Ostrowice (gmina)

dawna gmina wiejska

Ostrowice (1945–1947: Ostrowiec[3]) – dawna gmina wiejska w północno-zachodniej Polsce, zniesiona 1 stycznia 2019.

Ostrowice
gmina wiejska
1945–1954, 1973–2018
Herb
Herb
Państwo

 Polska

Województwo

1946–1950: szczecińskie
1950–1954 i 1973–1975: koszalińskie (duże)
1975–1998: koszalińskie (małe)
1999–2018: zachodniopomorskie

Powiat

drawski

Data likwidacji

1 stycznia 2019

TERYT

3203042

Siedziba

Ostrowice

Powierzchnia

150,27[1] km²

Populacja (31.12.2016)
• liczba ludności


2522[2]

• gęstość

16,8 os./km²

Nr kierunkowy

94

Tablice rejestracyjne

ZDR

Szczegółowy podział administracyjny
Plan gminy Ostrowice
Liczba sołectw

14

Liczba miejscowości

31

Położenie na mapie powiatu
Położenie na mapie powiatu
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ostrowice”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Ostrowice”
Ziemia53°38′N 15°58′E/53,637778 15,973056
Portal Polska

Gmina Ostrowice powstała po II wojnie światowej na terenie Ziem Odzyskanych (III okręg administracyjny: Pomorze Zachodnie). 28 czerwca 1946 gmina – jako jednostka administracyjna powiatu drawskiego – weszła w skład nowo utworzonego województwa szczecińskiego[4][5]. 6 lipca 1950 gmina, wraz z całym powiatem drawskim, weszła w skład nowo utworzonego województwa koszalińskiego[6].

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 11 gromad: Borne, Chlebowo, Gawroniec, Gronowo, Jelenino, Ostrowice, Przytoń, Siecino, Słowianki, Stare Worowo i Szczycienko[7]. Gminę zniesiono 29 września 1954, reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[8]. Przywrócono ją 1 stycznia 1973, reformą reaktywującą gminy[9]. 1 czerwca 1975 weszła ona w skład nowo utworzonego (mniejszego) województwa koszalińskiego[10]. 1 stycznia 1999, w związku z reformą administracyjną, powróciła do powiatu drawskiego w nowo utworzonym województwie zachodniopomorskim[11].

Według danych z 31 grudnia 2016 gmina miała 2522 mieszkańców[2]. W województwie zajmowała (na 114 gmin) 71. miejsce pod względem powierzchni i 113. pod względem liczby ludności. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku[12] gminę zamieszkiwało 2512 osób.

Gmina została zlikwidowana 1 stycznia 2019[13]. W tym dniu obręby ewidencyjne Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń o łącznej powierzchni 6558,36 ha zostały włączone do gminy Drawsko Pomorskie, a obręby Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko i Śmidzięcino o łącznej powierzchni 8500,04 ha znalazły się w granicach gminy Złocieniec[14]. Ostrowice to pierwsza w dziejach Polski gmina, która stała się niewypłacalna i została zlikwidowana[15].

PołożenieEdytuj

Gmina położona była w środkowej części województwa zachodniopomorskiego (od 1999), w północnej części powiatu drawskiego, na Pojezierzu Drawskim. Obszar gminy był podzielony na dwie części, oddzielone od siebie jeziorem Siecino należącym do gminy Złocieniec i małą wsią Słowianki (gmina Połczyn-Zdrój). Obszar dawnej gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi formami polodowcowymi. Dominującym typem jest młodoglacjalny krajobraz pagórkowaty pojezierzy, poprzecinany dolinami i równinami akumulacyjnymi den dolinnych. Z holocenu pochodzą formy subrealne, kształtujące dna dolin i niższe terasy rzeczne.

Przez obszar gminy przebiegał główny wododział I rzędu, oddzielający zlewnię rzeki Regi od zlewni Drawy. Cały obszar zasobny jest w wody powierzchniowe i wgłębne. Do najważniejszych rzek należą Kokna (23,9 km – prawy dopływ Drawy) oraz Rakoń (21 km – dopływ Kokny).

