Rada Gminy Kłodzko

Rada Gminy Kłodzko – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 roku. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie gminy w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające pięć lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990–2018 kadencja ta wynosiła 4 lata)[1]. Obecna VIII kadencja rady rozpoczęła się w 2018 roku. Przewodniczącym rady jest Ryszard Jastrzębski, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią: Halina Witos i Mariola Kozak[2]. Siedzibą Rady Gminy Kłodzko jest biurowiec przy ulicy Okrzei 8a, położony w Kłodzku, które stanowi osobną gminę miejską[3].

Rada Gminy Kłodzko
Ilustracja
Siedziba Rady Gminy Kłodzko
Województwo dolnośląskie
Powiat kłodzki
Miejsce Kłodzko
Polska Polska
Adres siedziba:
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Liczba radnych 24 (do 2002), 15
Kadencja VIII (20182023)
Przewodniczący Rady Ryszard Jastrzębski
Wiceprzewodniczący Rady Halina Witos
Mariola Kozak
strona internetowa rady

Wybory do rady gminyEdytuj

Radni do Rady Gminy Kłodzko są wybierani aktualnie w wyborach co 5 lat. Począwszy od 2014 roku wybiera się ich w piętnastu jednomandatowych okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. Przypisanych im jest 15 obwodów głosowania[4]. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji rady może nastąpić w drodze referendum.

Okręg Zasięg terytorialny Liczba wyborców
(stan na 2018)
1 Boguszyn, Jaszkówka, Podzamek, Wojciechowice 1060
2 Jaszkowa Dolna 1189
3 Droszków, Gaj, Jaszkowa Górna, Rogówek 806
4 Ołdrzychowice Kłodzkie (ulice: Fabryczna, Górna, Kłodzka od nr 1 do nr 42, Krótka, Leśna, Osiedlowa, Sportowa, Wodna, Zielona) 858
5 Ołdrzychowice Kłodzkie (ulice: Bystrzycka, Gromadzka, Kłodzka od nr 43 do końca, Kolejowa, Krzywa, Młyńska, Polna, Słoneczna) 935
6 Marcinów, Romanowo, Żelazno 920
7 Krosnowice (od nr 1 do nr 96 i od nr 167 do końca) 1113
8 Krosnowice (od nr 97 do nr 166, ulice: Fabryczna, Kolorowa, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Polna, Słoneczna, Sportowa, Tkacka, Wesoła, Włókiennicza, Wodna, Zielona) 1109
9 Starków, Stary Wielisław 925
10 Mikowice, Roszyce, Szalejów Dolny 739
11 Szalejów Górny 662
12 Gorzuchów, Kamieniec, Korytów, Piszkowice, Ruszowice, Święcko 938
13 Bierkowice, Gołogłowy, Łączna 829
14 Wilcza, Wojbórz 966
15 Ławica, Młynów, Morzyszów, Podtynie, Ścinawica 721

Organizacja radyEdytuj

Radę Gminy tworzy 15 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje Stałe[5]:

Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Obywatelskich

KadencjeEdytuj

I Kadencja (1990-1994)Edytuj

 • Prezydium[6]:
  • Przewodniczący: Franciszek Piszczek
  • Wiceprzewodniczący: Stanisław Diaków (do 1992)
  • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Humeńczuk
  • Wiceprzewodniczący: Bogdan Mielcarek

II Kadencja (1994-1998)Edytuj

 • Prezydium[6]:
  • Przewodniczący: Bogdan Mielcarek
  • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Humeńczuk (do 1996)
  • Wiceprzewodniczący: Mieczysław Barczyk
  • Wiceprzewodniczący: Jadwiga Żółty
 • Skład rady[7]:
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 11 radnych:
   • Stanisław Longawa, Marian Trojan, Roman Babiak, Ryszard Niebieszczański, Janusz Sawicki, Marek Szach, Tadeusz Humeńczuk, Jadwiga Bilaszewska, Zbigniew Grześków, Andrzej Szymański, Józef Leszkiewicz
  • Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7 radnych:
   • Stanisław Dąbek, Bogusław Piotrowski, Mieczysław Barczyk, Marek Jania, Leszek Bobula, Bogdan Mielczarek, Franciszek Piszczek
  • Niezależni – 6 radnych:
   • Jadwiga Żółty, Jerzy Będkowski, Alfred Wanke, Marian Kowalczyk, Jan Pis, Eugeniusz Marczak.

III Kadencja (1998-2002)Edytuj

 • Prezydium[8]:
  • Przewodniczący: Ryszard Jastrzębski
  • Wiceprzewodnicząca: Lucyna Wołk
  • Wiceprzewodniczący: Wiesława Teresak

IV Kadencja (2002-2006)Edytuj

 • Skład rady[10]:
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 8 radnych:
   • Stanisław Banach, Wiesław Mrzygłód, Jan Janoszek, Stanisława Ilba, Marek Szach, Krzysztof Matysiak, Marek Trypka, Kazimierz Sołotwiński,
  • Sympatycy Iskry – 2 radnych:
   • Jerzy Lis, Leszek Tybiński
  • Niezależni – 5 radnych:
   • Lesław Zarański (Razem w wyborach 2002), Edward Dąbrowa (Inicjatywa-Sprawiedliwość-Odpowiedzialność), Hubert Krech, Jan Winnicki (Nasza Mała Ojczyzna), Szymon Wójcik (Samoobrona)

