Traktaty tylżyckie, pokój w Tylży – dwa porozumienia zawarte w Tylży przez I Cesarstwo Francuskie z Imperium Rosyjskim i Królestwem Prus w 1807.

Pokój w Tylży
Ilustracja
Pruski oryginał traktatu z Tylży
Data

1807

Miejsce

Tylża

Strony traktatu
 I Cesarstwo Francuskie  Imperium Rosyjskie
 Królestwo Prus
Tylża: tratwa zacumowana pośrodku Niemna, na której prowadzili rozmowy Napoleon i Aleksander I, mal. Adolphe Roehn
Napoleon przyjmuje w Tylży królową pruską Luizę, mal. Nicolas Gosse

Traktaty edytuj

Traktat francusko-rosyjski edytuj

Pierwszy traktat podpisany został 7 lipca 1807 roku przez cesarza Napoleona Bonaparte z carem Aleksandrem I. Do jego postanowień należały:

Rozmowy między Napoleonem a Aleksandrem prowadzono na tratwie zacumowanej pośrodku nurtu Niemna, tak by żaden z władców nie musiał przybywać do drugiego.

Traktat francusko-pruski edytuj

Drugi traktat został zawarty przez Napoleona dwa dni później, 9 lipca, z Królestwem Prus.

Prusy częściowo wprowadziły Kodeks Napoleona, w tym:

Traktat sprowokował Brytyjczyków do podjęcia akcji przeciw Danii i do zagarnięcia jej floty, by nie uczynił tego Napoleon.

Postanowienia pokoju ukształtowały porządek polityczny i terytorialny, który przetrwał w ogólnym zarysie do roku 1813.

Linki zewnętrzne edytuj