Według danych z 1 stycznia 2017 powierzchnia gminy Ostrowice wynosiła 150,27 km², co stanowiło 8,5% powierzchni powiatu drawskiego[1]. Była to najmniejsza w powiecie gmina (zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni).

Sąsiednie gminy:

Struktura użytkowania gruntówEdytuj

 • Powierzchnia gminy ogółem: 15 042 ha
 • Użytki rolne: 8646 ha (57,48%)
 • Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia: 4789 ha (31,84%)
 • Grunty zabudowane i zurbanizowane: 371 ha (2,47%)
 • Grunty pod wodami: 691 ha (4,59%)
 • Użytki ekologiczne: 57 ha (0,38%)
 • Nieużytki: 479 ha (3,18%)
 • Tereny różne: 9 ha (0,06%)[16]

DemografiaEdytuj

Według danych z 31 grudnia 2016 gmina miała 2522 mieszkańców, co stanowiło 4,3% ludności powiatu[2]. Gęstość zaludnienia wynosiła 16,8 osoby na km².

Dane z 31 grudnia 2016[2]:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
Jednostka osób % osób % osób %
Populacja 2522 100 1210 47,98 1312 52,02
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Ostrowice w 2014[17].


 

Administracja i samorządEdytuj

W gminie Ostrowice utworzonych było 14 jednostek pomocniczych, będących sołectwami: Bolegorzyn, Borne, Chlebowo, Cieminko, Dołgie, Gronowo, Jelenino, Nowe Worowo, Ostrowice, Płocie, Przytoń, Siecino, Smołdzęcino i Szczycienko.

Od października 2016 organy gminy (radę gminy i wójta) zawieszono, a w ich miejsce ustanowiony został zarząd komisaryczny.

Właściwy miejscowo dla zniesionej gminy sąd rejonowy znajduje się w Drawsku Pomorskim. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz sprawy gospodarcze rozpatrywane były przez Sąd Rejonowy w Koszalinie[18]. Gmina znajdowała się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego[19] i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie[20].

Do 2014 mieszkańcy gminy Ostrowice razem z mieszkańcami gminy Złocieniec wybierali 5 radnych do Rady Powiatu Drawskiego, a radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 3. Posłów na Sejm wybierali z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu nr 99, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 13.

Problemy finansowe i likwidacja gminyEdytuj

W 2016 wykonane wydatki budżetu gminy Ostrowice wynosiły 9,9 mln zł, a dochody budżetu 10,7 mln zł (najmniejsze dochody w województwie). Zobowiązania samorządu (dług publiczny) według stanu na koniec 2016 wynosiły 38,5 mln zł, co stanowiło 360,8% poziomu dochodów (największy poziom zadłużenia w województwie)[21]. W 2016 wydatki na administrację publiczną wykonującą zadania własne samorządu, jak i zadania zlecone wyniosły 1,36 mln zł[a][21].

Z powodu wieloletniego niegospodarnego zarządzania przez wójta Wacława Micewskiego oraz radę gminy – gmina Ostrowice w 2015, po rocznej przerwie, znowu znalazła się na 1. miejscu listy najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Wielokrotne negatywne opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej doprowadziły do odmowy pożyczki z Ministerstwa Finansów, która miała służyć temu, by ustabilizować zadłużenie Gminy. W maju 2015 wysokość łącznych zadłużeń gminy szacowało się na poziomie ok. 36 mln zł[22], z czego blisko 28 mln to zadłużenie w parabankach[23][24]. Z powodu braku możliwości obsługi takiego zadłużenia, 1 lipca 2015 wojewoda zachodniopomorski zaproponował MSWiA zniesienie gminy i przyłączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie[25] oraz gminy Złocieniec[26]. Po kilkumiesięcznych próbach odwołania się od decyzji premiera przez wójta 26 października 2016 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną i oficjalnie zawiesił organy gminy, a 2 dni później premier Beata Szydło mianowała dla gminy komisarza rządowego[27][28].

