Jabłonica (województwo podkarpackie) – Inne języki