Powiat dąbrowski (województwo białostockie)

dawny powiat w Polsce

Powiat dąbrowski – powiat istniejący w latach 19561975 w woj. białostockim. Obejmował on tereny obecnych powiatów sokólskiego (gminy Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór) i augustowskiego (gmina Lipsk i częściowo Sztabin) w woj. podlaskim. Jego ośrodkiem administracyjnym była Dąbrowa Białostocka.

Powiat dąbrowski
powiat
1956–1975
Państwo

 Polska

Województwo

białostockie

Data powstania

1956

Data likwidacji

1975

Siedziba

Dąbrowa Białostocka

Powierzchnia

829[1] km²

Populacja (1973)
• liczba ludności


35 300[1]

• gęstość

43 os./km²

Szczegółowy podział administracyjny (1973)
Liczba gmin miejskich

1

Liczba gmin wiejskich

4

brak współrzędnych
Centrum Dąbrowy Białostockiej
Stary ratusz w Lipsku

Powiat dąbrowski został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie białostockim, czyli 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat dąbrowski złożyło się 19 gromad, które wyłączono z dwóch ościennych powiatów w tymże województwie[2][3]:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 maja 1956 włączono gromadę Jastrzębna retroaktywnie z powrotem do powiatu augustowskiego – paragraf 1 rozporządzenia, dotyczący gromady Jastrzębna, wszedł w życie z dniem ogłoszenia (25 maja) z mocą od 1 stycznia 1956[4].

Na uwagę zasługuje fakt, iż w momencie utworzenia powiat nie obejmował miast; Dąbrowa, stolica powiatu, utraciła prawa miejskie z dniem 1 stycznia 1951 roku[5] i odzyskała je dopiero 1 stycznia 1965 roku[6]; Nowy Dwór utracił je w 1934 roku a Lipsk w 1870 roku (odzyskał je w 1983 roku).

31 grudnia 1961 roku do powiatu dąbrowskiego przyłączono z powiatu sokólskiego gromady Chodorówka Nowa (1954-71), Suchowola (1954–72) i Wólka (1954–72)[7].

1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla, a w ich miejsce reaktywowano gminy[8]. Powiat dąbrowski podzielono na 1 miasto i 4 gminy[1][9]:

Powiat dąbrowski przetrwał do 31 maja 1975 roku. Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku główna część terytorium zniesionego powiatu dąbrowskiego weszła w skład nowego (mniejszego) województwa białostockiego; jedynie gminę Lipsk przyłączono do nowego województwa suwalskiego[10].

1 października 1983 roku prawa miejskie odzyskał Lipsk[11] i stał się odrębną jednostką administracyjną obok gminy wiejskiej Lipsk. 1 lipca 1986 roku do gminy Lipsk przyłączono część obszaru wsi Krasne z gminy Sztabin, stanowiącą enklawę śródleśną o powierzchni 653,39 ha[12]. 1 stycznia 1992 roku jednoimienne miasta i gminy wiejskie Dąbrowa Białostocka i Lipsk połączono we wspólne gminy miejsko-wiejskie[13]. 1 stycznia 1997 prawa miejskie odzyskała także Suchowola, co sprawiło, że gminę wiejską Suchowola przekształcono w gminę miejsko-wiejską[14].

Powiatu dąbrowskiego nie przywrócono wraz z reformą administracyjną w 1999 roku, a jego dawny obszar wszedł w skład powiatu sokólskiego, z wyjątkiem gminy Lipsk włączonej do powiatu augustowskiego[15].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b c Polska. Zarys encyklopedyczny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 667.
 2. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 290.
 3. Informator o zasobie wydanym przez Archiwum Państwowe w Białymstoku. bialystok.ap.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-11-10)]. podaje również istnienie gromady Czerwonka (1954-60) jako części składowej powiatu dąbrowskiego, której Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 290 nie uwzględnia. Archiwum pomija też gminy pow. augustowskiego, włączone do powiatu dąbrowskiego wraz z jego utworzeniem (poza zakresem zasobu).
 4. Dz.U. z 1956 r. nr 23, poz. 106
 5. Dz.U. z 1950 r. nr 51, poz. 472.
 6. Dz.U. z 1964 r. nr 42, poz. 286.
 7. Dz.U. z 1961 r. nr 51, poz. 284.
 8. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312.
 9. Informacja potwierdzona 8 lipca 2008 przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.
 10. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92.
 11. Dz.U. z 1983 r. nr 51, poz. 229.
 12. M.P. z 1986 r. nr 14, poz. 98.
 13. Dz.U. z 1991 r. nr 87, poz. 397.
 14. Dz.U. z 1996 r. nr 155, poz. 760.
 15. Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652.