Z danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wynika, że stan zadłużenia gminy Ostrowice na koniec 2017 wynosił 437,3% planowanych dochodów. W tej sytuacji gmina nie miała perspektyw finansowych na realizowanie inwestycji wspierających rozwój gospodarczy i społeczny[29].

Pierwsze informacje o możliwej likwidacji gminy pojawiły się w 2015. Amerykański portal crowdfundingowy (wesharecrowdfunding.com) ogłosił akcję „Save Ostrowice”[30], potem wójt Wacław Micewski prosił o pomoc założyciela Microsoftu, Billa Gatesa[31]. W 2016 gmina Ostrowice była samorządem o najmniejszych dochodach (10,7 mln zł) oraz o największym poziomie zadłużenia względem dochodów w województwie (360,8%)[21].

W 2017 ze względu na wysokie długi[32] (ponad 43 mln zł 30 czerwca 2017)[33] wojewoda zachodniopomorski zaproponował zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej do obszaru gminy Drawsko Pomorskie. MSWiA poparło projekt[34]. Od 20 września do 19 października 2017 przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zniesienia gminy i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie[35], która wraz z terytorium i majątkiem gminy Ostrowice miałaby przejąć część jej długu w wysokości 20 mln zł[36]. W konsultacjach tych 276 mieszkańców sprzeciwiło się kasacji gminy, 36 ją poparło, a 5 wstrzymało się od głosu[37]. Analogiczne konsultacje w gminie Drawsko Pomorskie odbyły się od 10 września do 15 października 2017[38]. W tym wypadku uzyskano 6922 opinie, przy czym głosów ważnych było 6283. W sumie w konsultacjach udział wzięło 38,2 proc. mieszkańców. 6180 osób było przeciwko połączeniu gminy Ostrowice z gminą Drawsko Pomorskie, 70 osób było za, a 33 osoby wstrzymały się od głosu[39]. 11 maja 2018 podczas spotkania przedstawicieli rządu z mieszkańcami podano do wiadomości publicznej, że gmina Ostrowice na mocy specjalnej ustawy 1 stycznia 2019 zostanie zlikwidowana, jej terytorium podzielone między gminy Drawsko Pomorskie i Złocieniec, a długi przejmie Skarb Państwa[29].

W okresie od 30 czerwca do 10 lipca 2018 po raz kolejny przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zniesienia gminy i włączenia jej obszaru do gmin Drawsko Pomorskie i Złocieniec. W konsultacjach tych wzięły udział 152 osoby; za zniesieniem gminy opowiedziały się 142 osoby, przeciw 3, a wstrzymało się 7 osób[40]. Równocześnie odbyły się konsultacje społeczne w gminach Drawsko Pomorskie (21 czerwca – 5 lipca 2018) i Złocieniec (27 czerwca – 8 lipca 2018). W pierwszej z nich za przyłączeniem części gminy Ostrowice opowiedziały się 143 osoby (34,7 proc.), a przeciw 269 osób (65,3 proc. głosujących); łącznie głos zabrało 412 mieszkańców, czyli 2,52 proc. uprawnionych[41]. Z kolei spośród 15 103 mieszkańców Złocieńca (stan z 8 lipca 2018) głos oddały 172 osoby (17 w formie papierowej i 155 w formie elektronicznej), a więc 1,14% mieszkańców gminy: 122 osoby poparły przyłączenie, 27 było mu przeciwnych, 2 osoby nie miały na ten temat zdania, a 21 głosów uznano za nieważne[42].

Nie czekając na wynik konsultacji, 5 lipca 2018 Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Na jej mocy 7 sierpnia 2018 wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec, sankcjonujące likwidację gminy Ostrowice. Zgodnie z ustawą w dniu jej wejścia w życie organy gminy uległy rozwiązaniu i wygasły mandaty wójta i radnych. Mieszkańcy gminy w wyborach samorządowych 2018 głosowali na organy gmin, w granicach których mieli znaleźć się od 2019.

