Strażnica WOP Barwinek

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Barwinek – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica WOP Barwinek
Strażnica SG w Barwinku
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945[a]

Rozformowanie

2 stycznia 2003

Tradycje
Rodowód

176 strażnica WOP

Kontynuacja

GPK SG w Barwinku

Organizacja
Dyslokacja

Barwinek

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna

Podległość

39 komenda odcinka
265 batalion WOP
Bieszczadzki Oddział SG

Strażnica Straży Granicznej w Barwinku – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej ze Republiką Słowacką.

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 39 komendy odcinka[1] jako 176 strażnica WOP (Barwinek)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

Wiosną 1947 strażnica WOP wróciła do Barwinka i otrzymała numer 176[4].

W 1952 roku w Barwinku stacjonowała wchodząca w skład 265 batalionu WOP 176 strażnica[5] w skali kraju.

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a Strażnica WOP Barwinek otrzymała nr 176.

Straż Graniczna:

Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica w Barwinku weszła w podporządkowanie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej[6] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Barwinku (Strażnica SG w Barwinku).

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku, nastąpiło zniesie strażnicy SG w Barwinku[b]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Barwinku (GPK SG w Barwinku)[7].

Ochrona granicyEdytuj

W 1960 roku 28 placówka WOP Barwinek II kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 19 500 m

 • Włącznie od znaku granicznego znaku gran. nr I/148, wyłącznie do znaku gran. I/174.

Na ochranianym odcinku funkcjonowało jedno przejście graniczne małego ruchu granicznego i jedno małego ruchu turystycznego obsługiwanie przez załogę strażnicy[c]:

Straż Graniczna:

Z chwilą utworzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, w maju 1991 roku strażnica SG w Barwineku ochraniała odcinek granicy państwowej z Czechosłowacją:

 • Włącznie od znaku granicznego nr I/147, wyłącznie do znaku gran. nr I/171[8].

Zasięg terytorialnyEdytuj

Linia rozgraniczenia[8]:
 1. Ze strażnicą SG w Jaśliskach: włącznie. znak gran. nr I/147, dalaej góra Tokarnia, góra Ostróg, górą Obłaz, górą Kamińska 639,3 dalej granicą gmin Iwonicz-Zdrój oraz Dukla
 2. Ze strażnicą SG w Ożennej: wyłącznie znak gran. nr 1/171, dalej granicą gmin Dukla oraz Krempna i Nowy Żmigród.

Strażnice/placówki sąsiednieEdytuj

Straż Graniczna:

Dowódcy/komendanci strażnicyEdytuj

 • Zdzisław Dudzic (17.08.1981–30.08.1984)[9]
 • kpt. Bogusław Mirowski[10]
Komendanci strażnicy SG:
 • ppor. SG Tadeusz George (od 1991)[11]

UwagiEdytuj

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 3. Stan na dzień 1 stycznia 1964 r.

PrzypisyEdytuj

 1. Jarosiński 2000 ↓, s. 80.
 2. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 3. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 4. Historia KaBWOP ↓, s. 19.
 5. Historia KaBWOP ↓, s. 21.
 6. Łach 2013 ↓, s. 291.
 7. Kozłowski 2011 ↓, s. 257.
 8. a b c Kozłowski 2011 ↓, s. 245.
 9. Zdzisław Dudzic. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej IPN [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2021-06-04]. (pol.).
 10. Książka obsady etatowej BiB WOP ↓.
 11. Kozłowski 2011 ↓, s. 239.

BibliografiaEdytuj