Slawonia (także pol. Sławonia, chorw. Slavonija[1]) – kraina historyczna we wschodniej Chorwacji, położona w międzyrzeczu Sawy i Drawy. Często zaliczany jest do niej także region Sremu.

Slawonia
Slavonija
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwa

 Chorwacja

Ważniejsze miejscowości

Osijek, Slavonski Brod

Położenie na mapie
Mapa Slawonii
Plan Slawonii

Slawonia zajmuje południowy skraj Kotliny Panońskiej[2]. W jej skład wchodzą szerokie doliny Sawy i Drawy – Posawie i Podrawie oraz leżąca między nimi równina, z której wyrastają wzniesienia panońskich gór wyspowych (najwyższe pasmo – góry Papuk, do 953 m n.p.m.).

Główne miasta i ośrodki przemysłowe: Osijek, Slavonski Brod, Vukovar (historyczny Srem), Borovo.

Urodzajny region rolniczy – uprawa: pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych, konopi, lnu, drzew owocowych, winorośli, warzyw; hodowla: bydła i trzody chlewnej.

Na początku IX wieku Slawonia tworzyła odrębne księstwo Chorwacji Panońskiej (Posawskiej) pod władzą księcia Ljudevita, sięgając na zachód do rzeki Kupy. Od X wieku w składzie Chorwacji. W XVII i XVIII wieku w składzie Pogranicza Wojskowego między habsburskimi Węgrami a imperium osmańskim. Po pokoju karłowickim odtworzona w granicach przesuniętych na wschód jako odrębne Królestwo Slawonii. Po ugodzie chorwacko-węgierskiej w 1868 połączona z Chorwacją jako część Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji. Po rozpadzie Jugosławii w 1991 roku zachodnie (okolice Okučani) i wschodnie, zaliczane do Sremu, (okolice Vukovaru) skraje Slawonii zostały przez miejscowych Serbów włączone do Republiki Serbskiej Krainy. Od czasu jej likwidacji w 1995 pozostają w granicach Chorwacji.

Przypisy

edytuj
  1. Sławonia: Sklawonija, [w:] Karol Zierhoffer, Zofia Zierhoffer, Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, 2007, s. 141.
  2. Wojciech Tyluś, Slavonia, Baranja i Srijem – miejsca, które warto odwiedzić [online], CroLove.pl, 16 października 2018 [dostęp 2021-01-16] (pol.).