31 grudnia 2017 długi gminy wynosiły ok. 47 mln zł, tj. 437% jej rocznych dochodów[43].

19 grudnia 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Koszalinie rozpoczął się proces byłego wójta i skarbniczki gminy. Oskarżonym groziło do 10 lat pozbawienia wolności za zadłużenie gminy na kwotę co najmniej 38,5 miliona złotych[44]. SO w Koszalinie, działając jako sąd pierwszej instancji, w kwietniu 2022 r. wymierzył obojgu karę 7 lat pozbawienia wolności za zadłużenie gminy na kwotę 52 milionów złotych[45].

11 stycznia 2019 wojewoda zachodniopomorski wydał obwieszczenie, zgodnie z którym wierzyciele gminy Ostrowice mieli 3 miesiące na zgłoszenie swoich należności[46]. Wszystkie te wierzytelności, które nie zostały zgłoszone w tym terminie, wygasły. Wierzytelności zgłosiło 56 wierzycieli, m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze Złocieńca, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ZUS, banki, parabanki i osoby prywatne. Wartość wszystkich wierzytelności wynosi 53 404 647,23 złotych, z czego 40 383 862,72 zł to główna kwota rozszczeń, a 13 020 784,52 zł – odsetki[47]. Do końca 2019 roku trwała weryfikacja zgłoszeń. Wojewoda między 12 a 15 miesiącem od zniesienia gminy Ostrowice miał ustalić ważność należności. Uznano należności Remedis SA, MW Trade SA, Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim, Banku Polskiej Spółdzielczości SA, ZUS w Koszalinie i Głównego Instytutu Górnictwa w łącznej kwocie 4 003 979,91 złotych[48]. Wierzyciele będą mieli prawo do zgłaszania sprzeciwu do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim. Tym wierzycielom, którzy nie wniosą sprzeciwu, zostaną wypłacone należności w ustalonej przez wojewodę kwocie. Skarb Państwa będzie reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej[49].

Rok Wykonane wydatki
[mln zł]
Wykonane dochody
[mln zł]
Zobowiązania
[mln zł]
Wskaźnik zadłużenia do dochodu
[%]
2016[21] 9,85 10,66 38,45 360,8%
2015[50] 9,59 8,92 36,19 405,8%
2014[51] 13,34 11,01 33,48 304,2%
2013[52] 17,18 20,51 29,27 142,7%
2012[53] 19,41 10,96 16,03 146,0%
2011[54] 22,34 16,21 9,72 60,0%
2010[55] 13,74 11,47 6,27 54,7%
2009[56][57] 9,17 7,59 4,54 59,8%
2008[58][57] 9,58 7,72 4,24 55,0%
2007[59][57] 7,22 6,38 3,79 59,4%
2006[60][61] 7,37 6,02 3,61 60,0%
2005[62][61] 6,42 5,24 3,12 59,5%
2004[63][61] 7,03 5,54 3,32 59,9%
2003[64][61] 4,80 4,21 3,16 75,0%
2002[65][61] 4,38 4,19 1,71 40,8%
2001[61] b.d. 3,98 1,26 31,6%
2000[61] b.d. 3,63 1,10 30,4%

Zobowiązania (zadłużenie) gminy Ostrowice w latach 2000–2016:

MiejscowościEdytuj

Gmina Ostrowice liczyła 31 miejscowości.

