Płyn w jamie opłucnej

Płyn w jamie opłucnej – może gromadzić się w następujących sytuacjach:

Rozpoznanie obecności płynu opłucnowego edytuj

  • badanie lekarskie oparte na opukiwaniu, które wykazuje stłumienie odgłosu opukowego i badaniu drżenia głosowego, które zanika. Powyższe techniki nie pozwalają na wykrycie niewielkich ilości płynu opłucnowego (poniżej 300–400 ml.)
  • RTG klatki piersiowej w projekcji PA wykazuje powyżej 200 ml płynu. Płyn układa się w charakterystyczną elipsowatą linię zwaną linią Ellisa i Damoiseau.
    • mniejsze ilości płynu można wykryć w pozycji bocznej lub badaniu przy użyciu tak zwanego promienia poziomego (zdjęcie RTG wykonuje się u leżącego chorego, w pozycji na boku podejrzewanym o obecność płynu)
  • USG wykazuje obecność ponad 100 ml płynu
  • TK klatki piersiowej pozwala na wykazanie ponad 50 ml płynu opłucnowego

Możliwe przyczyny obecności płynu w jamie opłucnowej edytuj

Płyn w jamie opłucnowej w chorobach innych niż nowotwory złośliwe edytuj

Płyn przesiękowy edytuj

Płyn wysiękowy edytuj

Płyn w jamie opłucnowej w nowotworach złośliwych edytuj

Może być rezultatem

Badanie płynu opłucnowego edytuj

Przypisy edytuj

  1. Martin L. Mayse: Non-Malignant Pleural Effusions. W: Alfred P. Fishman, Jack D. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack: Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. Wyd. 4. T. 2. McGraw-Hill Medical, 2008, s. 1488. ISBN 978-0-07-148900-3. (ang.).
  2. Steven A. Sahn: Malignant Pleural Effusions. W: Alfred P. Fishman, Jack D. Elias, Jay A. Fishman, Michael A. Grippi, Robert M. Senior, Allan I. Pack: Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. Wyd. 4. T. 2. McGraw-Hill Medical, 2008, s. 1506. ISBN 978-0-07-148900-3. (ang.).