V Kadencja (2006-2010)Edytuj

 • Prezydium:
  • Przewodniczący: Wiesław Mrzygłód
  • Wiceprzewodniczący: Zbigniew Tur
  • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Matysiak
 • Skład rady[11]:
  • Rozwój i Partnerstwo – 10 radnych:
   • Stanisław Banach, Wiesław Mrzygłód, Jan Janoszek, Zbigniew Tur, Stanisława Ilba, Krzysztof Matysiak, Szymon Wójcik, Leszek Tybiński, Tadeusz Olejnik, Kazimierz Sołotwiński,
  • Wspólne Sprawy – 2 radnych:
   • Wanda Piotrowska, Jan Winnicki,
  • Niezależni – 3 radnych:
   • Elżbieta Bloch (Kłodzki Komitet Obywatelski), Lesław Zarański (Szalejów Razem 2006), Edward Dąbrowa (Inicjatywa-Sprawiedliwość-Odpowiedzialność)

VI Kadencja (2010-2014)Edytuj

 • Prezydium:
  • Przewodniczący: Zbigniew Tur
  • Wiceprzewodniczący: Stanisław Banach
  • Wiceprzewodniczący: Edward Dąbrowa
 • Skład rady[12]:
  • Rozwój i Partnerstwo – 8 radnych:
   • Stanisław Banach, Lesław Zarański, Szymon Wójcik, Zbigniew Tur, Halina Witos, Mariola Kozak, Edward Dąbrowa, Jan Winnicki
  • Gmina dla Wszystkich – 4 radnych:
   • Mariusz Jastrzębski, Artur Prottung, Wanda Piotrowska, Franciszek Piszczek,
  • Niezależni – 3 radnych:

VII Kadencja (2014-2018)Edytuj

 • Prezydium[13]:
  • Przewodniczący: Zbigniew Tur
  • Wiceprzewodniczący: Mariusz Jastrzębski
  • Wiceprzewodniczący: Mariola Kozak
 • Skład rady[14]:
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 7 radnych:
  • Zbigniew Tur, Daniela Tur, Halina Witos, Marcin Bednarz, Mariola Kozak, Marta Brogowska, Jan Winnicki
 • Rozwój i Partnerstwo – 3 radnych:
  • Jerzy Lis, Łucja Mądro, Mariusz Jastrzębski
 • KWW Aktywni w Gminie – 2 radnych
  • Grzegorz Żytyński, Mariola Nakwasińska
 • KWW Niezależalni w Gminie Kłodzko – 2 radnych:
  • Teresa Biel-Lutosławska, Jacek Suchoń
 • Niezależni – 1 radny:
  • Wanda Piotrowska (KWW Gminy Kłodzko)

VIII Kadencja (od 2018)Edytuj

 • Prezydium[2]:
  • Przewodniczący: Ryszard Jastrzębski
  • Wiceprzewodniczący: Halina Witos
  • Wiceprzewodniczący: Mariola Kozak
 • Skład rady[15]:
 • KWW Zbigniewa Tura – 10 radnych:
  • Teresa Biel-Lutosławska, Urszula Borkowska, Krzysztof Herda, Ryszard Jastrzębski, Mariola Kozak, Jerzy Lis, Janusz Nieckarz, Karol Omachel, Jan Winnicki, Halina Witos
 • KKW Gminy Kłodzko Razem – 2 radnych:
  • Marek Królikowski, Wanda Piotrowska
 • Niezależni – 2 radnych:

19 stycznia 2019 roku w okręgu wyborczym nr 1 odbyły się wybory uzupełniające w związku z wyborem Zbigniewa Tura na urząd wójta gminy Kłodzko i co za tym idzie, nieobjęcia przez niego mandatu radnego[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 2. a b c J. Bytnar, Mamy nowego wójta, artykuł na stronie Gminy Kłodzko [on-line] [dostęp 2018-11-22].
 3. Informacja dotycząca siedziby władz gminy Kłodzko we własnym serwisie samorządowym [on-line] [dostęp 2018-12-01].
 4. Geografia wyborcza z podziałem na okręgi wyborcze w gminie Kłodzko na stronie PKW [on-line] [dostęp 2018-12-01].
 5. Na podstawie Uchwała nr 48/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30.03.2015 r. w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko, rozdział 7, par. 50.
 6. a b Opracowano na podstawie Popularnej Encyklopedii Ziemi Kłodzkiej, pod red. J. Laski i M. Kowalcze, t. 1 i 2, Kłodzko 2009.
 7. Gazeta Prowincjonalna, nr. 73 (123) z 24.06.-30.06.1994 r., s. 11.
 8. a b R. Piela, Wsie w ich rekach. Radni Gminy Wiejskiej Kłodzko III kadencji, [w:] Magazyn kłodzki, z dnia 6 listopada 1998 r, dodatek do Gazety Wrocławskiej.
 9. Tworzyły je: Polskie Stronnictwo Ludowe, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów i Unia Pracy.
 10. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe, wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2017-11-26].
 11. Wyniki wyborów z 2006 r. na stronie PKW.
 12. Wyniki wyborów z 2010 r. na stronie PKW [on-line] [dostęp 2010-12-08].
 13. Prezydium RG Kłodzko w kadencji 2014-2018 na stronie Gminy Kłodzko [on-line] [dostęp 2018-12-02].
 14. Wyniki wyborów z 2014 r. na stronie PKW [on-line] [dostęp 2014-12-08].
 15. Wyniki wyborów z 2018 r. na stronie PKW [on-line] [dostęp 2018-12-02].

Linki zewnętrzneEdytuj