Wsie
Borne, Chlebowo, Cieminko, Dołgie, Donatowo, Gronowo, Grzybno, Jelenino, Nowe Worowo, Ostrowice, Płocie, Przytoń, Siecino, Smołdzęcino, Szczycienko, Śmidzięcino
Osady
Bolegorzyn, Dobrosław, Drzeńsko, Grabinek, Jutrosin, Kania Górka, Karpno, Kiełpin, Kolno, Kosobądz, Przystanek, Szczytniki, Śródlesie, Tęczyn, Węglin
Zniesione miejscowości
Kleszczno, Kołatka, Marysin, Miłobądź, Wiercienko

OświataEdytuj

Na terenie gminy Ostrowice funkcjonowały dwa zespoły szkół (w Nowym Worowie oraz Ostrowicach), będące obok biblioteki w Ostrowicach oraz GOPS jedynymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

Infrastruktura i transportEdytuj

Transport drogowyEdytuj

Przez obszar dawnej gminy na odcinku długości 14,886 km prowadzi droga wojewódzka nr 173 łącząca Ostrowice z Drawskiem Pomorskim (19 km) i Połczynem-Zdrojem (18 km). Pozostałe szlaki komunikacyjne to drogi powiatowe, uzupełniane przez drogi gminne o łącznej długości 32 km.

Transport kolejowyEdytuj

Teren dawnej gminy Ostrowice uzyskał połączenie kolejowe w 1903, po wybudowaniu linii kolejowej ze Złocieńca przez Chlebowo do Połczyna-Zdroju. W 1991 linia ta została zamknięta, a w 1995 w większości rozebrana. Najbliżej położony przystanek osobowy Chlebowo był oddalony od Ostrowic o około 7 km.

Infrastruktura techniczna i sportowaEdytuj

 • wodociągowa sieć rozdzielcza o łącznej długości 49,8 km
 • mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Ostrowicach o przepustowości w I etapie 115 m3/d, z możliwością jej zwiększenia do 175 m3/d w II etapie
 • sieć kanalizacyjna w miejscowościach Ostrowice, Siecino i Jelenino
 • 58 stacji transformatorowych 15/0,4 kV
 • zespół trzech strzelnic dla broni sportowej i myśliwskiej w Ostrowicach, używany przez Gminne Koło LOK i Gminna Sekcję Strzelecką
 • pawilon sportowy z przeznaczeniem do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rekreacyjnych
 • boiska sportowe w Ostrowicach (wielofunkcyjne), Nowym Worowie oraz Chlebowie (do piłki nożnej).

PocztaEdytuj

Na obszarze dawnej gminy czynna jest 1 placówka pocztowa w Ostrowicach[66].

Zabytki i atrakcje turystyczneEdytuj

Zabytkowe kościoły w Chlebowie, Donatowie, Dołgiem, Gronowie, Ostrowicach i Siecinie.

Parki dworskie w Bornem, Dołgiem, Gronowie, Grzybnie, Karpnie, Ostrowicach, Siecinie i Szczytnikach.

Przyroda i turystykaEdytuj

Wschodnia część dawnej gminy leży w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego, w którym (na terenie gminy) znajdują się 2 rezerwaty: Zielone Bagna i Brunatna Gleba. Przez zachodnią część przepływa rzeka Kokna (dopływ Drawy), na której leżą 2 jeziora: Dołgie i Ostrowiec. Rzeka jest dostępna dla kajaków od Ostrowic do ujścia do Drawy. Przez całą gminę prowadzą liczne szlaki turystyczne.

Na terenie gminy znajdują się zarówno małe, bezodpływowe jeziorka (głównie śródpolne oczka wodne o powierzchni kilku arów), jak i średnie oraz duże jeziora. Wiele z nich posiada głębokość nawet do 30 metrów i strome brzegi.

