Spis powszechny w Polsce (1960)

spis powszechny w Polsce

Spis powszechny w Polsce w 1960 został przeprowadzony w dniach 6–15 grudnia 1960 według stanu o północy z 5 na 6 grudnia 1960[1]. Przygotowania do spisu zainicjowała uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960[2], a tryb jego przeprowadzenia określiło rozporządzenie Rady z dnia 4 października 1960[1].

Spis zawierał m. in. pytanie o miejsce zamieszkania w 1950, zrezygnowano natomiast z pytania o miejsce urodzenia, zaś pytanie o fakt uczęszczania do szkoły oraz umiejętność czytania i pisania zastąpiono pytaniem o poziom wykształcenia[3].

Zgodnie z wynikami spisu liczba ludności Polski w 1960 wynosiła 29 775 508 osób[4]. Wyniki spisu opublikowano nakładem Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1961–1965, w 143 tomach otwartych i 470 zeszytach przeznaczonych do użytku służbowego w ciągu 4–5 lat po spisie[5][3].

Ludność według województw

edytuj

Źródło danych: SP 1960 ↓, s. 6-7 (strony 5 i 6 dokumentu PDF).

  • W tabeli uwzględniono podział administracyjny obowiązujący w dniu 1 stycznia 1962[6].
  • W tabeli nie uwzględniono 369 779 osób[4].
Województwo Liczba ludności
ogółem w miastach i osiedlach na wsi
białostockie 1 090 231 327 779 762 452
bydgoskie 1 708 298 820 793 887 505
gdańskie 1 222 769 811 468 411 301
katowickie 3 274 512 2 480 039 794 473
kieleckie 1 815 667 495 659 1 320 008
koszalińskie 687 915 306 967 380 948
krakowskie 1 990 359 552 478 1 437 881
Kraków (miasto) 481 296 481 296 nd.
lubelskie 1 801 384 444 645 1 356 739
łódzkie 1 595 021 503 805 1 091 216
Łódź (miasto) 709 698 709 698 nd.
olsztyńskie 881 332 315 701 565 631
opolskie 929 033 354 182 574 851
Poznań (miasto) 408 132 408 132 nd.
poznańskie 1 992 758 718 187 1 274 571
rzeszowskie 1 586 157 387 035 1 199 122
szczecińskie 757 884 470 272 287 612
Warszawa (miasto) 1 139 189 1 139 189 nd.
warszawskie 2 314 930 728 061 1 586 869
Wrocław (miasto) 430 522 430 522 nd.
wrocławskie 1 806 310 938 330 867 980
zielonogórskie 782 332 381 874 400 458
Polska 29 405 729 14 206 112 15 199 617

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b Dz.U. z 1960 r. nr 45, poz. 271
  2. Spis ludności w 1960 roku (strona 1). Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2020-07-30].
  3. a b Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2005, s. 69, seria: Monografie. ISBN 83-87954-66-7. ISSN 1643-2312.
  4. a b SP 1960 ↓, s. 6 (strona 5 dokumentu PDF).
  5. Spis ludności w 1960 roku (strona 5). Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2020-07-30].
  6. SP 1960 ↓, Przedmowa (strona 3 dokumentu PDF).

Wybrana bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj
  • Spis 1960 [online], Centralna Biblioteka Statystyczna - Biblioteka Cyfrowa [dostęp 2023-03-14].