
Tr203 USA S160 1'D Alco, Baldwin, Lima   1942-1945 1946-1980  
Ty2/Ty42[8] Niemiecki BR52 1'E różni   1942-1945 1407 1945  
Ty43 Niemiecki BR42 1'E różni   1943-1945 126 1945-2001  
Ty51 - 1'E HCP   1953-1958 262 1953-2001  
PzTrWg16
- 4'D'4' - - - -  

OddziałEdytuj

Oddział Muzeum Kolejnictwa - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zlokalizowane jest na terenie dawnej stacji Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej. Jego zbiory to 170 jednostek taboru wąskotorowego, a także kolekcje historycznych fotografii, mundurów kolejowych, latarek, modeli, dokumentów, biletów, pieczątek, przedmiotów dokumentujących codzienne życie kolei wąskotorowych w Polsce. Unikat wśród jednostek taborowych stanowi najstarszy w Polsce, z 1882, prawdziwy rarytas polskiej myśli technicznej, zabytkowy parowóz z 1929 - Px29-1704 - jedyny czynny na świecie, z tej serii. Parowóz wraz z wagonami jeździ w letnie weekendy 18-kilometrową trasą z Sochaczewa, przez Brochów, aż do Puszczy Kampinoskiej[9].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Albin Marciniak, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Klub Podróżników Śródziemie, klubpodroznikow.com [dostęp 2017-03-18] (pol.).
 2. a b Stacja Muzeum, O Stacji Muzeum, stacjamuzeum.pl [dostęp 2016-10-03].
 3. Karol Mórawski, Wiesław Głębocki, Bedeker warszawski: w 400-lecie stołeczności Warszawy, Iskry, 1996, s.292, ISBN 83-207-1525-3, ISBN 978-83-207-1525-5.
 4. Gazeta Administracji, wyd. 1-8, t. 21, 1939, s.51.
 5. Kronika nauki i techniki 31 VIII – 29 IX 1973 r.. „Młody Technik”. 11/1973, s. II okładki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” (pol.). 
 6. Izabela Kraj: Czy marszałek kupi Dworzec Główny. zyciewarszawy.pl, 2012-02-27. [dostęp 2012-02-27].
 7. „Papierowa” likwidacja Muzeum Kolejnictwa. kurier-kolejowy.pl, 2016-03-05. [dostęp 2016-03-07].
 8. w muzeum znajdują się oba rodzaje lokomotywy
 9. Sochaczew, [w:] Park Kampinoski. Miniprzewodnik, Helion, 2012, ISBN 83-7853-187-2, ISBN 978-83-7853-187-6.

BibliografiaEdytuj

 • Zbigniew Tucholski: Powojenna odbudowa Muzeum Komunikacji w Warszawie, Kronika Warszawy nr 1 (147) 2012, s. 23, [w:] [1]

Linki zewnętrzneEdytuj