Wykaz jezior gminy:

 • 1. Czarne Małe 5,5 ha
 • 2. Dołgie 98 ha
 • 3. Drawsko (na granicy gminy) 1871,5 ha
 • 4. Gielno 19,86 ha
 • 5. Kamień 24,5 ha
 • 6. Kapka 7,2 ha
 • 7. Karpno 15,77 ha
 • 8. Kiełpińskie 7,5 ha
 • 9. Kleszczno 39,5 ha
 • 10. Klęckie 1,0 ha
 • 11. Leśniówek 10,3 ha
 • 12. Maluda 5,0 ha
 • 13. Małe Dąbie 2,5 ha
 • 14. Niecino 44,2 ha
 • 15. Niecino Małe 15,01 ha
 • 16. Nowoworowskie 3,50 ha
 • 17. Ostrowiec 100,1 ha
 • 18. Przytonko 111,8 ha
 • 19. Rąbin 13,5 ha
 • 20. Siecino 788 ha
 • 21. Węglino Małe 1,53 ha
 • 22. Wielkie Dąbie 58 ha
 • 23. Wornowo 24,5 ha[67]

UwagiEdytuj

 1. Wydatki wykonane – dział 750 Administracja publiczna.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.. „Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym”, 2017-07-19. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. 
 2. a b c d Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2016 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 30 maja 2017, ISSN 2451-2087.
 3. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
 4. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177.
 5. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74).
 6. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255.
 7. Wykaz gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1 VII 1952. GUS, Warszawa.
 8. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191.
 9. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312.
 10. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92.
 11. Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652.
 12. Gmina Ostrowice w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2020-05-04] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 13. Dz.U. z 2018 r. poz. 1432.
 14. Dz.U. z 2018 r. poz. 1527.
 15. Gmina Ostrowice zostanie zniesiona. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 29.12.2018. [dostęp 2021-01-14].
 16. Gmina Ostrowice – Wiadomości ogólne.
 17. Gmina Ostrowice w liczbach, Polska w liczbach [dostęp 2016-03-18] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 18. Zarządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2012 r. poz. 95, s. 19).
 19. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. ws. ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1223).
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. ws. obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. z 2003 r. nr 198, poz. 1925).
 21. a b c d Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2016 r. /Tabele: 5, 6, 8. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2016 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 22. Ostrowice: gmina tak zadłużona, że przestanie istnieć?. Grupa Onet.pl SA, 2015-07-07. [dostęp 2017-08-20].
 23. Marek Kukie komisarzem rządowym w gminie Ostrowice.
 24. Gminie Ostrowice grozi likwidacja. W: GK24.pl [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2015-07-04. [dostęp 2017-08-20].
 25. Jolanta Kowalewska Pożyczali w parabankach. Sprzedali wodociąg. Długi trzy razy takie jak dochody. Gmina do likwidacji.
 26. Kamil Nieradka Komisarz wkracza do Ostrowic.
 27. Akt powołania Komisarza Rządowego dla Gminy Ostrowice.
 28. Za wójta i radę. Komisarz Ostrowic będzie musiał zbilansować dokładnie długi.
 29. a b Z mapy Polski zniknie gmina. To kara za długi.
 30. Save Ostrowice – czyli o zbiórce w Internecie. Drawskie Strony Internetowe, 30 lipca 2015. [dostęp 2018-12-28].
 31. domin: Rozpaczliwy apel wójta gminy Ostrowice do Billa Gatesa. Super Express, 8 grudnia 2015. [dostęp 2018-12-28].
 32. DSI za Onet.pl, Szykujcie się na łączenie Ostrowic z Drawskiem Pomorskim, www.dsi.net.pl [dostęp 2017-08-10].
 33. Burmistrz Tobiszewski odpowiada na depeszę w sprawie łączenia Ostrowic z Drawskiem. 2017-08-10. [dostęp 2017-08-14].
 34. MSWiA popiera zniesienie gminy Ostrowice, „Onet Szczecin”, 9 sierpnia 2017 [dostęp 2017-08-11].
 35. Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnogminnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice, www.ostrowice.pl [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-30].
 36. Kamil Nieradka Drawsko Pomorskie: potrzebne porozumienie w sprawie długu Ostrowic.
 37. Raport z konsultacji społecznych w gm. Ostrowice.
 38. Drawsko Pomorskie przeprowadza konsultacje w sprawie Ostrowic.
 39. Mieszkańcy dali sygnał. Znamy wyniki konsultacji.
 40. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrowice w sprawie włączenia obszaru znoszonej gminy Ostrowice do terytorium gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec.
 41. 2,52 proc. mieszkańców Drawska Pomorskiego wzięło udział w konsultacjach dot. przyłączenia Ostrowic. 2018-07-06. [dostęp 2018-12-24].
 42. Protokół z konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii w sprawie włączenia obszaru znoszonej gm. Ostrowice do gm. Złocieniec.. 2018-07-10. [dostęp 2018-12-24].
 43. Tomasz Żółciak. Lex Ostrowice nabiera wyraźnych kształtów. „Dziennik Gazeta Prawna”, s. B10, 14 maja 2018. 
 44. Ruszył proces byłego wójta i skarbniczki likwidowanej gminy Ostrowice. Onet, 19 grudnia 2018. [dostęp 2019-04-18].
 45. Doprowadzili gminę do bankructwa, zostali skazani na 7 lat więzienia. RadioSzczecin.pl, 2022-04-19. [dostęp 2022-04-20].
 46. Obwieszczenie – wezwanie wierzycieli gminy Ostrowice do zgłaszania swoich wierzytelności, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 11 stycznia 2019 [dostęp 2019-04-06].
 47. Gmina upadła, długi zostały. Wierzyciele domagają się milionów. Business Insider, 16 kwietnia 2019. [dostęp 2019-04-18].
 48. PAP/rs, Wojewoda uznał niewielką część wierzytelności zgłoszonych po likwidacji gminy, Portal Samorządowy, 7 kwietnia 2020 [dostęp 2020-04-08].
 49. Gmina Ostrowice zlikwidowana. Teraz czas na zgłoszenia wierzycieli. Niezależna, 11 stycznia 2019. [dostęp 2019-04-06].
 50. Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2014 r. /Tabele: 5, 6, 8. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2015 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 51. Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2014 r. /Tabele: 5, 6, 8. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2014 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 52. Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2013 r. /Tabele: 3, 4, 6. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2013 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 53. Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2012 r. /Tabele: 3, 4, 6. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2012 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 54. Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2011 r. /Tabele: 3, 4, 6. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2013 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 55. Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2010 r. /Tabele: 3, 4, 6. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » Archiwum » 2010 r. » Analizy budżetów JST [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 56. Nadwyżka/deficyt JST Województwa Zachodniopomorskiego 2009 r.. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2009 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30]. Cytat: Wyszczególnienie A → dochód; B → Wydatki
 57. a b c Dług publiczny 2009 (2007–2009). W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2009 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-20].
 58. Nadwyżka/deficyt JST Województwa Zachodniopomorskiego 2008 r.. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2008 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30]. Cytat: Wyszczególnienie A → dochód; B → Wydatki
 59. Nadwyżka/deficyt JST Województwa Zachodniopomorskiego 2007 r.. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2007 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30]. Cytat: Wyszczególnienie A → dochód; B → Wydatki
 60. Nadwyżka/deficyt JST Województwa Zachodniopomorskiego 2006 r.. W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2006 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30].
 61. a b c d e f g Dług publiczny 2000-2006 r. (JST Województwa Zachodniopomorskiego). W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2006 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30].
 62. Wydatki 2005 r. (JST Województwa Zachodniopomorskiego). W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2005 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30].
 63. Wydatki 2004 r. (JST Województwa Zachodniopomorskiego). W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2004 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30].
 64. Wydatki 2003 r. (JST Województwa Zachodniopomorskiego). W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2003 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-08-30].
 65. Wydatki 2002 r. (JST Województwa Zachodniopomorskiego). W: Działalność informacyjno-szkoleniowa » Analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego » Archiwum » 2002 r. [on-line]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2017-09-03].
 66. Wyszukiwarka placówek Poczty Polskiej. Poczta Polska SA. [dostęp 2017-09-03].
 67. Gmina Ostrowice – jezioro.

Linki zewnętrzneEdytuj